sobota, 22 września 2018

NOC ŚWIĄTYŃ

CZYM JEST NOC ŚWIĄTYŃ?

 

"Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które mają miejsce 21 września każdego roku. Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot religijnych, biorących udział w corocznej Nocy Muzeów. Wraz z członkami tych wspólnot doszliśmy do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat na co dzień niedostępny dla warszawiaków i warszawianek.
W 2016 roku do Warszawy dołączył Poznań, a w 2017 Kraków. W 2018 roku w wydarzeniu wezmą udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.
Naszym celem jest ukazanie naszych miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy  niechęć do wszelkiej "inności" jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą umożliwić poznanie grup społecznych zagrożonych stereotypowym postrzeganiem. Uważamy, że bezpośredni kontakt z przedstawicielami mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu ewentualnych uprzedzeń.
Chcemy by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań.
Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Będzie to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzyszyć będą koncerty, prezentacje czy warsztat".
- źródło:
https://nocswiatyn.pl/
 Świątynia Boża to miejsce Bożej obecności i Jego chwały i każdy kto przyszedł do Jezusa Chrystusa i przyjął Go jako swego Zbawiciela i Pana przekazując Mu ster swojego życia w Jego święte Boże ręce jest świątynią Boga.
 Świątynia to miejsce święte, czyli oddzielone tylko i wyłącznie, jedynie dla Boga i tylko do Jego dyspozycji.
W 1 liście do Koryntian 3:17-18. 6:19 mamy zapisane takie słowa:

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście
 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nienależycie do samych siebie?” Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci."

Tak  więc świątynia Boża to ludzie, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa i przyjęli Go jako swego Zbawiciela i Pana i dostrzegają w Nim Boga, ci narodzili z Jego Bożego Chrystusowego Ducha. Nie można być świątynią Boga nie uznając Jezusa Chrystusa, jako centralną Osobę w naszym życiu.
Zobaczmy jaka to inicjatywa tzw."Noc Świątyni" i czy ona pochodzi od Boga i jaki jest program na przykład w Warszawie i kto jest w tym:

 Centrum Kultury Islamu
 Centrum Wiary Baha'i
 Ośrodek Kultury Muzułmańskiej 
 Świątynia Buddyjska Wu Bong Sa Szkoły Zen Kwan Um
 Gurudwara Singh Sabha - Świątynia Sikhijska

 Pośród nich znajdują się również m.in kościoły Chrześcijańskie takie jak:

Społeczność Chrześcijańska Północ
 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - Wspólnota Blisko Boga
 Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
 Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
 Parafia Ewangelicko-Reformowana
 Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. św. Ducha 
 Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Toż to mieszanka wybuchowa

Więcej można znaleźć na stronie: https://nocswiatyn.pl/program-warszawa2018/
W drugim liście Apostoła Pawła mamy zapisany BOŻY przekaz:

"Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim."  ( 2 Korynt.6:14-16)


A dalej Pan nasz BÓG mówi do tych, którzy są w takich powiązaniach:


"...Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was  I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;"
 ( 2 Korynt.6:17-18 )

Tak więc w powyższych tekstach Pisma Świętego mamy odpowiedź z jakiego źródła ta inicjatywa pochodzi.

Oto także wypowiedź Kościoła "Misja Łaski" z Gdańska ( - Mission of GRACE - Gdańsk, Poland )
na Facebooku:

"Noc świątyń...???
Jesteś Nowo-narodzony ? Czy zdajesz sobie sprawę z tego kim naprawdę jesteś ? Czy dajesz poznać kim naprawdę jesteś - w domu, szkole, pracy, na ulicy...?
Najwyższy czas, niech się inni dowiedzą i to nie na jedną noc... dzień... tydzień...
Bo dzięki JEGO Łasce i DUCHOWI jesteśmy Świątynią WIECZNIE ŻYWEGO BOGA, każdego dnia, na zawsze !!!

"Czy nie wiecie, że Świątynią BOŻĄ jesteście i że DUCH BOŻY mieszka w was?" 1 Koryntian 3:16
"Jakiż układ między Świątynią BOŻĄ a bałwanami? Myśmy bowiem Świątynią BOGA ŻYWEGO, jak powiedział BÓG: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę BOGIEM ich, a oni będą ludem moim !" 2 Koryntian 6:16
Pochodzi ze strony: 

Polecam również takie artykuły jak:poniedziałek, 17 września 2018

MIŁOŚĆ = SZACUNEK - POWAŻNE TRAKTOWANIE


 MIŁOŚĆ DO BOGA = SZACUNEKJeżeli jakąś osobę kochamy to jej nie lekceważymy, ale okazujemy szacunek i poważnie traktujemy.
Jeżeli taką osobą jest Bóg i Boga prawdziwie miłujemy to też będziemy Go szanować traktując poważnie i każde słowo wychodzące z Jego ust będzie dla nas świętością, niepodważalne.
W Ewangelii Jana w 10 rozdziale w wersecie 35 mamy zapisane m.in takie słowa:


"...Pismo nie może być naruszone..."

Cokolwiek Bóg mówi jest tak i amen, prawdą niepodważalną i gdy kochamy Boga tak też traktujemy to, co do nas mówi okazując Jemu posłuszeństwo i to bezwzględne posłuszeństwo. Mamy respekt przed Nim i szacunek do Jego Świętości.

Miłość to nie kolesiostwo, ale to przyjaźń, więź, relacja  która przynosi radość i ma swoje źródło w Bogu.

To czy naprawdę kochamy Boga objawia się tym jak traktujemy Go na każdy dzień w naszym życiu.

Czy traktujemy Boga, jako "złotą rybkę" do spełniania naszych życzeń, czy raczej odwrotnie, to my mamy pragnienie spełniania Jego woli.

Pięknie oddaje to tekst zapisany przez Dawida w psalmie 40 i wersecie 9 według przekładu Biblii Tysiąclecia:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."

Miłość do Boga powoduje nie tylko pragnienie, ale radość z wykonywania woli Bożej, z radością okazujemy Bogu posłuszeństwo z miłości do Niego.

Reasumując: w miłości do Boga jest Boża bojaźń, która nie jest strachem, lękiem, trwogą i obawą przed Bogiem, ale okazywaniem szacunku dla Jego Osoby w unikaniu tego co zwie się grzechem, a czynieniu tego co jest dobre przed Bogiem.
Polecam artykuły pt.:"BOJAŹŃ BOŻA"


"MIŁOŚĆ DO BOGA"

środa, 12 września 2018

KARM SIĘ ZDROWYM POKARMEM

Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza takie słowa:
"Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,  do której niejeden przystał i od wiary odpadł." (1 Tym.6:20-21)


Te słowa zapisane tak naprawdę do nas wierzących Chrystusowi Chrześcijan jako ostrzeżenie.
Ważne jest na co nasze oczy patrzą i czego słuchają nasze uszy. Mamy dzisiaj wiele różnych nauk i nauczycieli je szerzących także, a może przede wszystkim na internecie, ale też w realnym świecie tego nie brakuje, różne książki, które uchodzą za chrześcijańskie, czasopisma, gazetki, gdzie pozornie jest treść ich chrześcijańska, ale rzeczywistość może być zupełnie inna. Znam przykłady osób wierzących w Chrystusa, które z ciekawości zaczęły czytać koran i w efekcie Ci ludzie zaczęli twierdzić, że Pan Jezus Chrystus nie jest już jedyną drogą do Boga Ojca i Jego królestwa, ale jedną z wielu dróg. Tak naprawdę muzułmanie, żydzi i chrześcijanie wierzą w jednego i tego samego Boga tylko inaczej go nazywając itd. itp. Nawet zaczęli uważać, że yoga i medytacja transcendentalna nie nie jest zła, a wręcz dobra, jako narzędzie Boga i tak koniec końców osoby te odeszły od  Bożej prawdy w kłamstwo diabelskie oddając się pod wpływ mocy demonicznych. 
Nie próżno Apostoł Paweł napisał te słowa powyżej, które są dla nas słowem od Boga .
Moi drodzy czytelnicy dla mnie nie trzeba nic więcej prócz PISMA ŚWIĘTEGO, jako pisanego BOŻEGO SŁOWA przez które przemawia sam Bóg. Kiedy zaczytam czytać Biblię proszę Bożego Ducha Świętego o zrozumienie czytanego tekstu według woli Bożej. Czytam tę Księgę z jej Autorem i wcale tutaj nie chodzi o Apostoła Pawła czy Piotra czy innych, ale o Bożego Ducha Świętego, który wie wszystko najlepiej i najlepiej tłumaczy, wykłada i wyjaśnia słowo Boga. Jak się ma Ducha Bożego to nic nam wierzącym w Chrystusa nie potrzeba. Nie potrzeba mi wiedzieć co mówi koran czy coś lub ktoś inny, bo żaden religijny przywódca, ani żaden duchowny nie oddał za nas życie dla naszego zbawienia, lecz tylko jeden, Pan JEZUS CHRYSTUS i nikt inny. Jeżeli doświadczyłeś lub doświadczyłaś Bożej łaski zbawienia to wiesz, że to jest najlepsza droga, droga życia na której jesteś i którą podążasz do raju i ta Boża miłość, której ze strony Boga Ojca dożyłeś, dożyłaś wywarła na twoim sercu ogromną pieczęć, której nie idzie zlikwidować bo to jest miłość, której nigdy nie idzie zapomnieć, bo ta Boża miłość zmienia na zawsze  życie człowieka i idąc tą drogą człowiek nigdy z niej nie zbłądzić, bo nawet takiej osobie na myśl nie przyjdzie by zejść z tej drogi życia, którą nikt inny nie jest tylko przepełniony Bożą miłością sam Pan Jezus Chrystus.
W drugim liście Apostoła Pawła do Tymoteusza mamy napisane:
 "Wzoruj się na ZDROWEJ NAUCE, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie;"   (2 Tym.1:13)
Ta Zdrowa Nauka to Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa według której mamy żyć. Wzoruj się na słowach Pana Jezusa Chrystusa, na Jego nauce. Nauka Zdrowa jest zapisana w czterech Ewangeliach i listach Apostolskich, gdzie możemy czerpać zdrowy bardzo dobry pokarm dla naszej duszy i naszego ducha, który ożywia nas dla Boga. A więc, żeby być zdrowym trzeba odżywiać się zdrowo i zdrowy pokarm, którym jest Boże Słowo wcielone w Panu Jezusie Chrystusie, słuchajmy Go a będziemy błogosławieni, podążajmy Jego drogą a dotrzemy do mety jakim jest górna ojczyzna. Apostoł Paweł o niej pisze:
"Nasza zaś OJCZYZNA jest w NIEBIE, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,.." (Filip.3:20)

Warto trzymać się Pana Jezusa Chrystusa by skończyć zwycięsko na finiszu.

sobota, 8 września 2018

DROGA DO KRÓLESTWA BOŻEGO

Pewna organizacja religijna twierdzi, że głosi Królestwo Boże no dobrze, ale to tak jak podać nazwę miejscowości, adres ulicy, ale nie ma wskazówki jak trafić. 
No tak, ktoś może powiedzieć, ale dziś mamy GPS-y. Ale nie o GPS dziś mowa, aczkolwiek o tym jak trafić do tego Królestwa, Bożego Królestwa.
W Ewangelii Jana 14:6 mamy zapisane słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."
To Pan Jezus Chrystus tą drogą, którą trafimy do Bożego Królestwa i On jest jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy. Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." (Ew. Jana 10:7.9)
W Panu Jezusie Chrystusie mamy spotkanie z Bogiem, jako Ojcem.
A więc by trafić do Królestwa Bożego trzeba uznać w swoim życiu jako swojego  
Zbawiciela, Pana i Boga JEZUSA CHRYSTUSA.
Tak więc by wejść do Królestwa Bożego trzeba uchwycić się Jezusa Chrystusa i przekazać Mu ster swego życia, a On doprowadzi nas do Bożego Królestwa. Uczyń to i daj miejsce należne w twoim życiu  Jezusowi Chrystusowi, jako najważniejszemu w twoim życiu  jako jedynemu Panu - Władcy.
To On JEZUS CHRYSTUS jest tym królestwem i Królem tego królestwa.
Polecam artykuł pt.: