czwartek, 10 września 2009

UPAMIĘTANIE

1.) Świadomość grzesznego stanu przed Bogiem (Izaj.59:12) . (Rzym.3:23)
2.) Pokuta – głęboki żal z powodu popełnionych grzechów (Joel2:12-13)
3.) Upamiętanie (Ew.Mat.3:8) . ( Ew.Łuk.5:11) . (Ezech.18:30-31)
zwrot o 180 stopni

- Przemiana umysłu
- Zawrócenie z drogi śmierci
- Nawrócenie na drogę życia

 „Upamiętanie” słowo to pochodzi od greckiego słowa „metanoia”  „meta” -przemiana „nois”- umysł. Czyli przemian sposobu myslenia, a co za tym idzie, postępowania  itd. „upamietanie” to zawrócenie  z błednej drogi, na własciwa droge.