poniedziałek, 13 sierpnia 2018

GRZECH POWSTRZYMUJE OD PODĄŻANIA ZA BOGIEM - JEZUS CHRYSTUS GO USUNĄŁ

Grzech blokuje relacje z Bogiem, ale Pan Jezus Chrystus przyszedł go znieść i nie musisz żyć pod jego naporem i nic Ciebie w tym momencie nie oddziela od Boga, bo Chrystus nas z Bogiem Ojcem połączył. Jeżeli jako wierzącemu w Chrystusa zdarzyło Ci się popaść w grzech to szybko powstań z upadku w grzech i biegnij w kierunku Jezusa Chrystusa, jako twojego Zbawiciela, Pana i Boga i rzuć się w Jego ramiona, On na Ciebie czeka i wzywa Cię Moja Córko, mój synu wracaj do mnie KOCHAM CIĘ! Takim jest prawdziwy Bóg, który objawił się nam w imieniu JEZUS CHRYSTUS, jako miłujący Ojciec swoje dzieci, synów i córki nawet kiedy upadłeś. Jego ramiona są w twoim kierunku zwrócone. Na co czekasz???!!! Skorzystaj z szansy łaski przebaczenia twoich grzechów i nowego życia w Panu Jezusie Chrystusie jakie daje Ci Bóg Ojciec.
Chociaż upadłeś dzisiaj po raz tysięczny to powstań po raz tysięczny pierwszy i idź za Panem Jezusem Chrystusem. Nie wracaj ciągle do swojej przeszłości i nie oskarżaj się również z powodu grzechu, jego niema Pan Jezus Chrystus go usunął na krzyżu, żyj nowym życiem w Chrystusie Jezusie. A  co to znaczy zapraszam Ciebie do artykułu pt.: "NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE"
 Polecam również artykuły pt.:"UPADŁEŚ? POWSTAŃ I IDŹ! "

  Zgrzeszyłeś lub zgrzeszyłaś? Powstań z grzechu i idź do przodu!

 

 

 

czwartek, 9 sierpnia 2018

JA BYM TO ZROBIŁ LEPIEJ

Nie raz usłyszałem zdanie "Ja bym to zrobił, albo zrobiła lepiej"
To jak możesz coś zrobić lepiej od innej osoby to rób, a nie mów, żebyś to zrobił. Jeżeli potrafisz lepiej od kogoś coś zrobić to chwała Bogu i do roboty bo gadać to każdy umie, ale wykazać w praktyce już trudniej. Tak wiele można słów powiedzieć bez pokrycia, ale tutaj liczą się czyny a nie słowa. Na "gębie" jak się to mówi to wielu jest takich mocnych, ale kiedy samemu trzeba coś zrobić to nie ma nikogo.Nie przechwalajmy się jedni przed drugimi i nie stawiajmy siebie wyżej nad swojego bliźniego Jeżeli widzisz naprawdę, ze można coś lepiej uczynić i jesteś w stanie tego dokonać to czyń bo: 
" Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu." (Jak.4:17)
"Nie krytykuj tylko idź i zrób więcej i lepiej a potem możesz wrócić i krytykować" 


Tak więc nie słowa pokazują, że coś lepiej potrafisz a czyny.

wtorek, 7 sierpnia 2018

Z GRZESZNIKAMI NIE BĘDĘ URZĘDOWAŁ

Już kilka razy z ust chrześcijan dane mi było usłyszeć słowa tej treści: "Z grzesznikiem nie będę się modlił" albo "Nie będę z grzesznikami śpiewać" chodzi tutaj o zespół chrześcijański w kościele.
We wszystkich tych przypadkach mi znanych osoby te znalazły się w bardzo złym położeniu. Osoba, która powiedziała, że z grzesznikami nie będzie śpiewać pieśni Bogu na chwałę zaszła w ciążę przed małżeńska i szybko, po cichu brała ślub w USC, druga osoba znajduje się w psychicznym załamaniu a jej sprzęt muzyczny leży na szafie i pleśnieje i trzecia osoba, która powiedziała, że z grzesznikiem modlić się nie będzie cała rodzina tej osoby w  znajduje w uzależnieniu alkoholowym a jeden z członków tej rodziny jest w więzieniu. Drogi czytelniku zastanów się nad tym nim wypowiesz takie słowa czy u Ciebie wszystko jest w porządku i czy jesteś taki czysty bez zarzutu nigdy nie dopuszczający się grzechu nawet w myślach. 
Jeżeli jesteś osobą nawróconą do Chrystusa i chodzisz do kościoła to skąd wiesz, że nie siedzisz koło grzesznika?
Jeżeli uważasz, że nie chcesz bywać z grzesznikami to nie chodź do kościoła bo możesz się zdziwić ile takim wokół Ciebie siedzi grzeszników i mało tego Ty jesteś jednym z nich.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie mówili o Panu Jezusie: "Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi." (Ew.Łuk.15;2)
Natomiast w Ewangelii Mateusza mamy opisaną taką historię: 
"...ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?  A gdy [Jezus] to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają."  (Ew.Mat.9:9-12)
To faryzeusze mieli takie podejście do innych ludzi o których to faryzeuszach Pan Jezus mówi ostro w Ewangelii Mateusza 23 rozdziale nazywając ich m.in obłudnikami wężami, plemionami żmijowymi. Takie podejście to jest duch faryzeizmu, którzy uważali się za ludzi będący w porządku innych zaś za gorszych od siebie. Kimże ja jestem bym miał tak oceniać drugiego człowieka ? Czy ja jestem Jezusem Chrystusem? NIE! Absolutnie, ale jestem Jego Bożym dzieckiem, usprawiedliwiony Jego przenajświetszą, drogocenną Krwią z łaski. Nic sobie nie miałem i nie mam jakichkolwiek zasług by znaleźć się w Jego królestwie to tylko Jego nie zasłużona względem mnie miłość.
Tak więc gdyby nie Chrystus skończył bym w piekle i nic i nikt by mi nie pomógł choćbym nie wiem co robił tragiczny by był mój koniec, ale dzięki Bożej łasce jestem zbawiony .
Polecam temat:

Jeżeli przyjdzie Ci taka myśl jak powyżej w tytule lub na początku tego artykułu pisałem to pomyśl najpierw o sobie kim jesteś i mi byś był i gdzie byś się znalazł, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus?
Boże Słowo jasno mówi: 
"Nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,.." (Rzym.3:10.23)


"WSZYSCY"  "KAŻDY" to znaczy także" TY"  i także Ty jesteś:
"...usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,..." (Rzym.3:24)

Nie mogę ja, ani nie możesz Ty przypisywać sobie żadnych zasług, dobrych uczynków. To tylko dobroć i miłość Boża przez którą jestem zbawiony.
Wszyscy jesteśmy jednakowi i każdy z nas jedzie na tym samym przysłowiowym wózku i każdy jest takim samym grzesznikiem i tak samo  zbawiony i nikt nie może siebie wywyższać ponad drugiego. Wszyscy jesteśmy jednakowo zbawieni przez Boga i jednakowa ofiara została złożona i jednakowa ilość krwi Pana Jezusa Chrystusa została przelana.

Polecam  do zapoznania się z artykułem w temacie:


"PRZED BOGIEM WSZYSCY RÓWNI"


środa, 18 lipca 2018

WSPIERANIE ZŁA = UKŁAD Z DIABŁEM

Jeżeli jesteś świadomie wierzącym chrześcijaninem, wyznawcą Pana Jezusa Chrystusa to nie można wspierać tego, co jest złe wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Wspieranie zła to działanie przeciw Bogu, podążanie za złem to podążanie za szatanem, czynienie tego, co złe jest wchodzenie w układ z diabłem. Polecam artykuły do których zapraszam by się z nim zapoznać pt.:
   


W psalmie 16 Dawid mówi do Boga:'Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą."(Ps.16:2) 
Pan Jezus Chrystus powiedział: "Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg." (Ew.Marka10:18) 
Dobry jest tylko Bóg i tylko On jest dobrem i wszystko co poza Nim to jest zło.Człowiek zrodzony z Bożego Ducha nie tyka się niczego, co nie pochodzi od Boga i nie jest z Jego Bożego Ducha Świętego. Ten, który jest własnością Boga i należy do Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana podąża za Nim w swoim życiu, naśladuje Go i jest Mu posłuszny cokolwiek mówi. Tak więc nie będzie czynił nic taki człowiek, co by się nie podobało Chrystusowi i wbrew Jego woli ponieważ ma w sobie Boże życie Chrystusa Jezusa i taka osoba ma pragnienie w swoim sercu czynienie Bożej woli i raduje się, że może czynić to, co się Bogu podoba i czyni to z radością i z miłości do Boga. W psalmie 40: 9 Dawid powiada:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu." (BT)

Osoba, która narodziła się na nowo z Bożego Świętego Ducha Chrystusowego nie ma ochoty na grzech, lecz by żyć Bogu na chwałę i nie tylko nie wspiera zła, ale zawsze stoi po stronie Boga, Jego zasad i praw.Co znaczy narodzić się na nowo to wyjaśniam w artykule pt.:


Osoba na nowo narodzona z Boga nigdy nie stoi po stronie złą, lecz zawsze po stronie dobra i czyni dobro bo dobry jest Bóg.

Po jakiej stronie Ty jesteś? Dobra czy zła?
Co wspierasz? Dobre czy złe inicjatywy?
Jakie są twoje wybory? Co wybierasz?
Dobro czy zło?

Zastanów się na chwilę nad tym i podejmij właściwą decyzję w swoim życiu!

sobota, 14 lipca 2018

LUDZKA TRADYCJA W BOŻYM KOŚCIELE

Dzisiaj w wielu kościołach stosuje się różne techniki i różne metody, praktyki by przyciągnąć ludzi do Chrystusa i kościoła, lecz czy w tym wszystkim zawsze jest Duch Święty? Ja nie krytykuję tych metod, ale nie mogą żadne metody przysłaniać nam Osoby Ducha Świętego bo chociaż byśmy używali najwspanialszych metod ewangelizacji, jeżeli nie ma w tym Ducha Świętego to nic nie pomoże i jest to daremny trud. To przecież Duch Święty ma moc przekonać człowieka o grzechu, sądzie i sprawiedliwości - Ew.Jana 16:8.
Tylko Duch Święty ma taką możliwość, żaden człowiek i żadne metody nie są w stanie człowieka przekonać, jeżeli nie działa w tym Duch Święty.
Dzisiaj w kościele jest wiele ustaw, praw i zasad lecz nie ma w tym życia Bożego, ponieważ są to ludzkie pomysły a nie Boże myśli i związku z tym nie może w tym być Ducha Świętego, który jest Bogiem, a więc nie ma w tym Boga i to jest tragedia dzisiejszego kościoła funkcjonującego XXI wieku szczególnie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, którym podąża z duchem czasów zamiast z Bożym Duchem Świętym  Pana Jezusa Chrystusa.
Polecam związku z tym artykuł mówiący o tym, który znajduje się pod tytułem: "KOŚCIÓŁ IDĄCY Z DUCHEM CZASÓW"  <<<  Kliknij w tytuł tego artykułu.
Ci, którzy czytacie Pismo Święcie znacie o czym mowa w księdze proroka Ezechiela 37:1-14.
Mowa jest o dolinie suchych kości, które zostały obleczony w ciało, a ciało w Nowym Testamencie symbolizuje Kościół Pana Jezusa Chrystusa - 1 Korytn.12:12-27. Efez.5:29-30.
Kościół dzisiaj potrzebuje na nowo Ducha Świętego, którego na skutek swoich własnych ludzkich pomysłów, programów, i planów "wypchnął" na zewnątrz swoich zgromadzeń i w końcu swojego życia a owoce tego są tragicznie i kościół w skutek czego umiera pozbawiony Bożej mocy. Człowiek wymyśla różne schematy , co zrobić, żeby Ewangelia była skuteczna i żeby się nawracali i tworzy różne a i te plany spełzają na niczym, a miało być tak fajnie, a skończyło się fiaskiem. Nie ma się co dziwić skoro człowiek Boże metody zamienił na ludzkie i jakie metody takie efekty. Ludzkie metody i zasady nigdy nie zadziałają w Bożym królestwie tutaj działają tylko i wyłącznie, jedynie BOŻE metody, które przynoszą właściwy dla Boga skutek. Trzeba odrzucić nasze ludzkie pomysły na rzecz Bożego planu i Bożych pomysłów. Jednak, aby je znać człowiek musi więcej czasu spędzać z  Bogiem na modlitwie, w społeczności z Nim i w relacji z Bogiem, ale w obecnym XX1 wieku zagonionym, zabieganym coraz mniej czasu jest na to, aby szukać Boga pytać o Jego wolę i to czego On chce i jak to widzi i zastępuje się Boże metody ludzkimi i w ten sposób zasmucamy Bożego Ducha Świętego i gasimy Jego działanie w naszym osobistym życiu i w kościele.Tak naprawdę sami usuwamy Jego obecność z naszych kościołów, które stają się suche, mdłe, pozbawiony mocy Boży stowarzyszenia, organizacje religijne martwych zasad nie dające nikomu życia. Czas się drogi kościele się nawrócić i zawrócić na Bożą drogę i prawdziwie uznawać za swoją głowę Jezusa Chrystusa, jako Pana i Władcę. Czas stać się kościołem relacji z Bogiem Duchem Świętym, szukać Jego dróg i Jego rozwiązań. Może czasami trzeba założyć post, aby bardziej się wsłuchać w Boży głos i móc Go usłyszeć podążać za tym głosem dobrego Pasterza Chrystusa Jezusa, zanurzać się w czytaniu Pisma Świętego, Bożego Słowa razem z Jego Autorem, który jest tego słowa najlepszym wykładowca, a jest nim sam Duch Święty. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Lecz Pocieszyciel, DUCH ŚWIĘTY którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY was WSZYSTKIEGO i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi." (Ew.Jana14:26. 16:13)
Czas stać się kościołem Ducha Świętego, który ma relacje z Bogiem i wszystko co czyni, to czyni z Bożego objawienia, to czego Bóg pragnie, wykonujący wolę Bożą, którą objawia właśnie Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa. Czas, aby nasz duch był nastrojony na Ducha Bożego, aby odbierać od Niego informacje czego oczekuje od nas Pan Bóg, szukać Jego dróg, Jego Bożych rozwiązań i Jego prowadzenia i kierownictwa we wszystkim. Niech On będzie to głową, czyli wydający dyrektywy, a my wprowadzający je w czyn a wtedy Bóg będzie się do wszystkiego przyznawał i kościół nie będzie musiał szukać zastępczych metod na przykład w ewangelizacji których nie ma efektu a tak naprawdę to zasmuca to Boże serce, kiedy Boży lud zastępuje Boże, perfekcyjnie, idealnie doskonałe metody ludzkimi niedoskonałymi mającymi wiele wad nieskutecznymi ludzkimi zasadami. Szukajmy więc u Boga wszelkich rozwiązań i Jego metody działania niech będą stu procentowo wprowadzane w czyn, a wtedy będziemy dożywać Bożych błogosławieństw w obfitości.wtorek, 29 maja 2018

BÓG PODAJE CI SWĄ POMOCNĄ DŁOŃ

Bóg podaje Ci swą pomocną dłoń tylko uchwyć się jej. Tylko co to znaczy, że Bóg podaje nam swą pomocną dłoń? To Pan Jezus Chrystus jest tą pomocną dłonią Boga wyciągnięta w twoją stronę. Pan Jezus Chrystus jest dla Ciebie twoim ratunkiem, wybawieniem, zbawieniem. Uchwyć się tej dłoni i trzymaj ją i daj się tej dłoni Chrystusowej prowadzić. W Psalmie czterdziestym mamy napisane takie słowa:
"Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje." (Ps.40:3)
 Oto każdy człowiek wpadł w taki dół, dolinę zagłady  a jest nim grzech. W liście Apostoła Pawła do Rzymian Bóg mówi:
"...gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (Rzym.3:23)
Wszyscy, każdy człowiek wpadł w grzech  w skutek czego został pozbawiony Bożej chwały.
Lecz pojawił się Ktoś kto przyszedł ten stan zmienić a jest nim Osoba - Jezus Chrystus nasz Wybawca i Pan.
" I teraz jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski Boga, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,.."  (Rzym.3:24)
Tą skałą o której mówi psalmista Dawid w czterdziestym psalmie jest Pan Jezus Chrystus, Jego Ewangelia. o czym na przykład pisze Apostoł Paweł:
"A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,  i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" (1 Korynt.10:1-4)
 Chrystus jest nazwany  także fundamentem:
"Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus" (2 Korynt.3:10)
 Fundamentem naszej wiary powinien być Pan Jezus Chrystus na którym powinniśmy budować nasze życie. Bóg mówi w liście Apostoła Pawła do Kolosan:
"Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie." (Kol.2:6-7)
Tak więc uchwyć się Jego dłoni, daj się Jemu prowadzić przez życie, buduj swoje życie na Chrystusie, jako skale i fundamencie swojej wiary a On umocni twoje kroki i będziesz pewny Jego słowa.piątek, 25 maja 2018

DWIE DROGI

Są dwie drogi, jedna prowadzi do życia wieczna, druga na wieczne potępienie. Na której drodze Ty się znajdujesz?
W Przypowieściach Salomona mamy napisane:
" Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole." (Przyp.Sal..15:24)
Czy idziesz ta drogą życia wzwyż, czy drogą śmierci w dól na potępienie?
Może jesteś pewny tego, że idziesz właściwą drogą to popatrz co na ten temat mówi Boże Słowo:
"Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci." (Przyp.Sal.14:12.16;25)
Uważasz siebie za człowieka, który jest w porządku i nic nie sobie do zarzucenia, lecz Bóg mówi o ludziach, którzy we własnych oczach tak siebie dostrzegają:
"...ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu;" (Prz.Sal.30:12)
Wydaje się sobie w porządku, lecz prawda jest zupełnie inna. W liście Apostoła Pawła do Galacjan mamy zapisane takie słowa:
" Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje." (gal.6;3)
Jeśli prawda jest inna niż myślisz to trzeba wyjść z z kłamstwa i wejść w prawdę, bo prawda otwiera oczy na fakty i pokazuje na rzeczywistość jak naprawdę to wygląda, prawda wyzwala prowadzi do wolności. Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
"Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." (Ew.Jana 8:32)
Jest droga prawdy i droga kłamstwa na jednej z tych dróg się na pewno się znajdujesz i nią podążasz przez życie. Jedna droga jest szeroka na której można wszystko i żyć jak się chce i pędzić prędkością jaka się chce i wszyscy mogą tą drogą podążać,która wydaje się drogą wygodną, dobrą, równą na której można sobie pozwolić, lecz jej koniec prowadzi człowieka do śmierci, ale jest też wąska droga na której nie  można sobie pozwolić na rozwinięcie prędkości ponieważ jest wąsko i jednocześnie nie mogą znajdować dwa samochody mijające się ponieważ nie ma na to miejsca, lecz ta droga prowadzi do życia mimo, że jest wąską, może nie wygodna i najlepsza z pozoru to jednak błogosławiona bo wiodąca do życia wiecznego w królestwie Ojca Miłości, którym jest Bóg.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują." (Ew.Mat.7:13-14)
Ta zgubna droga to droga tego świata na której szatan zwodzi swoimi błyskotkami i świecidełkami, które pociągają ludzi, lecz za tym wszystkim stoi zło, które wiedzie człowieka na zatracenie, lecz na ta druga droga zwana wąską jest drogą życia, ponieważ wiedzie do życia, w którym panuje Bóg nazwany Miłością. Na tej drodze nie ma atrakcji tego świata, która na ziemi mogłaby pociągać człowieka, ale jest coś zupełnie nie porównywalnie lepszego, największe szczęście, jakie człowieka może spotkać i  może stać się jego udziałem, które nawet na myśl mu nie przyjdzie, o czym pisał Apostoł Paweł:
"Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują." ( 1 Korynt.2:9)
Ta droga jest nie tylko wiodącą do szczęścia, ale samą drogą szczęścia jest sam Pan Jezus Chrystus. Drogi czytelniku wejdź na tą drogę, a będziesz największym szczęściarzem na świecie, bo nie ma lepszej drogi jak iść z Panem Jezus Chrystusem przez życie.Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Bożego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy:
Pan Jezus Chrystus sam mówi: 
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (Ew.Jana 14:6)Polecam również artykuł:  

wtorek, 22 maja 2018

PRZEMIANA UMYSŁUJuż kiedyś pisałem na temat czymś jest upamiętanie i można o tym poczytać >>>TUTAJ<<<
Jednym z elementów upamiętania jest zmiana sposobu myślenia, kiedy w sercu człowieka następuję upamiętanie następuje zmiana myślenia, co za idzie wiary, zmiana postrzegania wokół wszystkiego inaczej, inne postępowania, zmiana sposobu życia i zupełnie inne postrzeganie Boga i patrzenie na Jego osobę.


Do niedawna myślałem, ze to dotyczy tylko ludzi nienawróconych ze świata niewierzącego w Boga, ale dziś dostrzegam, że tego upamiętania potrzebuje świat chrześcijański, ludzie, który kiedyś się nawrócili do Boga i teraz potrzebują procesu uświęcania w tym także zmiany sposobu myślenia. Apostoł Paweł do kościoła, wierzących w Chrystusa Rzymian takie słowa:

"Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata,
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." (Rzym.12:1-2)

Te słowa są pisane do odrodzonych chrześcijan, tak więc potrzebujemy odnowy naszego sposobu myślenia. Poszerzenia horyzontów naszego myślenia, którego dokonuje Duch Święty.To właśnie nasz ludzki sposób myślenia między innymi oddzielił nas od Boga:
"I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,..." (Kolosan 1;21) BT
Ważny jest nasz sposób myślenia, żeby to właśnie nie był nasz ludzki sposób, lecz Boży sposób. My często jako ludzie wierzący myślimy po ludzku. Kiedyś Pan Jezus powiedział do Piotra takie słowa:
"... nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie. " (Ew.Mat.16;23)
Ludzkie myślenie jest wręcz wrogie Bogu. Polecam rozważanie biblijne:  
 Nasze myślenie, wyobrażenia ludzkie mogą blokować działanie Boga w naszym ograniczać Jego działanie Boga w naszym życiu. To nie znaczy, że Bóg nie może On wszystko może i jest Wszechmogący, ale tutaj polecam wysłuchać:


Nie stawajmy się skostniali w myśleniu, ale wpuśćmy do nasze umysłu Bożego Ducha Świętego, aby On odnawiał nasz umysł i nasz sposób myślenia czynił na Boży sposób.Apostoł Paweł napisał:
"..Nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali.(1 Korynt.14:20)
Oto jest Boże wezwanie do nas, aby wzrastali w myśleniu na Boży sposób i nie próbowali coś definiować na swój ludzki rozum i kombinować po swojemu i tworzyć swój własny obraz Boga w głowie i swoim sercu, bo wtedy będzie fałszywy obraz prawdziwego Boga za którym będzie się czaił szatan, a Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Nie próbuj definiować Boga, bo Boga nie da się zdefiniować, nie próbuj wkładać Go w  ramki, bo Bóg nie mieści się w żadnych ramkach, On jest nieograniczony. To raczej Ty poddaj się Jemu, aby On kształtował swój charakter w tobie na swój Boży obraz i podobieństwo.

sobota, 19 maja 2018

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Ponad dwa tysiące lat temu na ziemię został posłany Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, który też jest Duchem Boga Ojca. Duch Święty został posłany do kościoła, a dla świata, aby przekonać go o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, jak to powiedział sam Pan Jezus Chrystus:
"A On (DUCH ŚWIĘTY), gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony."
(Ew.Jana 16:8-11)


Jeżeli przyjąłeś lub przyjęłaś Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana narodziłeś się z Bożego Ducha Świętego na nowo. i od tej chwili Duch Boży Ciebie prowadzi:


"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."
(Rzym.8:14)


Ale jeszcze potrzebujesz zanurzenia w Duchu Świętym, czyli chrztu w Duchu Świętym.


Co to takiego jest i czym jest chrzest w Duchu Świętym ? Zapraszam do artykułu pt.:

To prawda, Duch Boży jest na ziemi dla każdego na nowo narodzonego dziecka Bożego, ale trzeba Go zaprosić do swojego życia.
Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. " (Ew.Łuk.11:9-13)


Poproś więc Boga Ojca o Ducha Świętego.


Pana Jezusa Chrystusa, aby Cię w Nim zanurzył.


Zaproś Ducha Świętego do swojego serca.


Otwórz swoje usta i chwal Go, dziękuj Mu.


Pozwól Duchowi Świętemu kierować twoim językiem w modlitwie. Módl się językami, tak jak Duch Święty poddaje:


"I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał" (Dzieje Ap.2:4)


Niech się to dzieje ku chwale Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

 

NIE DAJ SIĘ ZGORSZENIU

"Nie dbam o to, co czynią ludzie. Ja trzymam się słów, co z Twych ust pochodzą." (Ps.17:4 ) BWPMoże jesteś stosunkowo młody w znaczeniu świeżo, niedawno nawróconym do Pana Jezusa Chrystusa chrześcijaninem i przyłączyłeś się lub spotykasz się z pewną grupą chrześcijan i doświadczyłeś lub doświadczyłaś już zawodu na nich bo myślałeś, że to są tak wspaniali ludzie, niemal anioły a tutaj okazuje się zupełnie inna rzeczywistość i jesteś tym zrażony, zniechęcony, a nawet poraniony i w twoim sercu pojawia się taka taką myśl "Nie chcę mieć z nic wspólnego z takim chrześcijaństwem". Jeżeli tak jest to spójrz na słowa Dawida:

"Nie dbam o to, co czynią ludzie. Ja trzymam się słów, co z Twych ust pochodzą"

W średniowieczu tak zwani krzyżowcy mordowali ludzi posługując się przy tym imieniem Jezusa. Tylko czy Pan Jezus Chrystus miał z tym coś wspólnego? Oni za pomocą miecza "nawracali" ludzi, lecz Pan Jezus Chrystus mówi:


"To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie." (Ew.Jana 16:1-3)

Czy Pan Jezus Chrystus każe czynić źle? Czy raczej nauczał by miłować i nieść pomoc ludziom w potrzebie? Czy Pan Jezus Chrystus kazał mordować ludzi, czy raczej nie mówił:

"Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny." (Ew.Mat.5:21-22)

A w pierwszym liście Jana 3:15 jest napisane:
"Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego."

Pan Jezu nawet kazał miłować nieprzyjaciół i dobrze im czynić:

"Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą." (Ew.Luk.6:28)

To Pan Jezus Chrystus jest tym Bogiem, o którym Apostoł Jan pisał w swoim liście, że jest Miłością -1 Jana 4:8.16.

Nie patrzmy na Tego, który jest doskonały w pełni miłości poprzez pryzmat niedoskonałych, skażonych grzechem ludzi, ale patrzmy na tych ludzi przez pryzmat doskonałego w pełni kochającego Ojca, Boga, a wtedy nie będziemy się gorszyć, lecz będziemy szli z Panem Jezusem Chrystusem przez życie współczując szczerze tym ludziom modląc się za nich.

Jak ktoś skacze z 10 piętra to ja też mam za nim skoczyć? Oczywiście, że NIE!. Mam nie naśladować tego, co złe, ale czynić to, co dobre.


"Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga."
( 3 Jana 11)

Co może Chrystus za to, że Jego ludzie się Go nie słuchają ?

Czy Chrystus każe czynić źle? NIE!

Chrystus każe czynić dobrze i miłować innych ludzi.

Jeżeli ktoś chce iść do piekła to ja mam iść za nim? Nie, absolutnie nie!


Każdy za samego siebie zda sprawę Bogu - Rzym.14:12 . Gal.6:2

Nie patrz na innych.! Dbaj o swoje zbawienie!

Ten kto postępuje źle odbierze swoją zapłatę, ale ten kto postępuje dobrze odbierze swoją nagrodę.

A więc bądź naśladowcą tego, co dobre, nie wzoruj się na tym co złe. Idź za Jezusem Chrystusem, jako swoim Zbawicielem i Panem, który jest jedynym dobrem.


Tak więc: " Nie dbam o to, co czynią ludzie. Ja trzymam się słów, co z Twych ust pochodzą." (Ps.17:4) BWP

Pan Jezus Chrystus mówi:

  "A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy." (Ew.Łuk.7:23)