sobota, 25 listopada 2017

SAMOOSZUKIWANIE cz.2


Niektórzy myślą, że narodzili się na nowo bo przeszli z jednej religii do drugiej, ze jednego związku wyznaniowego na drugi. Na przykład z Kościoła Rzymskokatolickiego do Kościoła Zielonoświątkowego a tak naprawdę nadal ich duch i serce pozostały nie zmienione tylko zmienili religię, etykietę, ale ich życie nadal nie zostało poddane pod panowanie Jezusa Chrystusa.
Kolejny przykład osób, które urodziły się w rodzinie ewangelicznie, biblijnie wierzących chrześcijan i myślą o sobie, że są od dziecka już narodzonymi na nowo z Boga, ale takie osoby urodziły się fizycznie w takiej niewątpliwie wspaniałej rodzinie, ale i to nie daję im gwarancji wejścia do królestwa Bożego, ponieważ sami muszą podjąć decyzję co ze swoim życiem uczynią. Czy oddadzą swoje życie Chrystusowi czy też nie, ale jedno jest pewne rodzice, czy dziadkowie za nich tej decyzji nie podejmą, muszą sami to uczynić.Natomiast, jeżeli takie osoby chcą być zbawione muszą same przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i powierzyć Mu swoje życie. Rodzice za dzieci, ani dziadkowie za wnuki swoje nie mogą tego uczynić to jest indywidualna samodzielna decyzja każdego człowieka.
To, że ktoś od dziecka jest wychowany na przykład w jakimś chrześcijańskim kościele Ewangelicznym, baptystycznym czy zielonoświątkowym nie znaczy, że od razu idzie do nieba i jest zbawiony.
Przynależność do kościoła nikogo nie zbawia, czyni to tylko Pan Jezus Chrystus, żadna religia w tym także chrześcijańska nie zbawia. Zbawienie daje tylko Osoba Pana Jezusa Chrystusa, a nie chrześcijańska grupa, denominacja czy przestrzeganie jakiś zasad. Tak zwane sakramenty na przykład chrztu świętego, komunii nie otwierają nam drzwi do królestwa Bożego.
Jedyna droga przez którą trafiamy do królestwa niebios i tym, który te drzwi nam otwiera jest sam Pan Jezus Chrystus i On jest tymi drzwiami przez które tam wchodzimy.
Żadna nasze zasługi, dobre uczynki nie grają tutaj żadne roli liczy się tylko to, co dla nas na krzyżu uczynił nasz Pan Jezus Chrystus w kwestii naszego zbawienia to tylko i wyłącznie, jedynie Jego zasługa.
W Bożym Słowie mamy napisane:
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. (Gal.6:3)
Jeśli ktoś uważa, że jest dzieckiem Bożym  na podstawie tego, co wyżej opisałem to bardzo się myli i żyje w kłamstwie oszukany przez szatana. Czas się więc prawdziwie nawrócić się do Boga a nie usprawiedliwiać się pochodzeniem rodzinnym, sakramentami i wszelkimi swoimi tak zwanymi szlachetnymi dobrymi uczynkami i myśleć, że Pan Bóg musi mnie zbawić bo przecież jestem takim dobrym człowiekiem. Prawda jest taka, że dobry jest tylko i wyłącznie Bóg.
Jezus Chrystus powiedział:
Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. „ (Ew.Marka 10:18)
Czas więc Jemu się oddać, jedynie mądremu Bogu, który jest nazwany także MIŁOŚCIĄ.
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” (1Jana 4:8.16)
A tym Bogiem, który jest nazwany miłością jest nasz Zbawiciel i Pan JEZUS CHRYSTUS.
Kontynuując ten temat polecam artykuł pt.: >>>SAMOOSZUKIWANIE<<< Wejdź w tytuł tego klikając w niego. Serdecznie Zapraszam!


czwartek, 23 listopada 2017

UCISK


Pan Jezus Chrystus powiedział:To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” (Ew.Jana 16:33)

