środa, 24 kwietnia 2019

OZNAKA PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNIJest takie powiedzenie: "Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie"
Tak to prawda, ale to tak naprawdę połowa prawdy bo druga cześć prawdy jest taka także, że prawdziwego przyjaciela można też poznać po tym jak reaguje na twoje sukcesy, czyli czy cieszy się twoim szczęściem czy tobie zazdrości, ze lepiej Ci się wiedzie niż jemu samemu. A jak Ty reagujesz na powodzenie kogoś, kto jest twoim bliźnim, czy cieszysz się, że może ma się nawet lepiej niż, czy patrzysz na to trochę z zawiścią, z żalem, ze Ty nie masz się tak dobrze, jak ten drugi?
Prawdziwy przyjaciel nie tylko pomaga w potrzebie, ale też cieszy, gdy drugiemu człowiekowi wiedzie się dobrze i układa się w życiu drugiej osoby. Cieszy się szczęściem drugiego.
Prawdziwy przyjaciel cieszy szczęściem innych, ale też płacze z płaczącymi -Rzym, 12:15 
Prawdziwy przyjaciel jest życzliwy ma serce dla drugiego człowieka.
 Kontynuując dalej ten temat zapraszam do filmiku:


poniedziałek, 22 kwietnia 2019

BÓG JEST DLA MNIE WSZYSTKIM = PEŁNE ODDANIE BOGUTo  powyższe zdanie zobowiązuje nas do czegoś, kiedy twierdzimy, że "BÓG JEST DLA MNIE WSZYSTKIM" to znaczy, że Jego słowa są dla nas świętością. Wszystko cokolwiek Bóg  do nas mówi jest Tak i Amen, niepodważalne, nienaruszalne. Każde słowo wychodzące z ust Bożych powinno być dla nas, jako wyznacznik naszej drogi podążania za Nim. Jeżeli naprawdę Bóg jest dla nas wszystkim to także wszystko cokolwiek Bóg mówi jest dla nas pewne, jako ŚWIĘTE SŁOWO BOGA, według którego mamy żyć, postępować. Jeżeli twierdzimy, że Bóg  jest dla nas wszystkim, ale jednoznacznie nie postępujemy zgodnie z tym, czego Bóg naucza to tak naprawdę Bóg nie jest dla nas wszystkim to tak naprawdę mówimy inaczej a postępujemy inaczej, czyli kłamiemy. W pierwszym liście Apostoła Jana w rozdziale drugim i wersecie czwartym mamy zapisane takie słowa:

"Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma."
 

Dalej autor ten kontynuuje  w słowach:


 "Lecz kto zachowuje Słowo ( BOGA) jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w (BOGU) nim jesteśmy." ( 1 Jana 2:5 )


W księdze proroka Izajasza Bóg mówi:

" Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało - mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa."  ( Izaj.66:2)

Tutaj się nie rozchodzi o strach, trwogę, lęk, jakby się pozornie mogło wydawać, ale poważne traktowanie Boga co objawia się w szacunku do tego, co Bóg do nas mówi i respektowaniu Jego słowa przestrzegając i według Jego słów postępując, które  to słowa kieruje do nas BÓG.
Pamiętajmy i zważmy na to, co mówimy, piszemy  gdy powiadamy, że "Bóg jest dla nas wszystkim".
Bo jeżeli postępujemy inaczej niż od nas tego oczekuje Bóg to nie jest Bóg dla nas wszystkim, pozostaje tylko slogan, gdy nasze serce daleko jest od Boga.  
Pan Jezus Chrystus też powiedział:

"Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie."
 (Ew.Mat.15:8) . (Ew.Mar.7:6)


Pamiętajmy o tym i żyjmy w  posłuszeństwie Bogu.  
poniedziałek, 8 kwietnia 2019

GRANICE POZNAWANIA BOGA

Jeżeli ktoś by mnie się zapytał: "Czy poznałeś Boga?" lub "Czy znasz Boga?" Odpowiem: TAK, ale na pytanie "Czy w pełni poznałeś lub wystarczająco poznałeś Boga?" Odpowiem: NIE. Ponieważ Boga nie idzie w pełni poznać, Boga poznaje się całe życie. Bóg jest jak ocean bez dna im głębiej się w Niego zanurzasz tym bardziej widzisz, ze można jeszcze głębiej się zanurzyć, im bardziej poznajesz Boga dowiadujesz się, ze jeszcze Go można bardziej i głębiej poznać i gdy już się wydaje, że poznałeś Boga to zauważasz, ze jeszcze można więcej i więcej,  nigdy nie ma granic możliwości poznawania Boga. Im więcej poznajesz Boga, tym bardziej chcesz Go jeszcze bardziej poznawać i tak to dzieje się cały czas.  Jest takie świeckie przysłowie:
 "W miarę jedzenia rośnie apetyt"
To jest odnośnie poznawania  Boga, im bardziej Go poznajesz tym bardziej Go chcesz więcej poznawać i tutaj się  nie rozchodzi tylko o wzrastaniu wiedzy intelektualnej pojmowania Bogu teologicznie, ale o  naszej osobistej z Nim relacji, poznawaniu Go w naszym osobistym życiu, dostrzegania Jego działania  w naszym życiu na codzień. Bóg to nie religia, ani zbiór zasad i reguł, ale Osoba z którą można się komunikować, nie tylko do niej mówić, ale z Tą Osobą rozmawiać, mieć dialog, społeczność dwóch osób, tutaj mowa "Bóg człowiek, człowiek Bóg".
Bóg jest niesamowitą istotą z którą można mieć społeczność przez 24 godziny na dobę, nieustannie.
Bóg nie jest niemą figurką, która nie mówi, czy obrazem, który nie przemawia, zgodnie z takim powiedzeniem: "Dziad mówił do obrazu, a obraz, ani razu".
Bóg jest przemawiająca do serca ludzkiego Osobą, chociaż jest duchem i to Świętym Duchem, który mówi do naszego serca, ale też ma moc i przemawiać głosem fizycznym, gdy chce, jest Bogiem Suwerennym.
Poprzez kontakt z Bogiem poznajemy Jego charakter i  naturę. On nas zmienia , kształtuje w tym czasie na Swój Boży, Święty obraz i podobieństwo.
Drogi czytelniku zapraszam Ciebie do poznawania Boga, każdego dnia.
Wejdź z Nim w społeczność. Rozmyślaj o Jego wielkości, atrybutach, jakim jest, o Jego wielkiej miłości  do Ciebie skoro Chrystus oddał za Ciebie życie i dla Ciebie zmartwychwstał.

sobota, 6 kwietnia 2019

NOWY PORZĄDEK W CHRYSTUSIE

Pan Jezus Chrystus zburzył porządek religijny, tradycji do których ludzie byli przyzwyczajeni.
W liście do Hebrajczyków 7:18 mamy napisane:
"Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi."
Chrystus zmienił porządek kapłański, dotąd wszyscy pochodzili z jednego rodu i łączyło ich pokrewieństwo z pokolenia Lewiego teraz zaś narodził się człowiek z pokolenia Judy, Arcykapłan w którym to pokoleniu nie było żadnego kapłana.
Pan Jezus Chrystus czyni nowe rzeczy, wprowadza nowe zasady, które już nie są z ramienia człowieka, z tradycji ludzkiej, ale prawdziwie z Boga.