poniedziałek, 16 lipca 2012

„Jednościowcy” i „Trynitarni”

Zastanawia mnie ostatnio podziały jakie są i powstają między chrześcijanami,dlaczego tak się dzieje? Strasznie jest podzielone chrześcijaństwo tutaj właśnie widać chrześcijaństwo jako religię, a nie jako społeczność z żywym i realnym Bogiem, Jezusem Chrystusem i stąd to też wynika. Wierzący nie umieją się porozumieć ze sobą, w jednym zborze, kościele jest setki tysięcy różniących się zdań i do tego teraz spotykam się z kolejnym podziałem wierzących w Chrystusa jako Boga podzielonych na „Jednościowców” i „Trynitarnych”  i zastanawia mnie skąd takie podziały? Ale jedno wiem napewno , że to nie jest dobre, ale że jest wynikiem  tego, jak daleko Kościół Boży odszedł od korzeni, od źródła Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i stąd między innymi te podziały powstały i są one sztuczne nie mające poparcia w Biblii. Często jest to zwada o słowa: To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.” (2 list do Tymoteusza 2:14) „A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory,…  ( 2 Tymoteusza 2:24a)
Znam ludzi i z jednej i z drugiej strony tzw. „Trynitarnych” i „Jednościowców” i  wiele rozmawiałem z nimi na ten i wiele tym podobnych tematów i stwierdziłem na podstawie moich doświadczeń i rozmów osób z którymi osobiście się spotkałem wszyscy wierzą w to samo to znaczy „Trynitarni” i „Jednościowcy”  inaczej nazywając bowiem wszyscy twierdzą, że BÓG JEST JEDEN i tutaj z tym musimy się zgodzić bowiem Pismo Święte jasno i wyraźnie nam mówi, że Bóg jest jeden: Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!” (V Mojż.6:4) oraz sam Pan Jezus Chrystus powiedział:Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.” (Ew.Marka 12:29). Ja osobiście nie chcę się klasyfikować ani do jednej ani do drugiej grupy ludzi, bowiem one powstały na skutek podziałów wymyślonych przez ludzi, a co do tego tematu to wszystkich zapraszam do artykułu na stronie: https://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/bog-jest-jeden.html

środa, 11 lipca 2012

WIARA ZBAWCZAW Biblii jest napisane: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.”  (Jakuba 2:19)
To właściwa wiara a może inaczej właściwie ukierunkowana wiara bo sam Pan Jezus Chrystus powiedział, że Bóg jest jeden:
Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.(Ew.Marka 12:29) Bóg jest jeden i to prawda, ale zobaczmy demony też wierzą w to , że Bóg jest jeden i wierzą w tego jednego i jedynie prawdziwego Boga a jednak demonami pozostają i nie zmieniają się w prawe anioły światłości. Wiara, że Bóg jest jeden jest prawdziwa biblijnie, ale widzimy, że i z tą wiarą możemy skończyć w wiecznym potępieniu, ale jest wiara zbawcza i ona jest zapisana w Ewangelii Jana 3:16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” oraz z 1 listu Jana 4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.”   i to jest ta  jedyna i jedynie ZBAWCZA WIARA.

BOŻE JARZMO

Bracie i siostro ważne jest osobiste prowadzenie przez Boga w Twoim życiu, kiedy ktoś (brat czy siostra w Chrystusie) daje Ci jakąś radę, ale Ty wiesz wyraźnie, że Bóg wskazuje Ci na coś w Twoim życiu i Ty idziesz zgodnie z tym co wskazuje Ci Duch Święty, mimo że ktoś z Twoich znajomych wierzących, ze zboru radzi inaczej, masz powiedzieć „NIE!!!!”
Nie wchodzić pod jarzmo „człowieka”, a wchodzić pod „jarzmo” Ducha Świętego, które jest miłe i lekkie. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” ( Ew.Mat.11:30)