Ucisk się nasila i nie powinniśmy się temu dziwić, bowiem żyjemy w czasach, można by powiedzieć w dniach ostatecznych, które mówią o bardzo bliskim ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, ale nie jako maleńkiego dzieciątka, ale potężnego Króla, Króla królów, który przyjdzie po swoich wiernych Mu ludzi – Ew.Mat.24 . Ew.Mar.13 . Ew. Łuk.21
Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał:
„… w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:…” (2 Tym.3:1)
Ten ucisk już się pojawił w mniejszym lub większym stopniu i mam wrażenie, że także wkracza do Polski. Tenże ucisk nie pojawia się od razu, że ktoś przychodzi do Ciebie, jako chrześcijanina i ścina Ci głowę, ale ucisk przychodzi niedostrzegalnie, niepostrzeżenie, cichaczem, aby usidlić, związać, zniewolić. Ucisk pojawia się, jako coś niewinnie wyglądającego. Na przykład podwyższenie ceny za wynajem sali dla chrześcijan na spotkanie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, albo zakaz parkowania samochodu w pobliżu miejsca zgromadzenia. Niektórzy mogą doświadczać tego typu ucisku w miejscu swojej pracy, dzieci wierzące, młodzież, która służy Chrystusowi mogą być również na czarnej liście w szkole i tutaj nie musi to być działanie fizyczne, ale może to być psychiczne, delikatne, aczkolwiek szykanowanie. Można by mnożyć przykładów w których wyraźnie widać, że prawdziwie wierzących chrześcijanie są na uboczu i wcale nie chodzi tutaj o mordowanie ich, ale jakiś sposób poniżania, lekceważenia ich. Ucisk ma na celu wierzącego Chrystusowi zniechęcić do wiary, doprowadzić do rezygnacji podążania za Bogiem, zniszczyć człowieka, który kocha Boga, ale Pan Jezus Chrystus mówi:
To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale — ODWAGI — Ja zwyciężyłem już świat.” (Ew.Jana 16:33 Przekład dosłowny)
Ucisk mocno ogranicza wolność chrześcijan i dzieje się to stopniowo, aż do osaczenia by wyeliminować żywą wiarę w Boga, ale mamy być odważni, nie dać się bo Pan Jezus Chrystus zwyciężył świat.
Świat – znaczy system, który rządzi w tym doczesnym świecie, który nie uznaje władzy i autorytetu Boga.
Ludzie, którzy żyją w tym systemie żyją tylko tym doczesnym życiem na ziemi, nie myślą, że jest inne życie, inny świat i nie zważają w ogóle na Boga, chociaż niektórzy z nich mogą twierdzić, że wierzą w Boga, ale w ogóle się Go nie słuchają i nie postępują według Jego woli. Czas się nawrócić, jeżeli tak postępujesz!
Nie bój się służyć Bogu, to radość wykonywać wolę Bożą -
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, …” (Ps.40:9 BT)
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. „ (Ps.37:5)
Ucisk nie ma władzy i mocy Ciebie pokonać, bo:„…Ten (JEZUS CHRYSTUS), który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie(szatan). „ ( 1 Jana 4:4)
Gdy coś takiego przechodzisz powinieneś wyprostować się, podnieść swoją głowę i cieszyć się, gdyż zbliża się twoje odkupienie:
A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Ew.Luk.21:28)
Boże Słowo mówi:
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. (Filip.4:4)
Zawsze się radujcie.” (1Tesal.5:17)
Izajasz pisze: Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.” (Izaj.61:10)
Habakuk powiada:Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi; lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi nad lud, na lud, który mnie uciska. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach.” (Hab.3:16-19)
Ta radość może być w twoim sercu bez względu na okoliczności i sytuacje jakie przeżywasz w swoim życiu ponieważ źródło tej radości jest w Bogu, a nie w tym świecie i z tego świata. Możesz się radować i weselić mimo doświadczeń, które przechodzisz, ponieważ źródło tej radości jest w Bogu.
W 1 liście Piotra Bóg mówi: Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (1 Piotra 1:6-7)
Możesz się radować wiedząc do kogo należysz, komu swoje życie powierzyłeś i być świadomy swego zbawienia, które Bóg Ci dał z miłości do Ciebie z łaski i uczynił Ciebie Swoim dzieckiem (synem, córką) a On jest twoim kochającym Ciebie Ojcem i możesz się tym cieszyć każdy dzień, także w czasie ucisku, bo zbliża się dzień w którym nie będzie łez, smutku, ale będzie jedna wieczna radość, której już nie zamąci żadne doświadczenie i żaden ucisk, bowiem zwycięzcą jest nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus.
Polecam również temat: PRAWDZIWA RADOŚĆ

niedziela, 19 listopada 2017

GORĄCZKA PRZEDŚWIĄTECZNA – CEL NARODZENIA PAŃSKIEGO
Już na miesiąc przed świętami Bożego narodzenia a w telewizji już są reklamy zachęcające do zakupów świątecznych  a w tle lecą kolędy.
Mowa jest o potrawach, prezentach, że to czas wzajemnych relacji rodzinnych, gdy zasiadają do wigilijnego stołu i związku z tym nasuwa mi się w głowie pytanie:Co z tymi, którzy ostatnio, niedawno stracili kogoś bliskiego w wyniku śmierci? albo Co z tymi, którzy już nie maja nikogo są sami pozostawieni samym sobie, bowiem nie mają z rodziny nikogo?
Oglądając i słuchając czegoś takiego w sercu takiej osoby powstaje  ból, cierpienie, ale kogo to interesuje w świecie w którym ludzie na to nie patrzą i nie zwraca się uwagi na tego typu osoby, byle tylko moje „ego” było zadowolone.
Tak samo jest z potrawami, które pojawiają się w reklamach TV sprawia w niektórych sercach osób żal, które nie mogą takich pokarmów spożywać a bardzo by chcieli, które na ekranach telewizorów wydają się być apetyczne natomiast zdrowie im na to nie pozwala, albo zwyczajnie nie stać ich finansowo na tego typu  żywność. Żyjemy w obecnie w świecie w którym liczy się biznes, a okres przedświąteczny to najlepszy czas, by zarabiać na ludziach duże pieniądze i ciągnąć zyski, aby tylko zabrać kasę z kieszeni człowieka. Czas Świąt Bożego narodzenia to czas komercji. Święta Bożego narodzenia przekształciły się  w święta komercji, W Bożym Słowie mamy zapisane takie słowa:
Pijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą: Dosyć!
Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie: Dosyć! (Przyp.Sal.30:15-16)
Zapraszam do posłuchania bardzo dobrego przesłania w tym temacie w poniższym filmiku: 


Dzisiaj Święta Bożego narodzenia kojarzą się z prezentami, potrawami świątecznymi na stole, z rodzinnymi pełnych miłości relacjami. dobrą i radosną atmosferą domową i Ok, ale w tym wszystkim zapomina się o najważniejszym, że przyszło dla nas na ten świat ZBAWIENIE, którym jest Pan Jezus Chrystus. Już na wiele set, a nawet tysięcy lat zapowiadane było to wydarzenie i jedno z takich miejsc jest zapisane w księdze proroka Izajasza:
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Anioł Boży powiedział do Józefa o dziecku, które urodzi Maria:
A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On ZBAWI lud swój od grzechów jego. „ (Ew.Mat.1:21)
W Ewangelii Łukasza mamy napisane tak: „I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam ZBAWICIEL, którym jest CHRYSTUS Pan, w mieście Dawidowym.” (Ew.Łuk.2:10-11)
CEL NARODZENIA PAŃSKIEGO
Pan Jezus Chrystus nie narodził się po to, aby założyć jakąś grupę religijną, nie w tym celu przyszedł Pan Jezus jako człowiek na ziemię, lecz przyszedł po to, aby nas ZBAWIĆ.
W Ewangelii Jana 3:16-17 mamy zapisane takie słowo:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. „
Tak więc nie przyszedł założyć kościół, ale ZBAWIĆ człowieka, a więc Ciebie drogi czytelniku. Posłuchaj tej pieśni:


Słowa tej pieśni znajdują się tutaj:

1. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego
             świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego

Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się w żłobie
           musi się narodzić dzisiaj w tobie
        2. Świecie, świecie, dokąd wiedzie twoja droga
            nawet nie wiesz, że oddala cię od Boga
Refr:  Na jej końcu wielka przepaść czeka
           zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj
       3. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego
           świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego
Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się żłobie
           musi się narodzić dzisiaj w tobie.

Moi drodzy nie wystarczy wierzyć że Chrystus Pan narodził się w żłobie, trzeba aby narodził się w Tobie i to nie jako maleńkie dziecię Jezus, lecz jako potężny Bóg, Król królów i Pan panów.
Zapraszam do artykułu pt.:  

sobota, 11 listopada 2017

ZNACZENIE SŁOWA „AMEN”
Niektórzy twierdzą, ze słowo „Amen” zostało dodane do Pisma Świętego i ze ono prawdziwie nie występuje w Biblii i jest ono imieniem jakiegoś pogańskiego bóstwa, bożka zwanego „Amenem lub „Amonem”. Oczywiście to jest nieprawdą, ale zajmijmy się najpierw czy słowo „Amen” naprawdę występuje w Biblii i w tym celu sięgniemy do oryginału Biblii Nowego Testamentu jakim jest język grecki i tam dowiadujemy się że jak najbardziej w Piśmie Świętym występuje słowo „Amen” „αμην” . Często tego słowa używał Pan Jezus Chrystus i jest ono użyte w słowie „Zaprawdę, zaprawdę” - Ew.Jana 3:.5 . Ew.Marka15:39.13:30 . Ew.Mat.16:15.5.18.26.
„Amen” oznacza zgodzić się, niech tak się stanie, niech tak będzie, zapewnienie. W drugim liście do Koryntian mamy zapisane takie słowo:
Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje ‚Tak’; dlatego też przez niego mówimy’Amen’ ku chwale Bożej.” (2 Korynt.1:21)
Słowo „Amen” ma również to samo co w Nowym Testamencie znaczenie w języku hebrajskim, który jest językiem Starego Testamentu „amēn” tak jak powyżej jest opisane.
Słowo „Amen” nie jest imieniem żadnego pogańskiego demona, ale to słowo jest imieniem jedynego, prawdziwie istniejącego Boga Izraela, którym jest Jezus Chrystus.
A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:…”
W Nim (CHRYSTUSIE JEZUSIE) zostały spełnione wszystkie obietnice dotyczące naszego zbawienia, które zapowiadały to zdarzenie na wiele tysięcy lat przed tym wydarzeniem, czyli poświęceniem się Pana Jezusa Chrystusa za nas na krzyżu Golgoty, ale On zmartwychwstał, wstąpił na niebosa, siedzi po prawicy Bożej i posłał swego Świętego Ducha. Boże obietnice naszego zbawienia w Chrystusie Jezusie zostały spełnione.
Bo ile tylko jest obietnic Bożych, w Nim (mają swoje) \”tak\”; i w Nim mówimy \”Amen\” dla chwały Bożej.” ( 2 Korynt.1:21)

wtorek, 7 listopada 2017

NABOŻEŃSTWA W INTERNECIE A W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Pan Jezus Chrystus powiedział: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Ew.Mat.18:20)
Pierwsi wyznawcy Pana Jezusa Chrystusa spotykali się razem.
I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,…” (Dzieje Ap.2:42.46)
Apostoł Paweł pisał do Koryntian: Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,(…)Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. „ ( 1 Korynt.5:14:26)
Nie spotykali się gdzieś w wirtualnym świecie na internecie na żywo, ale spotykali się realnie, fizycznie ze sobą.
No dobrze, ktoś może powiedzieć, ale wtedy nie było internetu i to prawda, ale jest też prawdą, ze internet nie zastąpi realnej, fizyczne obecności na nabożeństwie.
Sam Pan Bóg chce, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań chrześcijańskich.
„…baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” (hebr.10:25)
Bóg chce, abyśmy uczestniczyli także fizycznie na nabożeństwie spotykając się wzajemnie ze sobą, jako Bożą rodzina, braćmi i siostrami w Chrystusie.
Tak więc jeżeli jesteś zdrowy i możesz chodzić mając możliwości uczestniczenia w nabożeństwach skorzystaj z tego.
Co prawda ma na swoim blogu linki, odnośniki do stron, gdzie można na żywo za pośrednictwem internetu obejrzeć nabożeństwo, ale jest to skierowane do osób głównie, które z powodu problemu ze zdrowiem nie mogą wziąć udziału udziału w rzeczywistym świecie w zgromadzeniu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Najważniejsze jest aby głową kościoła był Pan Jezus Chrystus i miał swobodę działania Jego Chrystusowy Duch Święty.
aby w danym kościele Pismo Święte było uważane za Boże Słowo i ono było wytycznym wyznacznikiem i fundamentem wiary.
Gdzie wzajemnie po między wierzącymi panuje miłość.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” (Ew. Jana 13:34-35)
Apostoł Paweł napisał: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest MIŁOŚĆ. (1 Korynt.13:13)
Natomiast Apostoł Jan pisał: „Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 Jana 4:8.16)
Kontynuując ten temat zapraszam do artykułów pt.: