poniedziałek, 15 grudnia 2008

*****

Pan Jezus 2000 lat temu narodził się w żłobie
Poszedł na krzyż
Umarł
Zmartwychwstał
Dzisiaj żyje
I chce zamieszkać
w Tobie

sobota, 6 grudnia 2008

SZACUNEK DLA BOGA

Chciałbym się skoncentrować  tylko na trzech postawach czci i szacunku dla Boga. Pierwszą z nich którą chciałbym się podzielić z wami jest wdzięczność - postawa wdzięczności jest postawą czci  i szacunku dla Boga. W Psalmie 50:23 czytamy: Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie,… „  Uważam iż każdy z nas, ma za co dziękować Bogu, tylko że niewielu z nas to dostrzega. Niewiele osób dostrzega dobrodziejstw Bożych. Pierwszą  za co Bogu mamy dziękować rzeczą jest to, że przyszedł na ziemię, aby wziąć nasze grzechy na siebie i winy byśmy mogli być zbawieni. Chyba z miesiąc temu w zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Cieszynie na jednym z nabożeństw niedzielnych na którym również miałem okazję być  dzielił się świadectwem swojego nawrócenia człowiek który dzisiaj jeździ po zakładach karnych i dzieli się z więźniami Ewangelią zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i gdy był w zborze zielonoświątkowym w Cieszynie zaśpiewał kilka piosenek ze swojej płyty którą niedawno nagrał i w jednej z jego utworów znajdowała się piosenka której słowa mnie mocną dotknęły a słowa jej mniej więcej tak brzmiały:Dziękuję Boże za oczy które widzą, za nogi które mnie noszą, za uszy które słyszą, …  Moi kochani to tylko część tej piosenki, ale czyż nie pokazuje ona nas ? Moi kochani jest taka pieśń w śpiewniku który nazywa się „wędrowiec” pod numerem 45 której słowa brzmią tak: Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam, … ” wydaje mi się że często ta pieśń powinna być śpiewana: Ja narzekam, chociaż wiele tu mam czyż nie jest tak, że narzekamy mając tak naprawdę wiele ? Oczywiście w porównaniu z wiecznością zbawienia to tak naprawdę nie mamy nic, bowiem z wiecznością jaką Bóg szykuje tym, którzy Mu zaufali, nic się nie może równać. Natomiast tak każdy z nas za co dziękować Bogu, chociażby za to że ma co jeść, za przysłowiowy chleb powszedni” i „wodę. Za to  że mamy dach nad głową. Wyobraźcie sobie że macie  przed sobą szklankę w której do połowy jest wlana woda i jedni  mogą mówić  że jest do połowy pełna, inni, że jest do połowy pusta, inni mogą koncentrować się na tym że jeszcze do połowy jest pusta i jeszcze można dolać, inni że do połowy jest już pełna i dostrzegać że już jest do połowy pełna, jedni mogą widzieć to, że jeszcze brakuje  i  dostrzegać braki i narzekać, natomiast inny może dostrzegać, że jest w niej woda do  połowy i cieszyć tą tak niewielką  ilością wody i być za nią wdzięczny. Jest to obraz który pokazuje nam,  że  postawa wdzięczności powoduje  że to co jest takie małe rośnie w naszych oczach  i naszym życiu.  Wdzięczność powoduje, że kiedy jesteśmy Bogu wdzięczni to,  to obfituje w naszym  życiu Boże błogosławieństwo. Jest taki fragment w Biblii który mówi: Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. „ ( Ew. Mat.13:12 )   Może bezpośrednio nie o to w tym fragmencie chodzi, ale  jest w tym tekście jedna prawda zawarta, że człowiekowi który jest w swoim sercu wdzięczny Bogu jest jeszcze dane, obfituje w Boże błogosławieństwo i dostrzega powód do dziękczynienia  Bogu, a nie do narzekania i użalania się że tego czy tamtego brakuje. Bóg sprawia że kiedy my jesteśmy Jemu wdzięczni On nam pomnaża dobra materialne, albo otwiera oczy i dostrzegamy wiele rzeczy za które winniśmy być Bogu wdzięczni. W Piśmie Świętym czytamy: „  Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. „  ( 1 Tesal.5:18 )
A w przekładzie Biblii Tysiąclecia fragment ten brzmi: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”  Tak więc w każdej sytuacji i okolicznościach mamy być wdzięczni Bogu, mieć postawę wdzięczności dla Boga. Psalm 50:23 Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, … „
Kolejną postawą czci i szacunku dla Boga jest miłość. Miłość do Boga. W Ewangelii Łukasza 10:27 czytamy:  Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, … „  Miłość do Boga to nie słowa. Nie wystarczy powiedzieć  Kocham Boga „  lub Kocham Cię Panie Jezu  Bóg nie chce tylko pustych słów i deklaracji, bo miłość do Boga, to nie słowa a czyny. Miłość do Boga to okazywanie posłuszeństwa Bogu. W Ewangelii Jana 14:15.21a  Pan Jezus Chrystus mówi: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje;…”  Miłość do Boga, to posłuszeństwo, oddanie się Bogu, to pełne 100% zaufanie do Boga. Bóg objawia się tym, którzy Go kochają  „  kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. „ ( Ew. Jana 14: 21b) nie tym którzy tylko mówią, że Go kochają, a żyją po swojemu, niezależnie od Boga. W 1 liście do Koryntian 8:3 pisze: lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. „ Według przekładu Słowa życia (parafraza Nowego Testamentu ) tekst ten tak oto brzmi: Człowiek naprawdę kochający Boga znajduje u Boga uznanie  W Ewangelii Mateusza 13:45-46 są zapisane takie słowa: Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.” Pan Jezus Chrystus tutaj mówi podobieństwo o człowieku który szukał pięknych pereł i znalazł jedną bardzo, bardzo drogą perłę, klejnot którego cena była bardzo wysoka i człowiek ten chcąc nabyć ten klejnot, perłę, sprzedał wszystko co miał żeby tą perłę. Na temat tego tekstu zapewne jest i było już głoszonych wiele kazań. jednym z takich kazań to jest przyrównanie tego kupca do Pana Jezusa Chrystusa a tą perłę do nas ludzi i jąką cenę zapłacił Pan Jezus Chrystus za nas i jest to dobre kazanie, ale ja chcę dziś inaczej przedstawić Wam ten tekst i jego znaczenie nieco inaczej, które jest również biblijne. Ten kupiec symbolizuje nas ludzi a ta parła to nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus.Oczywiście fragment ten nie mówi o zbawieniu, gdyż zbawienie jest darmo z łaski Bożej a nie z uczynków ( Efezjan 2:8-9 ) W liście do Filipian 3:8 Apostoł paweł pisze:„… wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać ChrystusaMiłość do Pana Jezusa Chrystusa sprawia że wszystko inne blednie traci wartość. W obliczu Chrystusa wszystko traci blask i nie ma w życiu równie ważnego jak Wszechmogący Bóg. Człowiek ten wyrzekł się wszystkiego dla tej jednej perły i dla tego jednego klejnotu, zrezygnował ze wszystkiego na rzecz tego skarbu. Moi kochani czy Pan nasz Jezus Chrystus jest dla Ciebie takim skarbem, takim klejnotem wobec którego wszystko inne traci blask ?  Jeśli tak jest, to właśnie jest miłość. Wszystko dla ukochanej osoby i jest ona dla Ciebie najważniejsza nikt i nic nie może się z nią równać. Czy jest w twoim życiu taką osobą BÓG ?   Z miłości do Boga jesteśmy wstanie wszystko uczynić i dla Niego ze wszystkiego zrezygnować i zapłacić najwyższą cenę kiedy jest w nas ta miłość do Boga. Miłość do Boga każe nam żyć życiem świętym i czystym życiem podobającym się Bogu. Miłość do Boga sprawia i powoduje że chcemy żyć i żyjemy według Jego woli. W 1 liście Jana 5:3 takie oto słowa są zapisane: Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”  Czytamy w tym powyższym tekście że „przykazanie jego nie są uciążliwe”  i to jest prawda, ale tylko wtedy, kiedy w sercu człowieka jest miłość do Boga. Wtedy przykazania nie są ciężarem na naszych plecach ale radością i rozkoszą naszego serca. W psalmie 40:9 Dawid tak oto wyznaje: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. „   To powoduje miłość do Boga i wykonywanie przykazań Bożych jest dla przyjemnością a nie ciężarach na naszych barkach i miłą wonią  chwały i uwielbienia dla Pana Boga naszego.
Bojaźń Boża jest kolejną postawą czci i szacunku dla Boga. W 1 liście Jana  W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. „  Tekst ten nie mówi o takiej bojaźni gdyż nie opisuje on bojaźni Bożej ale raczej strach, lęk i trwogę a Bóg nie chce żebyśmy żyli w obawach, strachu i lęku. Definicję Bojaźni Bożej znajdziemy w Bożym Słowie w Przypowieściach Salomona 8:13 Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.”  Z kolei w Przyp. Sal.16:6  jest napisane: dzięki bojaźni Pana stronimy od złego.  W 2 Księdze Mojżeszowej 20:20 czytamy: aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.”  Oto powyżej wymienione fragmenty wyjaśniają czym jest bojaźń Boża zwana też bojaźnią Pańską czy też bojaźnią Chrystusową.  Bojaźń Boża powstrzymuje od zejścia z Bożej drogi w grzech. Chciałbym pokazać osoby które okazywały szacunek Bogu. Spójrzmy do 2 Księgi Mojżeszowej 1:15-17.20 Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu.”  Czytamy tutaj jak król Egiptu faraon kazał położnym zabijać niemowlęta rodzaju męskiego, ale położne nie uczyniły tak jak im nakazywał faraon ponieważ czciły i szanowały Boga okazując respekt i szacunek przed Bogiem. Dla nich ważniejsze było respektowanie Bożego prawa niż to co mogło ich czekać z ręki króla Egiptu. Dla nich najważniejszy był Bóg i przed Nim respekt miały a nie przed królem Egiptu. Bały się Boga a nie faraona mimo że doskonale wiedziały że im grozić śmierć za sprzeciwienie się faraonowi jednak nie ulękły się gniewu faraona. Bóg za to ich nagrodził i błogosławił im obficieA Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem,ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami.” ( Dan.1:8-15 ). Kolejnym przypadkiem osoby która żyła w bojaźni przed Bogiem jest  Daniel który zdecydował się nie kalać pokarmami ze stołu pogańskiego „  Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: Boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla.   Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni. A po upływie  dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. ”
 Widzimy tutaj również postawę szacunku i czci dla Boga u Daniela iż postanowił nie kalać się pokarmami ze stołu pogańskiego i nie patrząc na to że mogło mu coś złego grozić ze strony króla babilońskiego  Nebukadnesara  (albo jak inne tłumaczenia mówią Nabuchodonozora)  poszedł na całość za Bogiem i w ten sposób okazał również wierność Bogu i Bóg widząc to nagrodził jego postępowanie.  Kolejnym przykładem którym chciałbym się tutaj podzielić jest historia Szadracha, Meszacha i Abednego Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem?  Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to.  Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu!  A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abed-Nega. A ci trzej mężowie: Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu. A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swojemu. „ ( Dan.3:14-28 ) w wersecie 18 czytamy: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu!  Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. (Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia) ci mężowie Boży Szadrach, Meszach i Abed-Nego  nie byli pewni czy przeżyją , nie wiedzieli czy Bóg ich uratuje, oni wierzyli że Bóg może ich uratować, jeśli tylko zechce, ale dla nich nie było to najważniejsze. Najważniejszy dla nich był Bóg  i Jego wola się liczyła dla nich i Boga  się bali, a nie człowieka, mimo że groziła im ze strony człowieka króla babilońskiego okrutna śmierć  w wielkich męczarniach  ich to jednak nie przerażało, oni mieli respekt przed Bogiem i najwyższym Autorytetem był dla nich  Bóg.  I to jest obraz człowieka który w swoim sercu ma bojaźń Bożą. Nie jest wstanie nic go nastraszyć i przestraszyć aby człowieka odciągnąć od Boga a wręcz odwrotnie, człowiek posiadający bojaźń Bożą trwa przy Panu Bogu i nie cofnie się w swoim duchowym rozwoju a wręcz jeszcze będzie wzrastać w Bogu, dlatego że ten człowiek boi się Boga i przed Nim ma respekt i szacunek i to co mówi Bóg jest święte i niepodważalne,  jest Autorytatywne. Kolejna postać Biblijna to Mojżesz o której po krotce chcę tylko wspomnieć. W liście do Hebrajczyków 11:24-27 Pismo Święte mówi: Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. „  Kolejną osobą jest Mojżesz u której możemy dostrzegać bojaźń Bożą, oraz miłość do Boga i także wdzięczność do Boga i wszystkie te trzy postawy są ze sobą ściśle związane i połączone i nie można ich rozdzielać bo jedno bez drugiego nie może istnieć. Jak np Bojaźń Boża bez miłości do Boga czy wdzięczność bez tych dwóch pozostałych cech szacunku i czci dla Boga. Wróćmy jednak do Mojżesza i popatrzmy na jego postawę czci szacunku do Boga. Z powyższego fragmentu możemy dostrzec w osobie Mojżesza bojaźń Bożą oraz miłość do Boga a z miłości jak wiemy powstaje wdzięczność. W powyższym fragmencie listu do Hebrajczyków czytamy o tym jak Mojżesz zrezygnował z bycia synem córki faraona. Mojżesz będąc uznawany za syna córki faraona mógł być księciem Egiptu pławić się w luksusie i bogactwie oraz odnosić sukcesy  w społeczeństwie i robić karierę w świecie i mieć wysoką pozycję jednak Mojżesz z tego zrezygnował z tych wszystkich wygód i luksów. Ale Mojżesz tak jak już powyżej pisałem pisałem o tym co jest napisane w liście do Filipian 3:8 że wszystko uznał za śmiecie żeby zyskać Chrystusa”  i tak właśnie również było w życiu Mojżesza. Dla niego najważniejszy w życiu był Bóg i ta miłość do Boga sprawiła że dla Niego mógł wszystko uczynić i dla Niego ze wszystkiego zrezygnować.Z miłości do Boga  był w stanie narazić się faraonowi i nie przejmowal się tym, ani nie brał sobie do serca, co na to powie krol Egiptu faraon. Mojżesz miłując Boga mial rownież przed Nim respekt i szacunek bojąc się Boga. W powyższym fragmencie listu do hebrajczyków czytamy: Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział.„  A więc Mojżesz nie obawiał się gniewu krola ponieważ bał się Boga i dla Niego najważniejsze bylo okazywać szacunek Bogu. I to jest nauka do nas, że Jego mamy się bać i przed Nim odczuwać respekt. Dla Mojżesza najwyższą wartością i Autorytetem był Bóg. Moi kochani czy okazujemy naszemu Bogu szacunek i cześć ?  Czy jest w naszych sercach wdzięczność do Boga, miłość do Boga i bojaźń przed Bogiem ? Te trzy elementy są bardzo ważne aby były w naszych sercach ponieważ są to postawy czci i szacunku do Boga

środa, 26 listopada 2008

BIBLIJNE POJĘCIE SERCA CZŁOWIEKA

„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się  wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22)  Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23)

Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

wtorek, 25 listopada 2008

SUMIENIE – czym jest i jak funkcjonuje

Sumienie - wnętrze, jest to funkcja wnętrza człowieka, która pozwala na odczucia człowiekowi czy postępuje zgodnie lub niezgodnie z pewnymi zasadami moralności, co uważamy za dobre a co za złe. Prawidłowe funkcjonowanie sumienia umożliwia więź z Bogiem. Prawidłowo funkcjonujące sumienie posiada i rozróżnia właściwy system wartości, rozeznaje postępowanie kiedy jest oparte na Słowie Bożym i kierownictwie Ducha Świętego. Zatem sumienie działa jako sędzia naszego nastawienia i działania. Sumienie nas oskarża, albo też podpowiada właściwy wybór właściwej decyzji, Inspirowanej przez Ducha Świętego.

sobota, 1 listopada 2008

*****

Zawsze tam, gdzie Boże dzieło jest wykonywane, diabeł posyła swoje sługi,aby się temu sprzeciwić, ale Wy nie upadajcie na duchu !!!Bóg niech Wam błogosławi i uwolni Was od wszystkich Waszych wrogów !!!!!

niedziela, 5 października 2008

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW

Dziś w Kościele Ewangelicko-Augsburskim obchodzono „Dziękczynne Święto Żniw” tę uroczystość można było obejrzeć na stronie: 
http://cieszyn.org.pl/index.php?option=com_content&task;=view&id;=24&Itemid;=31

oraz 
http://www.malinka.org.pl/index.php?D=26

Dziękczynienie to piękna sprawa i bardzo dobra rzecz. Święto to jest z okazji  plonów które wydała ziemia na pokarm dla nas. Zastanawiam się tylko nad jednym i nasuwa mi się pytanie: Czy tylko w tym jednym dniu mamy dziękować Bogu za chleb powszedni i pokarm jaki daje nam Bóg ?
Uważam że każdy dzień powinniśmy być wdzięczni Bogu i mamy do tego wiele powodów. Powinniśmy być wdzięczni Bogu bez względu na okoliczności i sytuacje w 1 liście do Tesaloniczan 5:18: ” W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was ” ( Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia )
Każdy dzień i każdą noc nasze serca powinno napełniać dziękczynienie dla Boga i nasze serca powinne być przepełnione wdzięcznością dla Boga. Wierzę że każdy z nas ma za co dziękować Bogu.
Postawa wdzięczności jest postawą czci i szacunku dla Boga ” Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, …” ( Psalm 50:23 )

sobota, 27 września 2008

*****

  Kiedyś w życiu przychodzi taki dzień, że nic się nie udaje. To jest znak że Bóg w twym życiu jest, zaufaj Mu On poprowadzi Cię.
   Bo jest ktoś kto cię kocha, jest ktoś kto miłuje cię. To Jezus On podaje swą dłoń nawet gdy osiągniesz życia dno. Dzięki Ci Jezu, tak bardzo jestem wdzięczny Ci.
źródło:
http://ryszard_magda.republika.pl/

środa, 24 września 2008

*****

CHRZEŚCIJANINEM
STAJESZ SIĘ TYLKO WTEDY,
GDY OSOBIŚCIE,
W GŁĘBI SERCA
PODEJMNIESZ DECYZJĘ
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA.

*****

TWOJE ZBAWIENIE ZALEŻY
OD TWOJEJ WIARY W JEZUSA CHRYSTUSA
- WIARY, KTÓRA UDZIELA MOCY
DO ZMIANY ŻYCIA.

*****

niedziela, 14 września 2008

Arka Ocalenia – CHRYSTUS

Wiele osób dziś deklaruje że wierzy w Boga ale Pismo Święte wyraźnie nam mówi że nie wystarczy wierzyć w istnienie Boga popatrzmy do listu Jakuba 2:19 ” Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą „
Znamy historię jak Bóg nakazał Noemu budować Arkę i tylko ci którzy znaleźli się w tej Arce zostali uratowani, reszta poginęła, ci którzy weszli do środka uniknęli śmierci i przeżyli. Zapewne wiele osób nie tylko o tej Arce słyszało ale i widziało tę Arkę i nawet nie trzeba było ich przekonywać że jest coś takiego jak Arka gdyż sami ją widzieli ale jak wiadomo tylko ci którzy weszli do środka zostali ocaleni i póki znajdowali się na zewnątrz a nie znaleźli się w niej  nadal pozostawali po stronie śmierci i gdyby weszli do środka i znaleźli się w niej byliby po stronie życia. To jest obraz że nie wystarczy tylko wierzyć w  Boga, ale trzeba także uwierzyć Bogu. Trzeba zawierzyć i zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi.
Nie wystarczy wierzyć w istnienie Boga, ale trzeba znaleźć się w Bogu. W liście do Rzymian 8:1 czytamy:  
„... nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

Arka Ocalenia – CHRYSTUS

Wiele osób dziś deklaruje że wierzy w Boga ale Pismo Święte wyraźnie nam mówi że nie wystarczy wierzyć w istnienie Boga popatrzmy do listu Jakuba 2:19 ” Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą „
Znamy historię jak Bóg nakazał Noemu budować Arkę i tylko ci którzy znaleźli się w tej Arce zostali uratowani, reszta poginęła, ci którzy weszli do środka uniknęli śmierci i przeżyli. Zapewne wiele osób nie tylko o tej Arce słyszało ale i widziało tę Arkę i nawet nie trzeba było ich przekonywać że jest coś takiego jak Arka gdyż sami ją widzieli ale jak wiadomo tylko ci którzy weszli do środka zostali ocaleni i póki znajdowali się na zewnątrz a nie znaleźli się w niej  nadal pozostawali po stronie śmierci i gdyby weszli do środka i znaleźli się w niej byliby po stronie życia. To jest obraz że nie wystarczy tylko wierzyć w  Boga, ale trzeba także uwierzyć Bogu. Trzeba zawierzyć i zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi.
Nie wystarczy wierzyć w istnienie Boga, ale trzeba znaleźć się w Bogu. W liście do Rzymian 8:1 czytamy:   „... nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
czwartek, 4 września 2008

ŻYWA WIARA

Czym jest wiara ?
Definicję wiary znajdujemy w liście do hebrajczyków 11:1
„  wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. „
Bez wiary nie można podobać się Bogu


Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do
Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go
szukają
„ 

( Hebr.11:6 )
Wiara przynosi chwałę Bogu, oraz wzmacnia, przybliżając człowieka do Boga
” nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, „ 

( Rzym.4:20 )
 
Teraz więc, kiedy przez wiarę w obietnice Boga zostaliśmy uniewinnieni,
zapanował między Nim a nami prawdziwy pokój. Stało się to dzięki temu,
co uczynił dla nas nasz Pan, Jezus Chrystus. „
   ( Słowo Życia, parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku )

( Rzym. 5:1 )
Przez wiarę zwyciężamy nad pokusami do złego, jaki niesie ten świat. Przez wiarę się ostoimy nawet wśród największych burz  i fal życiowych jakie na nas napierają.
Wiara
jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
rzeczywistości których nie widzimy, jest gruntem tych rzeczy, których 
się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.
W
Ewangelii Marka 5: 25-29 mamy opis uzdrowienia niewiasty, która od 12
lat cierpiała na krwotok, gdy tylko usłyszała wieść  o Panu Jezusie
wierzyła  że jeśliby się tylko dotknęła szaty jego będzie uzdrowiona.
Widzimy tutaj wielką wiarę tej niewiasty.  Kolejną osobą której możemy
podziwiać jej wiarę jest setnik, który miał sługę, którego sobie bardzo
cenił i stało się pewnego razu że sługa tego setnika zachorował, setnik
doskonale wiedział że ratunek jest w Panu Jezusie Chrystusie. Możemy
tutaj dostrzec ogromną wiarę tego setnika (Ew. Łuk.7:7b-8 )

…powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem
człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu:
Idź, a idzie, a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a
czyni. „
Setnik
wiedział że Pan Jezus Chrystus wystarczy iż wypowie tylko słowo a sługa
owego setnika będzie uzdrowiony nawet nie udając się do miejsca
zdarzenia, wierzył  że słowo Pana Jezusa Chrystusa ma moc, wierzył 
również w Autorytet i władzę Pana Jezusa Chrystusa jaką posiadał Pan
Jezus Chrystus wiedział i głęboko  był przekonany o tym iż Pan Jezus
Chrystus będąc oddalony nawet o tysiące kilometrów mógł dokonać cud i
nic nie mogło stanąć Mu  na przeszkodzie. Całą tę historię możemy
poczytać w Ewangelii Łukasza 7:1-10.
11
rozdział listu do Hebrajczyków mówi o ludziach którzy posiadali taką
wiarę, których się nazywa bohaterami wiary, m.in. werset 17 mówi:
” Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,”
Abraham uwierzył Bogu okazując  posłuszeństwo ofiarując swojego jednorodzonego syna.
Wiele ludzi dziś mówi że wierzą w Boga i w to że istnieje, ale diabeł również wierzy w jedynego Boga:
” Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.”
( Jak.2:19 )
a
jednak nie stał się aniołem. Mało tego szatan zna Słowo Boże, czyli
Pismo Święte. Przypomnijmy sobie jak kusił na pustyni Pana Jezusa
cytując fragment Biblii Pisma Świętego z Psalmu 91:11-12 możemy o tym
przeczytać w Ewangelii Mateusza 4:6.
Powiem
więcej szatan był w obecności Boga, widział Boga ( Izajasza 14:11-15 ).
( Ezech.28:12-19 ) był archaniołem, synem jutrzenki a jednak stał się
diabłem i szatanem. Nie wystarczy wierzyć  w Boga że On istnieje.
Trzeba  zaufać i uwierzyć BOGU.
W liście Jakuba 2:23 czytamy:
I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga

A w 1 księdze Mojżeszowej  15:6 czytamy:
” uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. „
Trzeba ufać i wierzyć Panu naszemu Bogu ( 5 Mojż.1:32 )
W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy:

Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; „
Tylko
przez wiarę Słowu Bożemu ono w nas ożywa i działa. Kiedy wierzymy Słowu
Bożemu wtedy wydaje w nas owoc godny upamiętania. Jest różnica pomiędzy
znaniem na pamięć Biblii a zamieszkiwaniem jej w naszym sercu. Oto
diabeł zna Biblię ale ona w nim nie zamieszkuje. Bowiem kiedy człowiek
ma w sercu swoim Słowo Boże wtedy jest posłuszny Bogu i wierząc Bogu
wykonuje jego polecenia. A więc człowiek który bierze Słowo Boże do
serca, przechowuje je, czyli to co mówi Bóg, żyje według Bożych
przykazań i jest posłuszny Bogu i tym właśnie jest ta prawdziwa żywa
wiara. Wierzyć Bogu i ufać mu we wszystkim. Spójrzmy na przykład żywej
wiary np. Noe który uwierzył Bogu i zaczął budować Arkę.
Abraham
uwierzył Bogu i przyniósł  na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na
próbę.  Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt trzymał się bowiem Tego, który
jest niewidzialny jak gdyby Go widział nie uląkł się gniewu
królewskiego.


1.) Bóg mówi
2.) Wiara w to co Bóg mówi
3.) Wykonywanie Bożego polecenia
Moje czyny potwierdzają moją wiarę.
Wiara z której nie wynikają właściwe czyny.
nie jest w istocie wiarą.   ( Słowo Życia, parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku ) ( Jak.2:19 )
List do Galacjan 5:6 – wiara czynna w miłości
Wiara czynna w miłości to żywa wiara,
która się objawia w uczynkach
zgodnie z Ewangelią Jana 14:15 :
” Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.Ewangelia Jana 14: 21 . 23-24a
Kto
ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie
miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię
mu samego siebie.  Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać
będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego
zamieszkamy. „
1 list Jana 5:3 ” Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”
Zachęcam do wysłuchania usługi Słowem Bożym w temacie:

ŻYWA WIARA

Czym jest wiara ?

Definicję wiary znajdujemy w liście do hebrajczyków 11:1
„  wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. „
Bez wiary nie można podobać się Bogu
” Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają „ 
( Hebr.11:6 )
Wiara przynosi chwałę Bogu, oraz wzmacnia, przybliżając człowieka do Boga
” nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, „ 
( Rzym.4:20 )
 ” Teraz więc, kiedy przez wiarę w obietnice Boga zostaliśmy uniewinnieni, zapanował między Nim a nami prawdziwy pokój. Stało się to dzięki temu, co uczynił dla nas nasz Pan, Jezus Chrystus. „   ( Słowo Życia, parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku )
( Rzym. 5:1 )
Przez wiarę zwyciężamy nad pokusami do złego, jaki niesie ten świat. Przez wiarę się ostoimy nawet wśród największych burz  i fal życiowych jakie na nas napierają.
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości których nie widzimy, jest gruntem tych rzeczy, których  się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.
W Ewangelii Marka 5: 25-29 mamy opis uzdrowienia niewiasty, która od 12 lat cierpiała na krwotok, gdy tylko usłyszała wieść  o Panu Jezusie wierzyła  że jeśliby się tylko dotknęła szaty jego będzie uzdrowiona. Widzimy tutaj wielką wiarę tej niewiasty.  Kolejną osobą której możemy podziwiać jej wiarę jest setnik, który miał sługę, którego sobie bardzo cenił i stało się pewnego razu że sługa tego setnika zachorował, setnik doskonale wiedział że ratunek jest w Panu Jezusie Chrystusie. Możemy tutaj dostrzec ogromną wiarę tego setnika (Ew. Łuk.7:7b-8 )
” …powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie, a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a czyni. „
Setnik wiedział że Pan Jezus Chrystus wystarczy iż wypowie tylko słowo a sługa owego setnika będzie uzdrowiony nawet nie udając się do miejsca zdarzenia, wierzył  że słowo Pana Jezusa Chrystusa ma moc, wierzył  również w Autorytet i władzę Pana Jezusa Chrystusa jaką posiadał Pan Jezus Chrystus wiedział i głęboko  był przekonany o tym iż Pan Jezus Chrystus będąc oddalony nawet o tysiące kilometrów mógł dokonać cud i nic nie mogło stanąć Mu  na przeszkodzie. Całą tę historię możemy poczytać w Ewangelii Łukasza 7:1-10.
11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o ludziach którzy posiadali taką wiarę, których się nazywa bohaterami wiary, m.in. werset 17 mówi:
” Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,”
Abraham uwierzył Bogu okazując  posłuszeństwo ofiarując swojego jednorodzonego syna.
Wiele ludzi dziś mówi że wierzą w Boga i w to że istnieje, ale diabeł również wierzy w jedynego Boga:
” Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.”
( Jak.2:19 )
a jednak nie stał się aniołem. Mało tego szatan zna Słowo Boże, czyli Pismo Święte. Przypomnijmy sobie jak kusił na pustyni Pana Jezusa cytując fragment Biblii Pisma Świętego z Psalmu 91:11-12 możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza 4:6.
Powiem więcej szatan był w obecności Boga, widział Boga ( Izajasza 14:11-15 ). ( Ezech.28:12-19 ) był archaniołem, synem jutrzenki a jednak stał się diabłem i szatanem. Nie wystarczy wierzyć  w Boga że On istnieje.
Trzeba  zaufać i uwierzyć BOGU.
W liście Jakuba 2:23 czytamy:
I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga
A w 1 księdze Mojżeszowej  15:6 czytamy:
” uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. „
Trzeba ufać i wierzyć Panu naszemu Bogu ( 5 Mojż.1:32 )
W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy:
” Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; „
Tylko przez wiarę Słowu Bożemu ono w nas ożywa i działa. Kiedy wierzymy Słowu Bożemu wtedy wydaje w nas owoc godny upamiętania. Jest różnica pomiędzy znaniem na pamięć Biblii a zamieszkiwaniem jej w naszym sercu. Oto diabeł zna Biblię ale ona w nim nie zamieszkuje. Bowiem kiedy człowiek ma w sercu swoim Słowo Boże wtedy jest posłuszny Bogu i wierząc Bogu wykonuje jego polecenia. A więc człowiek który bierze Słowo Boże do serca, przechowuje je, czyli to co mówi Bóg, żyje według Bożych przykazań i jest posłuszny Bogu i tym właśnie jest ta prawdziwa żywa wiara. Wierzyć Bogu i ufać mu we wszystkim. Spójrzmy na przykład żywej wiary np. Noe który uwierzył Bogu i zaczął budować Arkę.
Abraham uwierzył Bogu i przyniósł  na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę.  Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt trzymał się bowiem Tego, który jest niewidzialny jak gdyby Go widział nie uląkł się gniewu królewskiego.

1.) Bóg mówi
2.) Wiara w to co Bóg mówi
3.) Wykonywanie Bożego polecenia
Moje czyny potwierdzają moją wiarę.
Wiara z której nie wynikają właściwe czyny.
nie jest w istocie wiarą.   ( Słowo Życia, parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku ) ( Jak.2:19 )
List do Galacjan 5:6 – wiara czynna w miłości
Wiara czynna w miłości to żywa wiara,
która się objawia w uczynkach
zgodnie z Ewangelią Jana 14:15 :
” Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

Ewangelia Jana 14: 21 . 23-24a
Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.  Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. „
1 list Jana 5:3 ” Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”
Zachęcam do wysłuchania usługi Słowem Bożym w temacie: 

niedziela, 31 sierpnia 2008

TYLKO BÓG ODPUSZCZA WSZELKI GRZECH I PRZENAJŚWIĘTSZA KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZMAZUJE WSZELKI GRZECH I OCZYSZCZA NAS Z WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI I GRZECHU

W Piśmie Świętym czytamy w Przypowieściach Salomona 28:13 czytamy: ” Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.”  A w Psalmie 32:5:„Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” Z kolei w 1 liście Jana 1:9 są zapisane takie słowa: ” Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.  „
W księdze proroka Izajasza 43:25 pisze: „Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.”
Słowo Boże mówi również: „… krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”  
Jak wynika z powyższych tekstów tylko Bogu mamy się spowiadać i tylko On ma moc odpuszczania grzechów i Jego przenajświętsza Krew oczyszcza wszelki grzech, jest to KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

sobota, 16 sierpnia 2008

WYZNAWANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA

” Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. „   ( Ew. Mat.10:32-33 ) Wyznawanie przed ludźmi Pana Jezusa.
Przyznawanie się do Pana Jezusa Chrystusa przed ludźmi jest rzeczą bardzo ważną.
Znamy historię Piotra który trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 26:69-71.
Wyobraźmy sobie człowieka który był alkoholikiem i nawrócił się do Boga i koledzy pytają się go „dlaczego się nie chce napić ?”  na to ten odpowiada: „że nie może ponieważ bierze tabletki” i wiele tym podobnych innych różnych  tłumaczeń a nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi:” Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. „ ( Ew.Mar.8:38 )
” Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. „   ( Ew.Łuk.9:26 )
Pewien młody nawrócony do Chrystusa odrodzony chrześcijanin dostał się do służby wojskowej i zdarzyło się pewnego razu że każdy z ich miał opowiadać kawał który miał polegać na tym żeby był jak najbardziej zbereżeński i nieprzyzwoity i każdy z nich coś tam opowiadał po kolei i podczas gdy inni opowiadali ten człowiek w cichości się modlił do Boga aby to On dał mu słowo i poprowadził w tym co ma mówić i oto kolej przyszła na tego człowieka i on zaczął składać świadectwo swojego nawrócenia i zaczął mówić o Panu Jezusie Chrystusie na skutek czego wielu we łzach i na kolanach nawróciło się do Chrystusa w Ewangelii Mateusza 10:32 czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ” Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie „
Inny tym razem negatywny przykład to człowiek który dwa lata był w wojsku i po powrocie z wojska  chwaląc się mówi:  „dwa lata byłem w wojsku a nikt się nie dowiedział że jestem chrześcijaninem”  a Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi: ” ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. „   ( Ew.Mat.10:33 )
Kolejna historią jest historia pewnej pani nauczycielki szkółki niedzielnej która na zajęciach lekcyjnych zapytuje się swoich uczniów: „dlaczego ludzie uważają mnie za chrześcijankę ?” na to po chwili mały chłopiec nieśmiało się głosi, na to ta pani nauczycielka mówi do tego małego chłopca: „proszę mów” a więc chłopiec ten mówi: „ponieważ pani nie znają”. W liście do Tytusa 1:16 czytamy: Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. „

Można świadczyć o Panu Jezusie Chrystusie i rzekomo przyznawać się do Pana Jezusa Chrystusa i wyznawać Pana przed ludźmi a jednocześnie zapierać się Go.
Będąc nieposłuszni Jego słowu, nie wypełniając woli Bożej, można wspaniale mówić o Bogu ale życie nasze może przeczyć temu.
Możemy mówić że należymy do Pana Jezusa Chrystusa, ale kiedy nie jesteśmy posłuszni gdy mówi do nas poprzez swoje słowo zapieramy się Go.
W 2 liście do Koryntian 9:13 Słowo Boże powiada:Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi

W liście do Rzymian 2:17-23 pisze: Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem, i znasz wolę jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon, i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa?
 (Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.
Przekład Biblii Tysiąclecia )
Jeśli mienimy się Bożymi dziećmi i uważamy że naszym Ojcem jest Bóg i należymy do Pana Jezusa Chrystusa to musimy żyć godnie dziecka Bożego Boga i Jego świętej Ewangelii Chrystusowej. Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi: ” Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.  „ 
( Ew.Mat.5:13-16 )
Musi cechować nas bliskość Boga.
Wniosek z tego jest taki, że aby być dobrym świadectwem wobec ludzi, przede wszystkim musimy być w porządku wobec Boga

POSŁUSZEŃSTWO BOGU

W 1 Księdze Mojżeszowej 2:16-17 czytamy:
I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu
możesz jeść,  ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,… „
To nie drzewo czy owoc jest jest tutaj celem ani sednem sprawy a posłuszeństwo Bogu.

W 1 Księdze Samuela 15:22 pisze:

Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w
posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż
ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. „
Bóg oczekuje posłuszeństwa a nie składania ofiar.
W Księdze proroka Jeremiasza 7:22-23 Bóg mówi:

gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi
egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar
krwawych,lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a
Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie
całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „

W 1 Księdze Mojżeszowej 2:16-17 czytamy:” I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,  ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,… „
To nie drzewo czy owoc jest jest tutaj celem ani sednem sprawy a posłuszeństwo Bogu.
W 1 Księdze Samuela 15:22 pisze:
” Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. „

Bóg oczekuje posłuszeństwa a nie składania ofiar.
W Księdze proroka Jeremiasza 7:22-23 Bóg mówi:
gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych,
lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „

Problem tkwi nie w drzewie i w tym że dotknęli i zerwali owoc, ale w tym, że nie okazali posłuszeństwa Bogu a więc problemem tutaj jest nieposłuszeństwo Bogu i tak naprawdę kiedy zerwany został owoc z tego drzewa przez człowieka, to wówczas została zerwana relacja i społeczność z Bogiem na skutek nieposłuszeństwa.
Spójrzmy na ten filmik który pokazuje że dla Boga, nas jako Jego dzieci, najważniejsze jest nasze posłuszeństwo niż jakiekolwiek  przedsięwzięcie dla Niego  i inicjatywy i różne czynione w imię Boga, ponieważ niczym nie można zastąpić posłuszeństwa Bogu
4 Księdze Mojżeszowej 9:18-23 czytamy: „ Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali, albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez dwa dni albo przez miesiąc, albo przez długi czas obłok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali; skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali; przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. „ Widzimy w powyższym tekście jak naród izraelski był posłuszny bez względu na okoliczności i sytuacje okazywali posłuszeństwo Bogu. Spójrzmy jeszcze raz do fragmentu z 4 Mojż.9: 19-20: ” Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. ” Wszystko czynili na rozkaz Pana Boga i gdy Bóg nic im nie nakazywał oni też nic nie czynili, czekali bowiem na słowo od Boga. Nic nie chcieli robić wbrew woli Boga. Kierowali się Słowem Bożym i wskazówkami Boga, które są zawarte w Słowie wszechmogącego Boga.

czwartek, 7 sierpnia 2008

ZBAWIENIE W CHRYSTUSIE

 Pan Jezus daje ci zbawienie
grzechów twych odpuszczenie
Krew Jego z grzechów daje oczyszczenie
wyzwolenie, wyswobodzenie.Dobre uczynki nie dają ci zbawienia
ani bieganie do kościoła życia wiecznego odkupienia.
Twój udział w chórze nie daje ci gwarancji wejścia do ojczyzny w górze.
Życie swe Panu Jezusowi daj wtedy będziesz miał w Nim swój wieczny raj
Jezusa uczyń Panem swym
by mógł kierować życiem twym.Życie twe pod kierownictwem Chrystusa Pana
nabiera sensu i celu oraz wartości
wieczność pewna nam jest gwarantowana
w szczęściu i radości bo w Bożej obecności.Bóg jest źródłem szczęścia i radości
w Nim nabiera życie sensu, celu i wartości.