czwartek, 27 czerwca 2019

NIE WSTYDZĘ SIĘ EWANGELII CHRYSTUSOWEJ

Pan Jezus Chrystus powiedział: "Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. " (Ew.Łuk.9:26) 

Czasami milczymy i nie przyznajemy się do naszego Zbawiciela i Pana ze strachu, z obawy przed opinią innych ludzi na nasz temat w związku z tym nie chcemy, aby nas mieli za dziwaków. Nie chcemy się afiszować ze swoją wiarą bo nie chcemy by ludzie o nas źle myśleli i boimy się wyśmiana i wstydzimy się publicznie wyznać swą wiarę by nie zostać wykpionym przez innych, ale Pan Jezus Chrystus nie wstydził się, ani się nie bał oddać życie za każdego z nas tymczasem my się boimy i wstydzimy przyznać do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Natomiast homoseksualiści, lesbijki i inni wykolejeni seksualnie zwani pedofilami nie wstydzą się publicznie paradować po ulicach miast w tak zwanych "Paradach równości" czy "Paradach Miłości" natomiast my Chrześcijanie, uczniowie Chrystusa wstydzimy wyznać Jezusa swoim Panem publicznie przed innymi ludźmi na ulicach, tymczasem ci ludzie nie wstydzą się swego zboczenia i chcą mieć prawa i także by tych rzeczy uczyć dzieci nie tylko w szkołach, ale w przedszkolach jak na przykład masturbacji i innych praktyk, które są uważane za złe.
W pewnym mieście Kościół Ewangeliczny chciał wystawić tablice informacyjną na chodniku blisko drogi o istnieniu tegoż Kościoła i czasie nabożeństw, ponieważ budynek jest trochę schowany i nie widać go od ulicy, ale Pani dyrektor znajdującego się na przeciwko ulicy przedszkola się nie zgodziła i między innymi wypowiedziała takie słowa: "Nie afiszujcie się tak to swoją wiarą".
A ja pytam: "Pedofile i inni tak zwani zwolennicy LGBT+  mogą się afiszować swoją niemoralnością publicznie i nic, nikt im nie mówi i mało tego, chcą tego nauczać w szkołach a nawet chcą już od przedszkolnych lat dzieci demoralizować?"
Dokładnie dzieje się to, co Biblia nazywa, że zło będzie nazywane dobrem, a dobro złem, ale Pan i Bóg nasz wyraźnie mówi:
" Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. " (Izaj.5:20)
Natomiast kiedy człowiek chce głosić Ewangelię zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie to ma problem, bo podobno afiszuje się swoją wiarą natomiast ci ludzie mogą się afiszować swoim bezwstydem i nikt im nic za to nie robi  ani nie karze za ten czyn demoralizujący.
Prawda jest taka, że ludziom dziś się w głowach poprzewracało OPAMIĘTAJCIE SIĘ póki nie jest jeszcze za późno bo już niedługo nie będzie odwrotu jeśli jeszcze dalej pójdziemy tą drogą.
Dzisiaj tego co ludzie powinni się wstydzić, ludzie się nie wstydzą i uważają to za dobre, natomiast to, czego nie powinni się wstydzić, co jest szlachetnym czynem to tego się wstydzą. 
W umysłach ludzi zostały powywracane wartości i zło jest uważane za dobro, a dobro za zło i tak człowiek się dał szatanowi oszukać, ale czas łaski i upamiętania jeszcze trwa i wykorzystajmy go.
Nie wstydźmy się naszego Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA przyznawajmy się do Niego publicznie i głośmy innym zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie.
Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał:
"Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy,..." (Rzym.1:16)


Polecam również artykuł pt.: 


"WYZNAWANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA"Zapraszam do wysłuchania rozważania biblijnego pt.: "NIE WSTYDŹ SIĘ JEZUSA CHRYSTUSA":


wtorek, 25 czerwca 2019

PISMO ŚWIĘTE - BOŻE SŁOWO

Znów trzeba wracać do podstaw wiary mówiącej o tym, ze Biblia - Pismo Święte to Słowo Boże, spisane Boże Słowo, a nie jakaś zwykła książka, ale jest to KSIĘGA, BOŻA KSIĘGA, a nie zwykła ludzka książka. Dzisiaj znów szatan powziął na tę księgę  atak podważając jej Boskie pochodzenie i Boski Autorytet. Oczywiście nie te kartki i ten tusz  czy ta księga jest Bogiem, ale zawiera Boże treści i przesłanie pochodzące od Boga skierowane do człowieka.

BIBLIĘ TRZEBA UMIEĆ CZYTAĆ

Kiedyś już o tym pisałem podobny artykuł o tytule: "UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLII", który znajduje się >>> TUTAJ <<<  oraz równie traktujący w tym temacie pt.: "CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z BOGIEM", który można poczytać na tej >>> STRONIE <<<
Pisząc o umiejętności czytania Biblii nie mam na myśli edukację w Szkole Biblijnej czy w Seminarium Teologicznym chociaż może to dać jakąś tam właściwą wiedzę na temat biblii, ale mam na myśli Osobę DUCHA ŚWIĘTEGO, jako najlepszego Wykładowcę, który najlepiej wykłada Pismo Święte i daje właściwe Jego zrozumienie Biblii - Bożego Słowa, Nauczyciela, który uczy zastosowania spisanego Bożego Słowa w życiu codziennym.
To Boży Chrystusowy Duch Święty tłumaczy nam najlepiej Pismo Święte i tylko z Nim je właściwie zrozumiemy. Czytanie Pisma Świętego samemu prowadzi na manowce i własna ludzka interpretacja Bożego Słowa prowadzi do herezji, która wiedzie dusze ludzkie na zatracenie. 
Pamiętaj nim zaczniesz czytać Biblię przedtem poprosić Ducha Świętego, aby ci pomógł zrozumieć czytany tekst Pisma Świętego a na pewno nie zbłądzisz i będzie mieć właściwe BOŻE podejście do treści zawartej czy zapisanej w Biblii. Pisma Świętego nie czyta się ją jak zwykłą książkę, ale czyta się ją w wymiarze duchowym. Warto więc wejść we wspaniałą przygodę czytania Biblii z jej prawdziwym Autorem, którym jest sam Bóg Duch Święty. On daje jej właściwe zrozumienie.
Wiele osób gorszy się zaczynając ją czytać, ponieważ zaczynają ją czytać bez jej Autora, który najlepiej zna co miał w przekazie. Dobrze rozpocząć czytanie jej od Nowego Testamentu z Duchem Świętym.

Zapraszam również do filmiku:


wtorek, 18 czerwca 2019

Z CHRYSTUSEM WSPANIAŁA PRZYSZŁOŚĆ

Jako wierzący w Chrystusa przechodzimy i przeżywamy różne momenty w tym także trudne i czasami bardzo trudne, ale to są tylko momenty,  krótkie chwile, ale później cala wieczność w ramionach kochającego Ojca, którym jest Bóg. Lecz kiedy odrzucamy Chrystusa to skazujemy się  całą wieczność na zagładę. Ktoś kiedyś mi powiedział, że nie odrzuca Chrystusa tylko Go nie przyjmuje, ale prawda jest taka, że nie przyjęcie Chrystusa jest Jego odrzuceniem. Pan Jezus Chrystus powiedział:
" Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,..."
  (Ew.Mat.12:30)
Drogi czytelniku, który zawierzyłeś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi pamiętaj, że te momenty trudne, które przechodzisz to są to tylko krótkie odcinki twojego życia wobec całej wspaniałej wieczności, która Cię czeka w której już masz udział w Panu Jezusie Chrystusie dzisiaj, teraz i możesz się tym wiecznym dziedzictwem cieszyć, radować.
Tak więc cokolwiek przechodzisz  i nawet chociaż wydaje Ci się, że trwa to już wieki to tak naprawdę jest to krótki odcinek, ten czas trudny się zakończy. Po nocy jest dzień, a po deszczu i burzy słońce. W wieczności będzie jeden wielki ciągły dzień słoneczny, który przyświeca sam Bóg Swoją Miłością. Warto iść z Bogiem przez życie na czele z Panem Jezusem Chrystusem niż żyć bez Niego i dożywać tutaj na ziemi w doczesności "dobrych" chwil bo każda taka "dobra"chwila bez Chrystusa jako Zbawiciela, Pana i Boga w sercu jest złą chwilą i straconym czasem.
Nie zamieniłbym najgorszym dzień z Chrystusem na najlepszy bez Chrystusa w tym świecie, bo każdy dzień z Panem Jezusem Chrystusem jest lepszy od minionego. Dlaczego ? Odpowiedź jest prosta: Ponieważ jest z Bogiem. Może to życie wśród doświadczeń, pokus i prób, ale z perspektywą na przyszłość wspaniałej wieczności w ramionach Miłości Boga Ojca, której to Miłości nie będzie końca.
Jeżeli jeszcze nie przekazałeś steru swojego życia w ręce Pana Jezusa Chrystusa to uczyń to teraz. Postanów to w tym momencie, że chcesz żyć dla Chrystusa. Uczyń krok wiary w kierunku Boga przychodząc do Chrystusa.
Z Panem Jezusem Chrystusem chociaż tutaj na ziemi przechodzimy trudne chwile to jednak będziemy żyli wiecznie w wspaniałej radości, której On jest źródłem owej radości - JEZUS CHRYSTUS.

sobota, 15 czerwca 2019

CHRZEŚCIJAŃSTWO - JEDNO Z WIELU RELIGII

Chrześcijaństwo  jest religią tak jak inne religie typu islam, buddyzm czy hinduizm. Dlaczego tak ? Już śpieszę wyjaśnić. Najpierw wszystkich zachęcam do zapoznania się z artykułem pt.:Jest różnica "Nawrócenie na chrześcijaństwo" albo "Nawrócenie do Chrystusa" i jest to bardzo duża różnica. Polecam również w tym temacie artykuł pt.: 
Można zmienić religię z pogańskiej na chrześcijańską, ale dalej  mieć nie zmienione serce, bo prawdziwa zmiana serca następuję przy nawróceniu się do Pana Jezusa Chrystusa, nie zaś przy zmianie religii z takiej na inną. Można przejść z kościoła katolickiego do jakiegoś kościoła protestanckiego, ewangelicznie biblijnie wierzącego i iść na potępienie. Drogi czytelniku trzeba przejść na stronę Chrystusa, a On poprowadzi i podpowie Ci co masz dalej robić ze swoim życiem tylko Go słuchaj, bądź Mu bezwzględnie posłuszną osobą bo wtedy przynosisz Mu największą chwałę, wywyższenie Jego Imienia i uwielbienie Jego osobie.
Jedynie co musisz zrobić to przyjść do Chrystusa,  nawrócić się do Niego, a On zmieni twoje wnętrze, zmieni twój sposób myślenia, mówienia i życia. Chrystus to nie jest religia to żywa realna Osoba z którą można mieć kontakt, relację i to relację MIŁOŚCI, dialog dwojga osób a nie monolog jednej osoby.
Nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa a On zmieni wszystko inne i mając rozeznanie między dobrem a złem, będziesz wybierał to, co dobre bo taką zmianę dokonuje Pan Jezus Chrystus w twoim sercu.

poniedziałek, 3 czerwca 2019

DO JAKIEGO ODŁAMU CHRZEŚCIJAŃSTWA BYŚCIE SIĘ ZALICZYLI ?

Na Facebooku ktoś zadał pytanie:
" Do jakiego odłamu chrześcijaństwa byście się zaliczyli?"

Moja odpowiedź brzmi: Do żadnego. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak "odłam chrześcijaństwa", albo coś jest chrześcijaństwem, albo nim nie jest. Nie ma trzeciej opcji. Pan Jezus Chrystus powiedział:
" Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,..."
 (Ew.Mat.12:30) 

Albo jesteś z Bogiem , albo jesteś przeciw Bogu. Nieprzyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jest jednoznaczne z odrzuceniem Jego osoby w swoim życiu. Ktoś, kiedyś mi powiedział, że on nie odrzuca Chrystusa tylko Go nie przyjmuje, ale to jest to samo, co odrzucenie Jego osoby.
Ja wiem, że jest sporo różnych denominacji i związków wyznaniowych w chrześcijaństwie i także powstają nowe lub odłączają się od już istniejących i tworzą nowe, ale to nie w tym rzecz, bowiem to nie daje nam zbawienia, zbawienie daje tylko Osoba, a jest tą Osobą Pan Jezus Chrystus, a nie żaden związek wyznaniowy. Nie chcę być zaliczany do żadnego "odłamu chrześcijaństwa" ale chcę zaliczać się do grona uczniów Chrystusa, którzy pragną naśladować Pana Jezusa Chrystusa w posłuszeństwie Bogu Ojcu.
Drogi czytelniku nie bądź częścią, jakiego "odłamu", ale bądź częścią Bożej rodzimy, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. 
Po prostu zaliczaj się do grona osób, które kochają Pana Jezusa Chrystusa i są Mu posłuszne strzegąc Jego przykazań, żyjąc według nich na co dzień.