środa, 6 maja 2015

PEŁNIA DUCHA ŚWIĘTEGO

A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,…” (Efez.5:19 Biblia Tysiąclecia
Kiedy doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym czy to wszystko? Nic więcej już nie muszę robić? Czyli raz napełniony już więcej nie muszę się napełniać? Trzeba być cały czas podłączony do źródła mocy jak żarówka, która po odłączeniu od źródła zasilania mocy energii momentalnie gaśnie tak i my jeżeli nieustannie nie będziemy podłączeni do źródła zasilania, którym jest Duch Święty będziemy również bez mocy. Lampa może być sprawna, ale jeżeli nie przepływa przez nią energia elektryczna jest bezużyteczna. Trzeba nieustannie być podłączony do tego źródła mocy, a nie tylko przez chwilkę. Nie ma czegoś takiego jak naładowanie i teraz mogę się odłączyć bo jestem naładowany niczym bateria czy akumulator i gdy zacznę słabnąć wtedy znów się podłączę. Drogi czytelniku nie ma takiej  możliwości. Trzeba być cały czas być podłączony 24 godziny na dobę do źródła Bożej mocy jeżeli chcemy nieustannie wydawać Jego owoce - (List do Galacjan 5:22-23). Nie możemy wydawać owocu godnego Boga jeżeli nie będziemy zanurzeni w Duchu Świętym i przez cały czas czerpać  z Niego siłę do życia jakiego oczekuje od nas Bóg. To Duch Święty jest mocą do zwycięskiego życia w Panu Jezusie Chrystusie. To w Duchu Świętym jesteśmy w stanie nie tylko sprzeciwić się każdej pokusie do złego, lecz także żyć życiem takim, które podoba się Bogu i przynosi chwałę i uwielbienie naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Bez Bożego Ducha Świętego jest absolutnie nie możliwe żyć życiem Bożym w Chrystusie. To Duch samego Boga i Pana Jezusa Chrystusa jest tą Bożą mocą i siłą by żyć życiem godnym Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trwając w Duchu Świętym i żyjąc w Nim postępujemy tak jak oczekuje od nas tego tego Bóg. Jego Boskie pragnienia są naszymi pragnieniami: -
„…aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.”  (List do Rzymian 8:4) Biblia Tysiąclecia.
W Psalmie 23:5 jest taki zapis: „…kielich mój przelewa się.” (Biblia Warszawska). Mamy być tak pełni Ducha Świętego, aby ona z nas emanowała na zewnątrz by życie Boże było w nas widoczne - Ew.Mateusza. 5:16. Tak jak w tym podobieństwie o 10 pannach z Ewangelii Mateusza 25:1-13 pięć mądrych i pięć głupich. Głupie wzięły lampy ale nie zabrały z sobą oliwy i lampy zaczęły im gasnąć. To światło zaczęło zanikać ponieważ nie było w nich oliwy, która jest symbolem Ducha Świętego. Nie może świecić w nas światło Chrystusa jeżeli w nas nie ma Jego Ducha. Nie 99,9% ale musi być w nas PEŁNIA Ducha ŚwiętegoStu procentowa pełnia Bożej obecności. W liście do Rzymian 8:9 jest napisane:
„Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.”
Czy ten kielich Bożej obecności przelewa się czy już masz dość w sobie Bożego Ducha i już nie potrzebujesz pełni Jego obecności ?
Jeżeli należysz do Pana Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie przeżyłeś chrztu w Duchu Świętym to zapraszam do artykułu: CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM gdzie można również posłuchać ciekawych kazań i wykładów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz