piątek, 20 kwietnia 2018

PRZEŚLADOWANIA - UCISK

"Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą."
(2 Tym.3:12) 

Prawdą jest, ze życie z Chrystusem to podążanie w przeciwnym do ogólnie podążającego  kierunku tego świata. W pierwszym liście Piotra  mamy zapisane takie słowa:
"...aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.  Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was. "(1  Piotra 2:2-4)

W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia brzmi ten tekst tak:
"...aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią."

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na określenie, które jest w powyższym tekście Pisma Świętego z 1 listu Piotra: " w tym samym prądzie".
Bo życie z Panem Jezusem Chrystusem to podążanie pod prąd tego świata, co jest przez ten świat doczesny nie do przyjęcia i nie jesteśmy akceptowani. Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi." (Ew.Jana 15:18-19)
System tego świata nie uznaje władzy i autorytetu Boga. Dlatego też dzieci Boże są dla tego świata czymś obcym a nawet postrzegany przez ludzi tego systemu jako wróg. Zauważam ostatnio, że ten system świata narzuca swój sposób myślenia ludziom, a chrześcijanie mają inny, Boży sposób myślenia, który kłoci się z tokiem myślenia tego doczesnego świata, życia na ziemi i dlatego ten świat a raczej ludzie, którzy są pod wpływem tego systemu świata widzą w nas swoich wrogów. Boży ludzie kierują się i żyją innymi wartościami niż ten świat i żyją w zupełnie inny sposób.
Jeżeli chcesz się podobać Bogu to często musisz podejmować decyzje, które mogą się nie podobać twoim bliskim, rodzinie, znajomym czy innym osobom, które do tej pory wydawały ci się do ciebie, że są nastawione przyjaźnie, lecz kiedy czynisz coś co wiesz, że tego oczekuje od Ciebie Bóg nagle twoi "przyjaciele" odwracają się od ciebie i stają się wrogo usposobieni względem ciebie tylko dlatego, ze Ty okazałeś lub okazałaś posłuszeństwo Bogu. 
Polecam rozważanie biblijne:


 Dlatego każdy  kto będzie chciał żyć prawdziwie po Bożego to będzie nie jako wypluty przez ten świat, obcym dla niego, ale będzie miał upodobanie u Boga. Na przykład człowiek Boży nie będzie popierał grzechu i za nim podążał, ale będzie kroczył Bożą drogą nie idąc na kompromis ze światem kosztem ewangelii Chrystusowej. Na przykład uczeń w szkole ma obowiązek uczestniczyć w Andrzejkach na których uprawia okultyzm, czary, które są wrogie Bogu.Albo w pracy, gdzie dzieje się wiele różnych rzeczy, które sa złe i Ty jako Chrześcijan prawdziwie wierzący w Chrystusa nie bierzesz w tym udziału i jesteś postrzegany źle przez swoich współpracowników ustosunkowują się wrogo do Ciebie, że nie bierzesz w ich procederze udziału. Można by mnożyć przykłady, gdzie chrześcijanie są szykanowani tylko dlatego, że przestrzegają przykazań Bożych i  są posłuszni Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi i to bardzo nie podoba się szatanowi. W niektórych krajach zmusza się duchownych, czy raczej jest prawo ustalone, gdzie duchowny kościoła musi pobłogosławić parze homoseksualnej jeżeli oni tego chcą, a jeżeli tego nie uczynią to łamią prawo, co prowadzi do konsekwencji karnej. Nie patrzy się już dzisiaj na prawo Boże, co Bóg mówi, ale ustala się dzisiaj własne grzeszne prawo, które obraża Boga i ogranicza wolność dzieci Bożych. Niedawno weszło nowe prawo, które zabrania podchodzenia do człowieka na ulicy i wręczania mu ulotki czy jakiegoś zaproszenia lub Nowego Testamentu. Ustawodawca tłumaczy to, ze walczy przeciw natarczywości. Oczywiście natarczywość jest zła, ale czy naprawdę to jest podstawa by wprowadzić w życie tego typu ustawę? Niedawno bo może gdzieś około miesiąca temu wprowadzono kontrolę finansów różnych fundacji i tak naprawdę to minister danego resortu będzie decydował na co te pieniądze będą przeznaczone i czy w ogóle. Pretekstem jest Fundacja Owsiaka, gdzie oskarża się o nadużycia finansowe, ale przez to ucierpią inne fundacje jak na przykład wspaniała Fundacja "Elim" z Wisły, która czyni bardzo dobrą rzecz wśród ludzi potrzebujących pomocy, uzależnionych, którzy pragną wyjść z nałogu na przykład z alkoholizmu i która ma owoce swojej pracy i tak zaczyna się UCISK wierzących w Chrystusa małymi kroczkami, o czym właśnie napisałem >>> TUTAJ <<<


 

sobota, 14 kwietnia 2018

ŻYCIE MASZ TYLKO JEDNO - DOBRZE JE WYKORZYSTAJ!

Nasze życie na ziemi to nie jest gra komputerowa, gdzie masz kilka żyć i jak stracisz jedno to jeszcze ci kilka pozostało. Życie nie jest grą, lecz cennym czasem, który upływa bezpowrotnie i nie idzie go cofnąć. Czasem chcielibyśmy, aby nasze  życie cofnąć w czasie, bo inaczej byśmy postąpili w tej czy innej sytuacji lub coś naprawili. Są takie sprawy, które już nie możemy naprawić z przeszłości, ale możemy się nauczyć na przyszłość by nie popełniać błędów przeszłości żyć teraźniejszością Bogu na chwałę. Nasze życie to cenny czas darowany nam przez Boga i ważne byśmy go nie marnowali, ale dobrze wykorzystywali i żyli tak by nie żałować nawet sekundy z naszego życia, Szkoda tracić nawet najmniejszą chwilkę naszego życia bo nie ma możliwości przewinąć niczym taśmy kasety magnetofonowej lub Video do tyłu, na początek nagrania. Zapewne starsi pamiętają, kiedy były kasety Video VHS czy kastety Audio magnetofonowe. Dziś żyjemy w dobie płyt CD, MP3 innych nowoczesnych wynalazków techniki XXI wieku. Żyj tak byś nie żałował ani chwili swojego życia. Kontynuując dalej ten temat zapraszam do artykułu pt.:  "CZAS". Kliknij >>> TUTAJ <<<

sobota, 7 kwietnia 2018

BOJAŹŃ BOŻA


 CZYM BOJAŹŃ BOŻA NIE JEST

Jest jedno z wielu niewłaściwych skojarzeń, że Boża bojaźń to strach, trwoga i lęk przed Bogiem, lecz to nic bardziej mylnego. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." (Ew.Jana 14:1.26)
Strach nie jest pochodzenia Bożego. W liście do Rzymian oraz do Tymoteusza mamy zapisane takie słowa:
"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości" ( Rzym.8:15 . 2 Tym.1:7)
Kolejne błędne myślenie na temat bojaźni Bożej jest, że Boża bojaźń to poważna wręcz ponura mimika twarzy, ręce "pokornie" złożone podczas modlitwy i tym podobne. To również nie jest prawdą. Jest to zachowywanie pewnej zewnętrznej formy ciała, która nie jest Boża bojaźnią. Boża bojaźń to nie jest bieganie do kościoła na każde nabożeństwo, czy praktykowanie jakiś tradycji religijnych, stosowanie się do zasad panujących w danym związku wyznaniowym.
Zapewne ktoś myśli, że bojaźń Boża to poprostu nie popełnianie grzechu, Ok, ale jest tutaj jedno ale,... Ktoś może nie dopuszczać jakiegoś złego czynu ponieważ boi się jego konsekwencji. Na przykład  ktoś nie kradnie, nie dlatego, ze to jest złe, ale boi się konsekwencji kary więzienia za to. Czasami nie dopuszczamy się grzechu nie dlatego, ze to złe i brzydzi się tym ,ale boimy się tego,że nas za to Pan Bóg skarze i to właśnie nie ma nic wspólnego z Bożą bojaźnią.CO TO JEST I CZYM JEST BOJAŹŃ BOŻA

Na pewno jest to pewien wyraz czci i szacunku dla Boga objawiającej się w bojaźni Bożej. W księdze Przypowieści Salomona jest napisane:

"Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła;" (Przyp.Sal.8:13)

"Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego." (Przyp.Sal.16:6)

Natomiast w drugiej księdze Mojżeszowej zwanej też księgą Wyjścia mamy napisane:

"...
"...aby bojaźń przed nim (BOGIEM)była w was, byście nie grzeszyli." (2 Mojż.20:20)

Kontynuując dalej ten temat polecam wysłuchać rozważanie biblijne:

Człowieka naprawdę, prawdziwie bojący się Boga, kocha Boga i idzie Jego drogą.

środa, 4 kwietnia 2018

SYN BOŻY - JEZUS CHRYSTUS

SYN BOŻY   -   JEZUS CHRYSTUS

Syn Boży w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa oznacza dwie rzeczy.
 Po pierwsze: Jest Synem Boga, a Bóg jest Jego Ojcem 
Po drugie:Syn Boży czyli jako posiadający naturę Boga, czyli będący Bogiem. O Panu Jezusie Chrystusie jest napisane:
"...upodobał sobie Bóg, żeby w (CHRYSTUSIE) nim zamieszkała cała pełnia boskości gdyż w (CHRYSTUSIE) nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości " (Kol.1:19. 2:9)
Tak więc Syn Boży odnośnie Pana Jezusa Chrystusa ma dwa znaczenia. Szczególnie gdy żył na ziemi jako człowiek był Synem Boga, a Bóg jako Ojciec oraz Syn Boga, jako mający w sobie w pełni naturę Boga, czyli mający w sobie bóstwo będący Bogiem, ponieważ Pan Jezus Chrystus jest Bogiem.


Polecam artykuł pt.: 
"JEZUS CHRYSTUS W PEŁNI 100% BOGIEM"

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

BÓG JEST DOBREM

Król Izraela Dawid mówił do Boga: "Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą." (Ps.16:2)
Pan Jezus Chrystus też powiedział: "Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg." (Ew.Marka 10:18)
Trzymając się Boga trzymasz się nie tylko tego co dobre, ale to co najlepsze. A najlepszym co nas może spotkać to Bóg w naszym życiu i mieć Go w swoim sercu.
Bóg mówi: "Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro..." (Amosa 5:15)
W przekładzie nowej Biblii Gdańskiej jest to słowo tak zapisane:
"Miejcie w nienawiści zło, a kochajcie dobro! "
Jeżeli kochamy Pana i Boga naszego to kochany dobro, jeżeli podążamy za Panem Bogiem naszym podążamy za dobrem i czynimy to co jest dobre trzymając się z dala od tego co jest złe.
W liście do Rzymian Apostoł Paweł napisał:
"Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego." (Rzym.12:9)
Człowiek miłujący Boga nienawidzi zła a kocha się w tym co jest dobre.
Jeżeli miłujesz Pana Boga miłujesz dobro.
Miłość do Boga to rozmiłowanie się w tym co dobre, co podoba się Bogu i jest Jemu miłe.
Podążanie za Bogiem to czynienie tego co dobre jest w oczach Boga, co Jemu się podoba.
Wszystko co nie pochodzi od Boga jest złe. Tylko to co Boże jest dobre. Bóg nigdy nie czyni zła ponieważ jest to wbrew Jego boskiej naturze, a w Jego naturze jest tylko DOBRO. Bóg czyni tylko dobro, On nie krzywdzi ludzi, nie czyni zła ponieważ w swojej naturze jest też MIŁOŚCIĄ.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

W 1 liście Apostoła Jana mamy zapisane: "Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością"
Dalej czytamy:
"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. " (1 Jana 4:8-10)
" A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim." (1 Jana 4:16)
Podążając z Bogiem przez życie to podążanie za Miłością, to pozwolenie kierować swoim życiem Bożej miłości. Idąc z Bogiem przez życie to tak naprawdę idziemy kierowani Jego miłością i też kochając Boga kochamy bliźnich wokół nas otaczających nas ludzi. Życie z Bogiem to życie w miłości Bożej i wtedy nie ma miejsca w naszym życiu na grzech, ale wypełnia nasze życie chwała Boża i wszystko co czynimy, mówimy czy myślimy przynosi Bogu chwałę.
Otwórz swoje serce na Boga a wypełni Cię Jego dobroć, miłość i pokój, który będziesz mógł przekazywać innym wnosząc radość w życie innych ludzi. Bo życie w Bogu to życie w miłości ponieważ BÓG jest MIŁOŚCIĄ, a kto mieszka w Bogu mieszka w Miłości, którą tą  jest BÓG.