czwartek, 31 grudnia 2015

CZAS

 ”Moim imieniem jest Czas. Nie byłem zawsze i nie będę zawsze.Teraz jeszcze jestem i mam wpływ na całą ziemię.Ludzie czekają na mnie i poddają mi się,ogarnięci lękiem przede mną.Nikt nie jest w stanie mnie powstrzymać,jedynie Bóg.Jestem pod jego kontrolą.On mówi, że mój koniec się zbliża.A potem?- potem będzie za późno…za późno,żeby się nawrócić, za późno, by pojednać się z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa,jego Syna.Za późno,żeby uwierzyć, nie tylko w Boga ale w jego Słowo a więc uwierzyć Bogu,łzy,strach i niewypowiedziana żałość będą wypełniać całą wieczność,nieprzerwanie .Moim imieniem jest czas kroczę naprzód bez ustanku ku końcowi,zabieram także i Ciebie do wieczności,czy chcesz ,czy nie .Przemijam nieubłaganie A Bóg mówił”Oto teraz jest czas przyjemny: oto teraz dzień zbawienia”(2Kor.6,2) Moim imieniem jest Czas….? „
Czas płynie niczym rzeka bezpowrotnie, którego nurtu zatrzymać nie można. Czas to pewien odcinek życia, który ma swój początek i koniec. Odcinek życia wyznaczony nam tutaj przez Boga na ziemi. Bóg dał nam wolną wolę dysponowania czasem na ziemi. Czas zmierza do przodu, mknie, biegnie nieubłaganie i każda chwila, sekund jego jest ważna, bowiem nie idzie zatrzymać czasu ani go cofnąć. Dlatego trzeba żyć w taki sposób, aby nie żałować ani sekundy naszego życia. Dlatego Pan Bóg dzisiaj mówi: ” Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,WYKORZYSTUJĄC czas,…” (Efez.5:15-16). Straconego czasu nie idzie odzyskać.Każda chwila życia umyka bezpowrotnie. Nie ma czasu na marnowanie czasu. Ile razy pomyślałeś lub powiedziałeś sobie: „Gdyby tylko można było cofnąć czas”, lecz niestety nie idzie cofnąć czasu i naprawić błędu, które się w przeszłości popełniło, lecz na przyszłość żyć tak by ich więcej nie popełniać. Żyjmy tak byśmy swego czasu nie żałowali, swoich czynów. Tracąc czas nie szanujemy życia, które daje nam Bóg. Dobrze wykorzystany czas, to czas przeżyty na Bożą chwałę. Oto w jakim celu Bóg nas stworzył: ” Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. „ (Izaj,43:7). W liście do Efezjan 1:4 mamy napisane: ” w (Chrystusie) nim bowiem wybrał nas (Bóg) przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego;..” Jeżeli masz inny cel niż Boży to rozmijasz się z Bożą wolą i celem Bożym i grzeszysz bo grzech gr. słowo „hamartia” znaczy chybić celu. Jaki jest twój cel. Co jest twoim celem do tego celu dążysz i poświęcasz jemu swój czas. Jeżeli to jest BÓG to zyskujesz, a jeśli wszystko inne to tracisz. A więc dobrze wykorzystany czas, to czas dla Boga: „… aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. „ (1 Piotra 4:2).  W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej fragment z listu do Efezjan 5:16 brzmi: „… Czas ODKUPUJĄC….”. Odkupując lub wykupując oznacza koszt,cena. Trudno jest dzisiaj odnaleźć czas dla Boga w tym zabieganym świecie. Jednym z metod szatana jest zająć myśli człowieka byle  tylko nie miał czasu żyć dla Boga. Wszystko inne jest ważne dla człowieka tylko nie Bóg Czasami trzeba zrezygnować z tego co się lubi i co wcale nie wygląda na złe, a jest dla człowieka ważne, lecz jednak oddala od Boga. Natomiast przekład Biblii Tysiąclecia ten tekst tak oddaje: WYZYSKUJCIE chwilę sposobną, ..”  Mamy dysponować tak każdą sekundą swojego życia by przynieść Bogu zadowolenie. Mamy wykorzystywać każdą chwilę by przynieść Bogu chwałę przez nasze życie.  Pięknie ten tekst brzmi w parafrazie Nowego Testamentu „Słowo Życia” w tłumaczeniu na współczesny język polski: WYKORZYSTUJCIE,  każdą sposobność by dobrze czynić”. Życie ludzkie na ziemi jest zbyt krótkie by je marnować na nicości, na ułudę tego świata, który mami swymi rozkoszami. Życie jest zbyt krótkie, by przez to zmarnować całą wieczność. Teraz jesteśmy a za chwilkę nas nie ma: „ wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.” (Jak.4:14). W 1 liście Piotra 1:24 jest napisane: „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki.”  Natomiast w księdze proroka Izajasza 40:7-8 jest zapisane takie słowo: „Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.”  Czas to nie jest film Video czy nagranie audio, które można cofnąć i oglądnąć lub odsłuchać na nowo. Czas nigdy się nie zatrzymuje tylko biegnie do przodu bezlitośnie. Każda setna sekundy naszego życia się liczy, każda chwileczka naszego życia się liczy bo mimionego czasu nie idzie przywrócić i nie znamy przyszłości, nie wiemy ile czasu mamy przed sobą, lecz wiemy co jest obecnie, w tym momencie, teraz: „Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. (2 Korynt.6:2). Dziś i teraz jest ten stosowny czas na to, aby naprawdę nawrócić się do Chrystusa, jeżeli tego kroku wiary w kierunku Boga nie uczyniłeś lub nie uczyniłaś. Wiele osób mówi dzisiaj „jeszcze mam czas” lub „Póżńiej pomyślę o Bogu,” lecz dla nich już nie było później, zmarli przedwcześnie i nie zdążyli przyjść do Chrystusa i się z Nim pojednać. Drogi czytelniku przemyśl to! Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym wierzącym w Chrystusa Jezusa, to czy cały czas twego życia przynosi Jemu jako Bogu chwałę. Niema czasu na marnowanie czasu. Wykorzystujmy czas póki jeszcze go mamy. Póki jeszcze czas łaski trwa. 
Polecam przesłanie Bożego Słowa i zapraszam do Jego wysłuchania:


Zapraszam również do artykułu pt. OTO TERAZ CZAS NA UPAMIĘTANIE

środa, 23 grudnia 2015

PREEGZYSTENCJA CHRYSTUSA

Słowo „Preegzystencja” oznacza, że coś istniało wcześniej. W przypadku Chrystusa oznacza nie tylko, że istniał przed narodzeniem się jako człowiek z niewiasty na przykład za Starego Testamentu, ale od zawsze, nie mający początku ani końca. Jesteśmy teraz w okresie świąt pamiątki narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielu z nas może nie zastanawia się, czy nie rozmyśla nad stwierdzeniem „Narodzenie Jezusa” nad znaczeniem tych słów. Niektórzy z nas mogą myśleć, że to jest dzień początku istnienia Chrystusa, dzień w którym Chrystus został stworzony, jednakże nic bardziej mylnego, bowiem Chrystus nie został stworzony, a raczej jest stwórcą wszystkiego. Chrystus Pan istniał nie tylko w czasach Starego Testamentu, lecz od zawsze, nie mający początku ani końca swego istnienia. W liście do Hebrajczyków 7:1-3 mamy o tym napisane:
„Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. „
Należało by zatem zadać pytanie: „Czy Bóg ma początek?” Odpowiedź jest prosta: On nie ma początku ani końca, On jest wieczny bowiem nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (Ew.Jana 1:1-3)
„Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (1 list Jana 5:20).
„Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.” (Rzym.9:4-5).
„ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości .” (Kol.1:19).
„…gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. „ (Kol.2:9)
„lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. „ (Hebr.1:8-9).
Już w starotestamentowym proroctwie zapowiadające narodzenie się Jezusa na wiele, wiele set lat a nawet tysiące lat mówiono już o narodzeniu się Mesjasza i jednym z takich miejsc księga proroka Izajasza, gdzie Mesjasz jest nazwany nawet Bogiem:
” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5).
W księdze Daniela możemy zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa. To Chrystus Pan objawił się Danielowi. W księdze Daniela w rozdziale 10:5-6 czytamy:
„A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. „
Zobaczmy teraz do nowotestamentowej księgi zwane księgą „Objawienie św. Jana” lub „Apokalipsa”. To jest ta sama osoba, która ukazała się Danielowi, to jest ten Jezus Chrystus Pan z księgi Daniela i Objawienia Jana. Ten sam Jezus Chrystus objawił się Janowi co Danielowi. Spójrzmy teraz do księgi objawienia Jana 1:12-16:
” I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem; głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.”
Drogi czytelniku czy dostrzegasz tutaj podobieństwo?
Zobaczmy na porównanie:
Pas ze złota„A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas.’ – (Dan.10:5).
„a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem;”- (Obj.1:13)
Oblicze jak błyskawica: – „Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu”. – (Dan.10:6).
Oblicze Jego jak słońce w pełnym blasku: – „W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.” (Obj.1:16).
Pochodnie płonące„Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.” (Dan.10:6).
Płomień ognisty - ” głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty (Obj.1:14).
Nogi błyszczące jak miecz wypolerowana„Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.” (Dan.10:6).
Nogi jako mosiądz w piecu rozżarzony„a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.” (Obj.1:15).
Głos jak wrzawa mnóstwa ludu„Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. „ (Dan.10:6).
Jak szum wielu wód” a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. „ (Obj.1:15).
Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego zobaczyć można już w Starym Testamencie i w 1 Mojż.1:26 mamy zapisane między innymi takie słowa „rzekł Bóg” jako jeden Bóg, a nie jako wielu „bogowie” Jeden Bóg, lecz mówi dalej „Uczyńmy” jako liczba mnoga. O kim tu mowa? Tutaj nie ma mowy o aniołach lecz o Panu Jezusie Chrystusie:
„w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” (Kol.1:16). Jest tutaj także obecny Duch Boży, który powołuje wszystko do istnienia, powołując także do życia człowieka. Job wyznaje:
„Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. „
Więcej na ten temat można poczytać w artykule zatytułowanym BÓG JEST JEDEN zapraszam do zapoznania się także i z tym tematem. Wracając jednak wracając do obecnego tematu. Możemy zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie towarzyszącego Izraelowi a zapisane to jest w Nowym Testamencie bo Nowy Testament jest objawieniem i wypełnieniem się Starego Testamentu. Polecam również artykuł pt. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIEM I WYPEŁNIENIEM SIĘ STAREGO TESTAMENTU. Nowy Testament przychodzi nam z wyjaśnieniem w 1 iście do Koryntian 10:1-4:
” A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.”
Chrystus był dla Mojżesza największym skarbem, najwyższą wartością:
„Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę.” (Hebr.11:24-26).
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, ale także i Ojcem:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
Kiedy Filip zwrócił się do Pana Jezusa słowami: ” Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.” Pan Jezus Chrystus odpowiedział mu: ” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (Ew.Jana 14:7-9). Parafrazując słowa Pana Jezusa mówi do Filipa: „Halo, Filipie patrzysz właśnie na Ojca, to ja”. Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana 10:30:
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
Nie można wierzyć w Boga pomijając osobę Pana Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus to Bóg. Wierząc w Pana Jezusa Chrystusa wierzymy w Boga Ojca:
„Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” (Ew.Jana 12:44-45.
„Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.” (Ew.Jana 15:23).
„aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. „ (Ew.Jana 5:23).
” A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał.” (Łuk.10:16).
„…kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.” (Ew.Maat.10:40).
„Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.” (1 Jana 2:23).
W 1 liście Jana 4:3 w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia ten tekst brzmi:
„Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. „
A w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej tak jest on oddany:
„Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje Jezusa. Pozostaje on raczej na usługach Antychrysta. Słyszeliście kiedyś o tym, że ma przyjść. Otóż on już przebywa na świecie. „
Narodzenie się Jezusa, które miało miejsce ponad 2000 lat temu nie jest początkiem Jego istnienia, lecz objawieniem się Boga w ciele. W Ewangelii Jana 1:1-3.14 mamy napisane:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”
W 1 liście do Tymoteusza 3:16 apostoł Paweł napisał:
” Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. „
Jeszcze lepiej ten tekst brzmi w przekładzie Biblii Gdańskiej – ” A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. „
Zachęcam do wysłuchania kazania:


poniedziałek, 21 grudnia 2015

WIARA WYNIKAJĄCA ZE SŁOWA BOŻEGO

Wiara opierająca się na Słowie Bożym to wiara fałszywa, ale wiara wynikająca ze Słowa Bożego to wiara prawdziwa. Słowo Boże to Biblia, Pismo Święte przez które przemawia Bóg.
Wiara opierająca się na Słowie Boga, a nie wywodząca ze Słowa Bożego nie ma swojego korzenia w Biblii, źródłem tej wiary nie jest Pismo Święte, a więc Bóg. Pismo Święte to słowo pisane przez które przemawia do nas sam Bóg. Wiara która tylko opiera się na Słowie Bożym, a nie jest przez Słowo Boga zrodzone dostosowuje je do siebie, a nie siebie do Słowa i może manipulować słowami Boga. Człowiek który opiera swoją wiarę na Piśmie Świętym manipuluje nim tworząc własną jego interpretację, lecz człowiek, którego wiara wynika ze Słowa Bożego myśli, wierzy i żyje tak jak naucza Pismo Święte. Taka osoba, której wiara zrodzona jest przez Słowo Boże tak jak uczy Biblia w 1 liście Piotra 1:23: „jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.” W liście Jakuba 1:18 mamy napisane:„Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.” Taki człowiek automatycznie rodzi owoc w którym uwielbia się Bóg zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:„Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie…” (Ew.Jana 15:8) A przecież Bóg oczekuje nie tylko pięknych, zielonych i bujnych liści na drzewie naszego życia, ale owocu. Na przykład drzewo jabłoni ma rodzić owoc jabłka a nie tylko wypuszczać na wiosnę liście bo inaczej z tego drzewa żadnego pożytku mimo pięknych i bujnych zielonych liści. Oto wiara wynikająca ze słów Boga zapisanych w Piśmie Świętym, która rodzi owoc życia, którym jest posłuszeństwo Bogu, życie które podoba się Bogu. Wiara, którą kształtuje Słowo Boże, czyli Pismo Święte rodzi owoc o którym mówi Apostoł Paweł pisząc list do Galacjan 5:22-23:„… miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, wstrzemięźliwość.” Tak jak działa Duch Święty kształtując naszą wiarę przez Słowo Boże. Drogi czytelniku życzę Tobie, aby twoja wiara wynikała z nauczania Pisma Świętego, by Biblia, Boże Słowo kształtowało twoją wiarę i by źródłem twej wiary i jej korzeniem było Słowo Boga – Pismo Święte. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:17 napisał:
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

wtorek, 15 grudnia 2015

CHRZEŚCIJANIN POLITYKUJĄCY ZAMIAST EWANGELIZUJĄCY

Ostatnio jakiś czas obserwując co moi bracia i siostry w Chrystusie wypisują na facebooku i z jakim zaangażowaniem politykują zacząłem się zastanawiać się czy to jest rolą wierzącego Chrystusowi człowieka? Kiedy z sobą wierzący zacięcie dyskutują spierając się, a nawet wzajemnie obrażając bo ktoś ma inne poglądy polityczne i nerwy, złość zaczynają przeważać w owej dyskusji, gdzie też czytają osoby z poza królestwa Chrystusowej i robi przez to zło Chrystusowi i wierzący stają się antyświadectwem dla nienawróconych do Chrystusa i jest to czas stracony. Pomyślałem sobie, gdybyśmy z takim zaangażowaniem zajęli się ewangelizowaniem, świadczeniem im o Panu Jezusie Chrystusie ile można by było w tym czasie zyskać i znacznie pożyteczniej spędzony czas. Polecam moi umiłowany bracia siostry w Chrystusie do przestudiowania i uważnego rozważenia tematu:DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ?” Jeżeli jesteś na nowo narodzonym z Ducha Bożego dzieckiem Boga. Pan Jezus Chrystus dał nam misje do spełnienia i mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…” (Ew.Mar.16:15)oraz „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody…” (Ew.Mat.28:19) i to mamy czynić wszędzie gdzie się tylko znajdzie taka okazja i gdzie się tylko da, także za pośrednictwem internetu i wszelkich środków masowego przekazu 21 wieku.
Zapraszam również do wpisu na facebooku pt.Chrześcijanie wyruszyli na wojnę – polityczną autorstwa Włodka Tasaka

czwartek, 19 listopada 2015

DUCH ŚWIĘTY
DUCH ŚWIĘTY OSOBĄ

Duch Święty nie jest tylko jakąś czynną bezosobową mocą, wiatrem lecz posiada cechy osobowości. Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Świętym mówi: ” Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” ( Ew.Jana 14:26.16. 15:26 ) Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Święty używa słowa oznaczającą osobę „Pocieszyciel” i pochodzi od słowa „parakletos” grecki termin „parakletos” – oznacza osobę w celu niesienia pomocy, „… wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu…” ( Filip.1:19 )a nie „pocieszenie” jako bezosobową moc. W Ewangelii Jana 16:13 czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ”lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. „ W powyższym fragmencie Pan Jezus Chrystus używa słowa określającego Ducha Świętego jako osobę. W Dziejach Apostolskich 8:29 jest napisane: „ I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.” Z kolei w Dziejach Apostolskich 13:2.4 jest napisane: „ A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,…” Słowo Boże w powyższym fragmencie powiada nam, że Duch Święty mówi , powołuje i wysyła na misje. Czy bezosobowa moc i siła może mówić? Absolutnie nie, bowiem tylko osoba może wypowiadać słowa czy powoływać do czegokolwiek i wysyłać gdziekolwiek.W Piśmie Świętym czytamy także słowa: ” nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego ” ( Efez.4:30 ) czy siłę i moc można zasmucić? Absolutnie Nie! Tylko osoba jest wstanie się zasmucić. W księdze Dziejów Apostolskich 7:51 jest napisane: ”Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!” Wiatr, który wieje nie możesz się mu sprzeciwić, żadnej mocy i sile, tylko osobie. Można by wiele dać dowodów na to, że Duch Święty jest osobą. W słowach wypowiedzianych w Ewangelii Mateusza 28:19 wypowiedzianych przez Pana Jezusa Chrystusa: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,..” Jest w tym tekście użyte między innymi słowo „w imię Ducha Świętego”. Imię posiada tylko osoba, a więc Duch Święty jest Osobą. Duch Święty jest Osobą posiadającą moc i nie tylko moc, lecz Boską moc.

DUCH ŚWIĘTY BOGIEM

Duch Święty jest nie tylko boską osobą, ale jest Bogiem. W wielu wersetach biblijnych określenie „Duch Święty” jest stosowane zamiennie ze słowem Bóg czy Pan: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” ( 1 Korynt.3:16 ). Paweł nie czyni różnicy pomiędzy faktem zamieszkania Boga, a zamieszkania Ducha w człowieku. ” A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” ( 2 list do Korynt.3:17 ) – wolność jest więc kojarzona zarówno z Panem, jak i z Duchem. „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego/…/. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.” ( Dz.Ap.5:2-3 ) – Piotr mówiąc do Ananiasza identyfikuje Ducha Świętego z Bogiem. Oto kolejne dowody na boskość Ducha Świętego. Przymioty boskości przypisywane Duchowi Świętemu bezpośrednio lub pośrednio w Biblii.
WSZECHMOC” Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego,/…/rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.”( Rzym.15:19 );„…Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię „. Inne miejsca Słowa Bożego: Zach.4:6 . Job 33:4 . Ps.104:30.
WSZECHOBECNOŚĆ” Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?” ( Psalm 139:7. Ew.Jana 14:7 )
WSZECHWŁADZA -„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty,/…/ nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”
WIECZNOŚĆ” O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu „( Hebr.9:14 )
PRAWDA - „…gdyż Duch jest prawdą” (1 list Jana 5:6 porównaj Ew.Jana 14:6) , gdzie Pan Jezus mówi o sobie, że jest prawdą ).
NIEZMIERZONOŚĆ „Kto kieruje Duchem Pana…” (Izaj.40:13).
DAWCA ŻYCIA- „Duch ożywia…” (Ew.Jana 6:63), tak jak Bóg jest żywym Bogiem i żywotem.
Inne cechy, które świadczą o boskości Ducha Świętego:
-Duch miłości (2Tym.1:7) -Bóg jest miłością;
-Duch mądrości (Rzym.16:27)- jedynie Bóg jest mądry;
-Chrystus w nas, to Duch w nas ( Ew.Jana 16:7; Rzym.8:9-11).
Stworzenie- czytamy, że Duch Boży jest stworzycielem, stwórcą Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód „ ( 1 Mojż.1:2 ) ” Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. „ ( Job 33:4 ); ” Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo „ (Job 26:13)
WZBUDZANIE Z MARTWYCH” A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”( Rzym.8:11 ).
ODRODZENIE -” Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego/…/,co się narodziło z Ducha, duchem jest.” (Ew.Jana3:5-6)
PRZEKONYWANIE” A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie „ ( Ew.Jana16:8 )
WYPĘDZANIE DEMONÓW” Jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże „ ( Ew.Mat.12:28 ).
KIEROWANIE PAŃSKIM ŻNIWEMDuch usługuje jako ” Pan Żniwa „ ( Ew.Mat.9:38 ) i rozsyła swoje sługi: ” A oni, wysłani przez Ducha Świętego,…” ( Dzieje Ap.13:4 ).
Przy wielu okazjach, Nowy Testament nawiązując do Starego Testamentu, przypisuje Duchowi Świętemu czyny czy sprawy, które w pierwotnym opisie były przypisywane Bogu. W księdze Izajasza czytamy: „Głos Pana” ( Izaj.6:8 ) a ten sam werset cytowany w Dziejach Apostolskich brzmi: ” dobrze Duch Święty powiedział „ (Dzieje Ap.28:25). Podobnie jest w księdze Jeremiasza 31:33 i w liście do Hebrajczyków 10:15.16. Ogólnie rzecz biorąc, pisarze Biblii przy cytowaniu stosowali zamiennie słowa: Bóg i Duch Święty. Na przykład Łukasz w swojej Ewangelii cytuje słowa Zachariasza, który tak mówi: ” Błogosławiony Pan Bóg Izraela/…/ jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków „ ( Ew.Łuk.1.68.70), a w księdze Dziejów Apostolskich cytuje Piotra i Pawła; „…Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida…” (Dzieje Ap.1:16 ),” dobrze Duch Święty powiedział powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza „ (Dzieje Ap.28:25). Prorocy mówili z natchnienia Ducha, Boga (używane zamiennie).Polecam również takie tematy jak:

poniedziałek, 9 listopada 2015

JEŚLI MOŻNA, O ILE TO OD WAS ZALEŻY, ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI POKÓJ MIEJCIE
Mimo, że chcesz mieć pokój ze wszystkimi i dążysz by żyć ze wszystkimi w zgodzie to w pewnym momencie swego życia  doświadczasz takiej sytuacji niezręcznej, gdzie mimo twoich prawdziwie szczerych i dobrych intencji pojawia się ktoś, kto jednak ma inne zamiary i plany niż posłuszeństwo powyższemu tekstowi.Przychodzi szatan, aby ciebie zdołować pokazując jaki to jesteś niedobry, kłótliwy, niezgodliwy i zaczynasz przez to wchodzić w małą depresję, mimo, że chcesz zgodny i pokoju ze wszystkimi. Przyjacielu drogi, mój Bracie i Siostro w Chrystusie czy nie przeżyłeś czegoś takiego? Jeżeli tak to chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sam. Zawsze chciałem i nadal chcę i pragnę żyć z każdym w zgodzie w relacji miłości i przyjaźni z wierzącym w Chrystusa to już szczególnie. Jakże trudno zrozumieć, kiedy Ty chcesz dobrze dla drugiego człowieka masz szczerze i dobre zamiary i intencje względem drugiej osoby, a ta osoba niesłusznie przypisujecie ci złe intencje i zamiary, kiedy naprawdę jest inaczej. To bardzo boli. Ponieważ Ty chciałeś tego co najlepsze dla tej osoby, a ona odebrała jako coś złego a wręcz wrogiego, jakoby tej osobie chciałeś zaszkodzić mimo,że chcesz jej pomóc i dobro w tym momencie było tej osoby najważniejsze, a nawet dalej tak i pragniesz dalej dobrze czynić.Starasz się tej osobie to wyjaśnić, ale ona i tak dalej wie swoje. Cóż,… :-(  Miałeś lub miałaś dobre zamiary i dobre intencje prawdziwie pomóc tej osobie i dobre myśli o niej na temat tej osoby i wie o tym Bóg i Ty. To zapewne nie jest przyjemne doświadczenie i coś takiego wykorzystuje szatan, aby Cię zdołować, podważyć twoje chrześcijaństwo nawet wykorzystując wyrwane z kontekstu wersety Pisma Świętego, tak jak to miało miejsce w czasie kuszenia Pana Jezusa wyrwane z kontekstu Psalmu 91 namawiając Go do do samobójstwa. W Biblii mamy werset, który brzmi: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,”(Hebr.12:14).Jest tam użyte słowo, które mówi: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi…bez którego nikt nie ujrzy Pana”. Zaraz wykorzystuje to szatan, aby cię zaszczuć i mówi do twoje umysłu jaki to z Ciebie chrześcijanin, że tak naprawdę gdybyś dążył to byś nie zginął, ale Ty poprostu nie chcesz pokoju i zgody z ludźmi i tak naprawdę już nigdy nie ujrzysz Pana Boga, jesteś potępiony itd.itp. bo jesteś nieposłuszny, ale jest również inny tekst w którym Bóg mówi: „…o ile to od was zależy,…” (Rzym.12:18) Chociaż Ty uczyniłeś wszystko, aby zachować pokój i żyć w zgodzie, jednakże ta druga osoba to odrzuca. W tym momencie odpowiedzialność z Ciebie spada. Oczywiście my jako chrześcijanie mamy dokładać 100% starania i zrobić wszystko, żeby żyć w pokoju i zgodzie z ludźmi, lecz do tego trzeba dwóch.Więc Ty chcesz zgody i pokoju z każdym człowiekiem ale ta druga osoba odmawia, wtedy Ty jesteś wolną osobą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego Słowa i nie masz potrzeby się zadręczać bo Pan Bóg powiedział: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.” (Rzym.12:18).

Realia są takie, że nie wszystkim idzie żyć w zgodzie, mimo naszych starań.To bolesna prawda, ale jednak prawda. Niestety rzeczywistość jest taka, że nie wszyscy pragną żyć w zgodzie i takim ludziom trzeba współczuć, a nie żywić do nich urazę, błogosławić, a nie złorzeczyć. Miłować a nie nienawidzić, życzyć dobrze i mieć zawsze czyste sumienie przed Bogiem i samym sobą i dążyć do pokoju ze wszystkimi, o ile to od nas zależy.czwartek, 5 listopada 2015

ROLA DEKALOGU

Słowo „Dekalog” składa się z dwóch słów „Deka” czyli dziesięć i „Logos”czyli słowo tłumaczone jako dziesięć słów lub dziesięć czy dziesięcioro przykazań, które mamy zapisane w 2 księdze Mojżeszowej 20 rozdziale od 2 do 12 wersetu oraz w 5 księdze Mojżeszowej 5: 6-22. Jednakże dekalog nie ma mocy zbawczej człowieka, lecz jedynie informacyjną o stanie grzeszności serca człowieka. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 3:20 napisał:
” Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.”
W liście do Rzymian 7:7 mamy napisane:
„Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!”
Z kolei w liście do Galacjan w rozdziale drugim i wersecie 16 napisał:
„wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.”
Ludzie w okresie zakonu nie byli zbawieni dzięki wypełnianiu moralnego i ceremonialnego prawa, lecz zostali zbawieni przez wiarę w przebaczenie, gdy składali ofiary za grzech. Starotestamentowi wierni złożyli swoją ufność w Bogu, który obiecał przygotować odkupienie, my zaś – ludzie nowotestamentowi – ufamy Bogu, który już wypełnił tę obietnicę. W Starym Testamencie zbawienia nie osiągało się przez przestrzeganie dekalogu, czyli dzięsięcioro przykazań zwane też zakonem lub zamiennie prawem, lecz tylko przez złożenie ofiary przebłagalnej z owcy czy barana za grzechy ludzi, który tak naprawdę było proroczą zapowiedzią jedynej i jedynie wystarczającej ofiary Chrystusa złożonej na ołtarzu krzyża co już się dokonało. Każdy człowiek jest winny przestąpienia Bożych przykazań i każdy z nas zgrzeszył przeciwko wszystkim dziesięciu przykazań Bożego dekalogu.Człowiek nie był i nie jest w stanie spełnić wymagań zakonu, Bożego prawa i dlatego Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i narodził się jako człowiek z niewiasty, lecz zacieniony mocą Bożego Ducha Świętego nie zaś z człowieka mężczyzny, jako jedyny, który spełniał w 100% wymagania zakonu i był czysty, święty bez grzechu i to On, Pan Jezus Chrystus stał się jedyną ofiarą przebłagalną za nasze grzechy raz na zawsze złożoną i wystarczalną.
„Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr.10:10-12.14).
Zakon można porównać do lustra albo termometru. Zakon nie leczy grzechu, ale go ujawnia. Zakon nie ma mocy zbawczej. Zakon jest jak wyniki badań lekarskich, który pokazuje nasz rzeczywisty stan zdrowia lecz nie likwiduje choroby ale tylko informuje. Zakon pokazując nasza grzeszność wskazuje na potrzebę Zbawiciela. W liście do Galacjan 3:24 mamy napisane:
„Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.”
Tak więc naszym Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus.
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz.Ap.4:12) -TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Pan JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą i jedynymi drzwiami do Królestwa Bożego -
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. ” (Ew.Jana 10:7.9)
” Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)

sobota, 31 października 2015

EWANGELIZACJA MASOWA A INDYWIDUALNA

Poruszam ten temat ponieważ niektórzy wierzący chrześcijanie sa przeciwni temu mówiąc, że te masowe ewangelizacje są złe, nieefektywne i niebiblijne, przychylając się tylko na ewangelizację indywidualną. Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Po której stronie jest prawda? Zwróćmy się do źródła prawdy do fundamentu naszej wiary jakim jest Słowo Boże, czyli Pismo Święte, Biblia. W księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 1 podczas zstąpienia Ducha Świętego na uczniów Pana Jezusa Chrystusa, gdy Piotr zabrał głos nawróciło się do Chrystusa około 3000 ludzi. Możemy to poczytać w księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim.
Kolejna historia, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy i był tam człowiek, który był chromy do urodzenia i sadzano go pod bramą świątyni, aby tam żebrał lecz Piotr wraz z Janem, gdy wstępowali do świątyni spotkali tam tego człowieka przed bramą świątyni i wezwali imienia Pańskiego i został ten chory człowiek uzdrowiony przez Pana Jezusa Chrystusa i ludzie widząc ten cud dziwili się i wtedy przemówił Piotr i na skutek tego nawróciło się około 5 tysięcy osób do Pana Jezusa Chrystusa i mamy to zapisane w księdze Dziejów Apostolskich 4:5 i słowo to tak brzmi:
„Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy.”
A Dziejach Apostolskich w rozdziale 2 i wersecie 41 mamy napisane tak:
„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. „
Jak widzimy podczas pierwszej Ewangelizacji nawróciło się 3000 a na drugiej Ewangelizacji nawróciło się 5000 ludzi do Chrystusa. Tak więc tutaj widzimy dwie duże, masowe Ewangelizacje. Ale też mamy przykład ewangelizacji indywidualnej, kiedy Pan Bóg przemówił do ewangelisty Filipa, aby ten udał się na drogę pustynną bo tamtędy miał przechodzić Eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandaki i tę historię może poczytać w księdze Dziejów Apostolskich 8:26-40. I oto mamy tutaj przykład ewangelizacji indywidualnej. Dwie osoby, sam na sam w cztery oczy.
Tak więc jedna i druga forma ewangelizacji jest właściwa. Ewangelizacja masowa jak i indywidualna jest dobra.
Apostoł Paweł w liście do Filipian 1:18 napisał
Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany,..”
Artykuły warte zwrócenia uwagi:
ŻNIWO WIELKIE
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN GŁOSI EWANGELIĘ?”
KOŚCIOŁY DOMOWE A WIĘKSZE ZGROMADZENIA

Polecam bardzo dobrą książkę pastora Stanisława Cieślara pt.: „EWANGELIZACJA INDYWIDUALNA” czwartek, 29 października 2015

ŻNIWO WIELKIE

Pan Jezus Chrystus powiedział: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” (Ew.Łukasza 10:2)
W środę 28 października 2015 r.  o godz.15:30 mieliśmy koncert muzyki chrześcijańskiej o charakterze Ewangelizacyjnym w szpitalu śląskim w Cieszynie. Mimo, że były tylko 2 osoby do pomocy jako wolontariusze, które zajmowały się tym, że chodziły po oddziałach szpitala, (szpital w Cieszynie należy raczej do dużych)  zapraszając na spotkanie i mimo, że tylko dwie osoby poszły na sale szpitalne to Bóg łaskawy darował na spotkaniu 16 osób, pacjentów szpitala. Mimo, że owo przedsięwzięcie było oficjalnie ogłoszone na nabożeństwie jednego z większych Kościołów Ewangelicznie wierzących i pastor tego zboru zachęcał to jednak niewielu znalazło się chętnych do pomocy w zapraszaniu chorych oraz  doprowadzenia ich na miejsce w którym ten koncert miał się odbywać. A był to teren dużego, wielopiętrowego budynku szpitala.Niewątpliwie być wolontariuszem to zadanie niezwykle odpowiedzialne, gdzie trzeba zająć się pacjentem i na czas tego spotkania. Odpowiedzialność za danego pacjenta, którego przyprowadził spada na wolontariusza szczególnie jeżeli porusza się na wózku inwalidzkim i ów chory wyraził chęć wzięcia udziału trzeba także chorego spowrotem zawieźć na oddział a za to jest odpowiedzialny wolontariusz. Jednakże jest to piękna i bardzo ważna oraz szlachetna służba do której rąk ciągle brakuje a pole do działania bardzo duże.
Pan Jezus mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” (Ew.Łuk.10:2a)
Tutaj nie ma nadmiaru a raczej niedostatek i to bardzo duży niedostatek. Tutaj potrzeba ludzi, którzy są gotowi odpowiedzieć na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii:
„Idźcie! Oto posyłam was…”      (Ew.Łuk.10:3a)
Natomiast w Ewangelii Marka 16:15 Pan Jezus Chrystus mówi:
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię…”
To jest jedyna dziedzina pracy czy służby w której nie grozi bezrobocie, albo jest nadmiar ludzi, których trzeba zwolnić z pracy. Nie! Jest wręcz odwrotnie. Pracy jest bardzo dużo, jest tak dużo, że brakuje rąk do pracy. Jest bardzo dużo  osób, ludzi idących na wieczne zatracenie do piekła i my, którzy doświadczyliśmy Bożej łaski zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie nie możemy być obojętni wobec miliardów ludzi na świecie, a milionów ludzi w Polsce idących na wieczne potępienie. Nie możemy być nie czuli, skoro Bóg dał nam się poznać w  osobie Pana Jezusie Chrystusa i dzięki czemu możemy być zbawieni. Jest wiele możliwości głoszenia Ewangelii Dobrej Nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i wiele miejsc w których może rozgłaszać tę radosną wieść i ludzi, którym możemy głosić zbawienie   które jest tylko  i wyłącznie w Chrystusie i świadczyć o Nim jako o  jedynym Zbawicielu.
Pan Jezus nas posyła mówiąc: „Idźcie!”
I dalej mówi w jakim celu mamy iść:głoście ewangelię…”
Dalej też powiada: „…posyłam was jako jagnięta między wilki.”
Niejednokrotnie idąc z Ewangelią do ludzi wchodzimy na terytorium okupowane przez wroga, którym jest szatan i dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział: „…posyłam was jako jagnięta między wilki.”   Lecz my nie jesteśmy z tych wilków lecz z jagniąt, które symbolizują łagodność, życzliwość, troskę, i miłość właśnie o zgubiony bez Chrystusa świat. Nie zatrzymujmy swego szczęścia tylko dla siebie, ale dzielmy się nim z innymi, aby i oni byli ludźmi szczęśliwymi.

wtorek, 27 października 2015

ZYSK KOSZTEM ZDROWIA

Obecnie żyjemy w okresie w którym rządzi pieniądz, każdy chce odnosić sukces zajmować możliwie najwyższą pozycję społeczną, być kimś i jak najwięcej posiadać nawet kosztem zdrowia i życia człowieka, a najbardziej tego drugiego człowieka nie zaś siebie samego, aby tylko odnieść sukces. Pan Bóg mówił o takim postępował mówił już wiele temu i potępił to, jako rzecz haniebną i niegodziwą. Możemy o tym poczytać w księdze proroka Ezechiela 22:26:
„… niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk.”
Jest to opis dzisiejszych czasów, aby ponad wszystko osiągnąć zysk kosztem zdrowia a nawet życia człowieka. Żywność, aby pięknie wyglądała nafaszerowana jest chemią. Mięso jest tak naszpikowane, że z 1 kilograma potrafią zrobić 2 kilogramy oczywiście metodą nienaturalną, sztucznie. Mięso sztucznie modyfikowane. Podobnie ma się rzecz z warzywami czy owocami. Na przykład jabłko. Wydaje nam się nam się na oko tak piękne to jabłko, aż nam się go chce tak smacznie wygląda. Szczególnie można takie spotkać w sklepach typu „hipermarkety” różnego rodzaju „Biedronkach” „Kauflandach” czy innych tego rodzaju sieciach handlowych. Jednakże nie wiemy, że tego rodzaju wygląd nadaje temu owocu chemia którą jest na szprycowane. I dziwimy się potem, źe tak wiele ludzi zapada na różnego rodzaju choroby nowotworowe i szpitale Onkologiczne są wypełnione pacjentami po po brzegi. Dziś nie patrzy zdrowie konsumenta tylko, aby dobrze zarobić, a żeby towar sprzedać musi dobrze wyglądać. Liczy się tylko zysk. Niestety używa się do tego środków szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka. I co równie smutne tą drogą idzie również Unia Europejska wymagając aby na terenie krajów Unii Europejskiej dodawane różne tak zwane „konserwanty”.  Z jednej strony Unia Europejska chce ograniczyć, aby szkodliwe substancje ze spalin samochodów  oraz ograniczenie dwutlenku węgla z kominów szczególnie z mieszkań komunalnych oraz domów na wsi jako szkodliwe zanieczyszczające powietrze, którym oddychamy by nie dostawały się do atmosfery tłumacząc szkodliwością dla zdrowia, które powodują choroby nowotworowe a z drugiej strony serwuje taką żywność. To jest sprzeczność sama w sobie. Sprzedawcy papierosów nie patrzą na szkodliwość palenia tytoniu lecz, aby osiągnąć na tym zysk mimo, że jest ostrzeżenie na paczce papierosów o możliwości powodowania choroby nowotworowej płuc czy zawału serca. Liczy się kasa. Im więcej sprzedanych papierosów tym większy dochód dla sprzedawców. Im więcej palaczy tym większy zysk dla producentów tytoniu i nie ważne jest dla producenta, że ów klient choruje z tego powodu, liczy się zysk ze sprzedanego tytoniu, która wpada do kieszeni producenta. Tak samo jest ze sprzedażą alkoholu. Sprzedawca patrzy, aby jak najwięcej sprzedać  danego alkoholu , piwa, wina czy wódki. To nie ma znaczenia, byle z tego mieć dobry biznes i na tym się dorobić kasy kosztem zdrowia człowieka, który na skutek picia staje się uzależniony od alkoholu. Zostaje w tym momencie alkoholikiem, gdzie efektem tego są rozbite rodziny, cierpienie, gdzie towarzyszą łzy żon, mężów, matek, dzieci, rodziców. Alkoholizm niesie wiele bólu cierpienia i łez, choroby a nawet prowadzi do śmierci. Lecz ludzie, którzy zajmują się sprzedażą lub produkcją alkoholu na to nie zważają na to, byle tylko mieć z tego dobry interes. Budują swoje szczęście na nieszczęściu innych i bogacą się na krzywdzie drugiego człowieka. A Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi:
„Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.” (Kol.3:25)
Tak samo jest z tymi, którzy handlują narkotykami. Niszczą zdrowie i życie innych. Narkotyki prowadząc do różnych chorób często mówiąc po ludzku nieodwracalnych chorób, które prowadzą do śmierci danej osoby,która wpadła w szpony uzależnienia od narkotyków. Lecz dilerów ten problem nie interesuje byle się dorobić szybko i możliwie dużo pieniędzy. Taki jest system tego świata i zasada, która funkcjonuje w tym świecie opisana w księdze Przypowieści Salomona 30:15-16:
Pijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą: Dosyć! Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie: Dosyć! „
Taki jest ten świat, który ciągle jest nienasycony, który tylko jest nastawiony na konsumpcje, aby tylko do siebie. Egoistyczny, samolubny szukający tylko korzyści dla siebie, a Słowo Boże zupełnie coś innego mówi:
„Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.” (1 Korynt.10:24)
W liście do Filipian 2:4  Apostoł Paweł z natchnienia i inspiracji Ducha Bożego napisał:
„Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
A więc tego zasady tego świata inaczej funkcjonują niż zasady Królestwa Bożego. Dlaczego prawdziwie na nowo narodzony człowiek z Bożego Ducha, którego Panem jest Jezus Chrystus postępuje inaczej niż ten świat, którego system nie uznaje Boga i Jego władzy oraz autorytetu. Prawdziwy chrześcijan, który nie tylko jest nim z nazwy, ale prawdziwie nim jest, pozbawiony jest takich cech, egoistycznych dążeń do swoich osobistych  sukcesów odnoszenia kariery, bogacenia się kosztem innych, ludzi  i nie patrzy tylko na koniec swego nosa lecz dostrzega drugiego człowieka i priorytetem jest dobro tego drugiego człowieka, bliźniego. Prawdziwie zamieszkuje w nim Boża miłość, która absolutnie pozbawiona egoizmu, ale dba o bliźniego w potrzebie i o jego dobro tak jak opisane w powyższych fragmentach 1 listu do Koryntian 10:24 oraz w liście Apostoła Pawła do Filipian 2:4.  Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten świat jest taki? Dlatego, że bogiem tego świata konsumpcjonizm, chęć bogacenia się, aby stawać się bogatszy i bogatszy i jeszcze raz bogatszy, aby jak najwięcej posiadać dla siebie i zamiast Pana JEZUSA CHRYSTUSA pieniądz staje się bogiem i dlatego tak się dzieje ponieważ każdy jest zapatrzony w siebie. A Pan Bóg nas ostrzega:
„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (1 Tym.6:10).
Pan Bóg mówi dalej do człowieka wierzącego:
„Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.”  (1Tym.6:11)
Oto do czego człowiek ma dążyć, lecz problem jest ten, że nie wszyscy są wierzący. Nie wszyscy wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi i dlatego tak postępują. Nie wystarczy wierzyć tylko w istnienie Boga, lecz trzeba także uwierzyć Bogu. Nie wystarczy także wierzyć, że był lub jest ktoś taki jak Pan Jezus Chrystus trzeba także zawierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, zaufać Mu i powierzyć w Jego ręce swoje życie, aby On nim kierował. Kiedy Pan Jezus Chrystus jest tym, który nami kieruje i nas prowadzi będziemy ludźmi stosującymi się do Jego Słowa jakim jest Pismo Święte w którym mówi co jest dobre, a co złe i będziemy wybierali tylko to co dobre, a zło odrzucali i będziemy żyli według Jego standardów i zasad Jego Bożego królestwa w którym rządzi Pan Jezus Chrystus. Wtedy też zmieni się nasze podejście do życia. Nasze wartości będą inne i nade wszystko drugi człowiek, nasz bliźni, jego dobro stanie się dla nas ważniejsze od naszego. 
Polecam również bardzo ważny artykuł pt.: ZEPSUCIE MORALNE

piątek, 16 października 2015

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI

Pan Jezus Chrystus był na ziemi jako człowiek w ciele ludzkim a później za czasów Dziejów Apostolskich jako Duch Święty. Ten Pan Jezus Chrystus czyniący cuda w czasach Ewangelii potem w Dziejach Apostolskich działający w Duchu Święty jest tym samym dzisiaj. On się  nie zmienił, Jego moc się nie zmieniła, ani nie osłabła. To jest ten sam Jezus Chrystus mający tę samą moc, który uzdrawiał chorych, uwalniał zniewolonych i opętanych czynił wolnymi od demonów, wskrzeszał zmartwych i wiele tym podobnych rzeczy czynił i On jest dzisiaj taki sam. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał On żyje i działa w Duchu Świętym. On nasz Pan Jezus Chrystus ma władzę i moc Boga Wszechmogącego i tak jak w czasach, gdy był na ziemi jako człowiek, a później gdy czytamy o Jego dziełach w księdze Dziejów Apostolskich takim samym jest i dziś mający nieograniczoną moc Swego działania ponieważ jest Bogiem. Nie ma dnia cudów jest Bóg cudów.  Nie ma dla Niego nieuleczalnej choroby z której by nie mógł nas wyciągnąć, problemu którego nie mógłby rozwiązać, trudnej sytuacji, której nie mógłby rozwikłać. Dla Pana Jezusa Chrystusa nie ma żadnej sytuacji, która by Go przerastała w naszym życiu w której by sobie nie poradził i zbyt błahych którymi by się nie chciał zająć. To jest nieprawdą, że cuda już dziś nie mają miejsca, albo, że ze śmiercią ostatniego apostoła skończyły się dziać cuda bo w tym momencie źródłem tych cudów musiałby być człowiek (apostoł) a nie Bóg, Jezus Chrystus. Taka opinia jest fałszywa i niezgodna z nauką Pisma Świętego, która w tym momencie mówi, że Bóg jest zmienny, a przecież Słowo Boże  mówi zupełnie coś w liście do Hebrajczyków: 13:8:


Księgę Dziejów Apostolskich z reguły czytamy jako księgę historyczną, jednakże ona opisuje dzieła Boga, cuda dokonywane w Jego imieniu, które brzmi JEZUS CHRYSTUS działanie  Bożego Świętego Ducha Chrystusowego. Jezus Chrystus to nie był zwykły człowiek, postać historyczna żyjąca w przeszłości ponad 2000 lat temu, lecz Bóg objawiony w ciele, jak napisano w 1 liście do Tymoteusza 3:16:

A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)
Dzieje Apostolskie to tak naprawdę dzieła Boga. W oryginale nazwa księgi „Dzieje Apostolskie”  którym jest język grecki słowo to brzmi:  Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny) tak więc można przetłumaczyć dzieła Apostolskie, czyny. Mowa o czynach których dokonywał Bóg, a ludzie byli tylko narzędziami, którzy wzywali Jego imienia a On  BÓG dokonywał wielkich rzeczy. Opis ten nie jest wyczerpujący dlatego, że Apostoł Jan w swojej ewangelii napisał:
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. „  (Ew.Jana 20:30-31 . 21:25)
Nie są spisane wszystkie Jego cuda bo Jego możliwości nie są ograniczone. On jest Wszechmogący i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Jeden z atrybutów Boga jest właśnie Wszechmoc. Niektórzy sugerują, że nie ma już uzdrowień a dary Ducha Świętego zanikły co jest totalnym kłamstwem diabła, aby człowiek nie doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego i argumentują to fragmentem wyrwanym z kontekstu 1 listu Apostoła Pawła do Koryntian zapisanym w 13 rozdziale i w wersetach 8 do 10:
„…bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.  Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;  lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
W powyższym fragmencie mamy napisane, że ustaną, kiedy nastanie doskonałość. Czy tutaj na ziemi mamy doskonałość? Nie! Doskonałość będziemy mieli w niebie, w królestwie Boga  naszego niebiańskiego Ojca w górnej ojczyźnie, jak opisuje to Ap. Paweł w liście do Filipian 3:20. Tam nie będzie potrzeby uzdrowień bo choroby już tam nie będzie, tam nie będzie potrzeby nikogo wskrzeszać z martwych ponieważ śmierci tam nie będzie, ale tutaj  na ziemi zmagamy się z wieloma problemami, doświadczamy wielu sytuacji a także niejednokrotnie chorób lecz Jezus Chrystus  uzdrawia wszystkie nasze choroby a moc uzdrowienia jest w ranach i sińcach naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
„…w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (izaj.53:5) (Biblia Tysiąclecia)
Pan Jezus Chrystus jest najlepszym  lekarzem specjalistą w każdej dziedzinie medycyny ponieważ On nas stworzył i zna każdy zakamarek naszego ciała, każdą komórkę w naszym organiźmie, zna także doskonale naszą duszę i naszego ducha i nie potrzebuje diagnozować bo wie wszystko i na wszystko ma lek, a jest nim Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa, który wypływała z Jego ran. Dary Ducha Świętego opisane w 1 liście do Koryntian 12: 8-11 są dziś również aktualne. Boży Duch Święty nadal działa i udziela Swoich darów kościołowi Swoim Bożym dzieciom udziela synom i córkom w kościele  Chrystusa. Duch Święty jest realną Boską osobą i manifestuje się w Swoich darach w kościele, posyła słowo prorocze, dotyka serc, przekonuje o grzechu i wszystkie te rzeczy czyni o których mówi Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12:4-11
W innym miejscu Pisma Świętego listu do Hebrajczyków mówi tak Słowo Boże:
„..Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:12)
W liście Jakuba z kolei jest tak napisane o Bogu:
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jakub 1:17)
Jest Bogiem nie zmiennym:  „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…”  (Mal.3:6).
Nadal pozostaje Bogiem Wszechmogącym , potężny w majestacie i chwale. Bogiem dla którego wszystko jest możliwe i takim pozostanie na zawsze.

Księgę Dziejów Apostolskich z reguły czytamy jako księgę historyczną, jednakże ona opisuje dzieła Boga, cuda dokonywane w Jego imieniu, które brzmi JEZUS CHRYSTUS działanie  Bożego Świętego Ducha Chrystusowego. Jezus Chrystus to nie był zwykły człowiek, postać historyczna żyjąca w przeszłości ponad 2000 lat temu, lecz Bóg objawiony w ciele, jak napisano w 1 liście do Tymoteusza 3:16:
A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)
Dzieje Apostolskie to tak naprawdę dzieła Boga. W oryginale nazwa księgi „Dzieje Apostolskie”  którym jest język grecki słowo to brzmi:  Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny) tak więc można przetłumaczyć dzieła Apostolskie, czyny. Mowa o czynach których dokonywał Bóg, a ludzie byli tylko narzędziami, którzy wzywali Jego imienia a On  BÓG dokonywał wielkich rzeczy. Opis ten nie jest wyczerpujący dlatego, że Apostoł Jan w swojej ewangelii napisał:
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. „  (Ew.Jana 20:30-31 . 21:25)
Nie są spisane wszystkie Jego cuda bo Jego możliwości nie są ograniczone. On jest Wszechmogący i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Jeden z atrybutów Boga jest właśnie Wszechmoc. Niektórzy sugerują, że nie ma już uzdrowień a dary Ducha Świętego zanikły co jest totalnym kłamstwem diabła, aby człowiek nie doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego i argumentują to fragmentem wyrwanym z kontekstu 1 listu Apostoła Pawła do Koryntian zapisanym w 13 rozdziale i w wersetach 8 do 10:
„…bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.  Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;  lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
W powyższym fragmencie mamy napisane, że ustaną, kiedy nastanie doskonałość. Czy tutaj na ziemi mamy doskonałość? Nie! Doskonałość będziemy mieli w niebie, w królestwie Boga  naszego niebiańskiego Ojca w górnej ojczyźnie, jak opisuje to Ap. Paweł w liście do Filipian 3:20. Tam nie będzie potrzeby uzdrowień bo choroby już tam nie będzie, tam nie będzie potrzeby nikogo wskrzeszać z martwych ponieważ śmierci tam nie będzie, ale tutaj  na ziemi zmagamy się z wieloma problemami, doświadczamy wielu sytuacji a także niejednokrotnie chorób lecz Jezus Chrystus  uzdrawia wszystkie nasze choroby a moc uzdrowienia jest w ranach i sińcach naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
„…w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (izaj.53:5) (Biblia Tysiąclecia)
Pan Jezus Chrystus jest najlepszym  lekarzem specjalistą w każdej dziedzinie medycyny ponieważ On nas stworzył i zna każdy zakamarek naszego ciała, każdą komórkę w naszym organiźmie, zna także doskonale naszą duszę i naszego ducha i nie potrzebuje diagnozować bo wie wszystko i na wszystko ma lek, a jest nim Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa, który wypływała z Jego ran. Dary Ducha Świętego opisane w 1 liście do Koryntian 12: 8-11 są dziś również aktualne. Boży Duch Święty nadal działa i udziela Swoich darów kościołowi Swoim Bożym dzieciom udziela synom i córkom w kościele  Chrystusa. Duch Święty jest realną Boską osobą i manifestuje się w Swoich darach w kościele, posyła słowo prorocze, dotyka serc, przekonuje o grzechu i wszystkie te rzeczy czyni o których mówi Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12:4-11
W innym miejscu Pisma Świętego listu do Hebrajczyków mówi tak Słowo Boże:
„..Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:12)
W liście Jakuba z kolei jest tak napisane o Bogu:
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jakub 1:17)
Jest Bogiem nie zmiennym:  „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…”  (Mal.3:6).
Nadal pozostaje Bogiem Wszechmogącym , potężny w majestacie i chwale. Bogiem dla którego wszystko jest możliwe i takim pozostanie na zawsze.Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam /E A E H
Świat się zmienia, góry rzeki – tylko nie mój Pan /E A E H E
Chwała Jemu cześć! Chwała Jemu cześć! /A E H
Świat się zmienia, góry, rzeki /E A
Tylko nie mój Pan /E H E
Zapraszam również do tematu: BÓG UZDRAWIA

poniedziałek, 12 października 2015

POGAŃSKIE OBYCZAJE

Jesteśmy teraz w okresie „Andrzejek” jak lanie wosku.”haloween” tak zwane święto duchów, między 31 października a 2 listopada. Mało kto wie i jest tego świadomy co się za tym kryje i niestety to nie jest tylko niewinna zabawa lecz otwieranie się na moce demoniczne i niczego nieświadom człowiek oddaje się pod ich wpływ. Dziś wydaje się czymś niewinnym czytanie horoskopów i inne tego typu eksperymenty, tymczasem jest to zarzucona pułapka na duszę człowieka. Polecam bardzo ważne przesłanie w tym temacie:Polecam również inne w tym temacie bardzo ważne informacje, które znajdują się   >>TUTAJ<<

poniedziałek, 28 września 2015

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i On naprawdę żyje i ma moc zmienić nasze życie! Porzez Jego zmartwychwstanie życie zatriumfowało nad śmiercią, dobro nad złem, świętość nad grzechem, światłość nad ciemnością, uzdrowienie nad chorobą. Poprzez swoje wniebowstąpienie nasz Pan JEZUS CHRYSTUS kiedy zasiadł po prawicy Boga Ojca wprowadził nas do życia poza śmierć: „… to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć „ (Ps.48:15). Polecam przeczytać cały 15 rozdział 1 listu do Koryntian mówiący o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, a raczej o ważności i znaczeniu zmartwychwstania Chrystusa. W szczególności polecam przestudiować fragment Słowa Bożego zapisany w 1 liście do Koryntian 15:12-22.

piątek, 25 września 2015

NIENAWIŚĆ

Nienawiść to negatywne uczucie odpychające, wzbudzające niechęć, odrazę, wstręt obrzydzenie i pogardę.
Nienawiść to część życia wielu osób, które żyją nią, są przez nienawiść kierowani ich życie jest zdominowane nienawiścią do innych osób. Nienawiść sprawia wrogość. Wrogość jest owocem nienawiści. Wrogość jest na liście rzeczy, przez które ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego. W liście do Galacjan 5:19-21 mamy m.in napisane:
„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie:.. wrogość,…ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.”
Nienawiść prowadzi do zemsty a Pan Bóg wyraźnie mówi: „…Nie mścijcie się(Rzym.12:19).
Apostoł Paweł napisał:Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. „ (Rzym.12:21).
Jest takie przysłowie: „On na ciebie kamieniem, a ty na niego chlebem” i to jest prawda. My mamy nie oddawać złem za zło lecz zgodnie ze słowami Pisma Świętego:
Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.” (Tesal.5:17)
Pan Jezus nawet każe, gdy ktoś cię uderzy w prawy nadstaw i drugi. I tutaj zgadzają się słowa świeckiego przysłowia: „On na ciebie kamieniem, a ty na niego chlebem” . Pan Jezus Chrystus jest przeciw przemocy i On mówiąc o nadstawianiu drugiego policzka chce zerwać ten łańcuch nienawiści zastępując go miłością, bo Pan Jezus Chrystus jest miłością. W 1 liście Jana 4:8 mamy zapisane Boże Słowo: Bóg jest miłością (1Jana 4:8). A Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i na dowód tego, możemy poczytać: Izaj.9:5. Ew.Jana 1:1-3.14. Ew.Jana 20:28. Rzym.9:5. Hebr.1:8-9. 1 Jana 5:20.
Nienawiść to łamanie Bożego przykazania Nie zabijaj a ci, którzy zabijają nie będą w Królestwie Bożym, a więc nie będą zbawieni. W liście do Galacjan 5:19-21 jest napisane:
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. „
Bóg mówi w  1 liście Apostoła Jana 3:15:
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.”
Polecam artykuł połączony z tym tematem  pt. NIE ZABIJAJ oraz PRZEBACZENIE