piątek, 28 grudnia 2018

ŚMIERĆ WIERNYCH BOGU

"Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego." (Ps.116:8)

W 2018 roku dużo osób zakończyło swoje życie, ludzie Ci byli oddani Bogu i często wydawać by się mogło ich koniec nastąpił za wcześnie, jeszcze mogli tyle dobrego zdziałać jak na przykład:Piotr Stępniak, Paweł Godawa, Marek Nowak. Ludzie Ci mieli niewiele ponad 50 lat, a niedawno także Alina Wieja, która przeżyła 62 lata, a jeszcze miesiąc wcześniej świętowali Henryk i Alina Wieja swoją 39 rocznicę ślubu będąc w Izraelu, jak sam o tym pisał jej mąż >>> TUTAJ <<<
Niedawno kolejna młoda osoba odeszła na wskutek choroby na którą cierpiała, a przecież była wierząca i kochała swojego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, któremu służyła, której to zdjęcie można obejrzeć >>> TUTAJ <<< A jej świadectwo można posłuchać na stronie Kościoła w Malince: https://malinka.org.pl/archiwum-audio/?link=2016-07-24_mc
 Tutaj jest osoba w okolicach 50 lat życia. Można by zadać pytanie: "Czy nie za wcześnie?"
No cóż,... My nie znamy planów i zamiarów Boga. Dla nas to może za wcześnie, ale dla Boga to odpowiedni czas. Pan i Bóg inaczej mierzy czas. W swoim czasie każdy z nas będzie musiał opuścić tę ziemię, czy się to nam podoba czy nie. Lecz ostatnio dochodzą nam do uszu naszych wierzących Braci i sióstr w Chrystusie o śmierci współwyznawców i to w naszym mniemaniu za wcześnie i jeszcze przecież tak potrzebni innym ludziom tu na ziemi. Zapewne trzeba by tu wiele nazwisk wpisać osób, które odeszły z tego świata w Panu Jezusie Chrystusie i jeszcze w wieku, który nie wskazuje by umierać. Sam znam takie osoby, które według mnie za wcześnie zmarły, ale to nie mi decydować o życiu drugiej osoby, a Bogu. W szczególności dzisiaj tematem tego artykułu jest śmierć osób, które należały do Chrystusa i Go swoim życiem naśladowały i były w wieku aktywnym dla Królestwa Bożego i mogły jeszcze wiele zdziałać, ale przyszedł kres ich życia na ziemi, i tutaj nasuwa mi się powyższy werset z Psalmu 116 i werset 8, gdzie jest powiedziane, że "drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego."
W Biblii w księdze Apokalipsy inaczej zwaną księgą Objawienie św. Jana mamy zapisaną Bożą prawdę, która brzmi:
"Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.”   (Obj.14:12)
Tym Panem jest nie kto inny jak JEZUS CHRYSTUS,  jeżeli taka osoba odchodzi z tego doczesnego, ziemskiego  świata będąc w Chrystusie pojednana z Bogiem to tak naprawdę przechodzi do innej, lepszej formy życia. Związku z tym zapraszam do artykułu pt.:

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W CHRYSTUSIE UMIERAJĄCzy tak naprawdę słowo "śmierć" lub "umrzeć" lub "umieranie" jest przez nas dobrze rozumiane?
Czy Boże dziecko, czyli osoba , która powierzyła kiedyś swoje życie w ręce Pana Jezusa Chrystusa podlega śmierci i umiera?
Na te i inne pytania odpowiedź znajdujemy w poniższym temacie artykułu pt.:

CZY BOŻE DZIECKO PODLEGA ŚMIERCI I SĄDOWI ?Reinhard Bonnke powiedział:
Żałoba jest szczególnym rodzajem bólu - niemożliwym do przekazania. Zawsze tak było. Kiedy osobista strata oznacza stratę bliskiej osoby, nic nie boli bardziej. To może się zdarzyć rodzinie. To może zdarzyć się całemu narodowi. Ale Jezus powiedział: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem". Zmartwychwstanie całkowicie zawiera się w Jezusie. Jeśli masz Chrystusa jesteś w zmartwychwstaniu. Jeśli umrzesz będąc już za życia martwym z powodu swoich grzechów - pozostaniesz martwy w swoich grzechach. Jeśli umrzesz żyjąc w Chrystusie, pozostaniesz przy życiu w Chrystusie - na zawsze. To są jedyne warianty!

Chrystus dla wszystkich Narodów / CfaN Poland

niedziela, 23 grudnia 2018

ŚWIĘTA RODZINNE

Święta Bożego Narodzenia w naszym kraju uchodzą za  najbardziej ze świąt świętami rodzinnymi. Oczywiście piękne to jest gdy rodzina w zgodzie i miłości zasiada do kolacji do stołu, ale znam przykład, kiedy członkowie rodziny są skłóceni, ale raz w roku jakimś cudem spożywają razem kolacje wigilijną, ale potem ranią siebie kłócąc się. To się nazywa OBŁUDA.
A co na przykład z tymi, którzy niedawno tuż przed świętami stracili swoich bliskich, członków rodzin, którzy się kochali? Na przykład w wypadku na kopalni w republice czeskiej w Karwinie, gdzie zginęło około 13 polaków, którzy na tej kopalni pracowali.  Dla ich rodzin te święta będą największym koszmarem, czasem bólu, cierpienia i łez, czasem żałoby, a nie radości, ponieważ stracili ukochanego członka swojej rodziny. Co z tymi, którzy nie mają już nikogo z rodziny i są zupełnie sami, czy dla nich to już nie są święta? Są na marginesie społeczeństwa ? Oczywiście niektórzy chcą być sami i spędzić ten czas na przykład na relacji z Bogiem sam na sam.
Drogi czytelniku pomyśl o tym, który uważasz te święta za "Rodzinne", że jest ktoś kto chciałby też tak powiedzieć, ale nie może bo jest sam. Jeżeli dożyjesz przyszłych świąt, bo może te święta już masz zaplanowane, żeby pomyśleć o kimś z kim mógłbyś dzielić ten czas i poświęcić ten ułamek swojego życia dla bliźniego swego. Nie myśl tylko o sobie. Pomyśl także o drugim człowieku.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”  (Ew.Mat.22:39).


Polecam również artykuł, który jest godny uwagi pt.: " MIŁUJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO"  na który możesz kliknąć       >>> TUTAJ  <<<

środa, 19 grudnia 2018

CZTERY PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

Pochodzi ze strony: http://rnz.org.pl/

Co znaczy określenie "BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE"

Określenie "Bracia i Siostry w Panu Jezusie Chrystusie" oznacza tych, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa i przyjęli Go do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana.
W Ewangelii Jana 1:12-13 mamy zapisane takie słowa:
"Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, (BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga." (Ew.Jana 1:12-13)
Szerzej na temat Co oznacza przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca zapraszam do artykułu tutaj: >>>KLIKNIJ<<<

 Wszyscy, którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa  w ten sposób, narodzili się na nowo z Bożego Ducha i tak stał się ich Bóg ich Ojcem, a oni Jego dziećmi (synami i córkami) a wzajemnie Ci ludzie stali się dla siebie wzajemnie rodzeństwem w Duchu Chrystusowym, braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przez Jego Krew, łączy ich jedno Boże DNA.  Ci którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa i powierzyli Mu w ten sposób ster swojego życia, aby On nim kierował narodzili się na nowo z Boga i to niezależnie z jakiego związku wyznaniowego, denominacji, kościoła. Każdy kto ten krok wiary uczynił w kierunku Boga jest dzieckiem Bożym. Wierzę, że  Bóg ma swoje dzieci w każdym kościele chrześcijańskim, osoby które dopuściły Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga do swojego serca.  Tak więc mamy wtedy jednego Ojca-Boga i wzajemnie sobie jesteśmy krewnymi na bazie przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, a nie przynależności kościelnej, kto do jakiego kościoła należy.
Mając jednego i tego samego Ojca, którym jest Bóg na wskutek  więzi Krwi Pana Jezusa Chrystusa poprzez przyjęcie Go swojego serca  jesteśmy dla siebie rodzeństwem, Bożą rodziną, braćmi siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego, w jego zbawcze dzieło dokonane dla nas krzyżu Golgoty.

Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś tego kroku wiary w kierunku Boga, jakim jest przyjęcie JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela i Pana to  poczytaj o czterech prawach duchowego życia
tutaj: 
niedziela, 16 grudnia 2018

CHRYSTUS JEST WIECZNY

CZY WIESZ, ŻE PAN JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM ?

Ewangelii Jana 1:1 Syn Boży jest nazywany Bogiem: „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) . 
W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”  W księdze proroka Izajasza 9:5 jest napisane:” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. ”   W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „  A w liście do Rzymian 9:5 czytamy: ” …do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim ,Bóg błogosławiony na wieki. Amen. „
 Pan Jezus Chrystus odpowiada Filipowi:” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? „  A w Ewangelii Jana 10:30 Pan Jezus Chrystus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  W innym miejscu Słowa Bożego o Panu Jezusie Chrystusie  czytamy:  ” … upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ( Kolosan 1:19 )    ” …w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości „  ( Kolosan 2:9 )

A więc, jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem to On nie ma początku, ani końca swego istnienia, a raczej to od Niego bierze początek wszelkie istnienie: 
"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko." (Dzieje 
Ap.17:24-25) 
W liście do Hebrajczyków 7:1-3 mamy zapisane takie słowa:
"Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze."

Co znaczy co do Pana Jezusa określenie "Syn Boży" zapraszam do artykułu pt.: 

Pragnę tylko pokrótce pokazać udział Osoby Pana Jezusa Chrystusa w osobach żyjących za czasów Starego Testamentu.

Apostoł Paweł  napisało narodzie izraelskim Starego Testamentu takie słowa:

" A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus." ( 1 Korynt.10:1-4)

O Mojżeszu z kolei Pismo Święte powiada:

"Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,  i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. " (Hebr.11:24-26)

To tylko niektóre fragmenty z całości Pisma Świętego o Bożych ludziach Starego Testamentu, którzy mieli styczność z Panem Jezusem Chrystusem. Można by jeszcze wiele innych przykładów.
Przez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa został stworzony ten świat. I wszelkie dobro pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa.
Tak więc Chrystus nie został stworzony, ale sam jest Stwórcą. Chrystus nie ma początku swego w Betlejem judzkim. ale istniał od zawsze, Chrystus jest Wieczny, lecz tam w Betlejem przyjął postać człowieka. Bóg objawił swoje prawdziwe Imię a ono brzmi: JEZUS czyli BÓG ZBAWICIEL. Mesjasz - CHRYSTUS nie zwykły, szczególny człowiek pomazaniec Pański, namaszczony przez Bożego Świętego Ducha, obecny w fizycznym ciele Bóg dla odkupienia człowieka z jego grzechów i win.
Drogi czytelniku Wigilia Bożego narodzenia to nie jest początek zaistnienia Chrystusa, jakoby Bóg Ojciec w tym dniu Go stworzył, ale to Bóg jako Ojciec przyszedł osobiście zbawić nas grzeszników, ponieważ w ciele człowieka pojawił się grzech na ziemi i w tym też ciele powienien zostać osądzony o czym wspomina Apostoł Paweł w liście do Rzymian:

"On (BÓG) to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,..."  (Rzym. 8:3 ) Tłumaczenie według Biblii Tysiąclecia.

Kontynuując dalej ten temat polecam takie artykuły jak:

"PREEGZYSTENCJA CHRYSTUSA

 

"BÓG JEST JEDEN"


poniedziałek, 10 grudnia 2018

OD NOWEGO ROKU ZACZNĘ NOWE ŻYCIE

Zbliża się koniec roku i wiele osób składa deklaracje, że od nowego roku zaczną nowe, inne, lepsze życie. Na przykład rzucą palenie papierosów inni rzucą picie alkoholu i tym podobne, a inny mówią od jutra nie będę pił kawy itd. Pytanie brzmi: Dlaczego nie od dziś zacząć te zmiany,od teraz, dlaczego od jutra, od nowego roku? Prawda jest taka, że człowiek tak naprawdę jeszcze nie chce skończyć z grzechem lubi go, a nawet kocha, jeszcze chce sobie dogadzać. W  Bożym Słowie jasno jest napisane:
"Oto TERAZ czas łaski, Oto TERAZ dzień zbawienia."  ( 2 Korynt.6:2 )
DZISIAJ TERAZ jest ten czas ta chwila w TYM MOMENCIE  jest ten czas na zmianę, jutro może być za późno, życie nasze trwa chwilę chociażby to trwało 80 czy 90 lat.
W liście św. Jakuba mamy zapisane takie słowa:
"Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika." (Jak.4:14)
W księdze proroka Izajasza 40:6-8 jest napisane:
"Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie,..."
Słowo to także zacytował Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w 1 rozdziale 24 wersecie.
 Oto tyle jest lat życia na ziemi, mijają bardzo szybko. Nie mamy gwarancji jutra, ale chociaż dane by było Tobie jeszcze wiele lat życia na ziemi to każdy dzień pozostawania w grzechu jest dniem straconym i każda chwila bez Chrystusa panującego w naszym życiu jest bezpowrotnie stracona. 

NIE CZEKAJ!!!  ZACZNIJ JUŻ TERAZ ZMIENIAĆ ŻYCIE!!!PODPORZĄDKUJ JUŻ TERAZ SWOJE ŻYCIE PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI!!!

NAPRAWDĘ WARTO!!!
Szkoda czasu na marnowanie czasu. Zacznij od teraz, od tej chwili, od tego momentu. Nie czekaj nie tylko na nowy rok, ale nie czekaj nawet na jutro. TERAZ, DZISIAJ TA CHWILA, TA MINUTA, SEKUNDA, OBECNY CZAS jest stosowna chwilą na lepsza zmianę w twoim życiu.
Zacznij od teraz naprawdę, na poważnie życie z Bogiem, a nigdy tego nie pożałujesz, nie czekaj na jutro, bo Bóg daje Ci teraz ten czas na upamiętanie. Wczoraj minęło, teraz, dzisiaj należy do Ciebie, jutro może być za późno.
 
 "Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy,TERAZ jednak WZYWA WSZĘDZIE  WSZYSTKICH ludzi, aby się UPAMIĘTALI," (Dzieje Ap.17:30)

Bóg Wzywa TERAZ, WSZĘDZIE, WSZYSTKICH:

"Przeto UPAMIĘTAJCIE i NAWRÓĆCIE się, aby były zgładzone grzechy wasze," (Dzieje Ap.3:19)

czwartek, 6 grudnia 2018

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLII"A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł:

Czy rozumiesz to, co czytasz? "
( Dzieje Ap.8:30 )
CZYTANIE BIBLII ZE ZROZUMIENIEMProblemem wielu ludzi czytających Pismo Święte jest to, że czytają tę księgę bez zrozumienia, albo bez właściwego zrozumienia czytanego tekstu i dlatego tworzą się przeróżne teorie wręcz zakrawające na herezję.

Kolejnym problemem ludzi przy czytaniu Biblii jest to, że czytają cieleśnie, czyli starając się rozumieć umysłem, ludzkim rozumem, czyli po ludzku. Apostoł Paweł napisał:

"Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. " (1 Korynt.2:14)

Natomiast Juda w swoim liście napisał:

"To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha." (Judy 1:19)

Biblię nie czyta się tak jak zwykłą książkę, to jest zupełnie inna lektura, ją trzeba czytać Duchem i to Bożym Duchem nie ludzkim, aczkolwiek w duchu człowieka Boży Duch objawia znaczenie jej treści. 
Biblię nie czyta się jak zwykłą książkę tylko literalnie, ale duchowo, która ma głęboką myśl w treści, przesłanie od Boga. W Biblii są opisane przeróżne historie, miłe, dobre, jak i trudne, ciężkie do zrozumienia, ale przykład dla nas, byśmy tak nie postępowali a postępowali inaczej. Apostoł Paweł napisał:

"... Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.(chodzi o naród izraelski wychodzący z Egiptu znajdujący się na pustyni, którzy grzeszyli wobec Boga) A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.(...)A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków." (1 Korynt.10:6.11)

Biblia, Pismo Święte to spisane Boże Słowo przez które do nas przemawia Bóg na różne sposoby, ostrzega, napomina zachęcając do właściwego postępowania do podjęcia właściwej decyzji, koryguje, wskazuje. Najlepiej to pokazuje poniższy tekst:

" Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,..."  ( 2 Tym. 3:16 )

W jakim celu?

 Odpowiedź znajdujemy w dalszym fragmencie tego tekstu w wersecie 17, a brzmi on tak:

"...aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. "

Abyśmy  jako Boży ludzie we wszystkim postępowali w taki sposób by podobać się Bogu.

Kontynuując dalej ten temat zapraszam do artykułu klikając w poniższy tytuł:poniedziałek, 3 grudnia 2018

PRZYŁĄCZ SIĘ DO JEZUSA

Niektórzy pytają "Gdzie trzeba się zapisać, aby zostać zbawiony i być w niebie?'
Albo "Gdzie i do kogo się mam przyłączyć, aby mieć życie wieczne?"
Odpowiedź jest prosta: Zapisz się i przyłącz do  Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga, oto trzeba zrobić by mieć życie wieczne i znaleźć się w królestwie Bożym zwanym tez niebem, przyłączyć się do Osoby Pana Jezusa Chrystusa. Drogi czytelniku, jeżeli chcesz po śmierci w królestwie Boga, Ojca Miłości to już teraz przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa i zawołaj do Niego:
"Jezu chcę się do Ciebie przyłączyć, oddać się Tobie."
A Pan Jezus Chrystus powiedział:
"... tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz." (Ew.Jana 6:36)
Pan Jezus Chrystus wręcz mówi: "Pójdźcie do mnie wszyscy...." (Ew.Mat.11:28)
Pan Jezus Chrystus powiedział także:
"... radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane." (Ew.Łuk.10:19)
Zapisz się do Pana Jezusa Chrystusa. Bóg czeka na twój krok wiary w Jego kierunku, a wtedy twoje imię zostanie zapisane w księdze  żywota Bożego Baranka w niebie i staniesz się częścią królestwa Bożego.

Przyłącz się do Chrystusa Jezusa już teraz, a nigdy już później nie pożałujesz tej decyzji, będziesz szczęśliwy na zawsze w królestwie Ojca Miłości!