niedziela, 5 marca 2017

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W CHRYSTUSIE UMIERAJĄ

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.” (Obj.14:12)
Kilka razy już mi się zdarzyło prowadzić ceremonię pogrzebową i też często cytuję ten fragment. Niektórzy uważają, że ten tekst tyczy się ludzi żyjących w wielkim ucisku, a ja uważam, że ta prawda tyczy się każdego człowieka żyjącego dzisiaj. Czytamy tutaj, że błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają a tym Panem jest Jezus Chrystus. Dlaczego szczęśliwi? Dlatego, ze ci ludzie odchodzą do lepszego świata do którego ich prowadzi sam Pan Jezus Chrystus, gdzie nie ma bólu, cierpienia, smutku, mozołu i łez. Nie ma też śmierci, ani chorób, lecz jest jedno wielkie wiecznie panujące szczęście i radość, którego źródłem jest sam Pan Jezus Chrystus, który wieczną Miłością. Lecz, aby być tym „szczęśliwcem”, którym umiera z Chrystusem i przechodzi z Nim na drugi brzeg życia trzeba najpierw zacząć z Nim żyć tutaj za życia na ziemi. Mój rodzony brat napisał pieśń w której refren brzmi:Mieć Pana w sercu to wspaniała rzecz, żyć z Nim na co dzień w sobie Go mieć. Najgorsza i najbardziej tragiczna rzecz dla człowieka to umierać bez Chrystusa. Umierając bez Chrystusa człowiek idzie na potępienie, lecz z Chrystusem jest zbawiony i idzie do Królestwa Bożego w którym rządzi Miłość, a tą miłością jest Pan Bóg nasz kochający nas Ojciec. Drogi czytelniku jeżeli chcesz być szczęśliwy zaufaj Chrystusowi i powierz Mu swoje życie. On Jezus Chrystus zapłacił swoim życiem za Ciebie, abyś Ty mógł żyć wiecznie w niebie w Jego wspaniałej ojczyźnie, którą przygotował dla Ciebie, gdzie będziesz szczęśliwym człowiekiem przez całą wieczność, to nie jest bajka to jest prawda. Przyjmij tę prawdę do siebie, która jest w Jezusie Chrystusie. On umarł za Ciebie i dla Ciebie zmartwychwstał byś miał z Nim społeczność, jako Bogiem i Ojcem pełnym miłości. Skorzystaj z tej szansy, którą daje Ci teraz Bóg. Będziesz błogosławiony i tak naprawdę nie doświadczysz śmierci, a przejścia do innego świata, którym jest Boże Królestwo, panowanie samego Jezusa Chrystusa i to możesz doświadczać już dziś, tego Bożego królestwa w twoim sercu, panowania tam Jezusa Chrystusa, który będzie kierował i rządził twoim życiem i On będzie za sterem twojego życia, który doprowadzi Cię bezpiecznie do przystani, gdzie będziesz odpoczywał w Nim całą wieczność i radował się Jego Boską obecnością cały czas. Warto uczynić ten krok wiary w kierunku Boga i Pana Jezusa Chrystusa teraz uznając Go za swego Zbawiciela i Pana. Co to znaczy uznać Go jako swego Zbawiciela i Pana?
Po pierwsze:To przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
Po drugie: Uznanie Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana. Zmiana na stanowisku kierowniczym. Oddanie siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruję swoim życiem swoim życiem, lecz PAN i WŁADCA JEZUS CHRYSTUS. Pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu Ojcu. Pan Jezus Chrystus w Biblii nazywany jest Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi do człowieka sam Bóg Ojciec – (Ew.Jana 1:1-4) . (Ew.Jana 1:1-3) . (Obj.19:13) . (Hebr.1:12) .
Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu.
Nie zwlekaj!     Uczyń to teraz póki żyjesz!
W drugim liście apostoła Pawła Pan Bóg mówi:
Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.” (2 list  do Koryntian 6:2)
TERAZ nie później, bo nie wiesz czy za chwilę dla Ciebie się  czas nie skończy i będzie za późno, ale póki serce bije w twoje piersi w twych płucach jest oddech masz możliwość, szansę powierzenia się Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi, bowiem tylko w Nim jest twoje zbawienie. Tylko, jedynie  i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie jest  twoje zbawienie. Nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus.
Boże Słowo mówi: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.”
Pan Bóg mówi, że błogosławieni są ci, którzy w Chrystusie umierają, bowiem Ci idą do raju, do królestwa Bożego, ale żeby w Chrystusie umrzeć i razem z Nim przejść na tamtą stronę brzegu życia trzeba teraz za życia na ziemi zacząć z Chrystusem żyć i do tego zachęcam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz