sobota, 27 marca 2010

KRZYŻ


Krzyż kojarzy nam się z wizerunkiem, który gdzieś tam wisi na ścianie czy
znajduje się na wieży budynku kościelnego. Śpiewamy nawet pieśni mówiące
o krzyżu np. m.in  znajdują się tam takie słowa:
„W krzyżu tam moje jest zbawienie” albo „Klęknij przy krzyżu…” tutaj
wcale nie rozchodzi się, aby klękać przed wizerunkiem (Izaj.44:19).
Krzyż to poświęcenie się Pana Jezusa Chrystusa za nas, ta ofiara którą
Pan Jezus Chrystus złożył za nas na okup. Jego pełne oddanie się miłości
do nas (Izaj.53). Przyjść do krzyża, to przyjść po oczyszczenie się w
Krwi Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z grzechów, to zakończyć
życie bez Boga a rozpocząć nowe życie z Bogiem, z  Panem Jezusem
Chrystusem (Rzym.6:6-10) . (Gal.2:20). Przez krzyż do zbawienia, przez
krzyż do życia wiecznego a więc przez Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło
miłości i poświęcenia.

KRZYŻ

Krzyż kojarzy nam się z wizerunkiem, który gdzieś tam wisi na ścianie czy znajduje się na wieży budynku kościelnego. Śpiewamy nawet pieśni mówiące o krzyżu np. m.in  znajdują się tam takie słowa: „W krzyżu tam moje jest zbawienie” albo „Klęknij przy krzyżu…” tutaj wcale nie rozchodzi się, aby klękać przed wizerunkiem (Izaj.44:19). Krzyż to poświęcenie się Pana Jezusa Chrystusa za nas, ta ofiara którą Pan Jezus Chrystus złożył za nas na okup. Jego pełne oddanie się miłości do nas (Izaj.53). Przyjść do krzyża, to przyjść po oczyszczenie się w Krwi Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z grzechów, to zakończyć życie bez Boga a rozpocząć nowe życie z Bogiem, z  Panem Jezusem Chrystusem (Rzym.6:6-10) . (Gal.2:20). Przez krzyż do zbawienia, przez krzyż do życia wiecznego a więc przez Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło miłości i poświęcenia.

 

poniedziałek, 22 marca 2010

CENTRUM EWANGELII

Co jest centrum Ewangelii ?
W głoszeniu apostoła Pawła centrum był Chrystus. Czytamy bowiem w 1 liście do Korynt. 1:17. centrum prawdziwego chrześcijaństwa jest Chrystus a nie chrzest. Takie niewłaściwe tłumaczenie słowa „chrześcijanin” od chrztu wzięło się z nieznajomości oryginalnego znaczenia słowa „chrześcijanin” christianois czyli Chrystusowy należący do Chrystusa. A słowo „chrzest” oznacza greckie słowo „baptizo” czyli zanurzenie. Pierwotnie w kościele chrzczono poprzez zanurzenie. Czym jest chrzest i jakie jest jego znaczenie można przeczytać w liście do Rzym.6:3-4. Kol.2:12. Natomiast chrzest nie jest tożsame z przyjęciem Chrystusa. Chrzest nie jest centrum ewangelii, ale Chrystus. Nasz Pan i Zbawiciel JEZUS CHRYSTUS jest centrum ewangelii. Dlatego też śmiem stwierdzić, że  w 966 r. Polska przyjęła chrzest, ale nie przyjęła Chrystusa i Polska potrzebuje dzisiaj przyjąć JEZUSA CHRYSTUSA jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela i uznać Jego królem i Panem Polski
(Ps.33:12) . (Ps.144:15)

piątek, 5 marca 2010

Wyznanie, że JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM

JEZU CHRYSTE, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię PANEM, MOIM PANEM, PANEM całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, Panie. Ty przejmij kierowanie. Uczyń abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej. Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem, ani pieniędzy, ani przyjemności, nałogu, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daje Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Ja nie chcę już dłużej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie.
Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i pozostań ze mną na zawsze.


Dnia: …………………..

Podpis:…………………………………………………………

Czy Jezus Chrystus JEST TWOIM PANEM ???
chcesz to potwierdzić ?  Skopiuj, wydrukuj, przemódl, przemyśl i zdecyduj…