piątek, 5 października 2018

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGOMoże określenie "rola" nie jest najlepszym określeniem odnośnie Ducha Świętego, ale nie przychodzi mi na myśl inne. Działanie Ducha Świętego jest nieograniczone. Bardzo, bardzo, bardzo ważnym jest poznać kim jest Duch Święty i do tego zapraszam by zapoznać kim jest Duch Święty w artykule pt.: "DUCH ŚWIĘTY", czyli kim jest Duch Święty.

Kilnij >>>TUTAJ<<<

 

Bez Ducha Świętego człowiek nie może uwierzyć w Chrystusa i być zbawiony, bo to Duch Święty wskazuje na Jezusa Chrystusa, jako Pana Boga i Zbawiciela. To Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu i wyprowadza z pod władzy i panowania grzechu i prowadzi pod panowanie Chrystusa Jezusa i oczyszczającą Jego krew. Boży Duch Święty Chrystusowy sprawia, ze jesteśmy użyteczni dla Boga w Chrystusie Jezusie. Duch Święty sprawia w nas nowe Boże życie gdy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa nawracając się do Chrystusa. Za sprawą Ducha Świętego rodzimy się na nowo. To Duch Święty jest źródłem mocy Bożej, namaszczenia i darów. To Duch Święty sprawia, że wydajemy owoce godne upamietania, bowiem to Duch Święty powoduje nawrócenie i upamiętanie w naszym życiu.W liście do Galacjan mamy napisane takie słowa:

" Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu." (Gal.5:22-23)

To Duch Święty daje moc do prowadzenia zwycięskiego życia w Panu Jezusie Chrystusie dla Boga Ojca. Oto rozważanie biblijne na temat czy jest i co oznacza zwycięstwo:

Tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy wstanie przynieść Bogu owoc godny chwały dla Jego Osoby.
W Nowym Testamencie kościół (Ci, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi) nazwany jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa - 1 Korynt.12:12-27 . Efez. 5:24-32.
W Starym Testamencie w księdze proroka Ezechiela w 37 rozdziale od 1 do 14 wersetu mamy fragment zatytułowany przez tłumaczy w Biblii Warszawskiej "Dolina wysłych kości" porównuje Izraela do ciała Bożego, ale tam opis ciała, który mimo, że te kości były już obleczone w ciało, w skórę to jednak było ono dla Boga martwe i bezużyteczne. Dopiero kiedy Duch od Boga wstąpił do tego ciała ono ożyło dla Boga. To jest obraz, że kościół, aby był żywy i użyteczny dla Boga potrzebuje Ducha Świętego, inaczej bez niego kościół byłby fikcją martwy nie przynoszący Bogu chwały. Aby przynosić Bogu owoc potrzebujemy Ducha Świętego i bez Niego giniemy i nasze wszelkie  wysiłki  dla Boga są bez znaczenia uczynki nasze są martwe.
Drogi Chrześcijaninie otwórz swoje serce dla Ducha Świętego i oddaj  Mu w twoim sercu, jako Bogu należne Jemu miejsce, a wtedy będziesz przynosić Bogu, jako Ojcu w Chrystusie Jezusie owoc chwały swoim życiem.
Kontynuując dalej ten temat zapraszam do poniżej podanych tematów: 


 

 

 

 
sobota, 22 września 2018

NOC ŚWIĄTYŃ

CZYM JEST NOC ŚWIĄTYŃ?

 

"Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które mają miejsce 21 września każdego roku. Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot religijnych, biorących udział w corocznej Nocy Muzeów. Wraz z członkami tych wspólnot doszliśmy do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat na co dzień niedostępny dla warszawiaków i warszawianek.
W 2016 roku do Warszawy dołączył Poznań, a w 2017 Kraków. W 2018 roku w wydarzeniu wezmą udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.
Naszym celem jest ukazanie naszych miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy  niechęć do wszelkiej "inności" jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą umożliwić poznanie grup społecznych zagrożonych stereotypowym postrzeganiem. Uważamy, że bezpośredni kontakt z przedstawicielami mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu ewentualnych uprzedzeń.
Chcemy by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań.
Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Będzie to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzyszyć będą koncerty, prezentacje czy warsztat".
- źródło:
https://nocswiatyn.pl/
 Świątynia Boża to miejsce Bożej obecności i Jego chwały i każdy kto przyszedł do Jezusa Chrystusa i przyjął Go jako swego Zbawiciela i Pana przekazując Mu ster swojego życia w Jego święte Boże ręce jest świątynią Boga.
 Świątynia to miejsce święte, czyli oddzielone tylko i wyłącznie, jedynie dla Boga i tylko do Jego dyspozycji.
W 1 liście do Koryntian 3:17-18. 6:19 mamy zapisane takie słowa:

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście
 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nienależycie do samych siebie?” Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci."

Tak  więc świątynia Boża to ludzie, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa i przyjęli Go jako swego Zbawiciela i Pana i dostrzegają w Nim Boga, ci narodzili z Jego Bożego Chrystusowego Ducha. Nie można być świątynią Boga nie uznając Jezusa Chrystusa, jako centralną Osobę w naszym życiu.
Zobaczmy jaka to inicjatywa tzw."Noc Świątyni" i czy ona pochodzi od Boga i jaki jest program na przykład w Warszawie i kto jest w tym:

 Centrum Kultury Islamu
 Centrum Wiary Baha'i
 Ośrodek Kultury Muzułmańskiej 
 Świątynia Buddyjska Wu Bong Sa Szkoły Zen Kwan Um
 Gurudwara Singh Sabha - Świątynia Sikhijska

 Pośród nich znajdują się również m.in kościoły Chrześcijańskie takie jak:

Społeczność Chrześcijańska Północ
 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - Wspólnota Blisko Boga
 Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
 Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
 Parafia Ewangelicko-Reformowana
 Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. św. Ducha 
 Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Toż to mieszanka wybuchowa

Więcej można znaleźć na stronie: https://nocswiatyn.pl/program-warszawa2018/
W drugim liście Apostoła Pawła mamy zapisany BOŻY przekaz:

"Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim."  ( 2 Korynt.6:14-16)


A dalej Pan nasz BÓG mówi do tych, którzy są w takich powiązaniach:


"...Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was  I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;"
 ( 2 Korynt.6:17-18 )

Tak więc w powyższych tekstach Pisma Świętego mamy odpowiedź z jakiego źródła ta inicjatywa pochodzi.

Oto także wypowiedź Kościoła "Misja Łaski" z Gdańska ( - Mission of GRACE - Gdańsk, Poland )
na Facebooku:

"Noc świątyń...???
Jesteś Nowo-narodzony ? Czy zdajesz sobie sprawę z tego kim naprawdę jesteś ? Czy dajesz poznać kim naprawdę jesteś - w domu, szkole, pracy, na ulicy...?
Najwyższy czas, niech się inni dowiedzą i to nie na jedną noc... dzień... tydzień...
Bo dzięki JEGO Łasce i DUCHOWI jesteśmy Świątynią WIECZNIE ŻYWEGO BOGA, każdego dnia, na zawsze !!!

"Czy nie wiecie, że Świątynią BOŻĄ jesteście i że DUCH BOŻY mieszka w was?" 1 Koryntian 3:16
"Jakiż układ między Świątynią BOŻĄ a bałwanami? Myśmy bowiem Świątynią BOGA ŻYWEGO, jak powiedział BÓG: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę BOGIEM ich, a oni będą ludem moim !" 2 Koryntian 6:16
Pochodzi ze strony: 

Polecam również takie artykuły jak:poniedziałek, 17 września 2018

MIŁOŚĆ = SZACUNEK - POWAŻNE TRAKTOWANIE


 MIŁOŚĆ DO BOGA = SZACUNEKJeżeli jakąś osobę kochamy to jej nie lekceważymy, ale okazujemy szacunek i poważnie traktujemy.
Jeżeli taką osobą jest Bóg i Boga prawdziwie miłujemy to też będziemy Go szanować traktując poważnie i każde słowo wychodzące z Jego ust będzie dla nas świętością, niepodważalne.
W Ewangelii Jana w 10 rozdziale w wersecie 35 mamy zapisane m.in takie słowa:


"...Pismo nie może być naruszone..."

Cokolwiek Bóg mówi jest tak i amen, prawdą niepodważalną i gdy kochamy Boga tak też traktujemy to, co do nas mówi okazując Jemu posłuszeństwo i to bezwzględne posłuszeństwo. Mamy respekt przed Nim i szacunek do Jego Świętości.

Miłość to nie kolesiostwo, ale to przyjaźń, więź, relacja  która przynosi radość i ma swoje źródło w Bogu.

To czy naprawdę kochamy Boga objawia się tym jak traktujemy Go na każdy dzień w naszym życiu.

Czy traktujemy Boga, jako "złotą rybkę" do spełniania naszych życzeń, czy raczej odwrotnie, to my mamy pragnienie spełniania Jego woli.

Pięknie oddaje to tekst zapisany przez Dawida w psalmie 40 i wersecie 9 według przekładu Biblii Tysiąclecia:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."

Miłość do Boga powoduje nie tylko pragnienie, ale radość z wykonywania woli Bożej, z radością okazujemy Bogu posłuszeństwo z miłości do Niego.

Reasumując: w miłości do Boga jest Boża bojaźń, która nie jest strachem, lękiem, trwogą i obawą przed Bogiem, ale okazywaniem szacunku dla Jego Osoby w unikaniu tego co zwie się grzechem, a czynieniu tego co jest dobre przed Bogiem.


Polecam artykuły pt.:"BOJAŹŃ BOŻA"


"MIŁOŚĆ DO BOGA"

środa, 12 września 2018

KARM SIĘ ZDROWYM POKARMEM

Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza takie słowa:
"Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,  do której niejeden przystał i od wiary odpadł." (1 Tym.6:20-21)


Te słowa zapisane tak naprawdę do nas wierzących Chrystusowi Chrześcijan jako ostrzeżenie.
Ważne jest na co nasze oczy patrzą i czego słuchają nasze uszy. Mamy dzisiaj wiele różnych nauk i nauczycieli je szerzących także, a może przede wszystkim na internecie, ale też w realnym świecie tego nie brakuje, różne książki, które uchodzą za chrześcijańskie, czasopisma, gazetki, gdzie pozornie jest treść ich chrześcijańska, ale rzeczywistość może być zupełnie inna. Znam przykłady osób wierzących w Chrystusa, które z ciekawości zaczęły czytać koran i w efekcie Ci ludzie zaczęli twierdzić, że Pan Jezus Chrystus nie jest już jedyną drogą do Boga Ojca i Jego królestwa, ale jedną z wielu dróg. Tak naprawdę muzułmanie, żydzi i chrześcijanie wierzą w jednego i tego samego Boga tylko inaczej go nazywając itd. itp. Nawet zaczęli uważać, że yoga i medytacja transcendentalna nie nie jest zła, a wręcz dobra, jako narzędzie Boga i tak koniec końców osoby te odeszły od  Bożej prawdy w kłamstwo diabelskie oddając się pod wpływ mocy demonicznych. 
Nie próżno Apostoł Paweł napisał te słowa powyżej, które są dla nas słowem od Boga .
Moi drodzy czytelnicy dla mnie nie trzeba nic więcej prócz PISMA ŚWIĘTEGO, jako pisanego BOŻEGO SŁOWA przez które przemawia sam Bóg. Kiedy zaczytam czytać Biblię proszę Bożego Ducha Świętego o zrozumienie czytanego tekstu według woli Bożej. Czytam tę Księgę z jej Autorem i wcale tutaj nie chodzi o Apostoła Pawła czy Piotra czy innych, ale o Bożego Ducha Świętego, który wie wszystko najlepiej i najlepiej tłumaczy, wykłada i wyjaśnia słowo Boga. Jak się ma Ducha Bożego to nic nam wierzącym w Chrystusa nie potrzeba. Nie potrzeba mi wiedzieć co mówi koran czy coś lub ktoś inny, bo żaden religijny przywódca, ani żaden duchowny nie oddał za nas życie dla naszego zbawienia, lecz tylko jeden, Pan JEZUS CHRYSTUS i nikt inny. Jeżeli doświadczyłeś lub doświadczyłaś Bożej łaski zbawienia to wiesz, że to jest najlepsza droga, droga życia na której jesteś i którą podążasz do raju i ta Boża miłość, której ze strony Boga Ojca dożyłeś, dożyłaś wywarła na twoim sercu ogromną pieczęć, której nie idzie zlikwidować bo to jest miłość, której nigdy nie idzie zapomnieć, bo ta Boża miłość zmienia na zawsze  życie człowieka i idąc tą drogą człowiek nigdy z niej nie zbłądzić, bo nawet takiej osobie na myśl nie przyjdzie by zejść z tej drogi życia, którą nikt inny nie jest tylko przepełniony Bożą miłością sam Pan Jezus Chrystus.
W drugim liście Apostoła Pawła do Tymoteusza mamy napisane:
 "Wzoruj się na ZDROWEJ NAUCE, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie;"   (2 Tym.1:13)
Ta Zdrowa Nauka to Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa według której mamy żyć. Wzoruj się na słowach Pana Jezusa Chrystusa, na Jego nauce. Nauka Zdrowa jest zapisana w czterech Ewangeliach i listach Apostolskich, gdzie możemy czerpać zdrowy bardzo dobry pokarm dla naszej duszy i naszego ducha, który ożywia nas dla Boga. A więc, żeby być zdrowym trzeba odżywiać się zdrowo i zdrowy pokarm, którym jest Boże Słowo wcielone w Panu Jezusie Chrystusie, słuchajmy Go a będziemy błogosławieni, podążajmy Jego drogą a dotrzemy do mety jakim jest górna ojczyzna. Apostoł Paweł o niej pisze:
"Nasza zaś OJCZYZNA jest w NIEBIE, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,.." (Filip.3:20)

Warto trzymać się Pana Jezusa Chrystusa by skończyć zwycięsko na finiszu.

sobota, 8 września 2018

DROGA DO KRÓLESTWA BOŻEGO

Pewna organizacja religijna twierdzi, że głosi Królestwo Boże no dobrze, ale to tak jak podać nazwę miejscowości, adres ulicy, ale nie ma wskazówki jak trafić. 
No tak, ktoś może powiedzieć, ale dziś mamy GPS-y. Ale nie o GPS dziś mowa, aczkolwiek o tym jak trafić do tego Królestwa, Bożego Królestwa.
W Ewangelii Jana 14:6 mamy zapisane słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."
To Pan Jezus Chrystus tą drogą, którą trafimy do Bożego Królestwa i On jest jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy. Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." (Ew. Jana 10:7.9)
W Panu Jezusie Chrystusie mamy spotkanie z Bogiem, jako Ojcem.
A więc by trafić do Królestwa Bożego trzeba uznać w swoim życiu jako swojego  
Zbawiciela, Pana i Boga JEZUSA CHRYSTUSA.
Tak więc by wejść do Królestwa Bożego trzeba uchwycić się Jezusa Chrystusa i przekazać Mu ster swego życia, a On doprowadzi nas do Bożego Królestwa. Uczyń to i daj miejsce należne w twoim życiu  Jezusowi Chrystusowi, jako najważniejszemu w twoim życiu  jako jedynemu Panu - Władcy.
To On JEZUS CHRYSTUS jest tym królestwem i Królem tego królestwa.
Polecam artykuł pt.:


sobota, 25 sierpnia 2018

KAŻDY Z NAS POTRZEBUJE JEZUSA

Każdy z nas potrzebuje Zbawiciela bo tym właśnie jest nasz Pan Jezus Chrystus.
Sama Maria matka Jezusa wyznała:
"...rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim," (Ew Łukasza 1:47)
Sama Maria potrzebowała Zbawiciela i wyznawał Boga  jako swego Wybawcę. Skoro Maria potrzebowała Zbawiciela tym bardziej my. WSZYSCY, KAŻDY w tym także JA, TY potrzebujemy Zbawiciela, który jest Pan Jezus Chrystus. Anioł powiedział do Józefa męża Marii takie oto słowa o Marii i dziecku, które miała urodzić:
"A(Maria) urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego." (Ew.Mateusza 1:21)
On już tego dokonał ponad dwa tysiące lat temu. Pan Jezus Chrystus Ciebie zbawił. Każdy z nas potrzebuje Tego zbawiciela, którym jest właśnie Pan Jezus Chrystus i to nie ma znaczenia jak bardzo jesteś grzesznym lub grzeszną osobą. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, bowiem bez Chrystusa wszyscy giniemy niezależnie czy jesteśmy porządni czy nie lub uważamy siebie za porządnych czy też nie, to nie ma żadnego znaczenia, jedynym ratunkiem jest dla nas Pan JEZUS CHRYSTUS.  Każdy musi do Pana Jezusa Chrystusa i do Niego się nawrócić. Imię Jezus znaczy BÓG-ZBAWICIEL i On zaprasza:
 " Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego." (Księga Izajasza 45:22)
" I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." (Dzieje Apostolskie 4:12) 
 TYLKO JEZUS CHRYSTUS

Każdy z nas, jeżeli chce znaleźć się w królestwie Bożym musi uznać JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga. 
On jest jedyny.

Zapraszam również do zapoznania się z artykułem pt.:

"KAŻDY MUSI SIĘ NAWRÓCIĆ"

czwartek, 23 sierpnia 2018

BÓG W NAS = MIŁOŚĆ W NAS

Jaki czas temu napisałem artykuł  do którego na początek zapraszam pt.:  


A dziś chcę wyrazić w tym artykule, że Ten, który jest MIŁOŚCIĄ a jest nią BÓG, kiedy zamieszkuje w tobie, zamieszkuje w tobie Miłość w twoim wnętrzu.
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż BÓG jest MIŁOŚCIĄ. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. BÓG jest MIŁOŚCIĄ, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 list Jana 4:7.16)
 Bóg w tobie, to Miłość w tobie, która z Ciebie emanuje na zewnątrz na otaczających Ciebie ludzi.
W 1 liście do Koryntian w 13 rozdziale od 4 do 8 wersetu mamy tak zwany „Hymn miłości” jak niektórzy chrześcijanie go nazywają. Spójrzmy na ten tekst, a brzmi on tak:
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje;…”
 Zastąp słowo „MIŁOŚĆ”swoim imieniem a zobaczysz coś ciekawego i ten tekst będzie brzmiał mniej więcej w taki sposób:
(WŁÓŻ  TUTAJ SWOJE IMIĘ, SIEBIE SAMEGO)  jest cierpliwy, jest dobrotliwy, jest pełen dobroci, nie zazdrości, ale jest hojny w udzielaniu dobra, nie chełpi i nie nadyma się, nie postępuje z nami nieprzystojnie, nie szuka swego, ale naszego dobra, nie unosi się złością i gniewem nad nami, nie myśli nic złego o nas, ale mam o innych dobre myśli.
Poczytaj to słowo w kontekście siebie samego, swojej własnej osoby i zobacz jak jest, a jak powinno być, bo kiedy Bóg zamieszkuje w nas to automatycznie w naszym sercu powinna pojawić się Miłość, której źródłem jest Bóg, który wlewa ją do naszego serca poprzez swojego Ducha Świętego, a imię tej Miłości brzmi JEZUS CHRYSTUS , kiedy Jezus Chrystus jest Panem twojego życia to twoim życiem kieruje MIŁOŚĆ do ludzi. Bo miłość do ludzi tak naprawdę jest sprawdzianem naszej miłości do Boga, albo inaczej mówiąc na tyle na ile kochamy Boga na tyle kochamy ludzi, jeżeli ktoś nie potrafi miłować ludzi nie miłuje Boga i taka osoba w sercu nie ma Boga, bo gdy zamieszkuje w sercu człowieka Bóg zamieszkuje w nim miłość.
" Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. " ( 1 list Jana 4:20 )
A Pan nasz, który jest Miłością mówi nawet:
" Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, " (Ew.Łukasza 6:27)
Oto co się dzieje kiedy zamieszkuje w naszym sercu prawdziwie MIŁOŚĆ.
Uzdalnia nas do miłości naszych nieprzyjaciół, ludzi, którzy są do nas wrogo usposobieni.

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

GRZECH POWSTRZYMUJE OD PODĄŻANIA ZA BOGIEM - JEZUS CHRYSTUS GO USUNĄŁ

Grzech blokuje relacje z Bogiem, ale Pan Jezus Chrystus przyszedł go znieść i nie musisz żyć pod jego naporem i nic Ciebie w tym momencie nie oddziela od Boga, bo Chrystus nas z Bogiem Ojcem połączył. Jeżeli jako wierzącemu w Chrystusa zdarzyło Ci się popaść w grzech to szybko powstań z upadku w grzech i biegnij w kierunku Jezusa Chrystusa, jako twojego Zbawiciela, Pana i Boga i rzuć się w Jego ramiona, On na Ciebie czeka i wzywa Cię Moja Córko, mój synu wracaj do mnie KOCHAM CIĘ! Takim jest prawdziwy Bóg, który objawił się nam w imieniu JEZUS CHRYSTUS, jako miłujący Ojciec swoje dzieci, synów i córki nawet kiedy upadłeś. Jego ramiona są w twoim kierunku zwrócone. Na co czekasz???!!! Skorzystaj z szansy łaski przebaczenia twoich grzechów i nowego życia w Panu Jezusie Chrystusie jakie daje Ci Bóg Ojciec.
Chociaż upadłeś dzisiaj po raz tysięczny to powstań po raz tysięczny pierwszy i idź za Panem Jezusem Chrystusem. Nie wracaj ciągle do swojej przeszłości i nie oskarżaj się również z powodu grzechu, jego niema Pan Jezus Chrystus go usunął na krzyżu, żyj nowym życiem w Chrystusie Jezusie. A  co to znaczy zapraszam Ciebie do artykułu pt.: "NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE"
 Polecam również artykuły pt.:"UPADŁEŚ? POWSTAŃ I IDŹ! "

  Zgrzeszyłeś lub zgrzeszyłaś? Powstań z grzechu i idź do przodu!

 

 

 

czwartek, 9 sierpnia 2018

JA BYM TO ZROBIŁ LEPIEJ

Nie raz usłyszałem zdanie "Ja bym to zrobił, albo zrobiła lepiej"
To jak możesz coś zrobić lepiej od innej osoby to rób, a nie mów, żebyś to zrobił. Jeżeli potrafisz lepiej od kogoś coś zrobić to chwała Bogu i do roboty bo gadać to każdy umie, ale wykazać w praktyce już trudniej. Tak wiele można słów powiedzieć bez pokrycia, ale tutaj liczą się czyny a nie słowa. Na "gębie" jak się to mówi to wielu jest takich mocnych, ale kiedy samemu trzeba coś zrobić to nie ma nikogo.Nie przechwalajmy się jedni przed drugimi i nie stawiajmy siebie wyżej nad swojego bliźniego Jeżeli widzisz naprawdę, ze można coś lepiej uczynić i jesteś w stanie tego dokonać to czyń bo: 
" Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu." (Jak.4:17)
"Nie krytykuj tylko idź i zrób więcej i lepiej a potem możesz wrócić i krytykować" 


Tak więc nie słowa pokazują, że coś lepiej potrafisz a czyny.

wtorek, 7 sierpnia 2018

Z GRZESZNIKAMI NIE BĘDĘ URZĘDOWAŁ

Już kilka razy z ust chrześcijan dane mi było usłyszeć słowa tej treści: "Z grzesznikiem nie będę się modlił" albo "Nie będę z grzesznikami śpiewać" chodzi tutaj o zespół chrześcijański w kościele.
We wszystkich tych przypadkach mi znanych osoby te znalazły się w bardzo złym położeniu. Osoba, która powiedziała, że z grzesznikami nie będzie śpiewać pieśni Bogu na chwałę zaszła w ciążę przed małżeńska i szybko, po cichu brała ślub w USC, druga osoba znajduje się w psychicznym załamaniu a jej sprzęt muzyczny leży na szafie i pleśnieje i trzecia osoba, która powiedziała, że z grzesznikiem modlić się nie będzie cała rodzina tej osoby w  znajduje w uzależnieniu alkoholowym a jeden z członków tej rodziny jest w więzieniu. Drogi czytelniku zastanów się nad tym nim wypowiesz takie słowa czy u Ciebie wszystko jest w porządku i czy jesteś taki czysty bez zarzutu nigdy nie dopuszczający się grzechu nawet w myślach. 
Jeżeli jesteś osobą nawróconą do Chrystusa i chodzisz do kościoła to skąd wiesz, że nie siedzisz koło grzesznika?
Jeżeli uważasz, że nie chcesz bywać z grzesznikami to nie chodź do kościoła bo możesz się zdziwić ile takim wokół Ciebie siedzi grzeszników i mało tego Ty jesteś jednym z nich.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie mówili o Panu Jezusie: "Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi." (Ew.Łuk.15;2)
Natomiast w Ewangelii Mateusza mamy opisaną taką historię: 
"...ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?  A gdy [Jezus] to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają."  (Ew.Mat.9:9-12)
To faryzeusze mieli takie podejście do innych ludzi o których to faryzeuszach Pan Jezus mówi ostro w Ewangelii Mateusza 23 rozdziale nazywając ich m.in obłudnikami wężami, plemionami żmijowymi. Takie podejście to jest duch faryzeizmu, którzy uważali się za ludzi będący w porządku innych zaś za gorszych od siebie. Kimże ja jestem bym miał tak oceniać drugiego człowieka ? Czy ja jestem Jezusem Chrystusem? NIE! Absolutnie, ale jestem Jego Bożym dzieckiem, usprawiedliwiony Jego przenajświetszą, drogocenną Krwią z łaski. Nic sobie nie miałem i nie mam jakichkolwiek zasług by znaleźć się w Jego królestwie to tylko Jego nie zasłużona względem mnie miłość.
Tak więc gdyby nie Chrystus skończył bym w piekle i nic i nikt by mi nie pomógł choćbym nie wiem co robił tragiczny by był mój koniec, ale dzięki Bożej łasce jestem zbawiony .
Polecam temat:

Jeżeli przyjdzie Ci taka myśl jak powyżej w tytule lub na początku tego artykułu pisałem to pomyśl najpierw o sobie kim jesteś i mi byś był i gdzie byś się znalazł, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus?
Boże Słowo jasno mówi: 
"Nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,.." (Rzym.3:10.23)


"WSZYSCY"  "KAŻDY" to znaczy także" TY"  i także Ty jesteś:
"...usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,..." (Rzym.3:24)

Nie mogę ja, ani nie możesz Ty przypisywać sobie żadnych zasług, dobrych uczynków. To tylko dobroć i miłość Boża przez którą jestem zbawiony.
Wszyscy jesteśmy jednakowi i każdy z nas jedzie na tym samym przysłowiowym wózku i każdy jest takim samym grzesznikiem i tak samo  zbawiony i nikt nie może siebie wywyższać ponad drugiego. Wszyscy jesteśmy jednakowo zbawieni przez Boga i jednakowa ofiara została złożona i jednakowa ilość krwi Pana Jezusa Chrystusa została przelana.

Polecam  do zapoznania się z artykułem w temacie:


"PRZED BOGIEM WSZYSCY RÓWNI"