sobota, 31 października 2015

EWANGELIZACJA MASOWA A INDYWIDUALNA

Poruszam ten temat ponieważ niektórzy wierzący chrześcijanie sa przeciwni temu mówiąc, że te masowe ewangelizacje są złe, nieefektywne i niebiblijne, przychylając się tylko na ewangelizację indywidualną. Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Po której stronie jest prawda? Zwróćmy się do źródła prawdy do fundamentu naszej wiary jakim jest Słowo Boże, czyli Pismo Święte, Biblia. W księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 1 podczas zstąpienia Ducha Świętego na uczniów Pana Jezusa Chrystusa, gdy Piotr zabrał głos nawróciło się do Chrystusa około 3000 ludzi. Możemy to poczytać w księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim.
Kolejna historia, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy i był tam człowiek, który był chromy do urodzenia i sadzano go pod bramą świątyni, aby tam żebrał lecz Piotr wraz z Janem, gdy wstępowali do świątyni spotkali tam tego człowieka przed bramą świątyni i wezwali imienia Pańskiego i został ten chory człowiek uzdrowiony przez Pana Jezusa Chrystusa i ludzie widząc ten cud dziwili się i wtedy przemówił Piotr i na skutek tego nawróciło się około 5 tysięcy osób do Pana Jezusa Chrystusa i mamy to zapisane w księdze Dziejów Apostolskich 4:5 i słowo to tak brzmi:
„Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy.”
A Dziejach Apostolskich w rozdziale 2 i wersecie 41 mamy napisane tak:
„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. „
Jak widzimy podczas pierwszej Ewangelizacji nawróciło się 3000 a na drugiej Ewangelizacji nawróciło się 5000 ludzi do Chrystusa. Tak więc tutaj widzimy dwie duże, masowe Ewangelizacje. Ale też mamy przykład ewangelizacji indywidualnej, kiedy Pan Bóg przemówił do ewangelisty Filipa, aby ten udał się na drogę pustynną bo tamtędy miał przechodzić Eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandaki i tę historię może poczytać w księdze Dziejów Apostolskich 8:26-40. I oto mamy tutaj przykład ewangelizacji indywidualnej. Dwie osoby, sam na sam w cztery oczy.
Tak więc jedna i druga forma ewangelizacji jest właściwa. Ewangelizacja masowa jak i indywidualna jest dobra.
Apostoł Paweł w liście do Filipian 1:18 napisał
Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany,..”
Artykuły warte zwrócenia uwagi:
ŻNIWO WIELKIE
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN GŁOSI EWANGELIĘ?”
KOŚCIOŁY DOMOWE A WIĘKSZE ZGROMADZENIA

Polecam bardzo dobrą książkę pastora Stanisława Cieślara pt.: „EWANGELIZACJA INDYWIDUALNA” czwartek, 29 października 2015

ŻNIWO WIELKIE

Pan Jezus Chrystus powiedział: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” (Ew.Łukasza 10:2)
W środę 28 października 2015 r.  o godz.15:30 mieliśmy koncert muzyki chrześcijańskiej o charakterze Ewangelizacyjnym w szpitalu śląskim w Cieszynie. Mimo, że były tylko 2 osoby do pomocy jako wolontariusze, które zajmowały się tym, że chodziły po oddziałach szpitala, (szpital w Cieszynie należy raczej do dużych)  zapraszając na spotkanie i mimo, że tylko dwie osoby poszły na sale szpitalne to Bóg łaskawy darował na spotkaniu 16 osób, pacjentów szpitala. Mimo, że owo przedsięwzięcie było oficjalnie ogłoszone na nabożeństwie jednego z większych Kościołów Ewangelicznie wierzących i pastor tego zboru zachęcał to jednak niewielu znalazło się chętnych do pomocy w zapraszaniu chorych oraz  doprowadzenia ich na miejsce w którym ten koncert miał się odbywać. A był to teren dużego, wielopiętrowego budynku szpitala.Niewątpliwie być wolontariuszem to zadanie niezwykle odpowiedzialne, gdzie trzeba zająć się pacjentem i na czas tego spotkania. Odpowiedzialność za danego pacjenta, którego przyprowadził spada na wolontariusza szczególnie jeżeli porusza się na wózku inwalidzkim i ów chory wyraził chęć wzięcia udziału trzeba także chorego spowrotem zawieźć na oddział a za to jest odpowiedzialny wolontariusz. Jednakże jest to piękna i bardzo ważna oraz szlachetna służba do której rąk ciągle brakuje a pole do działania bardzo duże.
Pan Jezus mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” (Ew.Łuk.10:2a)
Tutaj nie ma nadmiaru a raczej niedostatek i to bardzo duży niedostatek. Tutaj potrzeba ludzi, którzy są gotowi odpowiedzieć na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii:
„Idźcie! Oto posyłam was…”      (Ew.Łuk.10:3a)
Natomiast w Ewangelii Marka 16:15 Pan Jezus Chrystus mówi:
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię…”
To jest jedyna dziedzina pracy czy służby w której nie grozi bezrobocie, albo jest nadmiar ludzi, których trzeba zwolnić z pracy. Nie! Jest wręcz odwrotnie. Pracy jest bardzo dużo, jest tak dużo, że brakuje rąk do pracy. Jest bardzo dużo  osób, ludzi idących na wieczne zatracenie do piekła i my, którzy doświadczyliśmy Bożej łaski zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie nie możemy być obojętni wobec miliardów ludzi na świecie, a milionów ludzi w Polsce idących na wieczne potępienie. Nie możemy być nie czuli, skoro Bóg dał nam się poznać w  osobie Pana Jezusie Chrystusa i dzięki czemu możemy być zbawieni. Jest wiele możliwości głoszenia Ewangelii Dobrej Nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i wiele miejsc w których może rozgłaszać tę radosną wieść i ludzi, którym możemy głosić zbawienie   które jest tylko  i wyłącznie w Chrystusie i świadczyć o Nim jako o  jedynym Zbawicielu.
Pan Jezus nas posyła mówiąc: „Idźcie!”
I dalej mówi w jakim celu mamy iść:głoście ewangelię…”
Dalej też powiada: „…posyłam was jako jagnięta między wilki.”
Niejednokrotnie idąc z Ewangelią do ludzi wchodzimy na terytorium okupowane przez wroga, którym jest szatan i dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział: „…posyłam was jako jagnięta między wilki.”   Lecz my nie jesteśmy z tych wilków lecz z jagniąt, które symbolizują łagodność, życzliwość, troskę, i miłość właśnie o zgubiony bez Chrystusa świat. Nie zatrzymujmy swego szczęścia tylko dla siebie, ale dzielmy się nim z innymi, aby i oni byli ludźmi szczęśliwymi.

wtorek, 27 października 2015

ZYSK KOSZTEM ZDROWIA

Obecnie żyjemy w okresie w którym rządzi pieniądz, każdy chce odnosić sukces zajmować możliwie najwyższą pozycję społeczną, być kimś i jak najwięcej posiadać nawet kosztem zdrowia i życia człowieka, a najbardziej tego drugiego człowieka nie zaś siebie samego, aby tylko odnieść sukces. Pan Bóg mówił o takim postępował mówił już wiele temu i potępił to, jako rzecz haniebną i niegodziwą. Możemy o tym poczytać w księdze proroka Ezechiela 22:26:
„… niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk.”
Jest to opis dzisiejszych czasów, aby ponad wszystko osiągnąć zysk kosztem zdrowia a nawet życia człowieka. Żywność, aby pięknie wyglądała nafaszerowana jest chemią. Mięso jest tak naszpikowane, że z 1 kilograma potrafią zrobić 2 kilogramy oczywiście metodą nienaturalną, sztucznie. Mięso sztucznie modyfikowane. Podobnie ma się rzecz z warzywami czy owocami. Na przykład jabłko. Wydaje nam się nam się na oko tak piękne to jabłko, aż nam się go chce tak smacznie wygląda. Szczególnie można takie spotkać w sklepach typu „hipermarkety” różnego rodzaju „Biedronkach” „Kauflandach” czy innych tego rodzaju sieciach handlowych. Jednakże nie wiemy, że tego rodzaju wygląd nadaje temu owocu chemia którą jest na szprycowane. I dziwimy się potem, źe tak wiele ludzi zapada na różnego rodzaju choroby nowotworowe i szpitale Onkologiczne są wypełnione pacjentami po po brzegi. Dziś nie patrzy zdrowie konsumenta tylko, aby dobrze zarobić, a żeby towar sprzedać musi dobrze wyglądać. Liczy się tylko zysk. Niestety używa się do tego środków szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka. I co równie smutne tą drogą idzie również Unia Europejska wymagając aby na terenie krajów Unii Europejskiej dodawane różne tak zwane „konserwanty”.  Z jednej strony Unia Europejska chce ograniczyć, aby szkodliwe substancje ze spalin samochodów  oraz ograniczenie dwutlenku węgla z kominów szczególnie z mieszkań komunalnych oraz domów na wsi jako szkodliwe zanieczyszczające powietrze, którym oddychamy by nie dostawały się do atmosfery tłumacząc szkodliwością dla zdrowia, które powodują choroby nowotworowe a z drugiej strony serwuje taką żywność. To jest sprzeczność sama w sobie. Sprzedawcy papierosów nie patrzą na szkodliwość palenia tytoniu lecz, aby osiągnąć na tym zysk mimo, że jest ostrzeżenie na paczce papierosów o możliwości powodowania choroby nowotworowej płuc czy zawału serca. Liczy się kasa. Im więcej sprzedanych papierosów tym większy dochód dla sprzedawców. Im więcej palaczy tym większy zysk dla producentów tytoniu i nie ważne jest dla producenta, że ów klient choruje z tego powodu, liczy się zysk ze sprzedanego tytoniu, która wpada do kieszeni producenta. Tak samo jest ze sprzedażą alkoholu. Sprzedawca patrzy, aby jak najwięcej sprzedać  danego alkoholu , piwa, wina czy wódki. To nie ma znaczenia, byle z tego mieć dobry biznes i na tym się dorobić kasy kosztem zdrowia człowieka, który na skutek picia staje się uzależniony od alkoholu. Zostaje w tym momencie alkoholikiem, gdzie efektem tego są rozbite rodziny, cierpienie, gdzie towarzyszą łzy żon, mężów, matek, dzieci, rodziców. Alkoholizm niesie wiele bólu cierpienia i łez, choroby a nawet prowadzi do śmierci. Lecz ludzie, którzy zajmują się sprzedażą lub produkcją alkoholu na to nie zważają na to, byle tylko mieć z tego dobry interes. Budują swoje szczęście na nieszczęściu innych i bogacą się na krzywdzie drugiego człowieka. A Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi:
„Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.” (Kol.3:25)
Tak samo jest z tymi, którzy handlują narkotykami. Niszczą zdrowie i życie innych. Narkotyki prowadząc do różnych chorób często mówiąc po ludzku nieodwracalnych chorób, które prowadzą do śmierci danej osoby,która wpadła w szpony uzależnienia od narkotyków. Lecz dilerów ten problem nie interesuje byle się dorobić szybko i możliwie dużo pieniędzy. Taki jest system tego świata i zasada, która funkcjonuje w tym świecie opisana w księdze Przypowieści Salomona 30:15-16:
Pijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą: Dosyć! Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie: Dosyć! „
Taki jest ten świat, który ciągle jest nienasycony, który tylko jest nastawiony na konsumpcje, aby tylko do siebie. Egoistyczny, samolubny szukający tylko korzyści dla siebie, a Słowo Boże zupełnie coś innego mówi:
„Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.” (1 Korynt.10:24)
W liście do Filipian 2:4  Apostoł Paweł z natchnienia i inspiracji Ducha Bożego napisał:
„Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
A więc tego zasady tego świata inaczej funkcjonują niż zasady Królestwa Bożego. Dlaczego prawdziwie na nowo narodzony człowiek z Bożego Ducha, którego Panem jest Jezus Chrystus postępuje inaczej niż ten świat, którego system nie uznaje Boga i Jego władzy oraz autorytetu. Prawdziwy chrześcijan, który nie tylko jest nim z nazwy, ale prawdziwie nim jest, pozbawiony jest takich cech, egoistycznych dążeń do swoich osobistych  sukcesów odnoszenia kariery, bogacenia się kosztem innych, ludzi  i nie patrzy tylko na koniec swego nosa lecz dostrzega drugiego człowieka i priorytetem jest dobro tego drugiego człowieka, bliźniego. Prawdziwie zamieszkuje w nim Boża miłość, która absolutnie pozbawiona egoizmu, ale dba o bliźniego w potrzebie i o jego dobro tak jak opisane w powyższych fragmentach 1 listu do Koryntian 10:24 oraz w liście Apostoła Pawła do Filipian 2:4.  Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten świat jest taki? Dlatego, że bogiem tego świata konsumpcjonizm, chęć bogacenia się, aby stawać się bogatszy i bogatszy i jeszcze raz bogatszy, aby jak najwięcej posiadać dla siebie i zamiast Pana JEZUSA CHRYSTUSA pieniądz staje się bogiem i dlatego tak się dzieje ponieważ każdy jest zapatrzony w siebie. A Pan Bóg nas ostrzega:
„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (1 Tym.6:10).
Pan Bóg mówi dalej do człowieka wierzącego:
„Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.”  (1Tym.6:11)
Oto do czego człowiek ma dążyć, lecz problem jest ten, że nie wszyscy są wierzący. Nie wszyscy wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi i dlatego tak postępują. Nie wystarczy wierzyć tylko w istnienie Boga, lecz trzeba także uwierzyć Bogu. Nie wystarczy także wierzyć, że był lub jest ktoś taki jak Pan Jezus Chrystus trzeba także zawierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, zaufać Mu i powierzyć w Jego ręce swoje życie, aby On nim kierował. Kiedy Pan Jezus Chrystus jest tym, który nami kieruje i nas prowadzi będziemy ludźmi stosującymi się do Jego Słowa jakim jest Pismo Święte w którym mówi co jest dobre, a co złe i będziemy wybierali tylko to co dobre, a zło odrzucali i będziemy żyli według Jego standardów i zasad Jego Bożego królestwa w którym rządzi Pan Jezus Chrystus. Wtedy też zmieni się nasze podejście do życia. Nasze wartości będą inne i nade wszystko drugi człowiek, nasz bliźni, jego dobro stanie się dla nas ważniejsze od naszego. 
Polecam również bardzo ważny artykuł pt.: ZEPSUCIE MORALNE

piątek, 16 października 2015

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI

Pan Jezus Chrystus był na ziemi jako człowiek w ciele ludzkim a później za czasów Dziejów Apostolskich jako Duch Święty. Ten Pan Jezus Chrystus czyniący cuda w czasach Ewangelii potem w Dziejach Apostolskich działający w Duchu Święty jest tym samym dzisiaj. On się  nie zmienił, Jego moc się nie zmieniła, ani nie osłabła. To jest ten sam Jezus Chrystus mający tę samą moc, który uzdrawiał chorych, uwalniał zniewolonych i opętanych czynił wolnymi od demonów, wskrzeszał zmartwych i wiele tym podobnych rzeczy czynił i On jest dzisiaj taki sam. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał On żyje i działa w Duchu Świętym. On nasz Pan Jezus Chrystus ma władzę i moc Boga Wszechmogącego i tak jak w czasach, gdy był na ziemi jako człowiek, a później gdy czytamy o Jego dziełach w księdze Dziejów Apostolskich takim samym jest i dziś mający nieograniczoną moc Swego działania ponieważ jest Bogiem. Nie ma dnia cudów jest Bóg cudów.  Nie ma dla Niego nieuleczalnej choroby z której by nie mógł nas wyciągnąć, problemu którego nie mógłby rozwiązać, trudnej sytuacji, której nie mógłby rozwikłać. Dla Pana Jezusa Chrystusa nie ma żadnej sytuacji, która by Go przerastała w naszym życiu w której by sobie nie poradził i zbyt błahych którymi by się nie chciał zająć. To jest nieprawdą, że cuda już dziś nie mają miejsca, albo, że ze śmiercią ostatniego apostoła skończyły się dziać cuda bo w tym momencie źródłem tych cudów musiałby być człowiek (apostoł) a nie Bóg, Jezus Chrystus. Taka opinia jest fałszywa i niezgodna z nauką Pisma Świętego, która w tym momencie mówi, że Bóg jest zmienny, a przecież Słowo Boże  mówi zupełnie coś w liście do Hebrajczyków: 13:8:


Księgę Dziejów Apostolskich z reguły czytamy jako księgę historyczną, jednakże ona opisuje dzieła Boga, cuda dokonywane w Jego imieniu, które brzmi JEZUS CHRYSTUS działanie  Bożego Świętego Ducha Chrystusowego. Jezus Chrystus to nie był zwykły człowiek, postać historyczna żyjąca w przeszłości ponad 2000 lat temu, lecz Bóg objawiony w ciele, jak napisano w 1 liście do Tymoteusza 3:16:

A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)
Dzieje Apostolskie to tak naprawdę dzieła Boga. W oryginale nazwa księgi „Dzieje Apostolskie”  którym jest język grecki słowo to brzmi:  Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny) tak więc można przetłumaczyć dzieła Apostolskie, czyny. Mowa o czynach których dokonywał Bóg, a ludzie byli tylko narzędziami, którzy wzywali Jego imienia a On  BÓG dokonywał wielkich rzeczy. Opis ten nie jest wyczerpujący dlatego, że Apostoł Jan w swojej ewangelii napisał:
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. „  (Ew.Jana 20:30-31 . 21:25)
Nie są spisane wszystkie Jego cuda bo Jego możliwości nie są ograniczone. On jest Wszechmogący i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Jeden z atrybutów Boga jest właśnie Wszechmoc. Niektórzy sugerują, że nie ma już uzdrowień a dary Ducha Świętego zanikły co jest totalnym kłamstwem diabła, aby człowiek nie doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego i argumentują to fragmentem wyrwanym z kontekstu 1 listu Apostoła Pawła do Koryntian zapisanym w 13 rozdziale i w wersetach 8 do 10:
„…bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.  Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;  lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
W powyższym fragmencie mamy napisane, że ustaną, kiedy nastanie doskonałość. Czy tutaj na ziemi mamy doskonałość? Nie! Doskonałość będziemy mieli w niebie, w królestwie Boga  naszego niebiańskiego Ojca w górnej ojczyźnie, jak opisuje to Ap. Paweł w liście do Filipian 3:20. Tam nie będzie potrzeby uzdrowień bo choroby już tam nie będzie, tam nie będzie potrzeby nikogo wskrzeszać z martwych ponieważ śmierci tam nie będzie, ale tutaj  na ziemi zmagamy się z wieloma problemami, doświadczamy wielu sytuacji a także niejednokrotnie chorób lecz Jezus Chrystus  uzdrawia wszystkie nasze choroby a moc uzdrowienia jest w ranach i sińcach naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
„…w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (izaj.53:5) (Biblia Tysiąclecia)
Pan Jezus Chrystus jest najlepszym  lekarzem specjalistą w każdej dziedzinie medycyny ponieważ On nas stworzył i zna każdy zakamarek naszego ciała, każdą komórkę w naszym organiźmie, zna także doskonale naszą duszę i naszego ducha i nie potrzebuje diagnozować bo wie wszystko i na wszystko ma lek, a jest nim Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa, który wypływała z Jego ran. Dary Ducha Świętego opisane w 1 liście do Koryntian 12: 8-11 są dziś również aktualne. Boży Duch Święty nadal działa i udziela Swoich darów kościołowi Swoim Bożym dzieciom udziela synom i córkom w kościele  Chrystusa. Duch Święty jest realną Boską osobą i manifestuje się w Swoich darach w kościele, posyła słowo prorocze, dotyka serc, przekonuje o grzechu i wszystkie te rzeczy czyni o których mówi Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12:4-11
W innym miejscu Pisma Świętego listu do Hebrajczyków mówi tak Słowo Boże:
„..Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:12)
W liście Jakuba z kolei jest tak napisane o Bogu:
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jakub 1:17)
Jest Bogiem nie zmiennym:  „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…”  (Mal.3:6).
Nadal pozostaje Bogiem Wszechmogącym , potężny w majestacie i chwale. Bogiem dla którego wszystko jest możliwe i takim pozostanie na zawsze.

Księgę Dziejów Apostolskich z reguły czytamy jako księgę historyczną, jednakże ona opisuje dzieła Boga, cuda dokonywane w Jego imieniu, które brzmi JEZUS CHRYSTUS działanie  Bożego Świętego Ducha Chrystusowego. Jezus Chrystus to nie był zwykły człowiek, postać historyczna żyjąca w przeszłości ponad 2000 lat temu, lecz Bóg objawiony w ciele, jak napisano w 1 liście do Tymoteusza 3:16:
A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)
Dzieje Apostolskie to tak naprawdę dzieła Boga. W oryginale nazwa księgi „Dzieje Apostolskie”  którym jest język grecki słowo to brzmi:  Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny) tak więc można przetłumaczyć dzieła Apostolskie, czyny. Mowa o czynach których dokonywał Bóg, a ludzie byli tylko narzędziami, którzy wzywali Jego imienia a On  BÓG dokonywał wielkich rzeczy. Opis ten nie jest wyczerpujący dlatego, że Apostoł Jan w swojej ewangelii napisał:
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. „  (Ew.Jana 20:30-31 . 21:25)
Nie są spisane wszystkie Jego cuda bo Jego możliwości nie są ograniczone. On jest Wszechmogący i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Jeden z atrybutów Boga jest właśnie Wszechmoc. Niektórzy sugerują, że nie ma już uzdrowień a dary Ducha Świętego zanikły co jest totalnym kłamstwem diabła, aby człowiek nie doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego i argumentują to fragmentem wyrwanym z kontekstu 1 listu Apostoła Pawła do Koryntian zapisanym w 13 rozdziale i w wersetach 8 do 10:
„…bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.  Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;  lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
W powyższym fragmencie mamy napisane, że ustaną, kiedy nastanie doskonałość. Czy tutaj na ziemi mamy doskonałość? Nie! Doskonałość będziemy mieli w niebie, w królestwie Boga  naszego niebiańskiego Ojca w górnej ojczyźnie, jak opisuje to Ap. Paweł w liście do Filipian 3:20. Tam nie będzie potrzeby uzdrowień bo choroby już tam nie będzie, tam nie będzie potrzeby nikogo wskrzeszać z martwych ponieważ śmierci tam nie będzie, ale tutaj  na ziemi zmagamy się z wieloma problemami, doświadczamy wielu sytuacji a także niejednokrotnie chorób lecz Jezus Chrystus  uzdrawia wszystkie nasze choroby a moc uzdrowienia jest w ranach i sińcach naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
„…w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (izaj.53:5) (Biblia Tysiąclecia)
Pan Jezus Chrystus jest najlepszym  lekarzem specjalistą w każdej dziedzinie medycyny ponieważ On nas stworzył i zna każdy zakamarek naszego ciała, każdą komórkę w naszym organiźmie, zna także doskonale naszą duszę i naszego ducha i nie potrzebuje diagnozować bo wie wszystko i na wszystko ma lek, a jest nim Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa, który wypływała z Jego ran. Dary Ducha Świętego opisane w 1 liście do Koryntian 12: 8-11 są dziś również aktualne. Boży Duch Święty nadal działa i udziela Swoich darów kościołowi Swoim Bożym dzieciom udziela synom i córkom w kościele  Chrystusa. Duch Święty jest realną Boską osobą i manifestuje się w Swoich darach w kościele, posyła słowo prorocze, dotyka serc, przekonuje o grzechu i wszystkie te rzeczy czyni o których mówi Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12:4-11
W innym miejscu Pisma Świętego listu do Hebrajczyków mówi tak Słowo Boże:
„..Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:12)
W liście Jakuba z kolei jest tak napisane o Bogu:
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jakub 1:17)
Jest Bogiem nie zmiennym:  „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…”  (Mal.3:6).
Nadal pozostaje Bogiem Wszechmogącym , potężny w majestacie i chwale. Bogiem dla którego wszystko jest możliwe i takim pozostanie na zawsze.Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam /E A E H
Świat się zmienia, góry rzeki – tylko nie mój Pan /E A E H E
Chwała Jemu cześć! Chwała Jemu cześć! /A E H
Świat się zmienia, góry, rzeki /E A
Tylko nie mój Pan /E H E
Zapraszam również do tematu: BÓG UZDRAWIA

poniedziałek, 12 października 2015

POGAŃSKIE OBYCZAJE

Jesteśmy teraz w okresie „Andrzejek” jak lanie wosku.”haloween” tak zwane święto duchów, między 31 października a 2 listopada. Mało kto wie i jest tego świadomy co się za tym kryje i niestety to nie jest tylko niewinna zabawa lecz otwieranie się na moce demoniczne i niczego nieświadom człowiek oddaje się pod ich wpływ. Dziś wydaje się czymś niewinnym czytanie horoskopów i inne tego typu eksperymenty, tymczasem jest to zarzucona pułapka na duszę człowieka. Polecam bardzo ważne przesłanie w tym temacie:Polecam również inne w tym temacie bardzo ważne informacje, które znajdują się   >>TUTAJ<<