poniedziałek, 28 listopada 2016

NAMASZCZENIE CHORYCH OLEJKIEM – PRAKTYKA BIBLIJNA

NAMASZCZENIE CHORYCH OLEJKIEM PRZEZ STARSZYCH ZBORU

Korzystajmy z możliwości, które daje nam Bóg. Jedną z takich możliwości jest na przykład, gdy ktoś choruje wezwać starszych zboru, którzy namaściwszy oliwą w imieniu Pańskim modlą się o chorą osobę, a Pan nasz Bóg taką osobę uzdrowi. W liście Jakuba 5:14-15 mamy napisane:
Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.”
Wyraźnie w powyższym tekście czytamy, że jeżeli zastosujemy to słowo Bóg dotknie się chorej osoby i ją uzdrowi. Stosujmy więc we wszystkim Słowo Boże w naszym życiu, a będziemy przez naszego Boga błogosławieni. Dobrze jest, jeżeli pastorzy i starsi kościoła to praktykują w swojej  lokalnej wspólnocie. Jest to praktyka biblijna ustanowiona przez Boga zapisana przez Ducha Świętego ręką Jakuba. Bóg przyznaje się do rzeczy, które czynimy ustanowione przez Niego. Bóg potwierdza swoje słowo. To naprawdę działa bo Bóg działa. On jest realną i żywą Osobą. Wczoraj dzisiaj i na wieki Ten sam, a Jego Słowo działa.
KORZYSTAJMY Z MOŻLIWOŚCI, KTÓRE NAM DAJE SŁOWO BOŻE.
Polecam również do wysłuchania rozważania Biblijnego w temacie „Usilna modlitwa sprawiedliwego” :