środa, 13 lutego 2019

ZBAWIENIE TYLKO PRZEZ CIERPIENIE CHRYSTUSA

Ty ani ja nikogo nie zbawisz, ani swoim cierpieniem nikogo z piekła nie uratujesz, tego dokonać mógł tylko jeden i dokonał, a jest nim nasz Pan JEZUS CHRYSTUS.
Żaden ksiądz, misjonarz, biskup, papież, pastor nie uratuje twojej duszy, nikt z ludzi nie ma takiej mocy, ani nawet tak zwana święta Faustyna, lecz TYLKO JEZUS CHRYSTUS 
O Chrystusie jest napisane:
" Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego.  Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami" (Izaj.53:3-9.10-12) 

"On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was." ( 1 Piotra 2:23-24)

Jesteśmy uratowani przez cierpienia Chrystusa, a nie tak jak jest napisane na tym powyższym zdjęciu. Nic nie trzeba dodawać do dzieła Chrystusa. My nie musimy, ani nie możemy nic zasługiwać, ani cierpieć by coś dodać do cierpienia Chrystusa, jakoby Jego cierpienie było mało wystarczające. Dzieło zbawienia jest w pełni dokonane. Pan Jezus Chrystus umierając powiedział: 
"WYKONAŁO SIĘ"

Dzieło zbawienia jest dokonane !

Cierpienie Chrystusa wystarczające.

Polecam artykuły pt.:
 

wtorek, 12 lutego 2019

JEZUS CHRYSTUS ŻYJE


 PAN JEZUS CHRYSTUS JEST REALNIE ISTNIEJĄCĄ OSOBĄDzisiaj Jezusa nie znajdziesz na drzewie krzyża, ani Jego ciała, jako zwłoki leżące w grobie, ale Chrystus Pan zmartwychwstał.
Pełno mamy wizerunków krzyża na którym rzekomo wisi nasz Pan Jezus Chrystus, ale Jego dzisiaj tam nie ma On znajduje się po prawicy Bożej i posłał na ziemię Swojego Ducha Świętego, aby nam pomógł żyć zwycięskim życiem w Panu Jezusie Chrystusie. Drogi czytelniku! 

Dlaczego szukasz żyjącego wśród umarłych? - Ew.Łuk.24:5

Nie znajdziesz Go dzisiaj na krzyżu, ani w grobie,  ale On prawdziwie ŻYJE
Po prostu otwórz swoje serce dla Niego i pozwól Mu tam wejść i przejąć kontrolę w twoim życiu i przejąć stery twojego życia, aby On, Pan Jezus Chrystus mógł Ciebie prowadzić.
Najbezpieczniejsze miejsce dla człowieka to są dłonie Pana Jezusa Chrystusa.
Uczyń ten krok wiary w kierunku Boga i oddaj siebie do dyspozycji Chrystusa, a wtedy z całą pewnością dotrzesz do miejsca wiecznej radości i szczęścia , na zawsze z Bogiem, Ojcem pełnym Miłości.

Polecam artykuł pt.:

niedziela, 10 lutego 2019

BÓG W CENTRUM KOŚCIOŁA

Pewna osoba kiedyś napisała mi, że teraz tam, gdzie jest w tej grupie religijnej czuje się szczęśliwa i spełniona i że to jest jej droga.
Od tego czasu nachodzi mnie myśl z większą lub mniejszą siłą, czy to my mamy czuć  się komfortowo to my mamy czuć się dobrze i być szczęśliwymi? Mówi się do osób nowo nawróconych, aby znaleźli dla siebie taką społeczność, wspólnotę, gdzie naucza się zgodnie z Biblią i gdzie jest atmosfera miłości, po prostu, gdzie się będą dobrze czuli i tak naprawdę główną, centralną sprawą staje się atmosfera grupy, a nie wierność nauki Bożej zapisanej w Piśmie Świętym.
Wtedy to człowiek staje się centrum uwielbienia, a nie Bóg, a przecież tutaj powinno się rozchodzić o Boga, aby Bóg mógł wśród nas dobrze się czuł i był wywyższony i uwielbiony i jeżeli tak nie jest to okradamy Bogu należnej Mu chwały przypisując ją sobie, bo "ja' chcę czuć super fajnie.
Albo oceniamy na zasadzie: "Podobało mi się dzisiejsze nabożeństwo" lub "Nie podobało mi się dzisiaj nabożeństwo"
Trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czy nam się ma podobać to nabożeństwo czy Bogu? Przychodzimy, aby swoje "ego" podnieść czy wywyższyć Chrystusa? To my jako ludzie jesteśmy centrum nabożeństwa czy Bóg? To człowiek jest centralną postacią nabożeństwa czy Bóg?
Tak, dla Boga to człowiek jest najważniejszą istotą wśród Jego stworzeń, koroną wręcz Bożego stworzenia, ale dla ludzi to Bóg powinien być najważniejszy bo inaczej na nasze nabożeństwa wpuszczamy ducha humanizmu, a nie Bożego Ducha Świętego.
Humanizm stawia człowieka w miejsce Boga, a to już jest bardzo niebezpieczne.
Natomiast Boży Duch Święty, który jest także Duchem Chrystusowym stawia na czele Boga i wywyższa Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boży Duch Święty ustanawia tron chwały i uwielbienia dla Imienia Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA.
Tak więc czas zmienić swój sposób myślenia i idąc na spotkanie kościoła być skoncentrowany na Bogu, na wywyższaniu Jego świętego Imienia JEZUS CHRYSTUS i uwielbianiu Jego świętej boskiej Osoby.
Zapraszam również do artykułu pt.:"ATMOSFERA KOŚCIOŁA A CHRYSTUS"

piątek, 8 lutego 2019

CZY ŚWIADEK JEHOWY PO NAWRÓCENIU POWINIEN DAĆ SIE OCHRZCIĆ ?

Czy członek organizacji Świadków Jehowy (Bo tak raczej należało by nazwać) nawrócił się do Chrystusa powinien ponownie dać się ochrzcić ? Otóż taki człowiek, który prawdziwie, szczerze nawrócił się do Jezusa Chrystusa, sam będzie wiedział co ma czynić. Dlaczego ?
Ponieważ w tej organizacji Chrystus nie jest centralną postacią, więc chrzest nie jest tam czyniony w Imię Pana JEZUSA CHRYSTUSA. Pan Jezus Chrystus jest tam co najwyżej Synem Bożym, a Boże Słowo o tym mówi:
"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię JEZUSA CHRYSTUSA na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." (Dzieje Ap.2:38)
"A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?  I rozkazał ich ochrzcić w imię JEZUSA CHRYSTUSA. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni." (Dzieje Ap. 10:44-48 )
"Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.  A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana JEZUSA." (Dzieje Ap.19:1-5)
I tutaj nie chodzi o formułkę chrzcielną, ale o Osobę:
"Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni (zanurzeni) w CHRYSTUSA JEZUSA, w śmierć CHRYSTUSA zostaliśmy (zanurzeni) ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z CHRYSTUSEM przez chrzest w śmierć, abyśmy jak CHRYSTUS wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili." (Rzym.6:3-4)
"Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie (zanurzeni) ochrzczeni, przyoblekliście się w CHRYSTUSA." (Gal.3:27)
"Wraz z  CHRYSTUSEM  zostaliście pogrzebani w chrzcie, w  CHRYSTUSIE też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który CHRYSTUSA wzbudził z martwych. " (Kol.2:12)
Chrzest w wodzie jest też nazywany Chrztem Wiary, bowiem chrzest jest wyznaniem wiary w JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga - Dzieje Ap.8:37) 
Polecam artykuł pt.:

Kolejną bardzo ważną to jest Osoba Ducha Świętego, którą członkowie tej organizacji uważają tylko za czynną moc Boską a przecież w Ewangelii Mateusza 28: 19 jest wymieniony Duch Święty:
"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i DUCHA ŚWIĘTEGO,..."
Imię posiada tylko Osoba. Zapraszam do tematu pt.:
Polecam także artykuł w którym więcej napisałem na temat Chrztu Wodnego:czwartek, 7 lutego 2019

WARTOŚĆ BIBLII - KSIĘGA KSIĄG

W niektórych krajach, gdzie wyznawcy Chrystusa są prześladowani, posiadanie Biblii jest karalne pozbawieniem wolności w łącznie z karą śmierci, ale mimo to dla tych Bożych ludzi Biblia jest Bożym Słowem i z narażeniem życia posiadają ją w swoich domach i nieustannie ją czytają i głoszą z niej, cieszą i rozkoszują każdym jej słowem nawet kosztem własnego życia, często kładą je będąc torturowani, ale mimo to Pismo Święte jest dla nich czymś o wiele ważniejszym niż książka, jest to Księga przez którą przemawia Bóg.
Spójrzmy teraz na reakcje Chrześcijan w Chinach, którym dostarczono Biblię, jak rzucali się na nią, jak głodny rzuca się do chleba:

A u nas w Polsce często traktuje się jaką zwykłą książkę, a kiedy inni gotowi są poświęcić swoje życie. To strasznie, że w kraju tak zwany chrześcijańskim podchodzi się tak do Bożego Słowa. 
Pismo Święte to spisane Boże Słowo,  a niektórzy ujmują jej wartości i tylko na tym tracą.
Dzisiaj w naszym kraju mamy łatwy dostęp do Pisma Świętego i w niektórych domach jest po kilka egzemplarzy, a jeżeli kogoś nie stać na taki egzemplarz to można nabyć ją Nowy Testament na przykład w Międzynarodowym i międzywyznaniowym stowarzyszeniu Gedeonitów, która to Misja zajmuje się rozpowszechnianiem Pisma Świętego Nowego Testamentu.
Dzisiaj także Pismo Święte jest dostępne także na internecie:

 Polecam także inne tematy poruszające kwestię PISMA ŚWIĘTEGO:>>> TUTAJ <<<

niedziela, 3 lutego 2019

KAŻDY PRZED BOGIEM JEST NA RÓWNI GRZESZNIKIEM - POTRZEBUJEMY ZBAWICIELA

Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie bo inaczej grzeszysz ? Ja nie jestem gorszy bo inaczej grzeszę niż Ty, ani też nie jestem lepszy bo wydaje mi się, że Ty bardziej grzeszysz ode mnie.

Każdy jest na równi grzesznikiem, który potrzebuje miłosierdzia i łaski ze strony Boga. Nie ma lepszego  i gorszego grzesznika. 
W Biblii jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i są winni  - Rzym,3:10.23
Nie ma porównania i w ogóle nie powinniśmy się porównywać ze sobą bo jak ten, który tylko źle pomyślał jak i ten, który dopuścił się morderstwa winni są grzechu i koniec osób takich jest w piekle. Nie ma małego i dużego grzechu. Grzech jest grzechem i taki czy inny oddziela nas od Boga - Izaj.59:2.
Drogi czytelniku, jeżeli uważasz, że jesteś lepszy od innego bo nikogo nie zabiłeś i tym sposobem uważasz się za lepszego od twego bliźniego, który być może się tego grzechu dopuścił to czym prędzej się UPAMIĘTAJ !!! 
Zapraszam do artykułu pt. "NIE ZABIJAJ", który znajduje się >>> TUTAJ <<<
Każdy z nas potrzebuje Zbawiciela chociażby człowiek dopuścił się tylko w swoich myślach "najmniejszego" grzechu winien jest przed Bogiem na równi z tym co dopuścił się przestępstwa kryminalnego na przykład morderstwa, ponieważ Bóg nie dzieli grzechu tak jak ludzie dzielą na mniejszy i większy, ale na grzech i ten w mniemaniu ludzkim najmniejszy grzech oddziela nas od Boga, bo nic nieczystego nie wejdzie do królestwa Bożego i dlatego potrzebujemy Zbawiciela, a tym Zbawicielem dla wszystkich ludzi jest jeden Pan, JEZUS CHRYSTUS i to On ratuje człowieka od grzechu i czyni go godny królestwa Bożego na podstawie przelanej Krwi swojej na drzewie krzyża i to On nasz Pan Jezusa Chrystus daje nam wybawienie i ratunek z tego zgubnego dla nas stanu.
Czym prędzej biegnij w ramiona JEZUSA i uczyń Go swoim Zbawicielem i Panem, niech On jest za sterem twojego życia i nim kieruje.
Nie ma znaczenia jak wiele dobrego czyniłeś i jak dużo charytatywnie się udzielałeś. To są właściwe, dobre, szlachetne rzeczy, ale nie wystarczają nam byśmy znaleźli się w królestwie Ojca Miłości. Trzeba być doskonałym jak Bóg, ale nikt z nas taki nie jest, jedynie takim był tylko jeden człowiek CHRYSTUS JEZUS i my Jego sprawiedliwością zostaliśmy usprawiedliwieni, Jego świętością uświęceni o czym napisałem w artykule pt.: "CHRYSTUS NASZĄ DOSKONAŁOŚCIĄ"  do którego zapraszam serdecznie by zapoznać się z treścią tam zawartą.
Polecam również artykuły pt.:


piątek, 1 lutego 2019

NARASTAJĄCY ANTYSEMITYZM W POLSCE

Smutne to jak bardzo narasta antysemityzm, nienawiść do Żydów także w naszym kraju i co gorsza w kościołach Ewangelicznie wierzących. Pan Jezus Chrystus mówi: 
"Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo ZBAWIENIE POCHODZI OD ŻYDÓW" (Ew.Jana 4:22)
 Przypominam, że Pan Jezus Chrystus pochodził według ciała z narodu żydowskiego również Jego matka Maria była żydówką. 
Pan Bóg mówi: 
 "... kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. (Zach.2:12)
 Bóg mówi: 
 "Błogosławiącym tobie pobłogosławię, a tych, którzy tobie będą złorzeczyli i Ja będę złorzeczył ." 
 Z Pierwszej Księgi Mojżeszowej/Rodzaju 12:3 Polecam 10 i 11 rozdział listu do Rzymian. Warto więc odrzucić wszelkie uprzedzenia, nienawiść rasową bo przecież Pan Jezus Chrystus nauczał MIŁOŚCI nawet do nieprzyjaciół swoich. Pan Jezus Chrystus oddał życie za WSZYSTKICH LUDZI, Żydów i nie żydów, pogan i nie pogan. Czas się UPAMIĘTAĆ, żebyśmy nie ponosili konsekwencji swojej nienawiści pod przykrywką rzekomo swojej wiary chrześcijańskich wyrwanych z kontekstu Biblii, Pisma Świętego. Czas zawrócić z tej złej drogi na dobrą BOŻĄ drogę, drogę BOŻEJ MIŁOŚCI, a będziemy doświadczać Jego Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

czwartek, 24 stycznia 2019

CHRYSTUS NASZĄ DOSKONAŁOŚCIĄ

Jakiś czas rozmawiałem z pewnym człowiekiem i wspólnie doszliśmy do wspólnego konsensusu, że  nie jesteśmy bez wad, ale każdy z nas ludzi dopuszcza się wielu uchybień i mamy coś jak się to mówi za uszami, ale nasuwa mi się pytanie: Czy takimi nas stworzył Bóg? Absolutnie NIE!!!
Ale to my ludzie zdecydowaliśmy żyć niezależnie od Boga, po swojemu układać swoje życie co jest poważnym naszym błędem, bo Bóg stworzył nas idealnie, perfekcyjnie doskonałymi, ale myśmy się od tego wzorca sami odcięli i spowodowało w nas to, że zaczęliśmy błądzić
Tak to prawda, nie ma takiego człowieka doskonałego, który by nie zgrzeszył, nie popełnił jakiegoś błędu, ale moi drodzy prawda jest też taka, że aby wejść do nieba trzeba być perfekcyjnie, idealnie doskonałym. Trzeba doskonałym na wzór Boga Ojca, o którym wspomina Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 5:48.
" Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest."
I jedynym takim, który spełniał tym wymogom był nasz Pan Jezus Chrystus, który pełnił doskonale wolę Boga Ojca :
"On JEZUS (...) nie znał grzechu,..." ( 2 Korynt.5:21)
"On  JEZUS grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;" ( 1 Piotra 2:22)
O Panu Jezusie Chrystusie wiele set przed Jego narodzinami napisano:
I wyznaczono mu JEZUSOWI grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż JEZUS bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach." (Izaj,53:9)
Pan Jezus Chrystus powiedział m.in takie słowa:
"...nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. " (Ew.Jana 5:30)
"...Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba." (Ew.Jana 8:29)
Pan Jezus Chrystus był jedynym doskonałym człowiekiem. On wykonał w pełni wolę Boga Ojca i był Mu posłuszny w 100%.
W Nim, w naszym Panu i Zbawcy można było dostrzec doskonałość Boga. Każdy kto jest w Chrystusie, jest doskonały w Nim. W Psalmie 103:110 mamy zapisane takie słowa:
"Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca."
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, ale przez pryzmat Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. On doskonały Chrystus jest w nas, a my ukryci w Nim i odziani Jego sprawiedliwością, świętością, niewinnością, czystością Jego życia. 
W Chrystusie masz nową tożsamość , świętą tożsamość, tożsamość Bożego dziecka, syna i córki, a Bóg jest twoim Ojcem:
"Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." (Rzym.8:1)
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." (2 Korynt.5:17)

sobota, 19 stycznia 2019

Z MIŁOŚCI DO JEZUSA

Imię JEZUS oznacza YHWH Zbawienie, czyli można to przetłumaczyć Bóg Zbawienie, lub Pan Zbawicielem. W Ewangelii Mateusza mamy zapisane takie słowa:
"Porodzi Syna, któremu nadasz imię JEZUS, On bowiem ZBAWI swój lud od jego grzechów . " (Ew.Mat.1:21)
Słowa te wypowiedział Anioł do Józefa męża Marii.
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem pełnym miłości i On objawił się w ciele.
Możemy o tym poczytać:
"A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: BÓG OBJAWIONY został w CIELE, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały." ( 1Tym.3:16 ) Uwspółcześniona Biblia Gdańska.
Pan Jezus  Chrystus poświęcił się dla nas to, co najważniejsze, najwartościowsze, a jest to ŻYCIE. i uczynił to dla nas z miłości do nas, chociaż nie ma nas za co kochać, bo przed Bogiem jesteśmy grzesznikami, ale Jego miłość do nas jest większa niż Jego nienawiść do naszych grzechów.
Boże miłosierdzie góruje na sądem, a Jego łaska nad potępieniem.
Jeżeli Ten Jezus, Ten jedyny prawdziwy Bóg jest twoją MIŁOŚCIĄ to jesteś dla Niego uczynić wszystko. Nie ma dla Ciebie zbyt ciężkiej lub trudnej sprawy, którą miałbyś uczynić dla Boga.
Psalmista Dawid takie słowa zanotował w Psalmie 40 i wersecie 9:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,..."
(Biblia Tysiąclecia)

Apostoł Jan zapisał takie słowa:

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe". (1 Jana 5:3)

Dlaczego przestrzeganie przykazań Bożych nie jest uciążliwe, a wręcz czymś radosnym, tak mamy napisane w powyższym tekście psalmu 40 i wersecie 9. 
Ponieważ siłą napędową jest MIŁOŚĆ DO BOGA.
Z takiej miłości do kogoś możemy poświęcić własne życie. 
Dla osoby rozkochanej w Panu Jezusie Chrystusie nie ma czegoś takiego "Muszę", "Nie wolno mi tego, czy tamtego". Osoba, która miłuje Pana Jezusa Chrystusa jest wolna i niczego nie musi, lecz chce, jest wolna  do tego, by żyć dla Boga i czyni to z radością.Czyni wolę Bożą z radością, z miłości do Boga. Człowiek kochający Boga nie oblicza kosztów, lecz jest gotów poświęcić wszystko dla Boga. Nie ma znaczenia cena, jaką by ewentualnie człowiek musiał zapłacić, liczy się tylko i wyłącznie Jedynie BÓG. Apostoł Paweł napisał do Filipian 3:7-9:
"Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa..."
W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, jak i innych przekładach słowo "śmiecie" jest przetłumaczone jako "gnój". Chrystus dla Apostoła Pawła był wszystkim i wszystko, co do tej pory miało jakikolwiek blask w jego życiu, w obliczu blasku Chrystusa wszystko straciło na znaczeniu.
Jeżeli myślisz, że życie  z Panem Jezusem Chrystusem jest nudne, bo na przykład nie możesz iść na imprezę, bawić się w tym w tym świecie, że nie wolno Ci pić alkoholu, palić papierosów to chcę Ci oznajmić, że się bardzo mylisz i twoje myślenie jest złe, błędne i co najistotniejsze, nie kochasz Pana Boga, Jezusa Chrystusa. 
Bo gdybyś naprawdę miłował lub miłowała Boga nie obliczałbyś lub nie obliczała kosztów, ale z radością porzucił byś człowieku wszystko to, co Jemu się nie podoba a czynił tylko to, co Jemu przynosi  twojemu Panu Bogu Wszechmogącemu Jezusowi Chrystusowi chwałę. 
Jeżeli na przykład alkohol, upijanie się w oczach umiłowanego przez Ciebie Boga jest złe, to z radością to porzucisz dla Chrystusa i tak samo jest z papierosami czy czymkolwiek innym. Nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu porzucić to, co dla Tego, który jest nazwany MIŁOŚCIĄ, a jest Nim BÓG jest złe i rani Jego przepełnionego miłością do Ciebie serce, ponieważ odrodzone przez Bożego Ducha Świętego twoje sumienie nie pozwoli Ci zasmucać niebiańskiego Ojca, ale twoje sumienie będzie chciało czynić to, co jest dobre w oczach Boga i wykonywać Jego wole, będziesz czynić to co jest dobre przed Bogiem z radością, bo twoje miłość do Boga wypełniające twoje serce będzie to czynić.

Pan Jezus Chrystus powiedział:

" Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."  (Ew.Jana 14:15) 

"Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie,..."
                                               (Ew.Jana 14:23) "Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. " (Ew.Jana 15:10)
Jeden z w wykładowców, kiedy uczęszczałem do seminarium powiedział coś takiego:

"Bojaźń przed Bogiem powstrzymuje Cie od zejścia z Jego Bożej drogi,
a miłość do Boga każe ci żyć życiem świętym, czystym podobającym się Bogu

Może to słowo "każe" kojarzy nam się negatywnie podobnie, ja słowo "musi". ale prawda jest taka, kiedy kochasz Boga, to ta miłość do Niego sprawia, że Ty chcesz żyć tak, jak tego pragnie Bóg i jest to także twoim pragnieniem i radością,  kiedy wiesz, że czynisz coś w czym ma Bóg upodobanie.
Kiedy czynisz coś z miłości do Boga to nie jest to dla Ciebie ciężarem, ale ochoczo to czynisz, z radością dla Tego, którego miłujesz.


Polecam tematy:


BOJAŹŃ BOŻA

 

 

MIŁOŚĆ DO BOGA

środa, 16 stycznia 2019

CO SIEJESZ TO BĘDZIESZ ŻĄŁ


Jeżeli siejesz nienawiść będzie żął nienawiść.
Jeżeli siejesz złość będziesz  zbierał złość.
Jeżeli siejesz zamęt sam będzie zbierał zamęt.
Jeżeli siejesz zło to, to zło będziesz zbierał.
Jeżeli siejesz dobro, dobro będzie twoim udziałem.
Jeżeli siejesz pokój, pokój będzie Tobie towarzyszył .
Jeżeli siejesz miłość, miłość będziesz żął.
To, co siejesz tego owoce będziesz zbierał w swoim życiu."A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia." (List do Galacjan.6:9)


  
Zapraszam do wysłuchania rozważania biblijnego pt.: "Prawo siewu i żniwa" >>> TUTAJ <<<