poniedziałek, 19 marca 2018

BÓG JEST OSOBĄ

Bóg to nie jest system religijny, zbiór przykazań, regulamin, którego trzeba przestrzegać. Bóg jest Osobą z którą można rozmawiać i która z Tobą chce rozmawiać i pragnie relacji z tobą. Bóg jest żywym i realnie istniejącym.
Drogi czytelniku! Warto z Nim nawiązać kontakt. On, Bóg zapraszam Ciebie do relacji z Nim. Skorzystaj z tego, bo to jest największy i najlepszy, niezawodny Przyjaciel człowieka.
Społeczność z Nim to najlepsza relacja, dialog dwojga osób. Bóg i człowiek.
To jest relacja Miłości, miłości bezinteresownej, bezwarunkowej Boga do człowieka, gdy człowiek się na nią otworzy ona zmieni jego życie. Otwórz swoje serce na tę miłość Boga do Ciebie, a ona zmieni twoje serce, które stanie się wrażliwe na głos Boga za którym będziesz podążał i żył dla Niego. 
Jesteśmy powołani do relacji z Bogiem, do społeczności z Nim.
"Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego." (1 Korynt.1:9)
"Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną ..." ( 1 Mojż.17:1)

piątek, 9 marca 2018

JEZUS CHRYSTUS - Tylko Zbawiciel czy także Pan ?

Wiele osób uznaje Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, ale czy uznaje Go jako swego Pana?
Niektórzy traktują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ale już nie jako Pana. Chcą być zbawieni, ale nie chcą, aby w ich życiu panował, czyli rządził i kierował nimi Jezus Chrystus. 
Chcą być tylko zbawieni, ale nie chcą podporządkować swojego życia pod władzę i autorytet Jezusa Chrystusa. Człowiek chce być zbawiony, ale bez wtrącania się Boga w Jego życie, ale tak to nie działa. Szatan również chciałby wrócić tam skąd został wypędzony, ale musiałby uznać nad sobą władzę i autorytet Boga i pokłonić się Jemu czego on uczynić nie chce. A Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi:
" Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Ew.Mat.7:24)
Pragniesz być zbawiony pozostawając panem i władcą swojego życia, ale niestety tak się nie da. Pan Jezus Chrystus powiada:
"Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. "  (Ew. Łuk.6:47-48 )
Osoba, która Jezusa Chrystusa traktuje tylko jako swego Zbawiciela, a nie Pana kończy tragicznie. Czytamy, że ten dom runął a upadek jego był zupełny. Ten dom symbolizuje człowieka, jego życie. Tak kończy się wszystko co nie jest podporządkowane Chrystusowi Jezusowi  jako Panu i Władcy. Cokolwiek jest budowane na innym fundamencie niż Jezus Chrystus to w swoim czasie  wszystko to runie. Jeżeli chcesz układać sobie życie po swojemu a jednocześnie, aby Ci Bóg błogosławił w tym to jest to przebywanie na śliskim gruncie na którym się szybko przejedziesz. Jeżeli chcesz przychodzić do Boga na swoich warunkach to rozmijasz się z Nim. Jedyny warunek przystępu do Boga to Osoba Pana JEZUSA CHRYSTUSA to przez Niego i w Nim mamy dostęp do Boga naszego, jako Ojca. Nie traktuj Go jak "złotą rybkę" do spełnia twoich życzeń.
Jest nawet taka pieśń  w której znajdują się między innymi takie słowa:
 "ŚWIECIE, ŚWIECIE WYSŁUCHAJ BOGA SWEGO"
Jesteśmy z reguły nastawieni na to, ze Bóg ma nas wysłuchiwać, spełniać nasze prośby i modlitwy, ale Bóg też chce, abyśmy Jego zechcieli wysłuchać bo ma coś nam bardzo ważnego do powiedzenia. Posłuchajcie proszę tej pieśni:1. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego

             świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego
Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się w żłobie

           musi się narodzić dzisiaj w tobie
        2. Świecie, świecie, dokąd wiedzie twoja droga

            nawet nie wiesz, że oddala cię od Boga
Refr:  Na jej końcu wielka przepaść czeka

           zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj
       3. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego

           świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego
Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się żłobie

           musi się narodzić dzisiaj w tobie.Słowo Boże mówi:
"Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,..." (1 Sam.15:22-23)

Tak więc bądźmy posłuszni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo poprzez nasze posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi oddajemy Bogu największą chwałę. 
Niech Jezus Chrystus nie tylko będzie twoim Zbawicielem, lecz także twoim Panem.Zapraszam również do artykułów, które są zatytułowane: "JEZUS JEST PANEM"


wtorek, 6 marca 2018

BÓG JEST Z TOBĄ - BĄDŹ DOBREJ MYŚLI - WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE

Może miewasz czasami czarne myśli, które mówią ci na przykład, że nie dasz sobie w życiu rady z tym czy tamtym. może w ogóle myślisz.że nie dasz sobie rady z życiem, ale to są myśli pochodzenia szatańskiego.
Popatrzmy co na ten temat mówi Boże Słowo:
"WSZYSTKO mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." (Filip.4:19)
Bóg ma o Tobie same dobre myśli:
"Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją."(Jerem.29:11)
Bóg mówi Tobie DASZ sobie RADĘ.Nie daj się oszukać negatywnym myślom. 
Możesz wszystko.Dasz sobie radę z wszystkim i we wszystkim.W Chrystusie masz swą siłę do życia tutaj na ziemi.On jest zainteresowany całym twoim życiem i troszczy się o każdą chwilkę twego życia. Jemu zależy na twoim  dobru i szczęściu.
W pierwszym liście Apostoła Piotra mamy zapisane takie słowa:
"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On (Bóg)ma o was staranie."(1 Piotra  5:7)
W przekładzie  Biblii Tysiąclecia ten tekst tak brzmi:
"Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was."
Bogu zależy na tobie, nie jesteś Mu obojętny. Warto więc Jemu we wszystkim ufać.Bóg jest naszym nie zawodnym Przyjacielem, którego imię brzmi JEZUS CHRYSTUS. On dał za Ciebie to, co najważniejsze, najdroższe a jest to ŻYCIE. 
Nie bój się! Bóg  już zatroszczył  się o twoje jutro. Z Nim zawsze dasz radę. On jest tym, który we wszystkim Ci pomoże nawet jak myślisz inaczej. Bóg przeprowadzi przez każdą burze życiową do zwycięstwa tak jak w tej pieśni:


Pan Jezus Chrystus powiedział też:
"Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się" (Ew.Marka 11:23)
Wszelka góra jakakolwiek by ona nie była jest do pokonania w twoim życiu, cokolwiek ona oznacza. W Psalmie 97 i 5 wersecie mamy zapisane takie słowa:
"Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi." (Ps.97:5) 
 W drugim liście Apostoła Pawła do Koryntian mamy napisane:
"...Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa"(1Korynt.15:57)
Boże Słowo mówi nam w drugim Apostoła Pawła liście do Koryntian takie słowa:
" Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi." (2 Korynt.2:14)
Pan Bóg mówi:
"Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was ( 5 Mojż.1:29-30)
Pan Bóg mówi do Ciebie osobiście "NIE BÓJ SIĘ" "NIE LĘKAJ SIĘ"  "JESTEM Z TOBĄ"
" Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz." (Joz.1:9)
Bóg mówi do Ciebie:
"... Nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę." (Joz.1:5)
" Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. " (Hebr.13:5)
Bóg mówi też do Ciebie:
"Bądź mocny, bądź mocna, bądź mężny bądź mężna". To słowo jest kierowane do mężczyzn i kobiet do dzieci i starszych osób. Posłuchaj proszę także tego rozważania:Bóg jest z tobą  w każdym czasie, we wszystkim i wszystko będzie dobrze.

środa, 28 lutego 2018

SKĄD KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI WZIĄŁ NAUKĘ O MODLITWIE ZA ZMARŁYCH ?

Kościół katolicki wziął tę naukę z drugiej księgi Machabejskiej  apokryficznej nie wchodzącej w skład ksiąg natchnionych przez Ducha Świętego. Mamy tam zapisany taki tekst:
" Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu.  Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. " (2Mach.12:43b-45)
 Podobny także tekst jest również w apokryficznej księdze zwanej księgą Mądrości Syracha a brzmi on tak:
"Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania!" (Syr.7:33)
Także księga Tobiasza wchodzi w skład powyżej wymienionych ksiąg na które powołuje się w swojej doktrynie kościół katolicki:
"Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj." (Tob.4:17)
Spójrzmy jednak na powyższe teksty i z analizujmy je, czy są zgodne z prawdą.  W drugiej księdze Machabejskiej w 12 rozdziale w wersetach 43 do 45. Mamy tutaj napisane takie słowa:
" Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech." (2 Mach.12:43)
 Tutaj ten tekst zachęca, aby człowiek składał ofiarę za grzechy i to także za zmarłych. W 45 wersecie jest napisane:"...złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu."

Taka ofiara przebłagalną za nasze grzechy jest tylko, jedynie i wyłącznie Pan Jezus Chrystus:

" Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata." (Ew.Jana 1:29)

"... Bóg ustanowił (JEZUSA) jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, ..." (Rzym.3:25)
" On ci (JEZUS CHRYSTUS) jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata." ( 1 Jana 2:2)
To w Chrystusie mamy uwolnienie: 
" Jeśli więc Syn  Boży (JEZUS CHRYSTUS) was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie."
(Ew.Jana 8:36)
Pan Jezus Chrystus złożył raz na zawsze za wszystkich perfekcyjnie, idealnie doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty
"...objawił się On (JEZUS CHRYSTUS) jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy,(...) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni." (Hebr.9:26.28. 10:12.14.)
Pan Jezus Chrystus doskonale zgładził grzech i zbawił człowieka.
Tam po śmierci jest za późno na na nawrócenie i upamiętanie się. Znamy historię o bogaczu i żebraku, który miał na imię Łazarz i pewnego razu obydwaj zmarli. Historię tę mamy opisana w Ewangelii Łukasza 16:19-31. Zachęcam do dokładnego zapoznania się z tą historią i do przestudiowania jej. Kiedy tych dwoje osób zmarło jeden z nich znalazł się na łonie Abrahamowym drugi w krainie umarłych cierpiał męki. Ów człowiek wołał:
"  Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu." (Ew.Łuk.16:24
Lecz tam już nie ma możliwości zmiany swego położenia. Człowiek póki żyje na ziemi ma szansę na zmianę , tam już jest finisz. W Ewangelii Łukasza 16:26 mamy zapisane słowa:
" I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić."
Nie ma trzeciej opcji zwanej czyśćcem. Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza." (Ew.Mat.12:30)
Czyśćcem dla nas jest Krew Pana Jezusa Chrystusa, który zmywa z nas wszelki grzech.
"... krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu." (1 Jana 1:7)
W Przypowieściach Salomona mamy napisane:
"Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja; a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się." (Przyp.Sal.11:7)
Bezbożny człowiek kojarzy nam się z osobą totalnie zepsutą moralnie, z bluźniercą, pijakiem, złodziejem, mordercą, tymczasem może to być człowiek aktywny w swoim kościele, zaangażowany charytatywnie, udzielający pomocy innym l znajdującym się w potrzebie ludziom, mający wysokie morale i wartości chrześcijańskie w swoim życiu, lecz na co dzień nie liczący się z Bogiem, z Jego wolą.
Modlitwa za osobę zmarłą, która za życia się nie nawróciła po śmierci nic nie pomoże.
Ten człowiek, który na co dzień żył sobie nie dla Boga prosił Abrahama, aby ten posłał zmarłego Łazarza do swojej rodziny, braci, lecz otrzymał odpowiedź:
"Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają." (Ew.Łuk.16:29)
Lecz ten bogacz dalej drążył: 
"Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się".
Lecz Abraham pozostał nieugięty ponieważ taka była Boża prawda i rzekł do niego:
"Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. " (Ew.Łuk.16:31)
Również my mamy dostęp do Biblii oraz możemy słuchać różnych kazań poprzez które mówi Bóg i jeżeli ich nie słuchamy to tak jakbyśmy Boga nie posłuchali.
Pan Jezus Chrystus mówi:
"A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. " (Ew.Łuk.10:16)
Również modlitwy do zmarłych są grzechem w obliczu Boga. Sam Pan i Bóg nasz powiedział:
"niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą." (5 Mojż. 18:10-12).
Maria, matka Jezusa zmarła i inni święci zmarli, lecz tylko Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele, jako człowiek jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi.
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,który siebie samego złożył jako okup za wszystkich,..." ( 1 Tym.2:5-6)


KONTYNUACJA BLOGA "OCZEKIWANY MESJASZ - JEZUS CHRYSTUS"


NOWO - STARY BLOG


W związku z likwidacją platformy BLOG.PL na którym był zbudowany blog pt.: "Oczekiwany Mesjasz - JEZUS CHRYSTUS", który znajdował się pod adresem: http://przemek-sliwka.blog.onet.pl/ aby wszystkie dane znajdujące się na tym blogu nie zostały utracone trzeba było przenieść w inne miejsce, które to miejsce teraz jest pod adresem: https://jedynadroga.blogspot.com/ .

Dlaczego taka nazwa tego bloga?


Dlaczego blog ten miał tytuł "Oczekiwany Mesjasz - JEZUS CHRYSTUS"?

Ponieważ oczekujemy teraz powtórne przyjścia Jezusa Chrystusa, już nie jako maleńkiego dzieciątka Jezus w betlejemskim żłobie które już sie spełniło. Proroctwa z Izajasza 9:1.5-6 . 53:7 . Micheasza 5:2. Zachariasza 9:9 .11:2.13 . Malachiasza 3:1 . Psalm 22:17 to już miało miejsce i się dokonało.

Teraz oczekujemy Jego ponownego przyjścia, jako potężnego Króla królów i Pana i panów, Boga Wszechmogącego, który przyjdzie po swoich wiernych, którzy Go kochają i są Mu posłuszni, żyją dla Niego tutaj na ziemi. Ta chwila jest coraz bliżej. Z każdą sekundą się zbliżamy do Jego powrotu. Jesteśmy tego dnia bliżej niż dalej.

Polecam teksty Pisma Świętego:


1Tesal.1:9-10 . 2 Tym.4:8 . Ew.Mat.25:10.

Blog zostanie tylko usunięty z BLOG.PL, ale nadal będzie działać jest tylko przeniesiony gdzie indziej na platformę blogspot.com zwanej też blogger pod nazwą "ZBAWIENIE JEST TYLKO W CHRYSTUSIE" .


Blog ten powstał 17 listopada 2006 roku. Oto jak wyglądał ten blog w przeszłościw latach 2006-2018 r. do 31 stycznia
http://web.archive.org/web/20080224171504/http://przemek-sliwka.blog.onet.pl/
oraz
http://web.archive.org/web/20120220022812/http://przemek-sliwka.blog.onet.pl/
JEDYNA DROGA - JEZUS CHRYSTUS
Ponieważ nie ma innej drogi zbawienia dla człowieka, jak tylko i wyłącznie, jedynie Pan JEZUS CHRYSTUS.Jezus:" Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."

(Ew.Jana 14:6)


Chrześcijańska Grupa czytelników bloga „Zbawienie w Chrystusie" na >>FACEBOOKU<< oraz >>NASZA-KLASA<<
Blog znajduje się również na: Twitter oraz YouTube i tumblr
PRAWA AUTORSKIE NA BLOGU – (Kopiowanie)


Zapewne każdy z nas spotkał się z takim zdaniem „Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione „ lub „Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora surowo wzbronione” albo do tego jeszcze dopisany tekst Słowa Bożego: „Nie kradnij” (2 Mojż.20:15) zdarza się to zobaczyć np. na różnych płytach, kasetach, itd. itp. Mam na myśli oczywiście chrześcijańskie. Także na chrześcijańskich stronach internetowych, jak i również blogach o tematyce biblijnej, gdzie autor zabrania kopiowania treści artykułów, drukowania i ich rozpowszechniania. Otóż moi kochani czytelnicy, na moim blogu możecie spokojnie kopiować zamieszczone tutaj artykuły, drukować oraz rozpowszechniać do woli, byle tylko służyły ku chwale Pana Jezusa Chrystusa i zbudowaniu oraz zbawieniu wielu dusz ludzkich. Otóż kiedyś słuchałem kaset taśm magnetofonowych na których znajdowały się przepiękne, wspaniałe pieśni uwielbiające imię Pana Jezusa Chrystusa i były nagrane na trzech godzinnych kasetach i było tam zaznaczone, że nie można ich kopiować. Niestety te kasety nie były wówczas jak i dziś ogólnie dostępne, bo było ich niestety niewiele. Uważam, że autor powinien, skoro jest ich tak mało, robić wszystko, by można było je rozpowszechniać aby w ten sposób rozpowszechniało się królestwo Boże a nie hamować go w ten sposób i powstrzymywać działanie mocy Bożej oraz uwielbianie imienia Pana Jezusa Chrystusa.Może nie jest w tym nic dziwnego, że autor zastrzega sobie prawo,albo chce na tym zarobić kasę(pieniądze) ale czy mamy kasę przedkładać nad królestwo Boże i zbawienie ludzkich dusz ? Rozsądźcie to sami ! Dlatego na moim blogu jest dopuszczalne kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie wszelkich artykułów, byle tylko imię Boże było rozsławiane i dobra nowina zbawienia w Panu Jezusie Chrystusa rozpowszechniana. Ewangelia naszego Mistrza, Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA.

Niech Was Bóg błogosławi
Prowadzi i kieruje.

Życzę wszystkim błogosławionego przez Boga czasu na tej stronce :-)
Zapraszam do czynnego odwiedzania tej strony.

sobota, 20 stycznia 2018

CHRYSTUS - CENTRUM EWANGELII ZBAWIENIATreścią Ewangelii jest Chrystus i to Chrystusa mamy głosić innym.
Mamy nie tylko mówić o Chrystusie, ale mamy głosić Chrystusa.

W Dziejach Apostolskich mamy napisane, że:

"Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa." (Dzieje Ap.8:5)

Można mówić komuś o kimś, albo osobiście przedstawiać kogoś drugiej osobie.

To właśnie czynił Filip nie tylko mówił o Chrystusie, ale przedstawiał tym ludziom Chrystusa i oto co się działo w tej miejscowości:


"...duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście."

(Dzieje Ap.8:7-8)

To tylko żywa realnie Osoba może czynić takie rzeczy a jest tą Osobą Pan Jezus Chrystus.
Druga sprawa jest to, że niedawno widziałem transparent na jednej z Ewangelizacji ulicznych z napisem "diabeł to pajac" oraz "diabeł to frajer". Ludzie nienawróceni na to patrząc i słuchając takich wypowiedzi drwią sobie. Ja pytam: Gdzie tu jest mowa o Chrystusie?

Oczywiście, to prawda, ze szatan jest przegrany, ale dzięki komu?

Odpowiedź brzmi: dzięki Chrystusowi Jezusowi i to Jego mamy głosić ludziom, bowiem to On Pan Jezus Chrystus przynosi ludziom wolność, radość i zbawienie.Polecam artykuł pt.:


KOGO LUB CO POWINNIŚMY GŁOSIĆ JAKO WIERZĄCY W CHRYSTUSA LUDZIE?
CENTRUM EWANGELII
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ ?

niedziela, 14 stycznia 2018

JAK OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE

Kiedyś uczniowie zapytali Pana Jezusa Chrystusa: "Któż więc może być zbawiony?" Na to Pan Jezus Chrystus im odpowiedział: " U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe." (Ew.Marka 10:26-27)
Człowiek nie jest w stanie sam osiągnąć zbawienia. Nie jest w stanie sięgnąć po zbawienie. Zbawienie jest poza zasięgiem możliwości człowieka. Dlatego przyszedł Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię nas zbawić. Człowiek nie był i nie jest w stanie sięgnąć nieba dlatego niebo sięgnęło człowieka, niebo sięgnęło ziemi i tym niebem jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek znalazł się w sytuacji bez wyjścia i to tak jakby człowiek wpadł do jakiegoś dołu z którego sam nie może wyjść, albo wpadł w błoto grząskie nie jest w stanie wyciągnąć się za włosy z tego stanu rzeczy. W Psalmie 40 mamy zapisane słowa przez króla starotestamentowego króla Izraela:

 "Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje." (Ps.40:3)


Tą osobą jest Bóg, który w Nowym Testamencie się nam objawił w imieniu JEZUS CHRYSTUS. To tak jak człowiek, który wszedł w sam środek dużego, ciemnego lasu i pobłądził znalazłszy się wśród dzikiej niebezpiecznej zwierzyny, wszystkie drogi wydają mu sie takie same i nagle pojawia się ktoś kto wyprowadza go z stamtąd w bezpieczne miejsce i tym kimś, który nas z tego niebezpieczeństwa wyrwał jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. Zbawienie jest dla nas za darmo i nie jesteśmy w stanie sobie w żaden jakikolwiek sposób sobie na nie zasłużyć. Kiedyś napisałem artykuł pt.: "WIEŻA BABEL" , który mówi o symbolicznym przesłaniu, które płynie z tej wieży. Artykuł ten można poczytać w całości >>>TUTAJ<<< Ja chcę tutaj użyć jednego z symboli mówiącej z Wieży Babel. Symbolem Wieży Babel jest zasługiwanie czy też zapracowywanie sobie na zbawienie z uczynków. Czyli im więcej dobrych uczynków tym jest się bliżej nieba w tym momencie stają się drogą do Bożego Królestwa dobre uczynki a nie Chrystus a w Ewangelii Jana 14:6 wyraźnie mówi Pan Jezus Chrystus:

"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie".


Nie poddaję pod wątpliwość ich naprawdę szczerej gorliwości dla Boga:

Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, niepodporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. „ ( Rzym.10: 2-3 )

Ale jest to gorliwość nierozsądna bo nie znając usprawiedliwienia które podchodzi od Boga a własne usiłując ustanowić nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Boże usprawiedliwienie jest z łaski nie z uczynków, trzeba odwrócić się od własnych zasług a uznać jedyną zasługę Pana Jezusa Chrystusa, jako jedyną drogę zbawienia, jako dzieło miłości, poświęcenia i ofiarowania swojego ciała i przenajświętszej, najdroższej swojej Krwi . Osoba Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło miłości jest jedyną drogą zbawienia.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. „ ( Efez. 2: 8 – 9 )

Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To Pan Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i naszego zbawienia poprzez Świętą drogocenną Swoją Krew mamy wstęp do niebiańskiej Świątyni Bożego Królestwa

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni ( Hebr. 10:19 )

Wieża Babel jako symbol dostania się do nieba, do Boga , sięgnąć nieba chcąc być zbawionymi poprzez własne wysiłki i zasługi i na własnych , warunkach warunkach bycia dobrym. I co się stało ? Otóż Bóg zburzył tą wierze (własnych zasług dobrych uczynków) jako drogi zbawienia i postawił w to miejsce krzyż. KRZYŻ PANA JEZUSA CHRYSTUSA jako jedyną zasługę i dobroć okazaną nam niezasłużenie przez Pana Jezusa Chrystusa i jako jedyną drogę naszego zbawienia. Chociaż zbawienie jest dla za darmo to jednak ktoś zapłacił wielką cenę własną krwią, a jest tą osobą Pan Jezus Chrystus.


Możemy się cieszyć zbawieniem tylko dzięki poświeceniu się dla nas Pana Jezusa Chrystusa.


Kontynuując dalej ten temat zapraszam do artykułów pt.:


ZBAWIENIE – W PEŁNI DZIEŁEM BOGA 

 

ZBAWIENIE DAREM ŁASKI BOŻEJ


CO MAM CZYNIĆ, ABYM BYŁ ZBAWIONY?

niedziela, 31 grudnia 2017

2018 - ROK ŁASKI BOGA

"Podano Mu (JEZUSOWI) księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Ew.Łuk.4:17-19   Biblia Tysiąclecia)

 Niech ten rok będzie dla każdego z nas rokiem miłosierdzia, łaski i dobroci Boga.
To Pan Jezus Chrystus jest tym, który ma władzę w naszym  życiu obwołać ten i każdy następny rok, jeśli Bóg pozwoli uczynić czasem Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Natomiast to, czy rzeczywiście to będzie błogosławiony dla nas rok zależy od tego czy Jezusowi Chrystusowi pozwolimy w tym  roku i w każdym następnym być Panem naszego życia, aż do końca naszych dni tutaj na ziemi. Chcemy, aby Bóg nas błogosławił i żeby nam towarzyszyło powodzenie w każdej chwili naszego życia w każdym przedsięwzięciu naszych rąk, ale tak często mówimy Bogu NIE!!!, ale chcemy, aby spełniał nasze prośby, życzenia, lecz my nie chcemy, aby wtrącał się w nasze życie i nie chcemy, żeby nam rozkazywał jak mamy żyć, ale chcemy, żeby akceptował naszą wolę i nasze decyzję uznawał za słuszne tymczasem powinno być odwrotnie. To my powinniśmy Bogu być posłuszni i spełniać Jego wolę, bowiem nasze prawdziwe błogosławieństwo jest w naszym posłuszeństwie Bogu:
"Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;" (5 Mojż.11:26-27)
Oto recepta na błogosławieństwo Boże w naszym życiu -POSŁUSZEŃSTWO PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

niedziela, 17 grudnia 2017

TYLKO JEZUS

„Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje JEZUSA. „( 1 list Jana 4:3 ) BWP
„Każdy zaś duch, który nie uznaje JEZUSA, nie jest z Boga;…” ( 1 list Jana 4:3 ) BT

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Tylko Jezus Chrystus, a nie Jezus plus coś jeszcze. Niektórzy uważają Jezusa za proroka inni za Syna Bożego, ale to wszystko za mało, bo Jezus Chrystus to Bóg objawiony w ciele:
„A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. „ ( 1 list do Tymoteusza 4:16) BG
Jeżeli chcesz zobaczyć jakim jest Bóg to spójrz na Jezusa Chrystusa i tutaj nie chodzi o fizyczne obrazy wiszące, gdzieś na ścianie, ale o Osobę Jezusa Chrystusa opisane w czterech Ewangeliach a dziś żyjącą w mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan 1:15-19 takie słowa:
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości…”
Jezus Chrystus jest Bogiem. Już na wiele set a nawet tysięcy Mesjasz Jezus Chrystus był zapowiadany na ziemi, jako Ten, który przyszedł w ciele człowieka i On był nazwany Bogiem już w proroctwach zapowiadających Jego narodzenie i takim miejscem, jako jedno z wieli jest na przykład proroctwo Izajasza mówiące:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Ale także inne miejsca Pisma Świętego potwierdzą ją, że Jezus Chrystus jest Bogiem w Nowym Testamencie:
„ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) .
W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu: ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”
W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „
Pan Jezus Chrystus mówi: ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy „ (Ew.Jana 10:30)
Kiedyś przyszedł do Pana Jezusa pewien człowiek imieniem Filip z prośbą: „Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.” (Ew.Jana 14:8). Na to Pan Jezus mu odpowiedział: „Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” (Ew.Jana 14:9). Na innym miejscu w Ewangelii Jana 12:44-45 Pan Jezus Chrystus mówi: „Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” Pan Jezus Chrystus: „kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. „ (Ew.Mat.10:40b). Czyli kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, przyjmuje Boga Ojca. Słowo Boże powiada: „aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.” (Ew.Jana 5:23). Jak traktujesz Pana Jezusa Chrystusa tak samo automatycznie traktujesz Boga, jeżeli odrzucasz Pana Jezusa Chrystusa to odrzucasz Boga, a jeśli przyjmujesz Chrystusa do swojego serca to przyjmujesz Boga Ojca. Ludzie opisani w Biblii, którzy odrzucali Pana Jezusa Chrystusa tak naprawdę odrzucali Boga, bo Bóg to Jezus, a Jezus to Bóg. Jeśli kochasz Pana Jezusa Chrystusa, to kochasz Boga, jeśli Jezus Chrystus jest twoim Panem to równocześnie Bóg Ojciec jest twoim Panem. Jeżeli ktoś twierdzi, że wierzy w Boga, ale nie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę nie wierzy w Boga i nie ma nic wspólnego z Bogiem.
Określenie „Syn Boży” ma jeszcze inne znaczenie, które mówi o pochodzeniu Boskim Jezusa Chrystusa nie tylko, że jest Synem kogoś, ale, że jest jako człowiek w ciele Bogiem.
Imię „Jezus” jest imieniem Boga, które dokładnie znaczy „JHWH Zbawieniem” czyli „Bóg Zbawiciel” i tym właśnie jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bogiem naszym Ojcem i Zbawicielem objawionym w ciele.
JEZUS CHRYSTUS = BÓG OJCIEC
Jedno z imion naszego Zbawiciela i Pana jest „Immanuel‚ tłumaczone też jako „Emmanuel” co się wykład „Bóg z nami„. Tak więc Jezus Chrystus jest tym Bogiem i tam, gdzie Pan Jezus Chrystus jest i Bóg Ojciec. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest nazwany też Ojcem i można o tym poczytać w księdze proroka Izajasza:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, OJCIEC Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem i jeżeli w twoim sercu nie jest Bogiem lecz tylko Synem Bożym nie możesz być zbawiony bo kiedy Jezus Chrystus nie tylko jest twoim Zbawicielem i Panem, ale jest Bogiem to wtedy On będzie w twoim życiu najważniejszy nie dzielący w twoim życiu Swojej chwały z niczym, ani z nikim i Ty będziesz traktować Go jako jedynego, któremu należy oddawać chwałę jako Bogu, a nie tylko jak Synowi Bożemu czy prorokowi. To Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa został posłany na ziemię w dzień pięćdziesiątnicy, która jest opisana w Dziejach Apostolskich 1-2.. W Biblii czytamy, że Bóg jest Duchem i to Duchem ŚWIĘTYM o czym na przykład pisze Apostoł Paweł do Koryntian:
„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. „ (2 Korynt.3:17-18)
Jesteśmy zbawieni nie w „jakimś” Bogu i nawet nie w imieniu „Jehowa” czy „Jahwe” ale w konkretnym imieniu, a brzmi Ono: JEZUS CHRYSTUS.
To Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Bożego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy i nie ma innego współodkupiciela czy współodkupicielki, lecz jest tylko jeden, jedynie i wyłącznie JEZUS CHRYSTUS. Uczyń Go najważniejszym w twoim życiu. On oddał to, co dla Niego było najcenniejsze, a jest nim ŻYCIE. On przelał Swoją przenajświętszą, najdroższą Krew, żebyś był zbawiony, zbawiona, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się wieczną radością z obecności Jego, Tego, który jedynie jest Miłością, a jest Nim – JEZUS CHRYSTUS.
Przyjdź do Jezusa Chrystusa i uczyń Go swoim jedynym, Zbawicielem, Panem i Bogiem a będziesz zbawiony.

TYLKO JEZUS CHRYSTUS


Otwórz swoje serca i przekaż ster swojego życia w Jego Święte pełne miłości ręce:
Panie Jezu Chryste, bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu wziąwszy na siebie wszystkie moje grzechy i karę za nie.Wierzę w Ciebie i otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Przejmij kierownictwo nad moim życiem i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał.  Amen.


sobota, 25 listopada 2017

SAMOOSZUKIWANIE cz.2


Niektórzy myślą, że narodzili się na nowo bo przeszli z jednej religii do drugiej, ze jednego związku wyznaniowego na drugi. Na przykład z Kościoła Rzymskokatolickiego do Kościoła Zielonoświątkowego a tak naprawdę nadal ich duch i serce pozostały nie zmienione tylko zmienili religię, etykietę, ale ich życie nadal nie zostało poddane pod panowanie Jezusa Chrystusa.
Kolejny przykład osób, które urodziły się w rodzinie ewangelicznie, biblijnie wierzących chrześcijan i myślą o sobie, że są od dziecka już narodzonymi na nowo z Boga, ale takie osoby urodziły się fizycznie w takiej niewątpliwie wspaniałej rodzinie, ale i to nie daję im gwarancji wejścia do królestwa Bożego, ponieważ sami muszą podjąć decyzję co ze swoim życiem uczynią. Czy oddadzą swoje życie Chrystusowi czy też nie, ale jedno jest pewne rodzice, czy dziadkowie za nich tej decyzji nie podejmą, muszą sami to uczynić.Natomiast, jeżeli takie osoby chcą być zbawione muszą same przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i powierzyć Mu swoje życie. Rodzice za dzieci, ani dziadkowie za wnuki swoje nie mogą tego uczynić to jest indywidualna samodzielna decyzja każdego człowieka.
To, że ktoś od dziecka jest wychowany na przykład w jakimś chrześcijańskim kościele Ewangelicznym, baptystycznym czy zielonoświątkowym nie znaczy, że od razu idzie do nieba i jest zbawiony.
Przynależność do kościoła nikogo nie zbawia, czyni to tylko Pan Jezus Chrystus, żadna religia w tym także chrześcijańska nie zbawia. Zbawienie daje tylko Osoba Pana Jezusa Chrystusa, a nie chrześcijańska grupa, denominacja czy przestrzeganie jakiś zasad. Tak zwane sakramenty na przykład chrztu świętego, komunii nie otwierają nam drzwi do królestwa Bożego.
Jedyna droga przez którą trafiamy do królestwa niebios i tym, który te drzwi nam otwiera jest sam Pan Jezus Chrystus i On jest tymi drzwiami przez które tam wchodzimy.
Żadna nasze zasługi, dobre uczynki nie grają tutaj żadne roli liczy się tylko to, co dla nas na krzyżu uczynił nasz Pan Jezus Chrystus w kwestii naszego zbawienia to tylko i wyłącznie, jedynie Jego zasługa.
W Bożym Słowie mamy napisane:
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. (Gal.6:3)
Jeśli ktoś uważa, że jest dzieckiem Bożym  na podstawie tego, co wyżej opisałem to bardzo się myli i żyje w kłamstwie oszukany przez szatana. Czas się więc prawdziwie nawrócić się do Boga a nie usprawiedliwiać się pochodzeniem rodzinnym, sakramentami i wszelkimi swoimi tak zwanymi szlachetnymi dobrymi uczynkami i myśleć, że Pan Bóg musi mnie zbawić bo przecież jestem takim dobrym człowiekiem. Prawda jest taka, że dobry jest tylko i wyłącznie Bóg.
Jezus Chrystus powiedział:
Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. „ (Ew.Marka 10:18)
Czas więc Jemu się oddać, jedynie mądremu Bogu, który jest nazwany także MIŁOŚCIĄ.
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” (1Jana 4:8.16)
A tym Bogiem, który jest nazwany miłością jest nasz Zbawiciel i Pan JEZUS CHRYSTUS.
Kontynuując ten temat polecam artykuł pt.: >>>SAMOOSZUKIWANIE<<< Wejdź w tytuł tego klikając w niego. Serdecznie Zapraszam!