czwartek, 27 października 2016

PRZESĄDY – ZABOBONY

Wiele jest różnych przesądów i zabobonów, którymi ludzie żyją i nimi się kierują w życiu znajdując się w niewoli ich działania. Pechowa 13-tka.Niektórzy w tym dniu starają się nic nie robić, nie załatwiać jakiś spraw bojąc się pecha, albo omijają np. 13 numer pokoju hotelowego lub numeru mieszkania. Lecz to nic innego jak wymyślona bajka, aby ludzi zniewolić. Sam na własnej skórze doświadczyłem, że to kłamstwo. Kiedy kończyłem edukację szkolną, a miało to miejsce już 20 lat temu i wtedy miałem końcowe egzaminy, które odbywały się 13 czerwca w piątek o godz. 13:00 czyli 13-tego w piątek o 13-tej. Właśnie w ten dzień i to w piątek o tej godzinie zwanej pechową zdałem egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Jak to dobrze być wolnym od tych przesądów. Niektórzy jak czarny kto przebiegnie drogę to nie jadą dalej tylko czekają, aż ktoś inny ich ominie i to nieszczęście weźmie na siebie ta osoba i tak samo ma się jak czarny kot przebiegnie chodnik. Albo się jak się odwrócisz za siebie w nie właściwą stronę to stanie się to czy tamto, lub rozbite lustro to siedem lat nieszczęść. Na przykład śpiew kuwika to jest rodzaj sowy zapowiada śmieć bliskiej osoby, to kolejne kłamstwo diabelskie zniewalające ludzi i napełniające strachem serca ludzkie, a to tylko ptak, sowa. Tak samo jest czarnym kotem to jest tylko kotem, zwierzątko, które ma czarną sierść. Naprawdę mnóstwo jest takich rzeczy w które ludzie wierzą. Inni czytają horoskopy, aby się dowiedzieć o swojej przyszłości a to nic innego jak radzenie się szatana i powierzenia swojego losu życia jemu. Zapraszam do zapoznania się z wykładami na temat okultyzmu pastora Andrzeja Lubera: Polecam również do wysłuchania w częściach:
OKULTYZM cz.1
OKULTYZM cz.2
OKULTYZM cz.3
OKULTYZM cz.4
OKULTYZM cz.5
OKULTYZM„  cz.6


W liście apostoła Pawła do Galacjan mamy zapisane takie słowa:
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli.” (Gal.5:1).
Jest wspaniale być wolnym człowiekiem od wszelkich okoliczności i sytuacji wokół nas. Moje życie nie jest zależne od zabobonów czy przesądów i innych wymyślonych tym podobnych rzeczy, ponieważ moje życie jest w rękach Pana Jezusa Chrystusa.
W ręku twoim są losy moje,…” (Ps.31:16).
Polecam również artykuł pt.: W RĘKU TWOIM SĄ LOSY MOJEhttps://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/w-reku-twoim-sa-losy-moje.html                   Wolność w Chrystusie jest cudowna, bo cudowny jest Bóg, Bóg, który jest WOLNOŚCIĄ, a imię Jego brzmi: JEZUS CHRYSTUS. Ludzie, którzy wierzą w zabobony tak naprawdę są nieszczęśliwi mimo, że często nie chcą się do tego przyznać i udawają, że wszystko jest w porządku, jednakże rzeczywistość jest inna. Osoby takie, które uzależniają swoje życie od tego typu przesądów to tak naprawdę dają miejsce w swojej duszy diabłu, który zakłada warownie w ich umysłach i uzależnia od tego typu różnorodnych wierzeń pogańskich, przesądów i zabobonów nakładając jarzmo niewoli na ich duchowe plecy i związując ich ręce kajdanami niewoli a nogi ich zakuł w dyby, aby moce ciemności miały kontrolę nad nimi zabierając im w ten sposób wolną wolę:
„…że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.” (2 Tym.2:26)
Lecz Pan Jezus Chrystus daje wolność od tego typu praktyk okultystycznych i tylko Pan Jezus Chrystus, bowiem:
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew.Jana 8:36)
Trzeba nazwać to po imieniu. To jest okultyzm, czyli czary. W Piśmie Świętym mamy wyraźnie napisane:
„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie:wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.(Gal.5:20-21)

niedziela, 23 października 2016

GDZIE EWANGELIZOWAĆ?

Ewangelizować znaczy głosić dobra nowinę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, ale szerzej napisałem to w EWANGELIA – DOBRA NOWINA oraz PODSTAWA EWANGELII – MIŁOŚĆ.
Ewangelizacja to mówienie niezbawionym o Panu Jezusie Chrystusie, jako jedynej drodze zbawieni i do tego są powołani ci, którzy we własnym życiu doświadczyli łaski zbawienia w Chrystusie, a o czym właśnie mówi artykuł pt.: DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ ?
Kto ma Ewangelizować to już wiemy i kogo również wiemy. Mamy Ewangelizować ludzi ze świata, czyli żyjący w systemie tego doczesnego świata, który nie uznaje władzy i autorytetu Boga i nie wierzy w dzieło zbawcze Chrystusa. Może posiada wiedzę na ten temat, ale nic po za tym.
Do napisania tego artykułu poruszyła mnie sytuacja, a raczej wypowiedzi czy pretensje wierzących do innych współwierzących, że idą do katolików głosząc im Ewangelię. W takim razie kogo mamy Ewangelizować? Mamy Ewangelizować z ewangelizowanych, czy nawracać już nawróconych do Chrystusa?
Sam Pan Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów: IDŹCIE
IDŹCIE tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, …” (Ew.Mat.28:19a)
A w Ewangelii Marka 16:15 Pan Jezus Chrystus mówi co mają robić idąc na cały świat:
Idąc na cały świat, GŁOŚCIE EWANGELIĘ wszystkiemu stworzeniu.”
Pan Jezus Chrystus wysyła swoich uczniów, aby to oni szli do zgubionych i głosili im Ewangelię świadcząc o Panu Jezusie Chrystusie, a nie mówił im, uczniom, aby to oni czekali, aż ci ludzie do nich przyjdą. Pan Jezus Chrystus mówi:
Oto Ja posyłam was jak owce między wilki,…” (Ew.Mat.10:16a)
Dobrze się mówi o Chrystusie w gronie samych wierzących, narodzonych na nowo Bożych ludzi, gdzie z reguły w kwestii wiary wszyscy się ze sobą zgadzają, ale Pan Jezus w powyższym tekście mówi: „Czas wyjść z tego komfortu, wygodnictwa i poczucia bezpieczeństwa i udać się z dobrą, radosną wieścią do ludzi zgubionych, żyjących w potępieniu bez Boga na świecie”. A to znaczy, że nie zawsze jest to przyjazne środowisko dla Bożego dziecka. Dlatego szczególnie podziwiam tych, którzy wychodzą na ulice miast głosząc Chrystusa na placach i w różnych miejscach, gdzie znajdują się ludzie. Osoby takie spotykają się różną reakcją ludzi i to nie zawsze z miłą i przyjazną reakcją, ale głoszący nie zrażają się tym, lecz zwiastują tym ludziom dla nich zbawienną wieść. Ale przecież do tego typu ludzi trzeba wyjść z Ewangelią. Pan Jezus Chrystus w dalszej części szesnastego wersetu z dziesiątego rozdziału Ewangelii Mateusza mówi:
„…bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.”
Tak więc Pan Jezus wyznacza misję kościołowi, aby wyszedł do ludzi, a celem tej misji jest zbawienie dusz ludzkich.
Tak więc apeluję do moich kochanych braci i sióstr w Chrystusie, którzy oburzają się na tych, którzy idą do kościoła katolickiego głosić im Ewangelię Chrystusową, bo przecież tam właśnie trzeba zbawienia, aby mogli odwrócić się od bałwochwalstwa do żywego Boga w Panu Jezusie Chrystusie.
Czas, abyśmy się stali misyjni, zgodnie z nakazem Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli otwarte serca przepełnione miłością dla tych ludzi i do tych ludzi niosąc im Ewangelię widząc stan ich duszy, które potrzebują natychmiastowej pomocy, a nie naszego sądu i potępienia.

poniedziałek, 17 października 2016

TEOLOGIA SUKCESU

Jest takie nauczanie, że jak chrześcijanin choruje to grzeszy, albo nie ma wiary. Kiedy Pan Jezus przechodził wraz z uczniami spotkał człowieka niewidomego i uczniowie zapytali się Pana Jezusa: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? (Ew.Jana 9:2) A Pan Jezus Chrystus im odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, …” (Ew.Jana 9:3).
Widzimy, że nie zawsze grzech jest przyczyną choroby, ani niewiara bo inaczej Apostoł Paweł musiałby być niewierzącym, bezbożnym i grzesznym człowiekiem bo sam zaniemógł. Pisał w liście do Galacjan takie słowa: Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię zatrzymany chorobą (Gal.4:13 BT). Jednakże Bóg ma moc uzdrowić i wyciągnąć z każdej choroby. Kolejna sprawa, że chrześcijanin musi być bogaty. Historia o bogaczu Łazarzu, którą opowiadał Pan Jezus Chrystus mówi zupełnie coś innego. Ten Łazarz nie tylko nie był zamożny, ale był żebrakiem, nie miał nic, nie posiadał dóbr materialnych, a Słowo określa go „żebrakiem” - Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały.” (Ew.Łuk.16:20). Czytamy też w tym słowie, że był owrzodziały, a więc był chory. Jednakże ten biedny mający problemy zdrowotne człowiek kochał Boga i znalazł się w raju na tak zwanym łonie Abrahamowym, lecz bogacz, o którym pisze, że codziennie wystawnie ucztował, a więc musiał bogatym materialnie człowiekiem i mieć zdrowie, żeby taki styl życia prowadzić, ale i ten, któremu się tutaj na ziemi tak dobrze powodziło stało się, że umarł i został pochowany a Słowo Boże mówi o nim, że został potępiony i znalazł się w piekle, które Słowo w tym fragmencie jako „kraina umarłych: A gdy w krainie umarłych cierpiał męki…” (Ew.Łuk.16:23). Lecz ten „biedny” człowiek, który miał na imię Łazarz znalazł się na łonie Abrahamowym czyli w raju: A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.” (Ew.Łuk.16:23b). Jednakże ten biedak Łazarz znalazł się królestwie Bożym nie dlatego, że był biednym i schorowanym człowiekiem, ale dlatego, że całym sercem należał do Boga i bardzo Go kochał.
My wiemy, że drogą do królestwa Bożego jest sam Pan Jezus Chrystus i jedynymi drzwiami przez które się tam dostajemy, a nie życie w ubóstwie, czyli tzw. „ewangelia ubóstwa”, ani też drogą do piekła nie jest życie w bogactwie. Ani tak zwana „ewangelia sukcesu” ani „ewangelia ubóstwa” nie jest drogą zbawienia, lecz tylko jeden jest drogą zbawienia, a jest nim Pan JEZUS CHRYSTUS. Napisałem „ewangelia” dlatego, że taka „ewangelia” nie jest Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa, a raczej jakąś teologią wymyśloną przez ludzi, albo i gorzej, przez samego szatana.Prawdą dlaczego ów bogaty człowiek znalazł się w piekle nie jest to, że był bogaty, ale że żył na codzień bez Boga, nie licząc się z Nim, żyjąc po swojemu. Tak samo ten Łazarz nie znalazł w raju Bożym dlatego, że był biedny, chory, ale dlatego, że kochał Boga i jego serce należało w pełni do Chrystusa. Jeżeli uważasz, że miarą twego chrześcijaństwa jest powodzenie w życiu, posiadanie dobra doczesnego bogactw ziemskich i zawsze bycie zdrowym to polecam Psalm 73 i 49 do przestudiowania. Oczywiście wierzę, że może to być forma Bożego błogosławieństwa, ale na pewno nie jest miarą twojego chrześcijaństwa, bowiem miara twojego chrześcijaństwa jest twoja wiara w zbawcze dzieło odkupienia dokonane dla Ciebie przez Chrystusa i posłuszeństwo Jego Słowu.
Kiedyś rozmawiałem z osobą, która była częścią takiej grupy chrześcijańskiej, kościoła, której pastor i cała wspólnota przyjęła tę naukę, że prawdziwy chrześcijanin nie przechodzi nawet żadnego przeziębienia, ani nawet kataru. Ma we wszystkim powodzenie i jest zawsze zdrowy, ma dużo pieniędzy jest bogaty ma dom willę. Dobry chrześcijanin ma najlepszej marki samochód i tym podobne mieli wiele nauczań. Zbór ten przez jakiś czas w tej nauce funkcjonował, ale pojawiły się doświadczenia i różnego rodzaju próby wobec których nie umieli się odnaleźć. Pastor tej społeczności wrócił do świeckiego zawodu. Część tej grupy odeszła ze zboru i nigdzie nie chcą dziś chodzić na spotkania bo przeżyli zawód. Druga część grupy tego zboru odeszła od Boga i żyją w systemie tego świata, który nie uznaje władzy i autorytetu Boga. Akurat dane mi było rozmawiać z osobą, która nie odeszła w swej wierze od Boga, ale była mocno poraniona w swojej psychice, jej serce pełne blizn. Najbliższa grupa wierzących była oddalona od jej miejsca zamieszkania, gdzieś około 25-30 km. Tylko, że ta osoba w danym momencie chociażby miała jakiś biblijnie wierzący kościół w jej miejscu zamieszkania 5 minut drogi to nawet by tam nie poszła, tak bardzo bała się kolejnego zawodu i znów jeszcze głębszych zranień.
Niestety taki koniec jest ludzi, którzy budują swoją wiarę na nauce ludzkiej, a nie na Słowie Bożym. Oby Bóg darował im jeszcze łaski nawrócenia do prawdy Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każde nauczanie musi być konfrontowane to znaczy sprawdzane ze Słowem Bożym Pisma Świętego. Pamiętajmy o tym! Najważniejsze jest nauczanie Chrystusa.

piątek, 14 października 2016

DUCH MĄCENIA W CHRZEŚCIJAŃSTWIE

Na początku chcę zaznaczyć, że nie mam na myśli personalnie, jakąś osobę, ale zwrócić uwagę na działanie, jakby jakiś duch, ale bynajmiej nie Duch Boży raczej przeciwny Bożemu Duchowi tak zwany duch duch mącenia, który wkrada się pod pozorem chrześcijaństwa w kręgi ewangelicznie wierzących na nowo narodzonych chrześcijan, aby wprowadzić niepokój, chaos i podważyć ich wolność podbijając w niewolę, zachwiać ich dziecięca ufnością i prostą wiarą w Słowo Boże. W Dziejach Apostolskich w piętnastym rozdziale mamy opisaną historię ludzi, nawróconych do Chrystusa pogan z Antiochii pośród których pojawili się ludzie tak zwani judeochrześcijanie, czyli niby nawróceni z żydów do Chrystusa, że nie mogą być zbawieni tylko samą wiarą w Chrystusa, ale potrzebują być obrzezani i jeżeli chcą być zbawieni to muszą się dać obrzezać – (Dzieje Ap.15:1.5) Co jest totalną pomyłką, bo po pierwsze ludzie ci pochodzili z pogan i nie znali takiej praktyki jak obrzezanie i po drugie, co według mnie jest najważniejsze ci pseudochrześcijańscy nauczyciele uwłaczali ofierze Chrystusa, jakoby nie była w pełni doskonała i trzeba coś do niej dodać, co zakrawa prawie na bluźnierstwo i związku zachęcam do zapoznania się z tym temat artykułu pt.: DOSKONAŁA OFIARA.
Apostołowie pisali z Jerozolimy do chrześcijan nawróconych z pogan takie słowa:
Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze,…” (Dzieje Ap.15:24)
Wprowadzili niepokój chaos w ich duchowe ułożone przez wiarę w Chrystusa życie chcąc podbić ich w niewolę. Apostoł Paweł do wierzących w Galacji pisał:
” …nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. (Gal.4:4-5)
Apostoł Paweł tutaj pisze, że przyszli fałszywi bracia w celu odwiedzenia od wolności, którą mieli w Chrystusie jako zbawieni z łaski i podbić ich w niewolę prawa zasługiwania sobie na zbawienie. Apostoł Paweł nawet pisze takie słowa:
Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty (Gal.1:6-9)
Trzeba to przyjąć, jako Boże ostrzeżenie do nas obecnie żyjących chrześcijan wierzących w Chrystusa.W drugim liście Apostoła Pawła w jedenastym rozdziale w wersetach od 13 do 15 Paweł też pisze o takich udawających wierzących w Chrystusa osobach tzw. „fałszywi bracia” takie słowa:
Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.”
Pojawiają się chrześcijańscy nauczyciele którzy chcą Ci udowodnić, że twoja biblia jest fałszywa przerobiona, a naprawdę słowo powinno to tak brzmieć, a nie tak jak jest i w ten sposób podkładają kłody pod stopy twojej wiary i wiara, która była w tobie zaczyna się chwiać, bo Ty w prostocie serca swego uwierzyłeś lub uwierzyłaś tak jak ono jest zapisane Wszak Pan Jezus Chrystus mówi modląc się do Ojca:
„Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.” (Ew.Mat.11:25-26)
Ja też kiedyś czegoś takie doświadczyłem przed wielu laty i wiem o czym piszę. Oczywiście też używam różnych przekładów Pisma Świętego i także pisząc tutaj na blogu, a może szczególności tutaj na blogu, bo chcę, aby wszystko było zgodne z oryginałem Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu i jak najlepiej zrozumiałe dla czytelnika, ale chociaż byśmy czytali Stary Testament w jego oryginalnym języku hebrajskim, a Nowy Testament w greckim to i tak bez Ducha Świętego nic nam to nie pomoże i możemy błędnie interpretować dany tekst bo litera zabija, a Duch ożywia. Tym Duchem jest Boży Duch Święty i to On najlepszy wykładowcą Pisma Świętego, bo On je inspirował natchnął i za Jego sprawą mamy tę wspaniałą Księgę, jakim jest PISMO ŚWIĘTE. Szerzej na temat Biblii w artykule pod tytułem: JEDNA BIBLIA – Wiele Przekładów
W Piśmie Świętym mamy zapisane tez takie słowa:
To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.” (2 Tym.2:14)
A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich,…” ( 2 Tym.2:24)
Chrześcijanie czasami spierają się o słówka, terminy, które kwestii zbawienia nie mają żadnego znaczenia. Wierzący dyskutują zawzięcie ze sobą o rzeczy drugo, trzecią i czwartorzędne sprawy, aby tylko narobić bałaganu, namieszać ludziom w głowach, zaniepokoić serce i zostawić w tym stanie człowieka. Tak czyniąc robi się pracę za diabła, bo on jest tym, który wnosi chaos i zamieszanie. Mamy się wzajemnie budować, a nie rujnować, mamy być być zachętą i zbudowaniem dla siebie wzajemnie, a nie zgorszeniem. Mamy być tymi w których widać Chrystusa bez słów, a nie siejąc zamieszanie i zamęt wśród ludzi. Tym sposobem czynimy wiele zła przed obliczem Boga tym ludziom. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ew.Mat.5:9)
Z inspiracji Bożego Ducha Świętego Jakub zapisał takie słowa:
A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. (Jak.3:18)
Natomiast w liście Judy mamy napisane tak:
To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.” (list Judy 1:19)
Podziały i kłótnie wśród chrześcijan nigdy nie są pochodzenia Bożego. Wszyscy obmyci we Krwi Bożego Baranka Jezusa Chrystusa są dziećmi Bożymi narodzonymi z Bożego Ducha mając tego samego Ojca-Boga są dla siebie braćmi i siostrami w wierze w Chrystusa Jezusa zjednoczeni tym Duchem, którym jest Bóg. Tak więc Duch Święty jednoczy zbawionych, a nie dzieli i skłóca, lecz łączy w miłości wzajemnie jeden do drugiego. Apostoł Paweł napisał:
„…Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,…” (Rzym.5:5)
To Duch Święty jest źródłem miłości i miłością. Czasami chrześcijanie lubią dzielić włosa na czworo, a przecież nie takie jest nauczanie Chrystusa. Mamy być ludźmi dbającymi o relacje z Bogiem i z ludźmi, bo inaczej nasze relacje z Bogiem są zerwane, jeżeli jesteśmy kłótliwi i czepiamy się, nie jest to dzieło Boże Ducha Świętego, lecz otwieramy się na grzech, moce ciemności ducha mącenia, którym jest szatan, a jego zadaniem jest niszczenie tego co Boże, a więc miłości, pokoju, jedności wzajemnej relacji i Bóg nas czyni za to odpowiedzialnymi. Bądźmy prawdziwie świadkami Pana Jezusa Chrystusa wnoszącymi pokój, miłość i nadzieje do ludzi tego świata. Pan Jezus Chrystus mówi:
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. „ (Ew.Mat.5:14-16)
Ma być widoczny w nas Jezus, ale On będzie w nas kiedy będzie wnosi pozytywne rzeczy. Chrystus w nas, to Jego życie w nas. Życie Chrystusa było przepełniony miłością. Mamy wnosić ten dobry smak soli w ten pełen goryczy grzechu świat:
Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.” (Ew.Mat.5:13)
Lecz jeżeli my będziemy sami z sobą wieść spór siejąc zamieszanie świat nie dostrzeże w nas Boga, który jest MIŁOŚCIĄ, a jest nim sam Pan Jezus Chrystus. Otwórzmy się na Ducha Pokoju, którym jest Duch Święty bądźmy ludźmi mającymi relację z Nim trwającymi w społeczności z Duchem Świętym, a wtedy nie będzie zamieszania, a będziemy ludźmi realizującym Bożą wolę wnoszącymi pokój i miłość w nasze otoczenie i do swojego życia. Nie dajmy się zwieść! Trzymajmy się mocno w prostocie wiary i zaufania Słowa Bożego i tylko Słowa, które Bóg nam dał, a jest nim PISMO ŚWIĘTE.

czwartek, 13 października 2016

PODSTAWA EWANGELII – MIŁOŚĆ

PODSTAWA EWANGELII
Podstawą Ewangelii jest miłość:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. „ (Ew.Jana 3:16)
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” (1 Jana 4:9)
Podstawą Ewangelii jest miłość Boga do człowieka.
CEL EWANGELII
Celem Ewangelii jest zbawienie człowieka:
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. „ (Ew.Jana 3:17)
Ewangelia to dobra nowina. Szerzej mowa jest o tym w artykule pt.: EWANGELIA – DOBRA NOWINA.
EWANGELIZACJA
To głoszenie dobrej nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Tak więc Ewangelia = MIŁOŚĆ.
Można powiedzieć, że głoszenie Ewangelii to głoszenie miłości Świętego, Sprawiedliwego Boga do grzesznego, bezbożnego człowieka i to ta miłość Boga sprawiła, że człowiek przyszedł do Chrystusa, a raczej Boża miłość przyprowadziła człowieka do Pana Jezusa Chrystusa. Nie można głosić Ewangelię miłości bez posiadania w sobie tej miłości. Jeżeli ktoś bierze się za głoszenie Ewangelii bez miłości do drugiego człowieka to tylko szkodę czyni. Apostoł Paweł pisząc w liście do Efezjan o Bożej zbroi, jedna z jej elementów są buty jako symbol gotowości do zwiastowania Ewangelii, którą nazywa Ewangelia pokoju:
„…obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, …” (Efez.6:15)
Tylko miłość wnosi pokój, a Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ew.Mat.5:9)
W liście Jakuba 3:18 mamy napisane:
” A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. „
Osoba, która głosi Ewangelię bez miłości do bliźniego niech lepiej zweryfikuje swoje serce, albo niech przestanie. Z drugiej jednak strony człowiek, który doświadcza miłości Bożej nie może inaczej głosić Ewangelii jak tylko w miłości i z miłości do bliźniego chyba, że taka osoba nie doświadczyła Bożej miłości zbawienia w Chrystusie bo Ewangelia to MIŁOŚ

poniedziałek, 10 października 2016

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

NOWE NARODZENIE
Pan Jezus Chrystus powiedział: Musicie się na nowo narodzić (Ew.Jana 3:7)    Dalej Pan Jezus powiada: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” (Ew.Jana 3:3)
Słowa te padły z ust Pana Jezusa Chrystusa w trakcie rozmowy z Nikodemem, lecz Nikodem nie rozumiał o co chodzi z tym „Nowonarodzeniem” (tą rozmowę można poczytać w Ewangelii Jana 3:1-8) tak jest i dzisiaj. Wiele osób nie rozumie czym jest nowe narodzenie. Pan Jezus mówi, że tutaj nie chodzi o fizyczne narodziny, ale narodzenie z Ducha, czyli z Bożego Ducha Świętego, którym to jest Bóg.
Kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa przyjmując Go, jako swego Zbawiciela i Pana. Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana jest to:
1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
2.) Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz   PAN  i   WŁADCA    Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Jego Duch sprawia, że rodzimy się na nowo z Boga. W Ewangelii Jana 1:12-13 mamy napisane:
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”
Czyniąc tak przekazujemy ster naszego życia w ręce Pana Jezusa Chrystusa. Odtąd nie ja kieruję swoim życiem, lecz On mój Pan Jezus Chrystus .Moje życie od tego momentu jest własnością w rękach Bożych samego Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg sprawia wtedy, że możemy zwracać się do Niego „Ojcze mój” a On zwraca się do nas „Mój synu„, „Moja Córko”. Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu. Kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, On przychodzi do nas i tak oddajemy się Bogu na własność, a Bóg daje nam nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie.
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Korynt.5:17)
Job powiada:Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.” (Joba 33:4)
Oto Duch Boży przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa czyni nas nowymi ludźmi według Boga w Panu Jezusie Chrystusie. W księdze proroka Ezechiela Bóg mówi:
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (Ezech.36:26-28)
Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je.” (Ezech.11:19-20)
Bóg daje nam nowe Boże życie do naszego wnętrza:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.” (Jer.31:33 BT)
Bóg nie naprawia Ciebie, jako starego grzesznego człowieka, ale czyni Cię nową osobą, człowiekiem według serca Bożego przez twoją wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa dokonane na krzyżu Golgoty za Ciebie mocą Bożego Ducha Świętego. Bóg daje Ci nową naturę zabierając stara grzeszną, a daje Ci swoją, Bożą, świętą naturę, która pragnie podobać się Bogu i dąży do tego by, podobać się Bogu we wszystkim. masz nowe zainteresowania, pragnienia i dążenia, aby wywyższać imię Boże, które brzmi JEZUS CHRYSTUS i uwielbiać Go jako Boga całym swoim życiem, we wszelkim postępowaniu, w swoich myślach i w sercu swym. W 1 liście Jana mamy napisane:Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. (1 Jana 5:18). Określenie Ten znaczy zamieszkującego w Tobie Jezusa Chrystusa jak twego Zbawiciela, Pana i Boga, który rządzi i włada w twoim sercu strzegąc Cię od grzechu i prowadząc Cię drogą sprawiedliwości.
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.” (1 Jana 3:9)
Człowiek narodzony z Ducha Świętego to narodzony z Boga, bo Bóg to Duch Święty a Duch Święty jest Bogiem i związku z tym zapraszam do artykułu mówiącego o tym kim jest Duch Święty >>>TUTAJ<<<. Narodzony na nowo z Boga nie tylko nie grzeszy na zasadzie, że jej nie wolno, lecz stracił umiejętność, zdolność i chęć do grzeszenia i to jest tylko połowa prawdy, bo druga jej część, że człowiek, który jest narodzony z Bożego Ducha ma nie tylko pragnienie wykonywania woli Bożej, lecz radość z wykonywania Bożej woli i taką osobę cieszy, że może czynić to, co Bogu się podoba:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9 BT)
Osoba, która narodziła się na nowo z Boga ma w sobie Boże życie darowane przez Ducha Bożego, Boże DNA i dlatego może mówić do Boga „Mój Ojcze” ponieważ łączy taką osobę więź Krwi Pana Jezusa Chrystusa z Bogiem, jako Ojcem. W 1 liście Piotra 1:18-19 mamy zapisane takie słowo:
„…nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.”
Kontynuując dalej temat zapraszam do wysłuchania bardzo dobrego rozważania biblijnego w tym temacie:


Polecam również wysłuchać w temacie: JAK NARODZIĆ SIĘ NA NOWO?„  A wysłuchać tego można  >>>TUTAJ<<< i tam też pada odpowiedź na postawione wyżej pytanie „Jak narodzić się na nowo?”
Zapraszam na poniższą stronkę pt.: CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?”  Warto zapoznać się z jej treścią, bowiem jest to waga życia i śmierci. Związku z tym wejdź i uważnie przeczytaj wszystko i podejmij właściwą decyzję:

http://rnz.org.pl/_swf/4pl.swf


 Polecam również temat:


niedziela, 9 października 2016

PASJA DLA JEZUSA

Nie mam zamiaru tutaj poruszać filmu pt.: „Pasja” ale raczej słowo pasja w znaczeniu zaangażowania się całym serce, fascynacja. Ludzie pasjonują się wieloma rzeczami. Robienie czegoś bez pasji nie tylko nie cieszy, ale w późniejszym czasie męczy, nuży i nudzi prowadząc do zniechęcenie i rezygnacji. Niektórzy pasjonują się sportem i angażują w to całe swoje emocje, myśli, siłę życiową, czas  a nawet kosztem własnego zdrowia. Dane mi było być świadkiem jak pewien zacny i godny szacunku człowiek fascynował się naczyniami, a raczej jednym garnkiem w którym praktycznie szło zrobić wszystko w kilka minut i bez tłuszczu. Człowiek ten opowiadając o tym wręcz ekscytował się tym, a w jego oczach było widać blask. W mojej głowie pojawiła się myśl, o gdybyś taką fascynację i pasję miał dla Pana Jezusa Chrystusa to byłoby naprawdę wspaniale. Dziś wiele osób fascynuje się rzeczami przyziemnymi i mają pasję do różnych zajęć i niekonieczne złych, ale kiedy mowa o Panu Jezusie Chrystusie, gdzieś owa fascynacja mija i pasji już nie ma. Nawet tak zwani chrześcijanie, bracia i siostry w Chrystusie tak ich to pasjonuje, ze gotów są robić prezentację wszędzie i wszystkim, gdzie się da o tym „cudownym” naczyniu, ale kiedy  przychodzi temat, aby dzielić się Ewangelią, dobrą nowiną zbawienia w Jezusie Chrystusie z innymi powiadają, że nie potrafią, nie maja takiego daru i powołania ewangelisty, ale potrafią nawet bardzo dobrze reklamować dany produkt. Nie ma pasji by żyć prawdziwie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spotykamy się jako kościół na nabożeństwie, śpiewamy pieśni, modlimy się razem, słuchamy kazania i wracamy do domu. W domu czytamy sobie Pismo Święte i modlimy się do Boga, ale nie ma w nas ognia, ognia Ducha Świętego, który by sprawiał pasję dla Pana Jezusa. Czynimy wiele rzeczy mechanicznie z przyzwyczajenia, tradycyjnie i staje się to dla nas pewnym schematem, bo tak wypada, jestem przecież chrześcijaninem i niestety wtedy się to  martwym religijnym rytuałem nie mającym w sobie Bożego życia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał:
„…w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie,…” (Rzym.12:11)
Nie cieszy nas życie dla Boga.  A Psalmista Dawid napisał:
Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, A zakon twój jest we wnętrzu moim.” (Ps.40:9)
W przekładzie Biblii Tysiąclecia ten tekst brzmi:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.”  (Psalm 40:9)
Trzeba otworzyć się bardziej na Pana Jezusa Chrystusa i pozwolić Jego Duchowi Świętemu w nas działać i Jego mocy przez nas przepływać. Wpuść Ducha Świętego w twoje serce. Wołaj do Boga  o Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus powiedział:
A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. (Ew.Łuk.11:9-13)
Pan Jezus Chrystus chrzci, czyli zanurza w Duchu Świętym. W Ewangelii Jana 1:33 mamy zapisane takie słowa wypowiedziane przez Jana chrzciciela o Panu Jezusie Chrystusie:
Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim. I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym.” (Ew.Jana 1:29-33)
W Dziejach Apostolskich 1:5 mamy tak napisane:
Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.”
Poproś Pana Jezusa Chrystusa, aby Cię ochrzcił w Duchu Świętym. Otwórz drzwi swojego serca Duchowi Świętemu i pozwól Mu tam wejść i wypełnić Je Swoją Boską osobą. Zaproś Ducha Świętego i pozwól Mu kierować twoim życiem i wypełnić je Bożą mocą. Bez Ducha Świętego nie możemy żyć życiem podobającym się Bogu, życiem zwycięskim w Panu Jezusie Chrystusie. To jest możliwe tylko dzięki mocy Ducha Świętego zamieszkującego w nas. Polecam temat CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM, gdzie można zapoznać się z artykułem oraz wysłuchać nauczania na podstawie Pisma Świętego w tym temacie.
Polecam również tematy: CHWAŁA I UWIELBIENIE BOGA
                                                 SŁUŻBA BOGU

sobota, 8 października 2016

SŁUŻBA BOGU

Większość chrześcijan służbę Bogu rozumie jako głoszenie Ewangelii, angażowanie się w jakąkolwiek inną działalność w swojej lokalnej wspólnocie kościoła czy udzielanie się charytatywnie. Zapewne jest to jakaś forma służby Bogu, ale ja nazwałbym to „Praca na niwie Pańskiej”. Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” (Ew.Łuk.10:2)
Apostoł pisze do wierzących w Koryncie:
A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.” (1 Korynt.15:58)
Słowo służyćznaczy wykonywać czyjeś polecenie, wykonywać wolę. A więc „Służyć Bogu” znaczy wykonywać wolę Bożą, okazywać posłuszeństwo Bogu, wykonywać polecenie Boże. Sługa Boży to człowiek, którego Panem jest Bóg. Apostoł Paweł do Rzymian napisał takie słowa:
Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
W słowach zapisanych przez Apostoła Pawła znajduje się taki zapis: „stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni „ mówiąc, a raczej pisząc to można ten tekst tak przetłumaczyć, że „Panem twoim jest ten, czyją lub kogo wolę wykonujesz” i to jest jak najbardziej zgodna z Pismem Świętym prawda. Jeżeli wykonujesz słowa Jezusa Chrystusa to Ty jesteś Jego sługą, a On twoim Panem. Służba Panu Jezusowi Chrystusowi jest służbą Bogu. Polecam również artykuł pt.: JEZUS JEST PANEM. Dla człowieka narodzonego z Bożego Ducha Świętego służba Bogu nie jest ciężarem, czy jarzmem, ale jest czymś miłych i przyjemnym a nawet wręcz czymś radosnym. Wszak sam Pan Jezus Chrystus mówi:
„…jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ew.Mat.11:30)
A król Dawid pisze w psalmie:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9 BT). W Psalmie 100:3 mamy tak napisane:
Służcie Panu z radością,…”
Służba Bogu nie jest służba niewolniczą, jakiegoś pana, który stoi nad Tobą z biczem i gdy tylko coś nie wyjdzie, albo przez chwilkę zatrzymasz się w pracy z braku sił zaraz karzę chłostą. W tej służbie nie ma zmęczenia, ani też dyktatury pana, czy strachu przed panem jako niewolnik, lecz służenie takiemu Panu to nie tylko wolność, ale radość, bo ten Pan to MIŁOŚĆ, kochający Ojciec z nieba objawiony w imieniu JEZUS CHRYSTUS i jest to w pełni służba miłości przepełniona radością Bogu ku chwale, jako kochającemu nas Ojcu. W liście do Rzymian mamy tak napisane:
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. „ (Rzym.6:22 BT)
Efektem służenia Bogu jest święte życie, które podoba się Bogu co z kolei otwiera nam drzwi do wiekuistego królestwa Bożego. Zapraszam również do artykułu pt.: UŚWIĘCENIE„  
Warto służyć Bogu!

wtorek, 4 października 2016

BÓG – OJCIEC ŚWIĘTY

Pan Jezus Chrystus modląc się w tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie kiedyś do Boga Ojca zwracał się między innymi takimi słowami:„Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. OJCZE ŚWIĘTY, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.” (Ew.Jana 17:11 Biblia Tysiąclecia)
Tylko Bogu należy się ten tytuł ponieważ tylko Bóg jest Ojcem Świętym. Pan Jezus Chrystus też powiedział takie słowa:
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. „ (Ew.Mat.23:9)
Tutaj ten tekst nawiązuje do tego, aby nie przypisywał sobie człowiek tytułów i imion, które należą tylko i wyłącznie do Boga, bo to jest okradanie Boga z należnej tylko Jemu chwały.Tylko BÓG jest ŚWIĘTYM OJCEM i żaden człowiek nie ma prawa tak się nazywać, ani my nie powinniśmy w ten sposób się do człowieka zwracać jak tylko do Boga.