środa, 7 maja 2014

BOŻA MIŁOŚĆ

Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.„  (1 list Jana 4:19).
MOC DZIAŁANIA BOŻEJ MIŁOŚCI
Jesteśmy zbawieni nie na podstawie naszych zasług, dobrych uczynków lecz tylko i wyłącznie na podstawie zasług Pana Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy zbawieni na podstawie tego, co my czynimy dla Chrystusa lecz tylko i wyłącznie na podstawie tego co Chrystus uczynił dla nas. Ktoś mógłby zarzucić: „Zaraz, to znaczy, że nic nie muszę robić mogę żyć jak chcę bo i tak jestem zbawiony?” Moment! A gdzie jest o tym mowa w którym momencie o tym napisałem? Albo w którym miejscu Pismo Święte tak mówi? Spójrzmy do tekstu Bożego słowa zapisanego w 1 liście Jana 4:19 w parafrazie Nowego Testamentu „Słowo Życia”, który ten tekst tak brzmi: Widzicie więc, że nasza miłość do Niego jest tylko wynikiem miłości, jaką On nam najpierw okazał„.
Jeżeli uświadomimy sobie Bożą miłość do nas, co dla nas uczynił Bóg i jak bardzo nas umiłował to nie tylko przejdzie nam ochota na grzech, ale w naszym sercu zostanie wzbudzone inne pragnienie i chęć, aby podobać się Bogu i żyć w sposób Godny Boga i Jego Ewangelii Chrystusowej. Dawid w psalmie 40:9 napisał:Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,…”  (BT.)  W Psalmie 100 jest napisane:Służcie Panu z radością,…”  Służenie Bogu to wykonywanie Jego woli, bycie Mu posłusznym. Dla osoby, która doświadczyła Bożej miłości uświadomiła sobie jak bardzo Bóg miłuje to takie zachowanie jest automatyczne. Nasza miłość do Boga jest tylko odpowiedzią na Jego Bożą miłość do nas jaką On nas pierwszy obdarzył. Boża miłość kruszy i łamie nawet najbardziej zatwardziałe serca i człowiek, który tej Bożej miłości się poddał powoduje ona, że  taki człowiek ma inny cel. Taka osoba żyje dla Boga. Zmienia się życie człowieka i taka osoba przynosi swoim życiem chwałę Bogu. Jest nawet taka pieśń:
„Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce zdobyła
Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce stopiła
Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce skruszyła

Oto co czyni gdy człowiek zrozumie jak bardzo kocha Bóg. W 1 liście Jana 4:16  jest zapisane takie słowo: A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas.…” Kiedy człowiek pozna i uwierzy w tę miłość ona zrewolucjonizuje całe jego życie. W Ewangelii Jana 3:16 jest napisane: Albowiem tak Bóg umiłował świat,…Jak? 
 Tak, że Pan Jezus rozpostarł swoje ramiona na krzyżu i umarł zamiast ciebie.Nikt tyle dobrego nie uczynił dla ludzkości co Bóg i nikt tyle nie dokonał i nie poświęcił się dla nas tak jak Pan Jezus Chrystus. Kiedy ta prawda do nas dotrze zmieni to nasze życie na chwałę Bożą. Boża miłość przeniknie z umysłu do serca to człowiek staje się wrażliwym na Boży głos: Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je.” (Ezech..11:19-20).

I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.” (Ezech.36:26-27)
Bóg jest miłością1 list Jana 4:8. On jako ta miłość czyni człowieka innym i zmienia kurs życia na Bożą drogę. Czy ty jesteś świadomym jak dobry jest Bóg? Bóg nie jest dobry, Bóg jest bardzo dobry. On taki jest właśnie dla ciebie. Jeżeli teraz tego nie dostrzegasz to spojrzyj teraz na krzyż Golgoty co tam dla ciebie dokonał. Zachęcam cię do tego, żebyś przeczytał Ewangelię Jana 3:16 i przestudiował ten tekst i proś Ducha Świętego aby ci to objawił jak bardzo Bóg cię miłuje i gdy to zrozumiesz i to ta prawda przemieni cię i twój sposób myślenia i będziesz żył dla Boga i Pan Jezus Chrystus stanie się centrum twego życia. Sensem i celem będzie Bóg. Jesteś dla Boga bardzo cenny i bardzo wartościowy i bardzo drogi, cena niewinnej krwi - 1 list Piotra 1:19. Cena życia, którą właśnie zapłacił za ciebie Pan Jezus Chrystus. On za ciebie umarł i dla ciebie zmartwychwstał w mocy Ducha Świętego, abyś miał z Nim jako żywym i realnym Bogiem społeczność.