czwartek, 29 listopada 2012

ZARAZA W KOŚCIELE

Plotkarstwo jest zarazą ludzi wierzących i oczernianie „…język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki.Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.” (List Jakuba 3:6-8)
Obmawianie i osądzanie innych – Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią( List Jakuba 4:11)
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.” (Ew.Mat.7:1) i zapominamy, że osądzając innych sami poddajemy się pod Boży osąd.
Kolejną sprawą jest wchodzenie w kompetencje Boga:Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?” (List Jakuba 4:11b-12)
Zapominamy też, żeby najpierw wyjąć belkę z własnego oka, by wyjąć źdźbło z oka bliźniego, brata swego: A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.” (Ew.Mat.7:3-5)
Ustami niszczy swego bliźniego -Niecny ustami niszczy swojego bliźniego,..” (Przyp.Sal.11:9)
Plotkarz to nie tylko ten, który sieje kłamstwo, mówi nieprawdę, ale także człowiek, który rozpowiada to, co danej osobie w zaufaniu się zwierzyło -Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.” (Przyp.Sal.20:19), albo jest też nazwany oszczercą -Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnice; lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy.” (Przyp.Sal.11:13)
Kolejna sprawa jest jakby kontynuacją powyższego tematu, sprawa obłudy i hipokryzji - Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada.” i tutaj łączy się ze słowem: Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.” (Przyp.Sal.20:19).  Kiedy zwierzasz się osobie ze swoich problemów wydającej się być godną twego zaufania, tymczasem wychodzi z twojego domu i rozpowiada na lewo i na prawo o twoich problemie. W Psalmie 12:3 Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.” Kiedy ktoś przychodzi do Ciebie odwiedzić Cię i mówisz: „Jak miło Cię widzieć” „Cieszę się,że jesteś” , ale w sercu swoim myślisz: „Po co przyszedł lepiej żeby już poszedł”.
w liście do Rzymian 1:30 obok nienawiści i morderstwa jest na tej samej liście oszczerstwo a 1 liście do Koryntian 6:10 oszczerstwa są na liście rzeczy przez które człowiek nie odziedziczy królestwa Bożego „złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. „

poniedziałek, 26 listopada 2012

TEORIA A PRAKTYKA

Jak łatwo cytuje się wersety np. z Ew.Mateusza 5:(44). 6:(12).(14-15) . Ew. Łukasza 6:(27-30) . Rzym.12:(19-20) . 1 list Piotra 3:(9) i tym podobne, mówiące o miłości do wrogów, o błogoslawieniu nieprzyjaciół i przebaczaniu krzywdzicielom. Jak latwo innym się każe tak postępować i głosi na kazaniach, ale jak trudno, kiedy samemu się zdarzy znaleźć w takiej sytuacji, gdzie nam jako wierzącym w Chrystusa wobec tych, którzy nas nienawidzą, oczerniają, zmyślają różne kłamstwa i w takich okolicznościach poznajemy praktyczną stronę tych wersetów i ich znaczenie w zastosowaniu. Jakże łatwo „krzyczeć” na lewo i na prawo każąc innym tak żyć kiedy my sami nie znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie wymaga się zastosowanie tego w praktyce.Niestety teoria od praktyki różni się tak jak noc od dnia i często nie jesteśmy wstanie zrozumieć póki nie znajdziemy się w danej sytuacji, a póki co, znajduje się to dalej na zasadzie teorii, która głosimy, przekazując dalej innym nie będąc świadomi tego, co to znaczy. W wielu  różnych sytuacjach życiowych jest tak, że nie zrozumiemy póki sami na własnej skórze czegoś nie doświadczymy, albo myślimy, że rozumiemy, ale zaistniała sytuacja życiowa powoduje, że musimy z pokorą uznać, że tak naprawdę nic nie rozumieliśmy i tak naprawdę żyliśmy iluzją teorii kłamstwa a zweryfikowała to jakaś sytuacja życiowa, która ujawniła prawdę. Deklaracja Piotra, który powiedział Panu Jezusowi, że jest gotów umrzeć dla Chrystusa, ale sytuacja jednak pokazał a coś innego (Ew.Mat.27:69-75) Kolejną sprawą jest to, że często musimy przejść przez pewne doświadczenia życiowe by zrozumieć drugiego człowieka.

ZAWIERANIE ŚLUBU, CZY TO JEST POTRZEBNE?

Niektórzy zadają sobie pytanie: „Czy ślub jest potrzebny, czy nie wystarczy powiedzieć sobie, gdzieś na łące przed Bogiem „Kocham Cię?” ale w Biblii czytamy, ze były zaręczyny a później ślub: „Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę nie zaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę. A jeżeli ojciec jej wzbrania się wydać ją za niego, niech odważy tyle srebra, ile wynosi opłata ślub na za dziewicę.” (2 Mojż.22:16-17).
„Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę nie zaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie,to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie.” ( 5 Mojż.22:28-29)
Samarytanka spotkała na swojej drodze Pana Jezusa, który powiedział: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś.” Czyli byly zawierane śluby skoro Pan Jezus mówi: Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem;”

sobota, 24 listopada 2012

NAJLEPSZY MOMENT PRZYJŚCIA PAŃSKIEGO

„Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.” (Ew. Łukasza 12:42-44)
Ludzie w oparciu o te słowa zadają  sobie pytanie: „W jakim  momencie najlepiej, aby Pan przyszedł?” i odpowiadają na to wierzący w różnoraki sposób, ja np. „Najlepiej kiedy był bym na nabożeństwie” inni jeszcze „w czasie kiedy się modlę” albo „kiedy świadczę o Panu Jezusie Chrystusie” Kiedyś jedna osoba stwierdziła, że Pan Jezus by ją zabrał, jakby przyszedł w danym momencie w którym nie pali papierosów i niestety takie jest myślenie wielu tych, którzy deklarują się jako narodzeni na nowo. Takie myślenie człowieka trąci mi o nie poważnym traktowaniu Boga i jak gdyby myśląc, że Boga można gdzieś tam „oszukać”, ale prawda jest niestety inna i nie da się Boga „oszukać” czy w jakikolwiek sposób z manipulować. Może być tak, że Pan Jezus Chrystus w chwili swego przyjścia może Ciebie pozostawić mimo,że jesteś na spotkaniu chrześcijańskim i może w danej chwili się modlisz, albo śpiewasz pieśni bądź czytasz lub słuchasz zwiastowanego Słowa Bożego a może być zabrany człowiek przez Pana Jezusa człowiek, który na przykład w danym momencie jest w domu, w pracy czy szkole, ale serce jest naprawdę zanurzone w Bogu, Panu Jezusie Chrystusie i nieustannie trwające w społeczności z Nim, który żyje na co dzień Słowem Bożym i kocha Pana Jezusa Chrystusa i jest Mu posłuszny.

czwartek, 22 listopada 2012

TRAKTOWANIE BOGA

Jak traktujemy Boga? Czy Bóg jest dla nas pewnego rodzaju „umeblowanie” naszym upiększeniem religijnym naszego codziennego życia? A może kimś do spełniania naszych życzeń i tylko by wysłuchiwał naszych modlitw.Jest nawet taka pieśń, której słowa tak brzmią: „Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego” Czas zmienić myślenie o Bogu i zrozumieć, że to mamy nauczyć się słuchać Boga w pierwszej kolejności i to On jest tym, która ma mieć stery naszego życia w swoim ręku. Kolejną sprawą jest modlitwa jako zaliczenie u Pana Boga, że się pomodliłem lub poczytałem Słowo Boże dla spokoju sumienia rano np przed pójściem do pracy bądź do szkoły lub przed snem, człowiek tak zmęczony, że już parę słów do Boga, by nie mieć wyrzutów sumienia, że nic do Boga nie powiedziałem i tak okazuje się nasze traktowanie Boga. W księdze Malachiasza 1:(6).(8).(13) „Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? – mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem?Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie albo czy okaże ci przychylność? – mówi Pan Zastępów.Mówicie też: Ach! Jakiż to mozół! i złościcie mnie – mówi Pan Zastępów – i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki? – mówi Pan.”
Ofiarowywanie Bogu to co chore,chrome co słabe liche, zdobyte z rabunków. Zachowywanie tego co najlepsze dla siebie, to co dla nas najlepsze, dogadzanie własnemu „Ja” Dogadzanie sobie, a nie BOGU. „Ja” jestem na tronie swego życia a nie CHRYSTUS. Historia ubogiej opisana w Ewangelii Łukasza 21:1-4: „A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy.Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze, i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie.” Ta niewiasta dała wszystko co miała, ona tak naprawdę dała siebie Bogu, w pełni Mu ufając. Spójrzmy raz jeszcze na ten tekst: „Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie.” (Ew. Łukasza 21:4). Ta kobieta dała WSZYSTKO i Bóg to uhonorował gdyż dała tak naprawdę siebie w 100% Bogu w pełni ufając Bogu, jako Ojcu kochającemu. A jak to jest z nami? Łatwo nam wychodzi zaśpiewać pieśń: WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ…” ale gorzej z wykonaniem. Kolejna historia jest opisana w Ewangelii Łukasza 9:57-61: „Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże.Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.” W powyższym fragmencie z Ewangelii Łukasza 9:57-61 jest opisana historia osób, które deklarowały się iść za Jezusem. Pierwszy człowiek powiedział Panu Jezusowi „Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz.” ale Pan Jezus jak gdyby odpowiedział mu znając jego myśli, iż chciał iść myśląc, że pójście za Panem Jezusem to życie opływające w luksus, powodzenie, wygodne życie i miał tutaj ów człowiek niewłaściwe motywacje, które przejrzał w jego głowie i sercu ukryte i Chrystus Pan i je zdemaskował powiadając takie słowa: „Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.” Kolejną osobę, którą Pan Jezus zapraszał słowami: Pójdź za mną! odpowiedziała: „Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego.Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże.Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.” Zauważmy, że w pozostałych dwóch przypadkach, kiedy Pan zaprasza to nie odmawiają Mu, ale najpierw„  wpierw” czyli było coś ważniejszego w życiu tych osób niż Pan i Bóg Wszechmogący, chociaż pewno w ich myśleniu było to, że mają Pana Jezusa Chrystusa na najważniejszym i pierwszym miejscu, ale to jak postępowali było widać zupełnie coś zgoła odmiennego i świadczącego o tym, że Bóg dla nich nie był najważniejszy, ale deklarowali się iść jako naśladowcy za Panem Jezusem Chrystusem i tak jest w naszym życiu, wyśpiewujemy pieśni i modlimy się do Boga mówiących o pełnym oddaniu się Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy w życiu praktycznym jest inaczej. Bóg, oczywiście, ale jeszcze muszę to i tamto wiele zajęć i rzeczy oraz osób ważniejszych niż Bóg, a Pan Jezus Chrystus mówi: „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.” oraz „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” Kiedy Chrystus jest na pierwszym w naszym życiu wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu.

poniedziałek, 19 listopada 2012

BUDOWANIE OPINII NA KŁAMSTWIE

Ludzie zbyt szybko wyrokują nie mając dowodów swojej opinii o kimś, a jedynym dowodem jest, że od kogoś coś się usłyszało, bo ktoś mi powiedział i owa plotkę się rozpowszechnia nie sprawdzając faktów jak jest naprawdę. W 5 księdze Mojżeszowej 17:5 jest napisane: ” i doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i NALEŻYCIE ZBADASZ, a jeśli okaże się to PRAWDĄ, rzeczą DOWIEDZIONĄ, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu,…” Tutaj właśnie brakuje tych elementów, NALEŻYTEGO ZBADANIA, RZECZ DOWIEDZIONA i rzecz która okazało się PRAWDĄ i jeszcze jedna sprawa, nie zawsze ktoś kto nie zgadza się z naszymi poglądami musi być naszym wrogiem, ponieważ musimy weryfikować własne poglądy ze SŁOWEM BOŻYM ponieważ nadzwyczajniej świecie możemy się mylić i nikt nie ma monopolu na prawdę, gdyż prawda jest tylko w CHRYSTUSIE i DUCH ŚWIĘTY JEST PRAWDA i wszystko co wychodzi z JEGO ust jest PRAWDĄ i tylko w BIBLII, w BOŻYM SŁOWIE JEST PRAWDA i PISMO ŚWIĘTE jako JEDYNY WYZNACZNIK WIARY.

piątek, 16 listopada 2012

ZA WSZYSTKO DZIĘKUJCIE

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (1Tesal.5:17)
Natomiast w przekładzie Biblii Tysiąclecia ten tekst tak brzmi: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”
-Za wszystko
-W każdym położeniu
W tłumaczeniu Biblii 1000-lecia jest napisane, ze w każdym położeniu a we współczesnym przekładzie Nowego Testamentu w parafrazie „Słowo Życia” jest tak napisane: „W każdym położeniu bądźcie wdzięczni bez względu na okoliczności.”
Łatwo się dziękuje Bogu za dobre chwile, ale kiedy przychodzą doświadczenia, już znacznie trudniej, ale moi drodzy czytelnicy myślę, ze możemy dziękować Bogu za to, że On nas przez to wszystko przeprowadza i że mimo ciężkich chwil dziś nadal jesteśmy z Panem. Ja też przechodzę trudne i bardzo ciężkie chwile, ale dziękuję Bogu i jestem wdzięczny, za to, że On przeprowadza i że jest ze mną w najtrudniejszych chwilach mojego życia i mimo tego,że nie zawsze Go czuję. Dlaczego? Ponieważ wiarą mamy kroczyć a nie uczuciami, czy emocjami- 2 Korynt.5:7 „gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.” To Boże Słowo ma być podstawą i fundamentem naszej wiary, a nie uczucia, które zawodne. Pan powiada: „Choćbyś nawet szedł ciemną doliną, Ja będę z tobą” -Ps.23:4 oraz „Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem..” (Izajasza 43:2-3). Jest takie świeckie przysłowie, ale uważam, że jest w nim wiele prawdy i co najważniejsze, biblijne, mianowicie, „że co cię nie zabije to cię wzmocni” bo po każdym doświadczeniu jeżeli przechodzi z Panem Bogiem i dziękuję Mu, że mimo trudnych chwil znowu wyszło słońce, to jest to pewnego rodzaju zwycięstwo, że człowiek nie poddał się presji. Szlifowanie jest bolesne, lecz później wydaje błogi owoc sprawiedliwości, jak powiada list do Hebrajczyków 12:12. Niedługo zakończy się 2012 rok i chociaż jeszcze pozostało półtora miesiąca i jeszcze wiele się może wydarzyć w tym okresie to jednak powinniśmy dziękować Bogu, mimo, ze to może był bardzo ciężki rok, to jednak Pan Jezus Chrystus pozwolił przeżyć.Ja uważam,że każdym dzień i noc przespaną, bądź nie przespaną powinniśmy dziękować, że przeżyliśmy. Pamiętajmy, że mamy bez względu na okoliczności i w każdym położeniu mamy być wdzięczni Bogu.
Zachęcam również do artykułu: https://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/szacunek-dla-boga.html

ZABOBONY

Zabobony, przesądy, które związują ludzi takie jak przebiegający czarny kot przez drogę, pechowa 13-tka co jest totalną bzdurą i wiem to z własnego doświadczenia, kiedy właśnie kończyłem szkołę, miało to miejsce 13-tego w piątek i o godz,13-tej, Działo się to w 1996 r. i egzamin zdałem z wynikiem bardzo dobrym.Nie wierzcie w te bzdury!!! To szatan chce oszukiwać ludzi wmawiając im takie kłamstwa, chce nałożyć sidła na człowieka i zniewolić go i prowadzić niczym psa na smyczy, by człowiek był pod jego panowaniem poprzez takie różnego rodzaju przesądy .zabobony, którymi wiąże człowieka.Czy nie lepiej żyć w wolności? Celem szatana jest zniewolić człowieka, doprowadzić do strachu i w efekcie zniszczyć – Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.” (Ew.Jana 10:10a) i takim jest szatan. Kolejną oszukańczą taktyką diabła jest wmówienie człowiekowi, że szczęście człowieka zależne jest od okoliczności, sytuacji życiowych, od rzeczy typu talizmany, czy roślinki jak czterolistna koniczyna albo podkowa, czy jeszcze jakieś inne rzeczy od których rzekomo zależnie jest szczęście i powodzenie a taką taktykę używa diabeł by odwieść od prawdziwego źródła szczęścia: „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.
(Psalm 73:28). Ta bliskość Boga to coś więcej niż bycie obok, ale to przenikanie się, to bycie w Bogu, a Bóg w nas „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (Galacjan 2:20). „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.” (Kolosan 1:27)
„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (Rzym.8:1). „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”
Pan Jezus Chrystus jest szczęściem człowieka i On przyszedł abyśmy mieli życie obfitujące w Boże błogosławieństwo i to życie wieczne w królestwie Ojca Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew.Jana 10:10).

 Polecam książkę Emila Kremera pt. „SŁOWO BOŻE OTWIERA NASZE OCZY”

środa, 14 listopada 2012

POZNANIE

„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” (Ew.Jana 17:3)
POZNANIE- greckie słowo „epignosis„  jest nie tylko wiedzą rozumową co duchowy poznaniem serca. Odnosi się do objawienia Boga poznawanego doświadczalnie i obejmuje osobistą więź z Bogiem. A nie tylko zapoznanie się z faktami dotyczącymi Boga.
Można wiedzieć o kimś dużo, znać z telewizji, z internetu, z prasy i różnego rodzaju innych gazet, można „w jednym palcu” jego biografię a jednocześnie nigdy nie spotkać się z tą osobą osobiście. Właściwa wiedza o Bogu nie wystarcza, znajomość Boga z opisów Biblii, z nabożeństw, z nauki religii, czy tak zwanych szkółek niedzielnych, szkół biblijnych oraz seminariów. Job powiedział takie słowa:Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. ((” (Joba 42:5). Boga trzeba osobiście i doznać, doświadczyć Jego obecności w swoim życiu. Ap. Paweł napisał: „żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego” (Filip.3:10a) tego osobiste doświadczenie obecności Boga w swoim życiu, zmienia daną osobę, jej tożsamość, sposób myślenia i funkcjonowania w tym świecie. Apostoła Jana napisał w swoim pierwszym liście w 2 rozdziale wersecie 3:A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.” Jeżeli ktoś deklaruje iż zna Boga, ale życie danej osoby nie jest poddane pod posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi i nie żyje według nauk Chrystusa i życie Boga nie jest życiem każdego dnia danej osoby, to taka osoba posiada ewentualną wiedzę o Bogu, lecz nie posiada Boga: Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.” (1 list Jana 2:4)

poniedziałek, 12 listopada 2012

CZY JESTEŚ DOBRYM CZŁOWIEKIEM?

Jak odpowiedziałbyś na to pytanie? Zobacz, jak poradził sobie Porządny Facet – bohater kreskówki Living Waters. A jak wyglądałyby Twoje odpowiedzi? Przesłanie kreskówki jest następujące: To, co myślimy o sobie, ma niewielkie znaczenie. Istotne jest tylko to myśli o nas Bóg.  
Jak dobry musisz być, aby trafić do nieba?
Czy wystarczy, by Twoje dobre czyny przewyższyły ilość czynów złych? Czy w ogóle jesteśmy w stanie zebrać wystarczającą liczbę punktów? Obejrzyj krótki film odpowiadający na to pytanie i przedstawiający – w bardzo obrazowy sposób – działanie Bożej łaski.

PRZED JAKIM BOGIEM STANIESZ?

Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, ale nie wszystkich jest Ojcem tylko tym, którzy zawierzyli Bogu i powierzyli swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi - Ew.Jana 1:12-13 poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela

https://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/co-to-jest-przyjecie-pana-jezusa.html

Bóg w kwestii zbawienia dokona wszystkiego decyzja należy tylko i wyłącznie do nas. To czy staniemy przed Bogiem jako Ojcem wręczającym nagrodę żywota wiecznego , czy przed Bogiem jako sędzią zależy od nas- Rzym.14:12. 2 Korynt.5:10.

JAKIEGO JESTEŚ WYZNANIA?

PRZESĄDY

NOWY TESTAMENT OBJAWIENIEM I WYPEŁNIENIEM SIĘ STAREGO TESTAMENTU

Pewien człowiek zaczął czytać Biblię od Starego Testamentu i czytając zaczął zrażać i gorszyć gdy dotarł do ksiąg mówiących o wojnach i różnych tego typu sytuacjach opisanych w Starym Testamencie uważając za zbyt drastyczną i oczywiście odstawił tę księgę na półkę i tak właśnie się dzieje, gdy stara się budować dom od dachu zamiast od fundamentu bo przecież nie idzie inaczej i dochodzi takiej jak w powyżej opisane sytuacji. Uważam. że Biblię powinno się zaczynać czytać od Nowego Testamentu i tak też było w moim przypadku po wielokrotnym przeczytaniu Nowego Testamentu zacząłem dopiero czytać Stary Testament. Nowy Testament jest objawieniem i wypełnieniem się Starego Testamentu. Nowy Testament jest kropką nad „i” nie można zrozumieć Starego Testamentu bez Nowego Testamentu. Na przykład w księdze Starego Testamentu proroka Izajasza czytamy o narodzeniu się Mesjasza a w Nowym Testamencie oglądamy jego wypełnienie. W Starym Testamencie w księdze Izajasza 53 rozdziale czytamy o śmierci Mesjasza a w Nowym Testamencie w Ewangeliach wypełnia się to wydarzenie. W księdze Joela w 3 rozdziale czytamy zapowiadającym się wydarzeniu wylania Ducha Świętego a w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich 2 rozdział się dokonuje. Słowo prorocze u Ozeasza 11:1-2 Starego Testamentu oglądamy jego wypełnienie w Ewangelii Mateusza 2:15. W Ewangelii Mateusza 12:15-20 jest objawieniem z Izajasza 42:1-3 i wyjaśnieniem znaczenia tego słowa. W księdze Ezechiela 37:1-14 jest opisana historia doliny wyschłych kości, gdzie w pierwszej kolejności o narodzie izraelskim, ale także o kościele (ciele) Chrystusa – 1 list do Koryntian 12:12-27. Rzym.12:4-5. Efez.5:30. Można by jeszcze dużo mnożyć i mnożyć różnych innych dowodów na to, że Nowy Testament jest wypełnieniem się Starego Testamentu.

sobota, 10 listopada 2012

CZY KOMPUTER I TELEWIZOR TO NARZĘDZIE SZATANA?

Niektórzy powiadają, że szatan to komputer, internet, telewizja  a nawet usłyszałem nie tak dawno, że również telefon komórkowy, a ja uważam, że wyżej wymienione przedmioty są martwymi rzeczami a to jaki za nimi może stać duch, zależy od osoby, która to używa. Np. nóż może być narzędziem do krojenia chleba, albo narzędziem zbrodni i to nie jest zależne od owego narzędzia, ale od osoby, która tego narzędzia używa i tak jest ze wszystkim. Kiedy włączasz komputer i wchodzisz na internet to Ty decydujesz co chcesz na nim robić i do czego wykorzystać komputer czy internet i to samo z telewizorem teraz z reguły  telewizory mają pilot i  to człowiek decyduje jaki program chce oglądać, co chce oglądać i kiedy oglądać i w końcu kiedy wyłączyć ów odbiornik telewizyjny. Ty masz w ręku pilot i Ty masz w ręku klawiaturę i myszkę od komputera oraz nóż i teraz decyzja należy do Ciebie do czego to chcesz wykorzystać. Jeżeli wykorzystujesz powyżej wymienionych przedmiotów typu komputer, telewizor do dobrych rzeczy to może stać za nimi dobry duch, natomiast jeżeli do złych celów to automatycznie stoi za tym zły duch, który wykorzystuje twój sprzęt gdy używasz go niestosowny sposób i szatan wykorzystuje takie sytuacje by zamącić w twojej duszy, ale nie jest to zależne od sprzętu, który używasz bo to jest martwy przedmiot a jedynie od użytkownika w jaki celu tego sprzętu używa.

piątek, 9 listopada 2012

POWRÓT DO ŹRÓDŁA

Kościół musi powrócić do źródla, do korzeni, bowiem idąc przez wieki pogubił wiele rzeczy, dary Ducha Świętego zapisane w 1 liście do Koryntian 12:7-11, oraz owoce Ducha Świętego – Gal.5:22-23. Tak jak rodzice wracając z Jerozolimy myśleli, że Jezus pośród nich uszli tak dzień drogi i gdy się zorientowali, że nie ma w tym orszaku powracających śród podróżnych krewnych zawrócili spowrotem do Jerozolimy i tam Go znaleźli w świątyni. Możemy o tym zdarzeniu czytać w Ewangelli Łukasza 2:46. Im dalej woda od źródła płynie, tym staje się bardziej mętna i zanieczyszczona i do tego właśnie jeszcze ludzie ją zanieczyszczają różnymi rzeczami  i w konsekwencji czego jest skażona i zatruta, niezdatna do picia poprzez ścieki, śmieci itp. W Psalmie 1:4 jest napisane: Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie,…” Aby drzewo mogło być zdrowe i wydawać dobre i zdrowe owoce, ważne jest nad jaką wodą jest zasadzone, czy przy źródle, gdzie jest czysta i zdrowa woda, gdzie strumień jest czysty, czy w miejscu z dala od źródła tegoż zdrowego strumienia, źródła wody z której wypływa niczym niezamącona woda życia? Pan JEZUS CHRYSTUS powiedział takie słowa: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” (Ew.Jana 4:13-14)Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” (Ew.Jana 7:37-38). Tak jak rodzice Jezusa myśleli, że jest pośród nich tak i kościół podobnie dzisiaj idąc przez tysiąclecia myśli, że Pan Jezus jest wśród nich i niepostrzegł, że gdzieś zgubił Pana Jezusa Chrystusa i tak jak w 2 liście Jana w wersecie 9(a)jest napisane: Kto się za daleko zapędza…Tak i dziś kościół za daleko się zapędził. Bóg wyraźnie mówi: ” „:  w 2 liście Jana 9 Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej (Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa), ten ma i Ojca, i Syna.” Kościół zapędzając się dalej pogubił nauki Chrystusa inne niezgodne rzeczy ze Słowem Bożym  przyjmując różnego rodzaju śmieci i ścieki, które skażają wodę i staje się zatruta i ludzie czerpiąc taką wodę i pojąc się nią stają się również zatruci i w konsekwencji czego chorują i grozi im nawet śmierć. A więc trzeba wrócić do korzeni, do źródła, do Pana Jezusa Chrystusa. Pan JEZUS CHRYSTUS mówi: Ja mu dam darmo wodę żywota” -(Ew.Jana 4:13-14) a w Ewangelii Jana 7:37-38„Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.”  „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” On, Pan JEZUS CHRYSTUS jest tym źródłem i do Niego i Jego słowa mamy wrócić i Jego słów ewangelii przestrzegać, będąc posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi budując swoją wiarę i życie na Chrystusie Jezusie naszym Panu Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim,…” (Kolosan 2:6-7a). Nie do nauk apostołów mamy powrócić, ale do nauk Pana Jezusa Chrystusa. Apostołowie byli tymi, którzy głosili Jego(JEZUSA CHRYSTUSA) słowo.  Kościół Dziejów Apostolskich, to kościół, który był zbudowany na Chrystusie, na Jego Ewangelii na fundamencie słów Pana Jezusa Chrystusa i dlatego na ten kościół zstąpił Boży Duch Święty bo był ugruntowany na Chrystusie i fundamentem wiary i życia kościoła były słowa których nauczał Pan Jezus Chrystus. W takim kościele Bóg się uwielbia i odbiera sobie chwałę i dlatego też Święty Boży Duch spoczął na tym kościele jako święta Boża obecność, jako Święty BÓG.  Oczekujemy przebudzenia i tak jak od kościoła rozpocznie się sąd Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego;( 1 Piotra 4:17a)  „Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem.” (Ezech.9:6) tak iod kościoła ma się rozpocząć przebudzenie – 2 Księga Kronik 7:14 „...ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.”
- UKORZENIE  SIĘ PRZED BOGIEM
- MODLITWA, WOŁANIE DO BOGA
- SZUKANIE BOŻEGO OBLICZA
- ODWRÓCENIE SIĘ OD SWOICH ZŁYCH DRÓG I ZAWRÓCENIE W KIERUNKU BOGA.
To są słowa skierowane do ludzi, którzy uważają się za narodzonych na nowo z Bożego Ducha i wierzących w Boga i kochających Pana Jezusa Chrystusa i jeżeli my, którzy za takowych uchodzimy i nawet  takimi jesteśmy to jeżeli uczynimy te cztery kroki względem Boga, to Bóg uczyni pewne kroki względem nas:
- WYSŁUCHA NAS
- ODPUŚCI GRZECHY
- PRZYJDZIE Z UZDROWIENIEM
Słowa z księgi Objawienia Jana (zwanej też Apokalipsą) 3:20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” są kierowane do wierzących w Chrytusa, do kościoła zboru Pańskiego, którzy myślą, że wszystko jest w porządku, iż Chrystus jest wśród nich, tymczasem Chrystus był na zewnątrz, gdzieś zgubili Chrystusa, trzeba więc wrócić do Chrystusa spowrotem. Otwórz się na Jego Ducha Świętego i wróć doń!

czwartek, 8 listopada 2012

ZIELONOŚWIĄTKOWIEC

Wcale nie mam na myśli nazwy kościoła, bowiem można należeć formalnie do „Kościoła Zielonoświątkowego” czy podobnego nurtu charyzmatycznego kościoła a nie być zielonoświątkowcem, ale można nie należeć do Kościoła Zielonoświątkowego a być zielonoświątkowcem. Zielonoświątkowcem człowiek się staje poprzez przeżycie Ducha Świętego, doświadczenie pięćdziesiątnicy -( Dzieje Ap.2:4 ) . (Dzieje Ap.8:17) . (Dzieje Ap.10:44-46). To doświadczenie pięćdziesiątnicy chrztu Duchem Świętym otwiera drogę do dalszych darów – (1 list do Korynt.12:7-11). Oczywiście to przeżycie jest dostępne dla każdego dzisiaj kto kocha Boga i powierzył swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi i kroczy Bożą drogą jako Jego dziecko należące do Pana Jezusa Chrystusa. Boży Duch Święty nie ogranicza się do konkretnej grupy o o konkretnej nazwie (Charyzmatycznej, Ewangelicznie wierzących). Popatrzmy na historię kiedy uczniowie Pana Jezusa zabraniali pewnemu człowiekowi wyganiać demony w imieniu Pański, które brzmi- JEZUS CHRYSTUS. Dlaczego to czynili uczniowie temu człowiekowi? Ponieważ nie chodził z nimi. I co na to powiedział Pan Jezus Chrystus? Oto odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.” Niektórzy z nas myślą, że gdzie indziej Duch Święty nie może działać, jak tylko w określonych grupach o charyzmatycznej nazwie, otóż Duch Święty jest suwerennym Bogiem, nie dającym się ograniczyć i zamknąć do tak zwanej „uprzywilejowanej” grupy według naszego myślenia. Każdy człowiek pojednany z Bogiem przez wiarę w  zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa ma dostęp i prawo do mocy Bożej.


środa, 7 listopada 2012

DIABELSKIE OSKARŻENIA A BOŻY PALEC PRZEKONYWUJĄCY O GRZECHU

Szatan przychodzi i chce spowodować, żebyś czuł się grzeszny, ale nie wskazuje na konkretny grzech i chce zwyczajnie Cię zaszczuć niczym przez mgłę, natomiast Boży Duch Święty wskazuje wyraźnie „…Duch Święty wskazuje wyraźnie,…” (Hebr.9:8)  na konkretną sprawę, na konkretną sytuacji i wyprowadza z pod jarzma danej sprawy, danej sytuacji bądź grzechu. Szatan stara się, by człowiek czuł się zaszczuty i często przychodzi zaśmieca twój umysł tego typu myślami, zatruwając  ten sposób twoją duszę. Pewna osoba kiedyś przyszła do mnie mniej więcej takiej treści słowa: „głosisz Słowo Boże, ale według niego nie postępujesz” Oczywiście nie  jestem człowiekiem doskonałym i uważam, że gdy ktoś zauważy u mnie jakąś nieprawidłowość względem głoszonego przeze mnie Słowa Bożego ma prawo zwrócić uwagę, ale odnośnie tej sytuacji spytałem się tej osoby w czym popełniam błąd? ale ona mi nie dała odpowiedzi i wtedy powiedziałem, że to stwierdzenie jest niczym innym jak diabelskim oskarżeniem zastosowany, przeciwko mnie, bo Duch Święty przychodzi i wskazuje wyraźnie, a nie przez mgłę, tak jak szatan, który tylko chce spowodować bezpodstawne poczucie winy, nie wskazując wyraźnie na grzech, bo chce, żebyś się męczył a nie wskazuje Ci wyraźnie, bo nie chce, byś z grzechu zrezygnował poza tym szatan nie ma takiej mocy, ani możliwości by wskazać twój grzech bo taką możliwość ma jedynie BÓG – Boży Duch Święty, a robota diabelska jest to by człowieka trzymać w grzechu, by Cię męczył ze świadomością grzechu niczym przez mgłę nie wskazując na konkretny grzech. Bóg Duch Święty wskazuje wyraźnie i nazywa po imieniu, mówi Ci do serca, np. że kłamałeś wtedy i wtedy, tak i tak wskazuje wyraźnie co miało miejsce i kiedy to miało miejsce. Boże przekonanie o grzechu jest tak silne, że będąc świadomy swojego stanu i dostrzegając grzech porzucasz go i uciekasz od grzechu w kierunku Boga. Uciekając od grzechu i zwracając się w kierunku Boga, idziesz drogą Bożą. Tak jak jest napisane w Dziejach Apostolskich 8:22: „Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;” Odwracasz się od swojego grzechu i porzucasz grzech przepraszając Boga prosząc Go wybaczenie. Boże przekonanie prowadzi Cię pod oczyszczającą krew Chrystusa- 1 list Jana d1:7 do upamiętania, natomiast oskarżenie prowadzi  Cię do śmierci – 2 lis do Koryntian 7:10. Ew.Mat.27:3-5 i tutaj taka jest różnica pomiędzy PRZEKONANIEM od Boga – Ew.Jana 16:8 a OSKARŻENIEM  od szatana- Obj.12:10.  Może szatan wciska tobie takie myśli, a może używa do tego człowieka?  Jeżeli ktoś nie umie dowieść Ci problemuw tobie, to nie słuchaj takiego oskarżenia ono nie pochodzi od Boga, ani też nie dawaj miejsca w swojej głowie takim myślom, które jak gdyby z nikąd się pojawiły bo za nimi stoi szatan by Cię zaszczuć i doprowadzić do rozpaczy w ten sposób niszcząc Cię, bo Słowo Boże powiada: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.” (Ew.Jana 10:10a) a tutaj mamy cel Pana Jezusa Chrystusa dla Ciebie: „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew.Jana 10:10b)  i to Jego Boży Duch przychodzi do człowieka i wskazując wyraźnie daje mozliwość wyjścia z pod władzy i panowania grzechu i sam służy człowiekowi pomocą wyprowadzając człowieka z grzechu z wiecznego potępienia do wiecznego życia zbawienia. Oto mówi BÓG: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” (Izajasza 55:8-9) Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Jer.29:11)

piątek, 2 listopada 2012

Wspólnota kościoła

Czymś wspaniałym i  bardzo dobrym jest to, że można  słuchać i oglądać różne nabożeństwa i to jeszcze na żywo w internecie. Mam także i tutaj na swoim blogu różne odnośniki (linki) do stron gdzie można słuchać a nawet i oglądać za pośrednictwem internetu różne spotkania chrześcijańskie i można w nich wirtualne uczestniczyć, ale jednak nic nie zastąpi w realu spotkania z wierzącymi, gdzie bracia i siostry w Chrystusie mogą gromadzić się wspólnie  na rozważanie Słowa Bożego i by razem wywyższać i uwielbiać imię Pańskie, które brzmi JEZUS CHRYSTUS i nie na próżno Słowo Boże powiada:  „…baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” (Hebr.10:24-25) BW
„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.” (Hebr.10:24-25) BT
„Świadomi tego, co dla nas uczynił, powinniśmy czynić dobro i prześcigać wzajemnie w niesieniu sobie nawzajem pomocy” (Hebr.10:24-25) SŻ
„I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków,Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tem więcej, czem więcej widzicie, iż się on dzień przybliża.” (Hebr.10:24-25) BG
Wspólnota ludzi wierzących: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz.Ap.2:42) .  Potrzeba człowieka wierzącego jest być w grupie -A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem.” (Dz.Ap.9:26) – i tutaj w tym tekście czytamy jak Apostoł Paweł starał się przyłączyć do uczniów a rekomendował go Barnaba. W Dziejach Apostolskich 13:1-3 czytamy m.in. że Paweł zwany Saulem był prorokiem i nauczycielem w zborze w Antiochii i z tego zboru został powołany przez Boga, by szedł na świat i głosił Ewangelię jako misjonarz W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.” Zbór modlący się za Piotra – Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga.” - (Dz.Ap.12:5). Tak jak już wspomniałem powyżej, bardzo ważna jest sprawa bycia w grupie, bycie częścią grupy jako ciała, kościoła Chrystusa – 1 Korynt.12:27:Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.” Węgielek wyjęty z ogniska po chwili gaśnie. Nabożeństwa w internecie są dobre i bardzo potrzebne, ale nie wystarczające: „…baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” (Hebr.10:24-25). Kościół jako jedna Boża rodzina. W księdze Joela 1:14 jest napisane: „Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga, i głośno wołajcie do Pana!” - Post Kościoła. Jest to obraz kościoła zintegrowanego, zżyty z sobą kościół. Kościół jako jednego ducha, mające jedno serce i jedną duszę – (Dz.Ap.4:32)A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza…” Czuje potrzeby bliźniego, czuje się sercem, częścią tego Bożego kościoła.
Mamy nie tylko się zgromadzić bez celowo, ale mamy się zgromadzić by wzajemnie się budować i zachęcać
Zwróćmy się do powyższych tekstów których zauważamy ważne, które powinny funkcjonować w ciele Chrystusa elementy:
-TROSKA
-WZAJEMNIE STARANIE
-CZYNIĆ DOBRO
-ZACHĘCAĆ SIĘ WZAJEMNIE I BUDOWAĆ

Czytamy: „I baczmy jedni na drugich w celu…”
Tutaj czytamy baczmy jedni na drugich”. W jakim celu mamy baczyć na siebie?  zwracać uwagę na drugiego w celu obgadania, oczerniania, plotkowania i osądzania?
By za plecami obmówić? By widzieć tylko w sobie wzajemne słabości? Czyż nie jest tak, ze ludzie interesują się tym, by zrobić komuś złą opinię? I gdy tylko komuś zdarzy się upadek  w jakiś grzech,od razu wszyscy wszystko wiedzą , nie wspominając o modlitwie za tego człowieka by się Bóg go podniósł. W najlepszym wypadku przekazuje się wiadomość jeden drugiemu w celu by modlono się o daną osobę w rzekomej „trosce” i na tym z reguły się kończy na przekazywaniu informacji. To nie jest kościół w którym uwielbia się Bóg, gdzie bracia i siostry w Chrystusie interesują sobą na zasadzie wydawania opinii i sądów, a gdzie tutaj miejsce na troskę, wzajemnie staranie, czynienia sobie dobra, zachęcanie się wzajemnie i budowanie? To jest kościół z którego Chrystus jest zadowolony, w którym Bóg się uwielbia i odbiera sobie chwałę.
Pan Jezus Chrystus powiada: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” ( Ew.Jana 13:35)

CHRZEST WODNY

Pragnę poruszyć temat chrztu wodnego zwanego też chrztem wiary, gdyż jest to temat bardzo ważny. Spójrzmy jaki jest BOŻY NAKAZ: Pan Jezus Chrystus mówi: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Ew.Marka 16:16). Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcićw imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”Zobaczmy jak pierwszy kościół był temu BOŻEMU NAKAZOWI POSŁUSZNY (czyli ci, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi, przyjmując Go do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana) Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.” (Dz.Ap.2:41). Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.”(Dz.Ap.8:12). A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp Pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.”(Dz.Ap.8:36-39)
A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest.”(Dz.Ap.18:8). Spójrzmy na słowa Pana Jezusa Chrystusa: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”(Ew.Marka 16:16) oraz Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (Dz.Ap.2:38) Kto uwierzy oraz Upamiętajcie się Zauważmy,że kiedy Eunuch  zapytał Filipa cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?”Filip odpowiedział eunuchowi: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz.”Czy niemowlę może się upamiętać, albo uwierzyć? oczywiście, że nie, Słowo Boże wyraźnie mówi, że najpierw UPAMIĘTANIE i WIARA później chrzest. Słowo Pańskie w sposób jasny i wyraźny się wypowiada: upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.” i to nie tylko,że wierzyć, ale wierzyć Ewangelii i to Ewangelii Pana naszego i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA

JAKIE MA ZNACZENIE CHRZEST, CZY JEST I CO ON OZNACZA?


Nam się kojarzy słowo „chrzest” z byciem chrześcijaninem, iż rzekomo słowo „chrześcijanin” pochodzi od słowa „chrzest” czyli od chrztu, nic bardziej mylnego, bowiem słowo „chrzest” oznacza zupełnie coś innego od greckiego słowa „baptizo” oznacza „zanurzenie” Kościół rzymskokatolicki w swoich przypisach poniżej w Biblii Tysiąclecia dopisał do fragmentu Listu do Rzymian 6:3-4 komentarz,że pierwotne chrzczono na samym początku poprzez poprzez zanurzenie w wodzie. To jest prawda bo chrzest jest symbolem śmierci starego człowieka oraz pogrzebu i zmartwychwstania nowego człowieka w Panu Jezusie Chrystusie. W Piśmie Świętym w przekładzie Biblii 1000-Lecia oddaje to tak ten tekst listu do Rzymian 6:3-4: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.”
W liście do Kolosan 2:12 czytamy: Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.”( tutaj już przekład Biblii warszawskiej zwanej popularnie „brytyjką” )
„Pogrzebanie starego człowieka i wzbudzenie nowego człowieka, ale by mogło ciało zostać pogrzebane musi najpierw nastąpić jego śmierć Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6:10-11 )
Chrzest jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznej przemiany,która się dokonała we mnie poprzez duchowe przeżycie nowego narodzenia, że skończyłem ze starym życiem bez Boga i rozpocząłem nowe życie z  moim  Zbawicielem Jezusem Chrystusem.
W 1 liście do Koryntian 10:1-2 zapisane są takie słowa:
A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,…”
Chrzest w Mojżesza to pewnego rodzaju uznanie Jego osoby i autorytetu oraz władzy. Utożsamianie się z nim i w nim.
Słowo Boże powiada:
Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.” (List do Galacjan 3:27)
Zanurzenie jest obrazem człowieka, który umarł dla grzechu a wynurzenie oznacza człowieka, który przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa w duchu został wzbudzony przez moc Bożą do nowego życia i prowadzi nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie dla chwały Bożej.
Izrael przeszedł cało i bezpiecznie a zło, które ich ścigało (wojsko egipskie) zostało zatopione w morzu.
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę…”(1 list Piotra 3:18-20).
Świat grzeszny (grzech) zalany wodą zginął. Ocalony został jako człowiek sprawiedliwy Noe wraz ze swoją rodziną.
Przez chrzest ogłaszasz, że skończyłeś z życiem grzesznym, bez Boga a rozpocząłeś nowe, z Panem Jezusem Chrystusem. Oczywiście  chrzest nie jest sam w sobie zerwaniem z grzechem, ale oświadczasz, że skończyłeś  wcześniej (mające miejsce przed chrztem) z życiem niezależnym od Boga a rozpocząłeś nowe z Panem JEZUSEM CHRYSTUSEM i pod Jego panowaniem.
POWODY PRZYJĘCIA CHRZTUEw.Łuk.3:7-14
„I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów,
jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone.I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże.Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić?On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono.Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
Spójrzmy teraz do Ewangelii Mateusza 3:5-10
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.”
Ciekawa jest rzecz jest opisana i w Ewangelii Mateusza i Łukasza, kiedy Jan chrzciciel widzi, że przychodzi wiele ludzi do chrztu wśród tych ludzi znajduje się spora grupka faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu.
Ja jakbym był na miejscu Jana Chrzciciela pewno bym się cieszył, że idą do chrztu tymczasem Jan Chrzciciel czyni coś niebywałego widząc nadchodzących faryzeuszy i saduceuszy do chrztu mówi:”Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.”
Zauważcie, że w Ewangelii Mateusza 3:8 to samo określenie co Dzieje Apostolskie 2:38
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania-(Ew.Mat.3:8
Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić” – (Dzieje Ap.2:38)
Jest tutaj użyte słowo UPAMIĘTAJCIE SIĘoraz „Owoc godny UPAMIĘTANIA
Problem tkwił w tym, że faryzeusze i saduceusze chcieli się dać ochrzcić, ale nie byli upamiętani, nadal ich serca nie były przemienione i nie byli prawdziwie szczerze oddani Bogu i stąd też jest nauka do nas, byśmy nie przychodzili do chrztu, kiedy nasze życie jest nie przemienione i serce jest nieodrodzone przez Ducha Świętego a nasze życie układamy po swojemu, a nie według Boga.
Ważne jest aby nasze motywacje, motywy i intencje były szczere. Faryzeusze i saduceusze chcieli uciec przed piekłem, a nie zmienić swoje życie i dlatego przystępować do chrztu. Kolejna sprawa to dzieci pastorów bądź rodzin wierzących dzieci, które przystępują do chrztu bo rodzice wierzący, bo tata jest pastorem i to jest także powodem przystępowania do chrztu i takie motywacje i powód przystępowania do chrztu jest niewłaściwy przed Bogiem. 


CHRZEST W IMIĘ JEZUSA, CZY W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO?

 
Kolejnym tematem rozmów między ewangelicznie wierzącymi jest czy chrzest wodny ma być przy użyciu formuły z Ew.Mat.28:19 czy Dzieje Ap.2:38 i tutaj znowu forma jest ważniejsza od treści a przecież obydwa te fragmenty znaczą te samo, gdyż chrzest jest jeden – Efez.4:5.
Zauważmy, że w ewangelii Mateusza 28:19 jest napisane:
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,” tutaj nie jest napisane: „w mię Boga” bo Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, ale nie wszystkim jest Ojcem. Jeżeli jest w tym użyte słowo „Ojciec” to wskazuje na to, że ma potomstwo (syn lub córka) . Tak samo tutaj nie ma ma użytego słowa „Bóg” lecz „Ojciec” a my wiemy, że: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew.Jana 3:16). Czyli jak miał na imię ów syn? Odpowiedź brzmi: JEZUS
chrzcząc…w imię Syna. A jak ma imię Syn? – JEZUS
chrzcząc…w imię Ducha Świętego. A kogo Duch został zesłany na ziemię w dzień pięćdziesiątnicy -  Duch Pana JEZUSA CHRYSTUSA.
„A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch JEZUSA nie pozwolił im; (Dzieje Apostolskie 16:7) „wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha JEZUSA CHRYSTUSA wyjdzie mi to ku wybawieniu,” (List do Filipian 1:19) a 1 liście Piotra 1:11 „starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch CHRYSTUSOWY, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.” A w innym miejscu ten sam Duch jest nazwany Duchem BOGA: „A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu BOGA naszego.” (1list do Koryntian 6:11) skolei w Ewangelii Mateusza 10 rozdziale w wersecie 20: ten sam Duch Boga i Jezusa Chrystusa zwany jest także Duchem Ojca: „Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch OJCA waszego, który mówi w was. Tak więc chrzest z Ewangelii Mateusza 28:19 jest niczym innym jak chrzest z Dziejów Apostolskich 2:38. 8:16. 10:48. 19:5 czyli chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa.Chrzest w imię znaczy trochę inaczaj niż w imieniu bo to oznacza w zastępstwie. Zanurzenie w imię oznacza zanurzenie w osobę a nie „w imieniu czyli w zastępstwie osoby.
„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” ( 2 list do Korynt.5:20 ) I tutaj właśnie jest wyjaśnienie czym robienie coś w imieniu a „w imię” czyliwkogoś jak na przykład tutaj w tym fragmencie: „I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,…” (1 list do Korynt.10:3) ale tutaj w naszym przypadku mamy na myśli Pana Jezusa Chrystusa.
„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”(Dzieje Ap.2:38)
„Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (Dzieje Ap.8:16)
„I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. (Dzieje Ap.10:48)
„A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (Dzieje Ap.19:5)
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,…” (Ew.Mat.28:19)
Fragment o chrzcie z Ewangelii Mateusza 28:19 znaczy nie tylko z polecenia, czy na polecenie Pana Jezusa Chrystusa ale chrzest w Chrystusa, czyli zanurzenie w Pana Jezusa Chrystusa, utożsamienie się z Nim i w nim w Jego śmierci pogrzebie i zmartwychwstaniu
Ja jestem ochrzczony w imię Pana JEZUSA CHRYSTUSA na podstawie  słów Pana Jezusa Chrystusa według Ewangelii Mateusza 28:19 w zborze Elim w Cieszynie:
http://www.elimcieszyn.pl/
Oto jak wygląda prawdziwie biblijny Chrzest Wiary wodzie praktycznie: 

czwartek, 1 listopada 2012

Halloween - Święto duchów

Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu. Diabelskie sieci na nasze dzieci http://youtu.be/Qn3PXdwslmI Halloween Święto Duchów (cały film lektor pl) Halloween - Święto zmarłych (cz.1/4) Halloween - Święto zmarłych (cz.2/4) halloween - Święto zmarłych (cz3/4) halloween - Święto zmarłych (cz4/4) Zapraszam również do przeczytania artykułu na: ŚWIĘTO ZMARŁYCH – 1 Listopada
 oraz na usługę Słowem Bożym: