piątek, 28 grudnia 2018

ŚMIERĆ WIERNYCH BOGU

"Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego." (Ps.116:8)

W 2018 roku dużo osób zakończyło swoje życie, ludzie Ci byli oddani Bogu i często wydawać by się mogło ich koniec nastąpił za wcześnie, jeszcze mogli tyle dobrego zdziałać jak na przykład:Piotr Stępniak, Paweł Godawa, Marek Nowak. Ludzie Ci mieli niewiele ponad 50 lat, a niedawno także Alina Wieja, która przeżyła 62 lata, a jeszcze miesiąc wcześniej świętowali Henryk i Alina Wieja swoją 39 rocznicę ślubu będąc w Izraelu, jak sam o tym pisał jej mąż >>> TUTAJ <<<
Niedawno kolejna młoda osoba odeszła na wskutek choroby na którą cierpiała, a przecież była wierząca i kochała swojego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, któremu służyła, której to zdjęcie można obejrzeć >>> TUTAJ <<< A jej świadectwo można posłuchać na stronie Kościoła w Malince: https://malinka.org.pl/archiwum-audio/?link=2016-07-24_mc
 Tutaj jest osoba w okolicach 50 lat życia. Można by zadać pytanie: "Czy nie za wcześnie?"
No cóż,... My nie znamy planów i zamiarów Boga. Dla nas to może za wcześnie, ale dla Boga to odpowiedni czas. Pan i Bóg inaczej mierzy czas. W swoim czasie każdy z nas będzie musiał opuścić tę ziemię, czy się to nam podoba czy nie. Lecz ostatnio dochodzą nam do uszu naszych wierzących Braci i sióstr w Chrystusie o śmierci współwyznawców i to w naszym mniemaniu za wcześnie i jeszcze przecież tak potrzebni innym ludziom tu na ziemi. Zapewne trzeba by tu wiele nazwisk wpisać osób, które odeszły z tego świata w Panu Jezusie Chrystusie i jeszcze w wieku, który nie wskazuje by umierać. Sam znam takie osoby, które według mnie za wcześnie zmarły, ale to nie mi decydować o życiu drugiej osoby, a Bogu. W szczególności dzisiaj tematem tego artykułu jest śmierć osób, które należały do Chrystusa i Go swoim życiem naśladowały i były w wieku aktywnym dla Królestwa Bożego i mogły jeszcze wiele zdziałać, ale przyszedł kres ich życia na ziemi, i tutaj nasuwa mi się powyższy werset z Psalmu 116 i werset 8, gdzie jest powiedziane, że "drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego."
W Biblii w księdze Apokalipsy inaczej zwaną księgą Objawienie św. Jana mamy zapisaną Bożą prawdę, która brzmi:
"Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.”   (Obj.14:12)
Tym Panem jest nie kto inny jak JEZUS CHRYSTUS,  jeżeli taka osoba odchodzi z tego doczesnego, ziemskiego  świata będąc w Chrystusie pojednana z Bogiem to tak naprawdę przechodzi do innej, lepszej formy życia. Związku z tym zapraszam do artykułu pt.:

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W CHRYSTUSIE UMIERAJĄCzy tak naprawdę słowo "śmierć" lub "umrzeć" lub "umieranie" jest przez nas dobrze rozumiane?
Czy Boże dziecko, czyli osoba , która powierzyła kiedyś swoje życie w ręce Pana Jezusa Chrystusa podlega śmierci i umiera?
Na te i inne pytania odpowiedź znajdujemy w poniższym temacie artykułu pt.:

CZY BOŻE DZIECKO PODLEGA ŚMIERCI I SĄDOWI ?Reinhard Bonnke powiedział:
Żałoba jest szczególnym rodzajem bólu - niemożliwym do przekazania. Zawsze tak było. Kiedy osobista strata oznacza stratę bliskiej osoby, nic nie boli bardziej. To może się zdarzyć rodzinie. To może zdarzyć się całemu narodowi. Ale Jezus powiedział: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem". Zmartwychwstanie całkowicie zawiera się w Jezusie. Jeśli masz Chrystusa jesteś w zmartwychwstaniu. Jeśli umrzesz będąc już za życia martwym z powodu swoich grzechów - pozostaniesz martwy w swoich grzechach. Jeśli umrzesz żyjąc w Chrystusie, pozostaniesz przy życiu w Chrystusie - na zawsze. To są jedyne warianty!

Chrystus dla wszystkich Narodów / CfaN Poland

niedziela, 23 grudnia 2018

ŚWIĘTA RODZINNE

Święta Bożego Narodzenia w naszym kraju uchodzą za  najbardziej ze świąt świętami rodzinnymi. Oczywiście piękne to jest gdy rodzina w zgodzie i miłości zasiada do kolacji do stołu, ale znam przykład, kiedy członkowie rodziny są skłóceni, ale raz w roku jakimś cudem spożywają razem kolacje wigilijną, ale potem ranią siebie kłócąc się. To się nazywa OBŁUDA.
A co na przykład z tymi, którzy niedawno tuż przed świętami stracili swoich bliskich, członków rodzin, którzy się kochali? Na przykład w wypadku na kopalni w republice czeskiej w Karwinie, gdzie zginęło około 13 polaków, którzy na tej kopalni pracowali.  Dla ich rodzin te święta będą największym koszmarem, czasem bólu, cierpienia i łez, czasem żałoby, a nie radości, ponieważ stracili ukochanego członka swojej rodziny. Co z tymi, którzy nie mają już nikogo z rodziny i są zupełnie sami, czy dla nich to już nie są święta? Są na marginesie społeczeństwa ? Oczywiście niektórzy chcą być sami i spędzić ten czas na przykład na relacji z Bogiem sam na sam.
Drogi czytelniku pomyśl o tym, który uważasz te święta za "Rodzinne", że jest ktoś kto chciałby też tak powiedzieć, ale nie może bo jest sam. Jeżeli dożyjesz przyszłych świąt, bo może te święta już masz zaplanowane, żeby pomyśleć o kimś z kim mógłbyś dzielić ten czas i poświęcić ten ułamek swojego życia dla bliźniego swego. Nie myśl tylko o sobie. Pomyśl także o drugim człowieku.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”  (Ew.Mat.22:39).


Polecam również artykuł, który jest godny uwagi pt.: " MIŁUJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO"  na który możesz kliknąć       >>> TUTAJ  <<<

środa, 19 grudnia 2018

CZTERY PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

Pochodzi ze strony: http://rnz.org.pl/

Co znaczy określenie "BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE"

Określenie "Bracia i Siostry w Panu Jezusie Chrystusie" oznacza tych, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa i przyjęli Go do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana.
W Ewangelii Jana 1:12-13 mamy zapisane takie słowa:
"Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, (BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga." (Ew.Jana 1:12-13)
Szerzej na temat Co oznacza przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca zapraszam do artykułu tutaj: >>>KLIKNIJ<<<

 Wszyscy, którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa  w ten sposób, narodzili się na nowo z Bożego Ducha i tak stał się ich Bóg ich Ojcem, a oni Jego dziećmi (synami i córkami) a wzajemnie Ci ludzie stali się dla siebie wzajemnie rodzeństwem w Duchu Chrystusowym, braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przez Jego Krew, łączy ich jedno Boże DNA.  Ci którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa i powierzyli Mu w ten sposób ster swojego życia, aby On nim kierował narodzili się na nowo z Boga i to niezależnie z jakiego związku wyznaniowego, denominacji, kościoła. Każdy kto ten krok wiary uczynił w kierunku Boga jest dzieckiem Bożym. Wierzę, że  Bóg ma swoje dzieci w każdym kościele chrześcijańskim, osoby które dopuściły Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga do swojego serca.  Tak więc mamy wtedy jednego Ojca-Boga i wzajemnie sobie jesteśmy krewnymi na bazie przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, a nie przynależności kościelnej, kto do jakiego kościoła należy.
Mając jednego i tego samego Ojca, którym jest Bóg na wskutek  więzi Krwi Pana Jezusa Chrystusa poprzez przyjęcie Go swojego serca  jesteśmy dla siebie rodzeństwem, Bożą rodziną, braćmi siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego, w jego zbawcze dzieło dokonane dla nas krzyżu Golgoty.

Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś tego kroku wiary w kierunku Boga, jakim jest przyjęcie JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela i Pana to  poczytaj o czterech prawach duchowego życia
tutaj: 
niedziela, 16 grudnia 2018

CHRYSTUS JEST WIECZNY

CZY WIESZ, ŻE PAN JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM ?

Ewangelii Jana 1:1 Syn Boży jest nazywany Bogiem: „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) . 
W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”  W księdze proroka Izajasza 9:5 jest napisane:” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. ”   W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „  A w liście do Rzymian 9:5 czytamy: ” …do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim ,Bóg błogosławiony na wieki. Amen. „
 Pan Jezus Chrystus odpowiada Filipowi:” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? „  A w Ewangelii Jana 10:30 Pan Jezus Chrystus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  W innym miejscu Słowa Bożego o Panu Jezusie Chrystusie  czytamy:  ” … upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ( Kolosan 1:19 )    ” …w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości „  ( Kolosan 2:9 )

A więc, jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem to On nie ma początku, ani końca swego istnienia, a raczej to od Niego bierze początek wszelkie istnienie: 
"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko." (Dzieje 
Ap.17:24-25) 
W liście do Hebrajczyków 7:1-3 mamy zapisane takie słowa:
"Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze."

Co znaczy co do Pana Jezusa określenie "Syn Boży" zapraszam do artykułu pt.: 

Pragnę tylko pokrótce pokazać udział Osoby Pana Jezusa Chrystusa w osobach żyjących za czasów Starego Testamentu.

Apostoł Paweł  napisało narodzie izraelskim Starego Testamentu takie słowa:

" A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus." ( 1 Korynt.10:1-4)

O Mojżeszu z kolei Pismo Święte powiada:

"Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,  i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. " (Hebr.11:24-26)

To tylko niektóre fragmenty z całości Pisma Świętego o Bożych ludziach Starego Testamentu, którzy mieli styczność z Panem Jezusem Chrystusem. Można by jeszcze wiele innych przykładów.
Przez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa został stworzony ten świat. I wszelkie dobro pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa.
Tak więc Chrystus nie został stworzony, ale sam jest Stwórcą. Chrystus nie ma początku swego w Betlejem judzkim. ale istniał od zawsze, Chrystus jest Wieczny, lecz tam w Betlejem przyjął postać człowieka. Bóg objawił swoje prawdziwe Imię a ono brzmi: JEZUS czyli BÓG ZBAWICIEL. Mesjasz - CHRYSTUS nie zwykły, szczególny człowiek pomazaniec Pański, namaszczony przez Bożego Świętego Ducha, obecny w fizycznym ciele Bóg dla odkupienia człowieka z jego grzechów i win.
Drogi czytelniku Wigilia Bożego narodzenia to nie jest początek zaistnienia Chrystusa, jakoby Bóg Ojciec w tym dniu Go stworzył, ale to Bóg jako Ojciec przyszedł osobiście zbawić nas grzeszników, ponieważ w ciele człowieka pojawił się grzech na ziemi i w tym też ciele powienien zostać osądzony o czym wspomina Apostoł Paweł w liście do Rzymian:

"On (BÓG) to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,..."  (Rzym. 8:3 ) Tłumaczenie według Biblii Tysiąclecia.

Kontynuując dalej ten temat polecam takie artykuły jak:

"PREEGZYSTENCJA CHRYSTUSA

 

"BÓG JEST JEDEN"


poniedziałek, 10 grudnia 2018

OD NOWEGO ROKU ZACZNĘ NOWE ŻYCIE

Zbliża się koniec roku i wiele osób składa deklaracje, że od nowego roku zaczną nowe, inne, lepsze życie. Na przykład rzucą palenie papierosów inni rzucą picie alkoholu i tym podobne, a inny mówią od jutra nie będę pił kawy itd. Pytanie brzmi: Dlaczego nie od dziś zacząć te zmiany,od teraz, dlaczego od jutra, od nowego roku? Prawda jest taka, że człowiek tak naprawdę jeszcze nie chce skończyć z grzechem lubi go, a nawet kocha, jeszcze chce sobie dogadzać. W  Bożym Słowie jasno jest napisane:
"Oto TERAZ czas łaski, Oto TERAZ dzień zbawienia."  ( 2 Korynt.6:2 )
DZISIAJ TERAZ jest ten czas ta chwila w TYM MOMENCIE  jest ten czas na zmianę, jutro może być za późno, życie nasze trwa chwilę chociażby to trwało 80 czy 90 lat.
W liście św. Jakuba mamy zapisane takie słowa:
"Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika." (Jak.4:14)
W księdze proroka Izajasza 40:6-8 jest napisane:
"Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie,..."
Słowo to także zacytował Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w 1 rozdziale 24 wersecie.
 Oto tyle jest lat życia na ziemi, mijają bardzo szybko. Nie mamy gwarancji jutra, ale chociaż dane by było Tobie jeszcze wiele lat życia na ziemi to każdy dzień pozostawania w grzechu jest dniem straconym i każda chwila bez Chrystusa panującego w naszym życiu jest bezpowrotnie stracona. 

NIE CZEKAJ!!!  ZACZNIJ JUŻ TERAZ ZMIENIAĆ ŻYCIE!!!PODPORZĄDKUJ JUŻ TERAZ SWOJE ŻYCIE PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI!!!

NAPRAWDĘ WARTO!!!
Szkoda czasu na marnowanie czasu. Zacznij od teraz, od tej chwili, od tego momentu. Nie czekaj nie tylko na nowy rok, ale nie czekaj nawet na jutro. TERAZ, DZISIAJ TA CHWILA, TA MINUTA, SEKUNDA, OBECNY CZAS jest stosowna chwilą na lepsza zmianę w twoim życiu.
Zacznij od teraz naprawdę, na poważnie życie z Bogiem, a nigdy tego nie pożałujesz, nie czekaj na jutro, bo Bóg daje Ci teraz ten czas na upamiętanie. Wczoraj minęło, teraz, dzisiaj należy do Ciebie, jutro może być za późno.
 
 "Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy,TERAZ jednak WZYWA WSZĘDZIE  WSZYSTKICH ludzi, aby się UPAMIĘTALI," (Dzieje Ap.17:30)

Bóg Wzywa TERAZ, WSZĘDZIE, WSZYSTKICH:

"Przeto UPAMIĘTAJCIE i NAWRÓĆCIE się, aby były zgładzone grzechy wasze," (Dzieje Ap.3:19)

czwartek, 6 grudnia 2018

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLII"A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł:

Czy rozumiesz to, co czytasz? "
( Dzieje Ap.8:30 )
CZYTANIE BIBLII ZE ZROZUMIENIEMProblemem wielu ludzi czytających Pismo Święte jest to, że czytają tę księgę bez zrozumienia, albo bez właściwego zrozumienia czytanego tekstu i dlatego tworzą się przeróżne teorie wręcz zakrawające na herezję.

Kolejnym problemem ludzi przy czytaniu Biblii jest to, że czytają cieleśnie, czyli starając się rozumieć umysłem, ludzkim rozumem, czyli po ludzku. Apostoł Paweł napisał:

"Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. " (1 Korynt.2:14)

Natomiast Juda w swoim liście napisał:

"To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha." (Judy 1:19)

Biblię nie czyta się tak jak zwykłą książkę, to jest zupełnie inna lektura, ją trzeba czytać Duchem i to Bożym Duchem nie ludzkim, aczkolwiek w duchu człowieka Boży Duch objawia znaczenie jej treści. 
Biblię nie czyta się jak zwykłą książkę tylko literalnie, ale duchowo, która ma głęboką myśl w treści, przesłanie od Boga. W Biblii są opisane przeróżne historie, miłe, dobre, jak i trudne, ciężkie do zrozumienia, ale przykład dla nas, byśmy tak nie postępowali a postępowali inaczej. Apostoł Paweł napisał:

"... Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.(chodzi o naród izraelski wychodzący z Egiptu znajdujący się na pustyni, którzy grzeszyli wobec Boga) A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.(...)A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków." (1 Korynt.10:6.11)

Biblia, Pismo Święte to spisane Boże Słowo przez które do nas przemawia Bóg na różne sposoby, ostrzega, napomina zachęcając do właściwego postępowania do podjęcia właściwej decyzji, koryguje, wskazuje. Najlepiej to pokazuje poniższy tekst:

" Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,..."  ( 2 Tym. 3:16 )

W jakim celu?

 Odpowiedź znajdujemy w dalszym fragmencie tego tekstu w wersecie 17, a brzmi on tak:

"...aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. "

Abyśmy  jako Boży ludzie we wszystkim postępowali w taki sposób by podobać się Bogu.

Kontynuując dalej ten temat zapraszam do artykułu klikając w poniższy tytuł:poniedziałek, 3 grudnia 2018

PRZYŁĄCZ SIĘ DO JEZUSA

Niektórzy pytają "Gdzie trzeba się zapisać, aby zostać zbawiony i być w niebie?'
Albo "Gdzie i do kogo się mam przyłączyć, aby mieć życie wieczne?"
Odpowiedź jest prosta: Zapisz się i przyłącz do  Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga, oto trzeba zrobić by mieć życie wieczne i znaleźć się w królestwie Bożym zwanym tez niebem, przyłączyć się do Osoby Pana Jezusa Chrystusa. Drogi czytelniku, jeżeli chcesz po śmierci w królestwie Boga, Ojca Miłości to już teraz przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa i zawołaj do Niego:
"Jezu chcę się do Ciebie przyłączyć, oddać się Tobie."
A Pan Jezus Chrystus powiedział:
"... tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz." (Ew.Jana 6:36)
Pan Jezus Chrystus wręcz mówi: "Pójdźcie do mnie wszyscy...." (Ew.Mat.11:28)
Pan Jezus Chrystus powiedział także:
"... radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane." (Ew.Łuk.10:19)
Zapisz się do Pana Jezusa Chrystusa. Bóg czeka na twój krok wiary w Jego kierunku, a wtedy twoje imię zostanie zapisane w księdze  żywota Bożego Baranka w niebie i staniesz się częścią królestwa Bożego.

Przyłącz się do Chrystusa Jezusa już teraz, a nigdy już później nie pożałujesz tej decyzji, będziesz szczęśliwy na zawsze w królestwie Ojca Miłości!

poniedziałek, 19 listopada 2018

BÓG DECYDUJE O DŁUGOŚCI NASZEGO ŻYCIA

Lekarz mówi zostało pani czy panu tyle lat, miesięcy, tygodni lub dni życia. Lekarz tutaj "wyznacza" długość życia człowieka niczym bóg. Czyni to na podstawie wiedzy jaką ma z wyników badania medycznego pacjenta i diagnozuje chorobę jaka to jest, jaki jest jej stadium jak mocno ta choroba jest w organiźmie rozwinięta itp. itd. Prawdą jest, że to nie lekarz decyduje o długości twego życia czy choroba, a Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. 
W Psalmie 31 i wersecie 16 zapisane są takie słowa: 


" W ręku twoim są losy moje,..." 
Jeżeli był w twoim życiu taki moment, że oddałeś się Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana to należysz już do Niego i Jesteś Jego własnością i twoje życie jest w rękach Pana Jezusa Chrystusa i to od Niego zależy długość twojego życia na ziemi, jego początek i koniec, to On wyznacza kres naszego pobytu na ziemi, nie żaden lekarz czy jakaś choroba. Ostateczne i decydujące w naszym życiu ma słowo sam Bóg. 
Drogi czytelniku tylko Bóg ma taką władze i to On ustala długość naszego pobytu na ziemi. 
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
W ręku Boga i Pana Jezusa Chrystusa jest nasze życie
To nie choroba panuje w twoim cele, ale JEZUS CHRYSTUS to nie lekarz decyduje ile masz żyć, ale BÓG. 
W moim życiu PANEM jest JEZUS CHRYSTUS i On ma władze nad wszystkim, to ja Jemu powierzyłem los swojego życia, oddałem go w Jego ręce i On wyznacza mi długość życia. Uwierz w JEZUSA CHRYSTUSA jako PANA swojego życia, a wtedy będziesz spokojny swego losu mając świadomość, że On trzyma w ręku jego ster. 
Pozwól JEZUSOWI CHRYSTUSOWI być PANEM twojego życia i każdej jego dziedziny. 
Nie proklamuj w swoim życiu panowania choroby i nie kieruj się odnośnie długości twojego życia słowami lekarza, ale niech tym, którego panowania ogłaszasz także w sferze długości życia i zdrowia będzie PAN JEZUS CHRYSTUS.

Polecam artykuły pt.:"LEKARZ NIE JEST BOGIEM, ALE BÓG JEST LEKARZEM"

 

sobota, 27 października 2018

NIE BĄDŹMY GŁUPCAMI, ALE BĄDŹMY MĄDRYMI LUDŹMI

Kiedyś ktoś powiedział mi, że: "Prędzej uwierzę w świętego Mikołaja niż w Jezusa"
To bardzo przykre, że ludzie bardziej są w stanie uwierzyć w istnienie smerfów niż w Pana Jezusa Chrystusa, w ufoludki lub w czerwonego kapturka niż wszechmogącego Boga. 
Ludzie skłonni są uwierzyć kłamstwu niż prawdzie.
Pozornie człowiekowi lepiej żyć w zaślepieniu niż widzieć prawdę.
Człowiek gotów jest wierzyć, że świat powstał sam z siebie lub z jakiegoś wybuchu, że wszystko samo z siebie powstało . Czyli komputer, którego używasz sam się stworzył? Nie!
Komputer sam się nie stworzył, ale został skonstruowany, samochód również sam z siebie nie powstał, ale został wyprodukowany, dom również sam się nie zbudował, ale ktoś go zbudował. 
Tutaj sprawdzają się słowa:
"Mienili się mądrymi, a stali się głupi." (Rzym.1:22)
W 1 liście do Koryntian 3:19 mamy napisane:
"Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości;"
Świat to system, który nie uznaje władzy, mocy i autorytetu Boga.Nie bądźmy głupcami wierzącymi w bajki, ale bądźmy ludźmi mądrymi wierzącymi w prawdę Bożego Słowa.

Zapraszam do dalszego ciągu  tematu tak zwanej kontynuacji do artykułu pt.:

>>>  BÓG STWÓRCĄ  <<<


niedziela, 21 października 2018

ZBAWICIEL JEST JEDEN - TY NIE ZBAWISZ ŚWIATA

"Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę?
(1 Korynt.7:16)


Chociaż ten konkretny tekst mówi o małżeństwie to wierzę, ze tyczy się każdego i każdej innej sytuacji. Znam historię człowieka, który bardzo chciał zbawienia pewnej bezdomnej uzależnionej od alkoholu i narkotyków kobietę i tak bardzo się w to zaangażował, ze na tym ucierpiało jego małżeństwo i doszło do tego, ze związek ten się rozpadł i na ten wtedy czas ta kobieta się nie nawróciła a jego rodzina się rozpadła.
Także i ja miałem kilka takich przypadków, kiedy chciałem bardzo zbawienia człowieka i pomóc mu i doszło do tego, że tak naprawdę "zapomniałem", że Zbawiciel jest jeden JEZUS CHRYSTUS a nie ja, je nie jestem Chrystusem Jezusem by móc zbawić człowieka, ale takim Zbawicielem jest tylko Pan Jezusem Chrystus. Doszło do tego, że i ja duchowo zacząłem upadać i potrzebowałem pomocy i zrozumiałem, że nie mam wchodzić w rolę Zbawiciela, którym jest tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Tylko Chrystus poszedł na krzyż nikt inny.
Nikt z nas nie zbawi członków swojej rodziny, znajomych czy obcych bliskich czy dalszych, jeżeli sami nie zechcą pójść za Jezusem Chrystusem jako swoim Panem i Zbawicielem.
Oczywiście mamy świadczyć, dzielić się miłością Pana Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim mamy modlić się za zgubionymi do jedynego ZBAWICIELA - JEZUSA CHRYSTUSA i to jest naszą rolą.

piątek, 5 października 2018

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGOMoże określenie "rola" nie jest najlepszym określeniem odnośnie Ducha Świętego, ale nie przychodzi mi na myśl inne. Działanie Ducha Świętego jest nieograniczone. Bardzo, bardzo, bardzo ważnym jest poznać kim jest Duch Święty i do tego zapraszam by zapoznać kim jest Duch Święty w artykule pt.: "DUCH ŚWIĘTY", czyli kim jest Duch Święty.

Kilnij >>>TUTAJ<<<

 

Bez Ducha Świętego człowiek nie może uwierzyć w Chrystusa i być zbawiony, bo to Duch Święty wskazuje na Jezusa Chrystusa, jako Pana Boga i Zbawiciela. To Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu i wyprowadza z pod władzy i panowania grzechu i prowadzi pod panowanie Chrystusa Jezusa i oczyszczającą Jego krew. Boży Duch Święty Chrystusowy sprawia, ze jesteśmy użyteczni dla Boga w Chrystusie Jezusie. Duch Święty sprawia w nas nowe Boże życie gdy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa nawracając się do Chrystusa. Za sprawą Ducha Świętego rodzimy się na nowo. To Duch Święty jest źródłem mocy Bożej, namaszczenia i darów. To Duch Święty sprawia, że wydajemy owoce godne upamietania, bowiem to Duch Święty powoduje nawrócenie i upamiętanie w naszym życiu.W liście do Galacjan mamy napisane takie słowa:

" Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu." (Gal.5:22-23)

To Duch Święty daje moc do prowadzenia zwycięskiego życia w Panu Jezusie Chrystusie dla Boga Ojca. Oto rozważanie biblijne na temat czy jest i co oznacza zwycięstwo:

Tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy wstanie przynieść Bogu owoc godny chwały dla Jego Osoby.
W Nowym Testamencie kościół (Ci, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi) nazwany jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa - 1 Korynt.12:12-27 . Efez. 5:24-32.
W Starym Testamencie w księdze proroka Ezechiela w 37 rozdziale od 1 do 14 wersetu mamy fragment zatytułowany przez tłumaczy w Biblii Warszawskiej "Dolina wysłych kości" porównuje Izraela do ciała Bożego, ale tam opis ciała, który mimo, że te kości były już obleczone w ciało, w skórę to jednak było ono dla Boga martwe i bezużyteczne. Dopiero kiedy Duch od Boga wstąpił do tego ciała ono ożyło dla Boga. To jest obraz, że kościół, aby był żywy i użyteczny dla Boga potrzebuje Ducha Świętego, inaczej bez niego kościół byłby fikcją martwy nie przynoszący Bogu chwały. Aby przynosić Bogu owoc potrzebujemy Ducha Świętego i bez Niego giniemy i nasze wszelkie  wysiłki  dla Boga są bez znaczenia uczynki nasze są martwe.
Drogi Chrześcijaninie otwórz swoje serce dla Ducha Świętego i oddaj  Mu w twoim sercu, jako Bogu należne Jemu miejsce, a wtedy będziesz przynosić Bogu, jako Ojcu w Chrystusie Jezusie owoc chwały swoim życiem.
Kontynuując dalej ten temat zapraszam do poniżej podanych tematów: 


 

 

 

 
sobota, 22 września 2018

NOC ŚWIĄTYŃ

CZYM JEST NOC ŚWIĄTYŃ?

 

"Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które mają miejsce 21 września każdego roku. Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot religijnych, biorących udział w corocznej Nocy Muzeów. Wraz z członkami tych wspólnot doszliśmy do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat na co dzień niedostępny dla warszawiaków i warszawianek.
W 2016 roku do Warszawy dołączył Poznań, a w 2017 Kraków. W 2018 roku w wydarzeniu wezmą udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.
Naszym celem jest ukazanie naszych miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy  niechęć do wszelkiej "inności" jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą umożliwić poznanie grup społecznych zagrożonych stereotypowym postrzeganiem. Uważamy, że bezpośredni kontakt z przedstawicielami mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu ewentualnych uprzedzeń.
Chcemy by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań.
Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Będzie to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzyszyć będą koncerty, prezentacje czy warsztat".
- źródło:
https://nocswiatyn.pl/
 Świątynia Boża to miejsce Bożej obecności i Jego chwały i każdy kto przyszedł do Jezusa Chrystusa i przyjął Go jako swego Zbawiciela i Pana przekazując Mu ster swojego życia w Jego święte Boże ręce jest świątynią Boga.
 Świątynia to miejsce święte, czyli oddzielone tylko i wyłącznie, jedynie dla Boga i tylko do Jego dyspozycji.
W 1 liście do Koryntian 3:17-18. 6:19 mamy zapisane takie słowa:

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście
 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nienależycie do samych siebie?” Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci."

Tak  więc świątynia Boża to ludzie, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa i przyjęli Go jako swego Zbawiciela i Pana i dostrzegają w Nim Boga, ci narodzili z Jego Bożego Chrystusowego Ducha. Nie można być świątynią Boga nie uznając Jezusa Chrystusa, jako centralną Osobę w naszym życiu.
Zobaczmy jaka to inicjatywa tzw."Noc Świątyni" i czy ona pochodzi od Boga i jaki jest program na przykład w Warszawie i kto jest w tym:

 Centrum Kultury Islamu
 Centrum Wiary Baha'i
 Ośrodek Kultury Muzułmańskiej 
 Świątynia Buddyjska Wu Bong Sa Szkoły Zen Kwan Um
 Gurudwara Singh Sabha - Świątynia Sikhijska

 Pośród nich znajdują się również m.in kościoły Chrześcijańskie takie jak:

Społeczność Chrześcijańska Północ
 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - Wspólnota Blisko Boga
 Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
 Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
 Parafia Ewangelicko-Reformowana
 Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. św. Ducha 
 Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Toż to mieszanka wybuchowa

Więcej można znaleźć na stronie: https://nocswiatyn.pl/program-warszawa2018/
W drugim liście Apostoła Pawła mamy zapisany BOŻY przekaz:

"Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim."  ( 2 Korynt.6:14-16)


A dalej Pan nasz BÓG mówi do tych, którzy są w takich powiązaniach:


"...Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was  I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;"
 ( 2 Korynt.6:17-18 )

Tak więc w powyższych tekstach Pisma Świętego mamy odpowiedź z jakiego źródła ta inicjatywa pochodzi.

Oto także wypowiedź Kościoła "Misja Łaski" z Gdańska ( - Mission of GRACE - Gdańsk, Poland )
na Facebooku:

"Noc świątyń...???
Jesteś Nowo-narodzony ? Czy zdajesz sobie sprawę z tego kim naprawdę jesteś ? Czy dajesz poznać kim naprawdę jesteś - w domu, szkole, pracy, na ulicy...?
Najwyższy czas, niech się inni dowiedzą i to nie na jedną noc... dzień... tydzień...
Bo dzięki JEGO Łasce i DUCHOWI jesteśmy Świątynią WIECZNIE ŻYWEGO BOGA, każdego dnia, na zawsze !!!

"Czy nie wiecie, że Świątynią BOŻĄ jesteście i że DUCH BOŻY mieszka w was?" 1 Koryntian 3:16
"Jakiż układ między Świątynią BOŻĄ a bałwanami? Myśmy bowiem Świątynią BOGA ŻYWEGO, jak powiedział BÓG: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę BOGIEM ich, a oni będą ludem moim !" 2 Koryntian 6:16
Pochodzi ze strony: 

Polecam również takie artykuły jak: