środa, 19 marca 2014

CZY ROZUMIEMY BOŻĄ MIŁOŚĆ?

Boża miłość to nie pozwalanie nam na wszystko czego tylko zapragnie nasza dusza ludzka. Rodzice, którzy kochają swoje dzieci nie pozwalają im na wszystko. Na przykład kiedy rodzice widzą, że ich dziecko bawi się jakimś ostrym narzędziem typu nożyce, nóż czy jeszcze coś innego to rodzice zabierają im to w celu by sobie dziecko nie wyrządziło krzywdę, ale dziecko temu nie rozumie i myśli, że tata lub mama chce mu zepsuć dobrą zabawę i krzyczy, tupie i płacze nie rozumiejąc tego, że rodzice robią to z miłości  do tego dziecka, chcą tego co najlepsze dla swojego dziecka ale dziecko nie przyjmuje sobie tego do wiadomości, że to dla jego dobra, a nie by zepsuć dobrą zabawę, ale by uchronić go od bólu cierpienia przed wyrządzeniem sobie krzywdy poprzez skaleczeniem się bądź nawet śmiercią. Tak samo jest z nami jako dziećmi Bożymi, którzy oddaliśmy się Panu Jezusowi Chrystusowi,że czasem nie rozumiemy tego, ze to co robi Bóg, a czyni  to dla nas dla naszego dobra, z miłości do nas i chce nas zachować od złego ku dobremu Bóg dał nam swoje przykazania nie poto by nas zniewolić ograniczając naszą wolność, ale by nas chronić przed złem i jego konsekwencją. Bóg z miłości do nas dał nam swoje słowo: „…abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra.” (5Mojż.10:13) i dla naszego dobra: „Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.” (Izaj.48:17). 
BÓG KOCHA CIEBIE!

czwartek, 13 marca 2014

WSZYSCY JEDNAKOWO RÓWNI PRZED BOGIEM

Oto mamy powyżej wezwanie Boga, abyśmy nie czynili różnicy pomiędzy tymi, którzy wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa i miłują Go całym swoim sercem, bowiem Pan Bóg nasz kocha wszystkich jednakowo bardzo wielką miłością i za każdego zapłacił tę samą cenę i także za osoby niewierzące. Bóg nie czyni różnicy pomiędzy ludźmi i nie dzieli na mniej lub bardziej wartościowych na lepszych i gorszych. Pan Bóg nikogo nie szufladkuje. Została złożona jednakowa i taka sama ofiara za każdego z nas i jednakowa ilość krwi przez Pana Jezusa Chrystusa za nas wszystkich została przelana i nie ma tutaj żadnego znaczenia pozycja społeczna, wykształcenie, wiek, rozwój intelektualny, płeć. Bóg nie dzieli nikogo na słabszych i mocniejszych. U Pana i Boga naszego wszyscy są równi. Pan Bóg traktuje wszystkich równo, jednakowo a największym tego dowodem jest dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty za każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy za tę samą cenę krwi odkupieni i nie przelał nasz Pan za jednych mniej a za drugich więcej krwi. Za wszystkich, za każdego przelał jednakową ilość swojej przenajświętszej drogocennej Krwi. Za każdego umarł tą samą śmiercią
 i dla każdego zmartwychwstał, abyśmy mogli z Nim mieć społeczność jako żywą i realna osobą. Wszyscy mamy jednakowy dostęp do Boga i jednakową wartość przed Bogiem i jest wartość przelanej krwi i to nie byle jakiej krwi, ale prznajświętszej i najdroższej krwi Baranka niewinnego i nieskalanego. Zgodnie z 1 listem Piotra 1:18-19: …Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.”

Serdecznie do wysłuchania usługi Słowem Bożym pt.: