czwartek, 24 stycznia 2019

CHRYSTUS NASZĄ DOSKONAŁOŚCIĄ

Jakiś czas rozmawiałem z pewnym człowiekiem i wspólnie doszliśmy do wspólnego konsensusu, że  nie jesteśmy bez wad, ale każdy z nas ludzi dopuszcza się wielu uchybień i mamy coś jak się to mówi za uszami, ale nasuwa mi się pytanie: Czy takimi nas stworzył Bóg? Absolutnie NIE!!!
Ale to my ludzie zdecydowaliśmy żyć niezależnie od Boga, po swojemu układać swoje życie co jest poważnym naszym błędem, bo Bóg stworzył nas idealnie, perfekcyjnie doskonałymi, ale myśmy się od tego wzorca sami odcięli i spowodowało w nas to, że zaczęliśmy błądzić
Tak to prawda, nie ma takiego człowieka doskonałego, który by nie zgrzeszył, nie popełnił jakiegoś błędu, ale moi drodzy prawda jest też taka, że aby wejść do nieba trzeba być perfekcyjnie, idealnie doskonałym. Trzeba doskonałym na wzór Boga Ojca, o którym wspomina Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 5:48.
" Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest."
I jedynym takim, który spełniał tym wymogom był nasz Pan Jezus Chrystus, który pełnił doskonale wolę Boga Ojca :
"On JEZUS (...) nie znał grzechu,..." ( 2 Korynt.5:21)
"On  JEZUS grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;" ( 1 Piotra 2:22)
O Panu Jezusie Chrystusie wiele set przed Jego narodzinami napisano:
I wyznaczono mu JEZUSOWI grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż JEZUS bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach." (Izaj,53:9)
Pan Jezus Chrystus powiedział m.in takie słowa:
"...nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. " (Ew.Jana 5:30)
"...Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba." (Ew.Jana 8:29)
Pan Jezus Chrystus był jedynym doskonałym człowiekiem. On wykonał w pełni wolę Boga Ojca i był Mu posłuszny w 100%.
W Nim, w naszym Panu i Zbawcy można było dostrzec doskonałość Boga. Każdy kto jest w Chrystusie, jest doskonały w Nim. W Psalmie 103:110 mamy zapisane takie słowa:
"Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca."
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, ale przez pryzmat Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. On doskonały Chrystus jest w nas, a my ukryci w Nim i odziani Jego sprawiedliwością, świętością, niewinnością, czystością Jego życia. 
W Chrystusie masz nową tożsamość , świętą tożsamość, tożsamość Bożego dziecka, syna i córki, a Bóg jest twoim Ojcem:
"Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." (Rzym.8:1)
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." (2 Korynt.5:17)

sobota, 19 stycznia 2019

Z MIŁOŚCI DO JEZUSA

Imię JEZUS oznacza YHWH Zbawienie, czyli można to przetłumaczyć Bóg Zbawienie, lub Pan Zbawicielem. W Ewangelii Mateusza mamy zapisane takie słowa:
"Porodzi Syna, któremu nadasz imię JEZUS, On bowiem ZBAWI swój lud od jego grzechów . " (Ew.Mat.1:21)
Słowa te wypowiedział Anioł do Józefa męża Marii.
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem pełnym miłości i On objawił się w ciele.
Możemy o tym poczytać:
"A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: BÓG OBJAWIONY został w CIELE, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały." ( 1Tym.3:16 ) Uwspółcześniona Biblia Gdańska.
Pan Jezus  Chrystus poświęcił się dla nas to, co najważniejsze, najwartościowsze, a jest to ŻYCIE. i uczynił to dla nas z miłości do nas, chociaż nie ma nas za co kochać, bo przed Bogiem jesteśmy grzesznikami, ale Jego miłość do nas jest większa niż Jego nienawiść do naszych grzechów.
Boże miłosierdzie góruje na sądem, a Jego łaska nad potępieniem.
Jeżeli Ten Jezus, Ten jedyny prawdziwy Bóg jest twoją MIŁOŚCIĄ to jesteś dla Niego uczynić wszystko. Nie ma dla Ciebie zbyt ciężkiej lub trudnej sprawy, którą miałbyś uczynić dla Boga.
Psalmista Dawid takie słowa zanotował w Psalmie 40 i wersecie 9:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,..."
(Biblia Tysiąclecia)

Apostoł Jan zapisał takie słowa:

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe". (1 Jana 5:3)

Dlaczego przestrzeganie przykazań Bożych nie jest uciążliwe, a wręcz czymś radosnym, tak mamy napisane w powyższym tekście psalmu 40 i wersecie 9. 
Ponieważ siłą napędową jest MIŁOŚĆ DO BOGA.
Z takiej miłości do kogoś możemy poświęcić własne życie. 
Dla osoby rozkochanej w Panu Jezusie Chrystusie nie ma czegoś takiego "Muszę", "Nie wolno mi tego, czy tamtego". Osoba, która miłuje Pana Jezusa Chrystusa jest wolna i niczego nie musi, lecz chce, jest wolna  do tego, by żyć dla Boga i czyni to z radością.Czyni wolę Bożą z radością, z miłości do Boga. Człowiek kochający Boga nie oblicza kosztów, lecz jest gotów poświęcić wszystko dla Boga. Nie ma znaczenia cena, jaką by ewentualnie człowiek musiał zapłacić, liczy się tylko i wyłącznie Jedynie BÓG. Apostoł Paweł napisał do Filipian 3:7-9:
"Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa..."
W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, jak i innych przekładach słowo "śmiecie" jest przetłumaczone jako "gnój". Chrystus dla Apostoła Pawła był wszystkim i wszystko, co do tej pory miało jakikolwiek blask w jego życiu, w obliczu blasku Chrystusa wszystko straciło na znaczeniu.
Jeżeli myślisz, że życie  z Panem Jezusem Chrystusem jest nudne, bo na przykład nie możesz iść na imprezę, bawić się w tym w tym świecie, że nie wolno Ci pić alkoholu, palić papierosów to chcę Ci oznajmić, że się bardzo mylisz i twoje myślenie jest złe, błędne i co najistotniejsze, nie kochasz Pana Boga, Jezusa Chrystusa. 
Bo gdybyś naprawdę miłował lub miłowała Boga nie obliczałbyś lub nie obliczała kosztów, ale z radością porzucił byś człowieku wszystko to, co Jemu się nie podoba a czynił tylko to, co Jemu przynosi  twojemu Panu Bogu Wszechmogącemu Jezusowi Chrystusowi chwałę. 
Jeżeli na przykład alkohol, upijanie się w oczach umiłowanego przez Ciebie Boga jest złe, to z radością to porzucisz dla Chrystusa i tak samo jest z papierosami czy czymkolwiek innym. Nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu porzucić to, co dla Tego, który jest nazwany MIŁOŚCIĄ, a jest Nim BÓG jest złe i rani Jego przepełnionego miłością do Ciebie serce, ponieważ odrodzone przez Bożego Ducha Świętego twoje sumienie nie pozwoli Ci zasmucać niebiańskiego Ojca, ale twoje sumienie będzie chciało czynić to, co jest dobre w oczach Boga i wykonywać Jego wole, będziesz czynić to co jest dobre przed Bogiem z radością, bo twoje miłość do Boga wypełniające twoje serce będzie to czynić.

Pan Jezus Chrystus powiedział:

" Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."  (Ew.Jana 14:15) 

"Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie,..."
                                               (Ew.Jana 14:23) "Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. " (Ew.Jana 15:10)
Jeden z w wykładowców, kiedy uczęszczałem do seminarium powiedział coś takiego:

"Bojaźń przed Bogiem powstrzymuje Cie od zejścia z Jego Bożej drogi,
a miłość do Boga każe ci żyć życiem świętym, czystym podobającym się Bogu

Może to słowo "każe" kojarzy nam się negatywnie podobnie, ja słowo "musi". ale prawda jest taka, kiedy kochasz Boga, to ta miłość do Niego sprawia, że Ty chcesz żyć tak, jak tego pragnie Bóg i jest to także twoim pragnieniem i radością,  kiedy wiesz, że czynisz coś w czym ma Bóg upodobanie.
Kiedy czynisz coś z miłości do Boga to nie jest to dla Ciebie ciężarem, ale ochoczo to czynisz, z radością dla Tego, którego miłujesz.


Polecam tematy:


BOJAŹŃ BOŻA

 

 

MIŁOŚĆ DO BOGA

środa, 16 stycznia 2019

CO SIEJESZ TO BĘDZIESZ ŻĄŁ


Jeżeli siejesz nienawiść będzie żął nienawiść.
Jeżeli siejesz złość będziesz  zbierał złość.
Jeżeli siejesz zamęt sam będzie zbierał zamęt.
Jeżeli siejesz zło to, to zło będziesz zbierał.
Jeżeli siejesz dobro, dobro będzie twoim udziałem.
Jeżeli siejesz pokój, pokój będzie Tobie towarzyszył .
Jeżeli siejesz miłość, miłość będziesz żął.
To, co siejesz tego owoce będziesz zbierał w swoim życiu."A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia." (List do Galacjan.6:9)


  
Zapraszam do wysłuchania rozważania biblijnego pt.: "Prawo siewu i żniwa" >>> TUTAJ <<<
   

wtorek, 15 stycznia 2019

WOŚP - Jerzy Owsiak

Znów w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja i wręcz przepychanki pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami "Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy" a może osoby Jerzego Owsiaka i te podziały niestety mają miejsce także wśród Odrodzonych Chrześcijan wierzących Biblijnie, jak sami o sobie świadczą. W żadnym wypadku nie jestem Adwokatem Jerzego Owsiaka, ani też jego prokuratorem, ani żadnego innego poszczególnego człowieka, osoby bo nie moja to rzecz sądzić drugiego człowieka, lecz Boga, ja tylko wyrażam swoją opinię. Mogę jednak napisać, że zbiórka "WOŚP" przyniosła wielką korzyść dla szpitala w miejscowości mojego zamieszkania szczególnie dla oddziału szpitalnego "Geriatria" gdzie zakupiono łóżka i inny sprzęt medyczny, który miałem okazję zobaczyć będąc w odwiedzinach u chorej osoby. Wiem też z opinii innych osób, rodziców, gdzie darowany sprzęt medyczny w pewnym sensie uratował ich maleńkie dziecko. Ja tylko cytuje osoby, które tak się wyraziły. Jakiś czas temu byłem w hospicjum z oddziałem Paliatywnym na którym znajdowały się osoby z chorobą nowotworową, gdzie też znajdował się sprzęt medyczny tej Akcji Cóż mogę na to powiedzieć ? Takie są fakty, które widziałem osobiście.


FESTIWAL WOODSTOCK
Co do tego, to rzeczywiście, że wiele zła tam się dzieje i to jest bardzo smutne :-(
Z jednej strony dobra inicjatywa pomagania chorym starszym osob oraz chorym dzieciom a z drugiej strony niszczenie zdrowia i życia młodym ludziom, gdzie podczas tej imprezie są narkotyki, alkohol i imme tym podobne rzeczy i to jest BARDZO ZŁE trzeba nazwać prawdę po imieniu. Sam się temu dziwię, ale wierzę, że gdyby Jerzy Owsiak narodził się z Bożego Ducha Świętego Chrystusowego na nowo wiedziałby, że tego typu Festiwal niesie niszczycielskie skutki w duszach tych młodych ludziach, ale ja nie mam prawa potępiać. Przyznaję, nie rozumiem tego do końca, aczkolwiek nie można z drugiej strony zaprzeczyć, że działalność WOŚP niesie pomoc jej potrzebującym.
Pozostawiam Wam do przemyślenia ten temat. Oczywiście bez potępiania człowieka.Zapraszam do wypowiedzi na temat Jerzego Owsiaka Dra n. med. Leszeka Bęca specjalista kardiochirurg Herz-Zentrum Bodensee Konstancja, Niemcy:

Kliknij >>> TUTAJ <<<

poniedziałek, 14 stycznia 2019

"MIŁOŚĆ" DO BLIŹNIEGO


Nie trzeba być wierzącym człowiekiem, żeby wiedzieć, że takie podejście do drugiego człowieka jest złe, niestosowne wręcz poniżej godności ludzkiej człowieka wręcz chamskie zachowanie, a i tak żadne słowa nie są w stanie wyrazić ogromu zła człowieka, który może tak się wyrazić o drugim człowieku w obliczu tak wielkiej jego tragedii oraz jego rodziny to jest przerażające. Znam ateistów,, kiedy patrzę na ich życie, to mam wrażenie, że są lepszymi  ludźmi ode mnie. i chrześcijanie mogli by się uczyć od nie jednego takiego właściwego zachowania,  moralnego i uczciwego postępowania.
Z  wielką przykrością muszę stwierdzić, że złe serce człowieka, a jego natura jest grzeszna i charakter wykrzywiony. Strach myśleć, jaki człowiek może być względem drugiego człowieka, złośliwy, nienawistny, zawistny, zazdrosny w łyżeczce wody, gdyby mógł to by drugiego utopił. STRASZNE! Człowiek człowiekowi wilkiem się staje.Ludzie UPAMIĘTAJCIE SIĘ!


Pan Jezus Chrystus powiedział:
  Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”


(Ew.Mat.22:39).

Pan Jezus Chrystus mówił, że mamy miłować nawet swoich wrogów:

"Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą" 

 (Ew.Łuk.6:27-28)


W 1 liście Jana mamy zapisane takie słowa:

"
"A to jest MIŁOŚĆ, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było ZASADĄ WASZEGO POSTĘPOWANIA"
( 2 Jana 1: 6 ) 


Zasadą naszego postępowania na każdy dzień  naszego życia powinna być  
M I Ł O Ś Ć,  
takie jest Boże przykazanie dla nas. 
Dziwny jest ten świat,  
gdzie jeszcze wciąż 
mieści się wiele zła. 
I dziwne jest to, 
że od tylu lat
 człowiekiem gardzi człowiek. 

Dziwny ten świat,  
świat ludzkich spraw,
czasem aż wstyd przyznać się.
  A jednak często jest, 
że ktoś słowem złym 
 zabija tak, jak nożem.
 Lecz ludzi dobrej woli jest więcej 
 i mocno wierzę w to, 
że ten świat
  nie zginie nigdy dzięki nim.  
Nie! Nie! Nie! 

Przyszedł już czas, 
 najwyższy czas, 
 nienawiść zniszczyć w sobie. 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej 
 i mocno wierzę w to,  
że ten świat  
nie zginie nigdy dzięki nim. 
Nie! Nie! Nie!  
Nadszedł już czas,
  najwyższy czas,  
nienawiść zniszczyć w sobie.


 Źródło: https://www.facebook.com/Stop nienawiści

Kliknij >>>TUTAJ <<<

piątek, 11 stycznia 2019

ESCAPE ROOM A LABIRYNT

Przyznam, ze pierwszy raz słyszę o czymś taki jak Escape Room. Szukając więcej informacji na ten temat natrafiłem przypadkowo na artykuł pt.: "Escape roomy – pokoje ucieczki szatana."
I tak czytając różne informacje skojarzyło mi się to jakoś z tak zwanym "Labiryntem", który to miał miejsce w niektórych kościołach w naszym kraju. Czytałem o tym na stronie:   

Nie wiem czy słusznie i nie czynię się w tym temacie ekspertem i nie chcę tutaj osądzić czy potępić kościoły w których miało to miejsce, po prostu dzielę się moimi spostrzeżeniami. Drogi Czytelniku masz prawo mieć swoje zdanie na ten temat i nie uważam, że jestem nieomylny i nie popełniam błędów, ale nadzwyczajnie w świecie dzielę się głośno moimi myślami na ten temat, bowiem nie mam zaufania do takich praktyk jak "Labirynt" w kościele, ale mogę się mylić, jednakże jakoś bardzo mi to się skojarzyło z tą grą "Escape Room", chociaż "Labirynt' ma w swoim założeniu charakter chrześcijański, wiem, że ktoś może teraz mi zarzucić, ze to dwie różne sprawy nie mające nic wspólnego z sobą "Escape Room" i "Labirynt". Może tak jest, ale ja mam co do tego mieszane uczucia, obawy, że jednak jedno i drugie nie jest to, do końca dobre, a Boże Słowo powiada:
"Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła." ( 1 Tesal. 5:16) Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia.
 W powyższy fragmencie mamy napisane, że mamy się strzec zła, ale nawet tego co ma tego pozór, coś go nawet to zło przypomina. Jak to jest ? A może coś sobie sam tworzę?
W Biblii mamy napisane:
"Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie."( 1 Tesal.5:21)
W przekładzie Biblii Tysiąclecia mamy tak to oddane:
"Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!"
Natomiast w liście do Efezjan mam zapisane takie słowa:
"Dochodźcie tego, co jest miłe Panu..." (Efez.5:10)
Nie wierzcie mi na słowo, sami sprawdzajcie, doświadczajcie, badajcie i dochodźcie PRAWDY prosząc Ducha Świętego o objawienie Wam prawdy.
Ale jedno jest pewne:
"...nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności,... (Efez.5:11)
"Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie." (Tesal.5:22)
"...co dobre, tego się trzymajcie." (1Tesal.5:21)

piątek, 4 stycznia 2019

UPAMIĘTANIE I WIARA JAKO JEDYNYM PODSTAWOWYM WARUNKIEM CHRZTU

Pan Jezus Chrystus powiedział:
 " Kto UWIERZY i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;..."  (Ew.Marka 16:16) BT
Apostoł Piotr także powiedział:
UPAMIĘTAJCIE się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa..." 
(Dzieje Ap. 2:38)

Niektórzy spośrod wierzących dyskutują nad poprawną formuła chrztu inni twierdzą, że chrzest się nie będzie liczyć, jeśli będzie dokonany w wodzie stałej bo liczy się tylko taki chrzest, ktory jest dokonany w wodzie płynnej. Inne osoby twierdzą, ze jedyny prawdziwy chrzest w naturalnym akwenie wodny jak na przykład rzeka. Drodzy takie myślenie może prowadzić do tego, że tylko taki chrzest może się liczyć, jeżeli ktoś ochrzcić w rzece Jordanie i reszta, która się w tej rzece nie ochrzciła nie jest uznana za osobę ochrzczoną w Bożych oczach. Taki sposób myślenia jest błędny to ZWIEDZENIE. Nigdzie nic takiego nie powiedział Pan Jezus Chrystus ani Jego apostołowie, ale powiedział jedno: Kto UWIERZY
A Apostoł Piotr powiedział: UPAMIĘTAJCIE SIĘ 
podstawowym warunek chrztu to UPAMIĘTANIE i WIARA.
Pan Jezus Chrystus też powiedział: 
"Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, UPAMIĘTAJCIE się i WIERZCIE ewangelii." (Ew.Marka 1:15)
Tylko taki chrzest w wodzie się liczy, który wynika z WIARY i UPAMIĘTANIA się człowieka, a nie jaką formułkę użyto w czasie chrztu danej osoby i w jakim miejscu dokonanego tego chrztu, czy na morzu, w rzece na basenie czy w jakimś baptysterium lub wannie. 
Ważna jest Wiara przystępującego do chrztu, która powstała w wyniku nawrócenia się do Pana Jezusa Chrystusa.

Polecam również takie tematy jak:
FORMA WAŻNIEJSZA NAD TREŚCIĄ

 

 

WŁAŚCIWA KOLEJNOŚĆ

 

 

 

CHRZEST WODNY

wtorek, 1 stycznia 2019

NOWY ROK - NOWE NIEZNANE

Niedawno weszliśmy w nowy rok i nie wiemy tak do końca co ona nam przyniesie i jak to będzie dla nas rok. Dla mnie miniony 2018 rok był bardzo trudny, a szczególnie jego początkowy okres, gdzie nagle 6 lutego niespodziane umiera moja mamusia i to jeszcze dzień swoich urodzin a przecież jeszcze nie ochłonąłem po jednym nie przyjemnym doświadczeniu bo 10 miesięcy wcześniej zmarł mój tatuś, praktycznie trzymałem go za rękę w niespełna rok kolejne bolesne przeżycie, ale jedno śmiem powiedzieć, przez to wszystko przeprowadził mnie zwycięsko BÓG i gdyby nie On pewno nie dał bym sobie radę, ale Pan Bóg nie zostawił mnie w tym wszystkim, ale trzymając jak kochający Ojciec swego syna za rękę przeprowadził mnie przez to.
W drugiej księdze Samuela w siódmym rozdziale i w wersecie dwunastym mamy zapisaną taką historię:
" Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc:

 Aż dotąd pomagał nam Pan."

I ja również mogę powiedzieć, że aż dotąd pomagał mi Pan, do tego momentu w którym teraz to piszę, przeprowadził mnie przez ten trudny dla mnie rok.  Nie wiem co przyniesie mi ten obecny, dopiero co rozpoczęty 2019 rok, ale jedno wiem na pewno, że będzie to rok miłosierdzia, przychylności i łaski Pana zgodnie ze słowami zapisanym w Ewangelii Łukasza, gdzie jest tam mowa:
"Podano Mu (JEZUSOWI) księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Ew.Łuk.4:17-19   Biblia Tysiąclecia)
To ogłasza sam Pan JEZUS CHRYSTUS, jako najwyższy Autorytet w całym wszechświecie, który jest godny zaufania.
Podziękowałem dziś Bogu za miniony rok w którym to był obecny ze mną i powierzyłem Mu swój nadchodzący rok, mi nie znany, ale Bogu doskonale znany i nie tylko znany Bogu, ale również Bóg będzie go tworzył, kreował, inicjował i układał każdą jego sekundę i wiem, że jak to będzie rok w Bożych rękach to będzie to bardzo dobry rok, bo z  Panem JEZUSEM CHRYSTUSEM, jako najlepszym moim Przyjacielem na każdy dzień.
Drogi czytelniku jak Ty spędziłeś ten czas progu przejścia ze starego do nowego roku? Czy w modlitwie? Czy też może na zakrapianej alkoholem imprezie, gdzie raczej mowy o Bogu nie ma.  Nie miej potem pretensji do Boga, że tak, a nie inaczej się Tobie w życiu  układa skoro pomijasz osobę Boga w swoim życiu na każdy dzień w codziennych sprawach doczesnego życia i nie bierzesz pod uwagę Jego woli odnośnie Ciebie.
Czy zakończyłeś ten 2018 rok z Bogiem i wszedłeś również w ten 2019 rok z Bogiem ?
Jeśli tak to BARDZO DOBRZE, ale jeśli nie, to przeproś Boga za to i nawróć się do Niego ze szczerego serca, a On Tobie chętnie przebaczy i odpuści twój grzech.
Jest taka staropolska pieśń, której słowa  m.in brzmią:

"Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa,
Tak mawiali starzy;
Kiedy wezwiesz tej pomocy,
Wszystko ci się darzy."Tylko z Bogiem się życie liczy, bez Boga ono nie ma sensu, ani celu. 
Weź pod uwagę Boga w swoim życiu, jako ostateczny i decydujący głos w twoim życiu.