niedziela, 16 lutego 2020

ŻYJ TAK, ABY INNI PRZEZ CIEBIE BYLI SZCZĘŚLIWI

Może słyszałeś lub słyszałaś stwierdzenie, albo jesteś osobą, która żyje według tej zasady i innym ją przekazuje:

"Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał".

Wydaje się to być w porządku.Wszystko wygląda pięknie i ładnie, ale słysząc takie stwierdzenie czuję niedosyt i uważam, że jest to połowa sukcesu, ponieważ powinniśmy nie tylko tak żyć, żeby inni przez nas nie płakali, ale żyć tak,  aby przez nas inni doświadczali radości .
A więc:

"Żyj tak, aby inni przez Ciebie byli szczęśliwi doświadczając radości i zawsze mieli uśmiech na twarzy".


Czy to jest łatwe ?  Zapewne nie, ale myślę, że łatwiej jest sprawić by ktoś przez na nie płakał chociaż i z tym bywa różnie, ale jednak uważam, że to jest łatwiejsze niż, żeby ktoś przez nas się cieszył.
Moje osobiste powiedzenie jest takie, że "Jeśli nie możesz pomóc to chociaż nie przeszkadzaj".
Niestety powinniśmy bardziej myśleć pod kątem jak pomóc osobie, która w danej chwili znajduje się w potrzebie, a nie od razu stawiać siebie w pozycji "nie mogę pomóc".
To jest najprostsza droga, wycofanie się z trudnej dla nas sytuacji.
Prawdą jest, że czasami znajdujemy się w sytuacji niemożności, jako ludzie i naprawdę nie wiemy jak pomóc mimo, że chcemy i mamy w sercu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Osobiście, kiedy widzę drugą osobę w potrzebie i nie umiem jej pomóc bardzo mnie taka sytuacja boli, psychicznie dołuje i wzdycham w swojej duszy do  Boga o pomoc.

Drogi czytelniku, jednak mimo tego spróbujmy żyć tak, by wnosić radość do serc innych ludzi 😀

niedziela, 9 lutego 2020

CZEGO SZUKASZ ? - SPEŁNIENIE MASZ W BOGU

Może należałoby zadać pytanie: Co, czego lub kogo szukasz?
Szukasz idealnego kościoła ? To śpieszę Ci z wiadomością, że nie ma takiego, bo jeślibyś Ty sam go założył już będzie niedoskonały ponieważ Ty jesteś niedoskonałym i dlatego Chrystus przyszedł na ziemię rodząc się, jako człowiek, który zarazem miał naturę boską. On Pan nasz Jezus Chrystus wszedł w nasze miejsce wziąwszy na siebie nasze grzechy, a Jego sprawiedliwość została nam przypisana.
Może szukasz dla siebie pastora, który by spełniał twoje oczekiwania? I tutaj możesz się zawieść bo żaden człowiek nie jest wstanie dogodzić drugiemu człowiekowi. 
Jeżeli nie chcesz doświadczać zawodu i czuć sfrustrowaną to zacznij szukać Boga i wtedy staniesz się osobą spełnioną.

" Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! " (Ps.105:4)

W jaki sposób szukać Boga ? Czy gdzieś On się schował, że trzeba Go szukać ? NIE!
 Tutaj rozchodzi się o relacje, przebywanie z Nim sam na sam, jak to mówił Pan tak zwana komora modlitwy czyli osobista indywidualna społeczność z Bogiem, połączenie serc dwojga osób.
Apostoł Paweł napisał:

"Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem." 
 (1 Korynt.6:17)

Szukanie Boga to także rozważanie z Bogiem Duchem Świętym Jego słowa, bowiem to On DUCH ŚWIĘTY daje nam objawienie tego słowa, właściwe zrozumienie czytanego tekstu Pisma Świętego.
Trzeba rozważać czytany fragment Pisma Świętego a nie tylko go przeczytać.
Apostoł do Tymoteusza napisał między innymi takie słowa:

"ROZWAŻ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego."
(2 Tym.2:7)


Pan Bóg chce, abyśmy zanurzali się w Nim, w Jego obecności, w Jego słowie rozważając je w swoim sercu, drążyli je w swym duchu pytając Ducha Świętego o znaczenie i prosząc Go o zrozumienie a przyjdzie odpowiedź. Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." 
(Ew.Mat.7:7)

Wiele otrzymuje z relacji z Bogiem i to z tego wynika.
W Psalmie 25 i 14 wersecie mamy zapisane takie słowa:

" Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje."

Obwieszcza znaczy ogłasza, oznajmia. Pan Jezus Chrystus powiedział o Duchu Świętym:


" lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi..On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi."
 (Ew.Jana 16:13-14)To właśnie czyni Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, kiedy my z Nim mamy relację.

Módl się, rozmawiaj z Bogiem, miej z Nim czas, rozważaj spisane Jego Boże słowo, czyli Biblię.
Pozwól Duchowi Świętemu do Ciebie przemawiać i zmieniać twoje serce w Boże, tak abyś był lub była osobą według serca BOŻEGO bo takie serce jest miłe Bogu i jest wrażliwe na Boży głos.
W takim sercu mieszka Bóg i do takiego serca On przemawia i takie serce, czyli wnętrze człowieka słyszy Boga i jest w Nim spełnione.
Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą."  
(Ew.Mat.5:8)

piątek, 7 lutego 2020

WPADŁEŚ W GRZECH ? - NIE DAJ MU SIĘ OPANOWAĆ !

" Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni."   (2 list Piotra 2:20)Czasem bywa tak, że przychodzi pokusa i człowiek upadnie, potknie się na drodze swojego życia o kamień grzechu i bywa tak czasami w życiu wierzącego, odrodzonego człowieka, ale taka osoba szybko powstaje z tego grzechu i dalej podąża z Bogiem przez życie.

Człowiek dał się skusić, uwikłać w przeróżne złe rzeczy, ale nie dał się temu opanować i szybko powstaje z grzechu i odwraca się od niego biegnąc do Pana Jezusa Chrystusa.

Rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.

W księdze proroka Jeremiasza zapisane są takie słowa:


"... Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? 
Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. 
 Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie."    (Jer.8:4 -6)
Żabę jeżeli włoży się ją do zimnej wody i zacznie się ją podgrzewać to się ugotuje, natomiast, jeżeli wrzuci się ją do wrzącej wody to wyskoczy z niej.
Tak powinno być, jeżeli człowiek wierzący upadnie powinien szybo wyskoczyć, wyjść z tego grzechu zmierzając w stronę Pana Jezusa Chrystusa, a Bóg jest hojny w odpuszczaniu:

"Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? 
Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy."
(Mich.7:18-19)

"On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.
 Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. 
 Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych. 
 Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. 
Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze."
(Ps.103:3.8-12)

"Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów. On (Bóg) jest wierny i sprawiedliwy - przebaczy nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" ( 1 list Jana 1:9)  

 (Tłumaczenie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego )
"Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. " (Hebr.8:12)


 "...mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę." (Jer.31:34)

czwartek, 6 lutego 2020

MIŁOŚĆ GOTOWA DO POŚWIĘCEŃ

Jeżeli miłujesz nie kalkulujesz. MIŁOŚĆ nie oblicza kosztów, jeśli kochasz gotów jesteś położyć ŻYCIE,  jeżeli to tylko może pomóc drugiej osobie to uczynisz to, ponieważ tak jest MIŁOŚĆ widzi drugą osobę, pozbawiona jest samolubstwa, egoizmu, koncentrowania się na sobie bo szczęście drugiej osoby jest priorytetowe.
Jeżeli miłujesz Boga to jesteś gotów dla Niego żyć na 100%.
WARTO ŻYĆ DLA BOGA !!!
MIŁOŚĆ nie liczy ceny, jaką trzeba zapłacić, ale widzi drugą osobę i jej szczęście jest najważniejsze i jeżeli w twoim życiu tą Osobą jest Bóg to twoje życie wokół Niego się obraca.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze."  (Ew.Łuk.12:34)
Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim skarbem to wszystko wokół Niego się kręci.
Twoje myśli zajmuje Osoba Jezusa Chrystusa i twoje serce wypełnione jest Jego osobą.
Pragnienia twojej duszy będą ciągnąć Cię do Jego osoby.
Rozmowa z Bogiem stanie się dla Ciebie przyjemnością, czymś radosnym.
Czytanie Biblii stanie się rozkoszą twojej duszy.
W księdze proroka Jeremiasza w 15 rozdziale i wersecie 16 mamy zapisane takie słowa:
"Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwamy, Panie, Boże Zastępów.
Wykonywanie woli Bożej stanie się twoją radością.
W Psalmie 40:9 czytamy:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."
 [ Biblia Tysiąclecia ]


Posłuszeństwo Bogu stanie się treścią twojego życia z MIŁOŚCI do Jezusa Pana i Boga.

środa, 5 lutego 2020

ODWAŻNI LUDZIE

1 lutego (sobota) gdzieś około godziny 10:30 byłem na mieście i natrafiłem na osoby, które na rynku miasta dzieliły się Ewangelią z ludźmi, którzy tamtędy przechodzili czy znajdowali się w tym miejscu bo wiele osób przez rynek miasta  przechodzi.


Jest także wiele osób takich po całym kraju, które wychodzą na ulice miast i głoszą ludziom Dobrą Nowinę zbawienia w Jezusie Chrystusie. Głoszą na ulicach, ale też w pociągach, autobusach i metrach:
Także po różnych placach i ulicach :W szpitalach:
I w wielu jeszcze innych różnych miejscach ludzie się udzielają pomagając innym. 


Polecam również artykuł pt.: 


Wejdź proszę w powyższy artykuł klikając na tytuł.

poniedziałek, 3 lutego 2020

POLSKA BEZPIECZNA TYLKO W DŁONIACH CHRYSTUSA

"W niedzielę 2 lutego odbyła się 31. pielgrzymka polskich parlamentarzystów na Jasną Górę. Po raz pierwszy w funkcji marszałkini Sejmu uczestniczyła w niej Elżbieta Witek. W jednym z wywiadów stwierdziła ona, że parlamentarzyści chcą powierzyć Polskę Matce Boskiej. "   - źródło: gazeta.pl

To niestety bardzo poważny BŁĄD. Mamy powierzać swój kraj jedynemu Panu i Bogu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI i nikomu innemu więcej bo prawdziwe powodzenie i szczęście, błogosławieństwo jest w rękach Chrystusa.
 W Świętym słowie Boga zapisane są takie słowa:

"Błogosławiony naród, którego Bogiem jest PAN, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. " (Ps.33:12)

"Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN! " (Ps.144:15)


Tym PANEM  jest nie kto inny jak JEZUS CHRYSTUS.
Tylko Polska w rękach Bożych Pana Jezusa Chrystusa jest bezpieczna.


Post Scriptum:
Ja nigdy nie należałem, nie należę i nigdy nie będę należeć do innej osoby jak tylko JEZUS CHRYSTUS. Więc mnie nigdy nikomu nie powierzą, bowiem nie mają nade mną władzy by mnie komuś innemu powierzyli niż ja samego siebie, a powierzyłem siebie Jezusowi Chrystusowi.


Drodzy Polacy OPAMIĘTAJCIE SIĘ  i biegnijcie w stronę Chrystusa, bo to tylko w Nim jest nasz ratunek.
W księdze Dziejów Apostolskich 4: 12 mamy zapisane taki tekst:

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. " - TYLKO JEZUS CHRYSTUS

"Matka Boska" o której jest wspomniane powyżej nie ma nic wspólnego z Marią matką Jezusa jest to raczej kult artemidy efeskiej opisanej w 19 rozdziale księgi Dziejów Apostolskich. To jest kult pogański, który z Bogiem nie ma nic wspólnego, ani z Jezusem ani z Jego matką, która Go urodziła.

Czas zawrócić i czcić jedynego i jedynie istniejącego prawdziwego Boga.

czwartek, 30 stycznia 2020

NIEPODLEGŁOŚĆ - WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIEW Chrystusie nie podlegamy grzechowi, jesteśmy wolni by żyć dla Boga.
Nie jesteśmy pod władzą przymusu, rózgi tyrani, lecz pod władzą 
MIŁOŚCI, miłości Boga Ojca .

sobota, 28 grudnia 2019

STRACH PRZED WOLNOŚCIĄ - PRAWDZIWA WOLNOŚĆ USUWA STRACH

Jeden z więźniów powiedział kiedy byłem w zakładzie karnym na spotkaniu ewangelizacyjnym, który w niedługim czasie miał wychodzić po długim wyroku na wolność:
 "Boję się wyjść na wolność, mam strach przed tym, boję się tego".

Po ludzku rzecz ujmując rzeczywiście, kiedy ma się przesiedziane większą połowę lat swojego życia za "kratkami" odnaleźć się w tym "nowym" świecie jest trudne.
 Prawdziwa wolność daje pokój, spokój i radość. 
Wolność nie oznacza opuszczenie zakładu karnego, bo znam osoby, które nigdy nie zaznały życia więziennego, ale są nieszczęśliwi, zniewoleni strachem, lękiem z różnego powodu,  są w niewoli grzechu i nałogu, związani beznadzieją, depresją,...
Tak naprawdę osoby te, które nigdy nie siedziały w fizycznym więzieniu, ale tak naprawdę cały czas znajdują się w więzieniu własnej duszy, opanowani swoimi negatywnymi emocjami, złymi myślami.
Niekiedy ludzie znajdujący się w zakładzie karnym są bardziej wolni niż osoby znajduje się poza więzieniem na tak zwanej wolności. Dlaczego? Ponieważ w więzieniach również głosi się Ewangelię i są ludzie, którzy tę Ewangelię Chrystusową przyjmują i przez to stają się w swoim sercu wolni, pomimo znajdowania w się w zamknięciu, bowiem ich serca są wolne poprzez Chrystusa Jezusa.
Prawdziwa wolność jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, bowiem to ona przepędza z serca strach wnosząc radość, pokój, nienawiść zamienia w  miłość do Boga i ludzi.
W Ewangelii Jana  mamy zapisane takie słowa:


"Jeśli więc Syn (Boży) was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie." 
  (Ew.Jana 8:36)


Tym Bożym Synem jest JEZUS CHRYSTUS, który daje wolność do serca, duszy i ducha człowieka.
Oddaj się do dyspozycji Panu Jezusowi Chrystusowi a doświadczysz tej Bożej wolności, która będzie radością wypełniać twoje wnętrze.
 Ta wolność jest wolnością twego wnętrza, której nie są wstanie zabrać niesprzyjające, okoliczności i sytuacje, bowiem Jezus Chrystus jest ponad to.
Pozwól Jezusowi Chrystusowi być Panem twojego życia, a doświadczysz Jego wolności na każdy dzień w swoim duchu. 
Będziesz żył w wolności Chrystusowej od grzechu dla Boga z radością, to Boże życie w tobie będzie sprawiać Ci radość.
W Psalmie 40 mamy napisane takie słowa:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, 
 a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. "
  ( Ps.40:9 ) Biblia Tysiąclecia

czwartek, 26 grudnia 2019

POTRZEBUJEMY BOŻEGO OBJAWIENIA

"Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga; błogosławiony ten, kto przestrzega nauki." (Prz.Sal.29:18)


Objawienie jest niezbędne. Potrzebujemy BOŻEGO objawienia, bowiem bez tego objawienia błądzimy i chybiamy Bożego celu rozmijając się z Bożą wolą. Poruszamy się jak ślepy potykając o wszystko co na drodze, bowiem jesteśmy nie posiadający wzroku, chodzący po omacku nie mający wewnętrznego wejrzenia, wejrzenia w głębie Bożą, objawienia prawdy Bożej.
Czytaj Biblię, Pisma Świętego potrzebujemy objawienia od Boga byśmy mogli właściwie jej treść zrozumieć i zastosować właściwie według Bożego objawienia i woli Bożej w życiu.
Bardzo dobrą rzeczą jest przed rozpoczęciem czytam Biblii poprosić Ducha Świętego o właściwe zrozumienie i objawienie czytanego tekstu Pisma Świętego.
Duch Święty najlepszym wykładowcą Biblii i On powoduje, że jest w nim życie, Boże życie. To Boży Duch Święty jest tym, który natchnął i je inspiruje:"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, ..." ( 2 Tym.3:16)

Tym Bogiem, którym temu Pismo tchnienie jest Duch Święty. To Duch Święty to słowo sporządził.
W księdze proroka Izajasza mamy zapisane takie słowa:


"Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego DUCH je zgromadził. " (Izaj.34:16)

Tym DUCHEM jest Boży Duch Święty.

Powyżej napisałem, że Duch Święty najlepszym wykładowcą Biblii, czyli Pisma Świętego. W związku z tym Pan Jezus Chrystus mówi:

"Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY was wszystkiego i PRZYPOMNI wam wszystko, co wam powiedziałem." 
  (Ew.Jana 14:26)

" lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi."
 (Ew.Jana 16:13)

To Duch Święty jest tym, który uczy, daje zrozumienie, wprowadza we wszelką prawdę, wyjaśnia. 

Bez Ducha Świętego nie jesteśmy wstanie właściwie zrozumieć Pisma Świętego, potrzebujemy by nam je objawił, odkrył jego właściwe znaczenie, otworzył nasze duchowe oczy byśmy widzieli w tym do nas Boże przesłanie, a nawet nasze duchowe uszy byśmy słyszeli w tym Boże wezwanie do nas.
Apostoł Paweł napisał do Efezjan takie słowa:

"Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (...) Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,... "   

(Efez.1:15-19 . 4:4-5)

Bez Bożego objawienia możemy czytać Biblię i błądzić w tym, błądzić interpretując ją po swojemu ku swojej własnej zgubie.
Potrzebujemy najlepszego tłumaczenia Pisma Świętego, jaką jest Osoba Ducha Świętego nawiąż relację z Duchem Świętym a wtedy On będzie do Ciebie mówił i wyjaśniał Ci Pismo Święte.
Bardzo dobrą rzeczą jest czytać Biblię z modlitwą w sercu i na ustach do Boga, Świętego Chrystusowego Ducha, który objawia prawdę.
Drodzy czytelnicy potrzebujemy BOŻEGO Objawienia, bez tego nie ruszymy na przód, nie zrobimy kroku do przodu w wierze. BOŻE OBJAWIENIE JEST NIEZBĘDNE W ZROZUMIENIA PISMA ŚWIĘTEGO, czyli spisanego BOŻEGO SŁOWA.


Polecam również artykuły, które mogą pomóc bardziej w zrozumieniu tego tematu:


KIM JEST DUCH ŚWIĘTY

 

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLIICZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z BOGIEM


sobota, 21 grudnia 2019

CZY JEST MIEJSCE W TWOIM DOMU, ŻYCIU I RODZINIE DLA CHRYSTUSA ?

"I porodziła (Maria) syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." (Ew.Łuk.2:7)Dzisiaj Jezusa nie znajdziesz owiniętego w pieluszki, jako małe dziecię, ani wiszącego na krzyżu, jako martwego czy złożonego jako ciało zwłoki w grobie, bowiem Jezus Chrystus zmartwychwstał i On dziś żyje, jako Pan i Władca, Bóg Wszechmogący.
W powyższym wersecie Ewangelii Łukasza mamy zapisane takie słowa:

"...nie było dla nich miejsca w gospodzie."

Mowa tutaj o Jezusie i Jego ziemskich rodzicach, ale można to odnieść do osoby Jezusa Chrystusa, czy w naszym domu, rodzinie, życiu jest dla Niego miejsce ?
Tradycja w większości domów mówi, że trzeba zostawić jedno wolne miejsce przy stole dla samotnego czy bezdomnego, który by się w ten dzień zabłąkał, ale często jest to tylko tradycja i nigdy to miejsce nie jest zajęte przez tą osobę i pozostaje to tylko pustą tradycją, a gdyby rzeczywiście pojawił się taki człowiek to nie ma dla niego miejsca, ale na stole jest położony pusty talerz i tak przyzwyczajeni do pewnych religijnych przywiązań nie ma miejsca w naszym domu i rodzinie dla Pana Jezusa Chrystusa. To jest hipokryzja w którą większość polaków dało się wciągnąć i trzeba nam z tego się upamiętać. W naszych domach jest miejsce dla religii, tradycji, ale nie ma miejsca dla Chrystusa, który chce być głową naszego domu, rodziny, życia i pragnie nam błogosławić, ale my wolimy puste martwe nieznaczące, religijne uczynki niż samego Chrystusa, który żyje i króluje. Lecz niestety nie ma Go jako Króla i Pana w naszym życiu.
Chcemy, żeby Jezus był naszym Zbawicielem, ale nie chcemy żeby był naszym Panem.
Określenie "Pan" oznacza posiadanie najwyższego autorytetu, władzy od greckiego słowa "Kyrios" w którym jest spisany Nowy Testament oraz hebrajskiego "Adonaj" w którym to z kolei jest spisany Stary Testament oznacza Panujący, Sprawujący najwyższą władzę.
Chcemy dostać się do nieba, ale nie chcemy, żeby Chrystus układał nam życie bo chcemy go po swojemu układać, ale tak się nie da. 
Drogi czytelniku, jeżeli pragniesz znaleźć się w królestwie Bożym to musisz uznać JEZUSA CHRYSTUSA za swojego PANA a nie tylko Zbawiciela. 
Pozwól Jezusowi Chrystusowi przejąć pełną kontrolę i władzę nad swoim życiem, daj Mu w swoim domu, rodzinie i życie pierwszoplanowe miejsce, uczyń głową Chrystusa swojej rodziny, domu i twego życia.
W Ewangelii Jana mamy zapisanego takie słowa:

" Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." (Ew.Jana 1:11)

Nie bądź ta osobą dla której w sercu nie będzie dla Chrystusa  miejsca .
Otwórz swoje serce Chrystusowi i pozwól zająć najważniejsze miejsce w twoim życiu Jezusowi Chrystusowi, jako swojemu Panu.