niedziela, 13 października 2019

BŁOGOSŁAWIONA ZALEŻNOŚĆ

Lubimy być ludźmi niezależnymi, nie związanymi z nikim i z niczym, z żadną organizacją itp.
Nie lubimy podlegać komuś być uzależnionym od kogoś. Ale jest jednak dla nas zależność, która jest dla nas błogosławieństwem, szczęściem, dobrem. Ta zależność to JEZUS CHRYSTUS.
To wspaniała zależność pełna szczęścia i radości i tutaj nie chodzi o ziemskie, doczesne szczęście, ale daleko więcej to szczęście wieczności, królestwa Ojca Miłości - BOGA.
 To zależność od osoby JEZUSA CHRYSTUSA. 
Być uzależnionym od Chrystusa to wspaniała niewola, niewola MIŁOŚCI, która tak naprawdę jest wolnością pełną RADOŚCI. 
Zapraszam Ciebie Drogi Czytelniku do uzależnienia się od JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga. Poddaj się Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI oddaj się do Jego dyspozycji. Bądź uzależniony od Pana Jezusa Chrystusa, tak jak On był uzależniony, jako człowiek Syn Boży od swego Ojca BOGA.
On Boży Syn Jezus Chrystus nic sam z siebie, od siebie nie czynił:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał." (Ew. Jana 5:19.30)
Nasz Pan Jezus Chrystus jako człowiek, Boży Syn był uzależniony od Boga Ojca zdany na Niego i pełnił Jego wolę:
"Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba." (Ew.Jana 8:28-29)
  
Bądźmy i my zdani na Pana JEZUSA CHRYSTUSA, na Jego osobę, wolę.
Dajmy się "ubezwłasnowolnić" Panu Jezusowi Chrystusowi,  aby On myślał w nasz przez nas i czynił w nas  przez nas Swoją Bożą wolę.
Wtedy wykonywanie woli Bożej stanie się częścią nas, przestrzeganie Jego przykazań nie będzie dla nas ciężarem, lecz czymś miłym wręcz radością. Psalmista Dawid, król Izrael pisze:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu." (Ps.40:9) Biblia TysiącleciaTa zależność od Chrystusa to tak naprawdę wolność w Chrystusie dla Boga, która przynosi radość i z radością wykonujesz wolę swojego Ojca w niebie, którym jest BÓG. 
Zapraszam Ciebie do Chrystusa w którym jest radość z życia dla Boga.

poniedziałek, 30 września 2019

Z BOGIEM NA DOBRE I NA ZŁE

Apostoł Paweł porównuje kościół do oblubienicy a oblubieńcem jest sam Pan Jezus Chrystus.
 "Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła" (Efez.5:25-32)
Jest tutaj odniesienie do małżeństwa w kontekście Kościoła i Boga, ale także odnośnie Izraela i Boga oraz rzeczywistego małżeństwa, ale ja dziś chcę się zająć sprawą Kościoła małżonki i Chrystusa, jako męża w sensie obrazowym.
Kiedy dochodzi do zawarcia związku małżeństwa ślubuje się między innymi wierność, miłość, i że cię nie opuszczę aż do śmierci, na dobre i na złe ze sobą i tak Bóg widzi małżeństwo, jako nierozerwalny związek małżeński, aczkolwiek bywa z tym różnie, natomiast w odniesieniu do kościoła i Chrystusa. Apostoł Paweł napisał do Koryntian:
" Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą,..." (2 Korynt.11:3)
Słowo "zaręczyłem" można tłumaczyć tutaj "zaślubiłem".
Każdy kto oddał się Chrystusowi na własność, zaślubił się z Nim, związał się z Nim na zawsze. To związanie to pozytywne związanie, które nazwałbym więzią MIŁOŚCI bo na tym polega zdrowe prawdziwe małżeństwo, relacja dwojga osób, mężczyzny i kobiety,  jako relacje miłości i to jest podstawa kontaktu z Bogiem, fundament na jakim budujemy swoją społeczność z Bogiem.
Miłość powoduje, że jesteśmy z sobą w dniach dobrych, jak i złych, czyli na dobre i na złe, na zawsze poświęceni sobie. Tak powinno wyglądać nasze chodzenie z Bogiem, kiedy nam się wszystko w życiu dobrze układa,  ale także kiedy nam się wszystko w życiu sypie to jednak  na zawsze z Bogiem, niezależnie od wszystkiego, okoliczności i sytuacji. Nie widzisz innej możliwości, jak żyć z Bogiem bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Nie ma dla nas innej opcji. 
Każdy kto przyszedł do Chrystusa jest na zawsze Jemu poświęcony. 
Jeżeli uważasz, że odkąd powierzyłeś swoje życie Chrystusowi  i to odtąd nie będziesz mieć żadnych problemów to się bardzo mylisz. Bóg nie obiecuje łatwizny na drodze i nie powiedział, że będzie bez łez, ale obiecał Ci pomóc. Ja nigdy nie głoszę przyjdź do Jezusa, a zniknął twoje problemy a raczej przyjdź do Jezusa a On się nimi zajmie i rozwiąże w najlepszy dla nas sposób.

czwartek, 22 sierpnia 2019

CHRYSTUS W CENTRUM ZAINTERESOWANIA W KOŚCIELE


Dzisiaj w naszym kraju mamy możliwość sobie wybrać lokalny kościół w którym chcemy być, gdzie będziemy się czuć dobrze. Jedna osoba mi napisała coś takiego: "...czuje się lepiej i jestem spełniona."
albo  ktoś mówi:"Odnalazłem swoją drogę" lub "Tutaj czuję się dobrze" itp. itd.
Niby nic w tym złego, ale zauważam  i chciałbym zwrócić na tą Waszą uwagę zadając pytanie: Kto jest centrum? Bo wydaje mi się, ze powinien być nasz Pan JEZUS CHRYSTUS tymczasem to człowiek staje się centrum, abym tylko JA się dobrze czuł MNIE, MI było dobrze, ale przecież zgromadzamy się, aby wywyższać BOGA i uwielbić JEGO Imię. Kościół to Boża rodzina, ale celem jej jest BÓG i głową CHRYSTUS Pan
To Panu Bogu naszemu mamy przynosić chwałę i to On ma się czuć wśród nas dobrze.
Dzisiaj dostrzegam także w kościele humanizm, gdzie człowiek zamiast Bóg staje się centrum, gdzie najważniejsze jest aby człowiekowi dogadzać, a nie Bogu.
Centrum kościoła, każdego lokalnego zboru powinien być BÓG i Jego imię JEZUS CHRYSTUS powinno być wywyższane. Dzisiaj widać wyraźnie, że wszystko dzieje w okół człowieka i człowiek zajmuje miejsce Boga także w kościele natomiast prawda powinna być inna to w kościele najważniejsze miejsce powinien zajmować BÓG.
To Chrystus jest centrum każdej chrześcijańskiej wspólnoty, lokalnego Kościoła, zboru.
Niech przed naszymi oczami  będzie CHRYSTUS i nasz wzrok serca na Nim skupiony i nasze serce na Nim skoncentrowane w tym także pod kątem znalezienia dla siebie społeczności chrześcijańskiej po nawróceniu do Pana Jezusa Chrystusa, aby tam, gdzie jesteśmy był w centrum CHRYSTUS i jako najważniejsza Osoba całego zgromadzenia w centrum zainteresowania  każdego z nas. 

niedziela, 18 sierpnia 2019

NIE KRYTYKUJ INNYCH KTÓRZY COŚ ROBIĄ DLA INNYCH

Niektórzy Chrześcijanie, którzy nie wierzą, że obecnie Bóg uzdrawia mówią do tych, którzy modlą o chorych, że szpitale są pełne ludzi chorych, czemu tam się o nich nie modlą ?
Otóż modlą się. Oto dowód:

Jeżeli uważasz, że jest to robienie pod publikę to Ty rób to inaczej, nie rób tego pod publikę.
Łatwo się samemu krytykuje innych, kiedy samemu się nic nie robi.
Ja to mam szacunek dla takich ludzi, którzy wychodzą do takich osób odważnie niczego się nie boją, ani nie wstydzą. Jak najwięcej trzeba takich ludzi, którzy idą naprzód by ulżyć innym w cierpieniu.
Zachęcam do refleksji. Osobiście mam nad czym się zastanowić i wiem, że do takich ludzi wiele mi brakuje, a jak Tobie?
Czas zakasać rękawy i wziąć się do pracy a nie siedzieć wygodnie w fotelu i krytykować, którzy starają się coś robić!

sobota, 17 sierpnia 2019

POWSTAŃ I IDŹ DALEJ Z CHRYSTUSEM PRZEZ ŻYCIE

RZECZĄ LUDZKĄ JEST UPAŚĆ LECZ TRWAĆ W UPADKU JEST RZECZĄ DIABELSKĄ.


Każdy człowiek, uczeń Chrystusa, któremu zdarzyło się po drodze życia potknąć o kamień grzechu i upaść ma prawo powstać i dalej iść za Chrystusem . 
Wiele razy na dzień chociażby w myślach dopuszczamy się grzechu tylko czasami boimy się oficjalnie do tego przyznać bo obawiamy się opinii innych ludzi o nas, ale prawda jest taka, że Bóg zna nas bardzo dobrze i każda nasza ukryta przed innymi myśl jest doskonale Bogu znana i każdy ukryty przed innymi nasz czyn jawny jest przed Bogiem. 
Człowiek ma prawo  podnieść się z upadku chociażby upadł po raz 789 to ma prawo powstać z niego mimo, że inni , mam na myśli ludzi, którzy będą ciągle widzieć Ciebie w tym grzechu z którego już dawno powstałeś lub powstałaś. Radzę Ci bardziej przejmować się tym, co myśli o tobie Bóg niż to, co myślą ludzie, lepiej przejmować się opinią Boga na swój temat niż ludzi bo ludzie nie są tak miłosierni, łaskawi jak Bóg, jeżeli przychodzisz do Niego z wyznaniem swoich grzechów.
W księdze Jeremiasza czytamy takie słowa:

"Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie.Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana." (Jer..8:4-8)

Tak jak powyżej napisałem, że rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.
Więc trzeba nam powstać z grzechu i iść dalej z Bogiem przez życie i naśladować Chrystusa w posłuszeństwie Bogu Ojcu, a nie patrzeć wstecz ciągle na swój grzech, jego już tam nie ma bo:

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. " ( 1 Jana 1:9)

Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał:

"... jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną,zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. " (Filip.3:13-14)


Polecam również artykuły pt.:

"SKUTECZNA METODA"

 

"DIABELSKIE OSKARŻENIA A BOŻY PALEC PRZEKONYWUJĄCY O GRZECHU"

   

"BÓG PODAJE CI SWĄ POMOCNĄ DŁOŃ"


"UPADŁEŚ? POWSTAŃ I IDŹ!"

 

 

"BÓG POTĘPIA?"


czwartek, 27 czerwca 2019

NIE WSTYDZĘ SIĘ EWANGELII CHRYSTUSOWEJ

Pan Jezus Chrystus powiedział: "Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. " (Ew.Łuk.9:26) 

Czasami milczymy i nie przyznajemy się do naszego Zbawiciela i Pana ze strachu, z obawy przed opinią innych ludzi na nasz temat w związku z tym nie chcemy, aby nas mieli za dziwaków. Nie chcemy się afiszować ze swoją wiarą bo nie chcemy by ludzie o nas źle myśleli i boimy się wyśmiana i wstydzimy się publicznie wyznać swą wiarę by nie zostać wykpionym przez innych, ale Pan Jezus Chrystus nie wstydził się, ani się nie bał oddać życie za każdego z nas tymczasem my się boimy i wstydzimy przyznać do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Natomiast homoseksualiści, lesbijki i inni wykolejeni seksualnie zwani pedofilami nie wstydzą się publicznie paradować po ulicach miast w tak zwanych "Paradach równości" czy "Paradach Miłości" natomiast my Chrześcijanie, uczniowie Chrystusa wstydzimy wyznać Jezusa swoim Panem publicznie przed innymi ludźmi na ulicach, tymczasem ci ludzie nie wstydzą się swego zboczenia i chcą mieć prawa i także by tych rzeczy uczyć dzieci nie tylko w szkołach, ale w przedszkolach jak na przykład masturbacji i innych praktyk, które są uważane za złe.
W pewnym mieście Kościół Ewangeliczny chciał wystawić tablice informacyjną na chodniku blisko drogi o istnieniu tegoż Kościoła i czasie nabożeństw, ponieważ budynek jest trochę schowany i nie widać go od ulicy, ale Pani dyrektor znajdującego się na przeciwko ulicy przedszkola się nie zgodziła i między innymi wypowiedziała takie słowa: "Nie afiszujcie się tak to swoją wiarą".
A ja pytam: "Pedofile i inni tak zwani zwolennicy LGBT+  mogą się afiszować swoją niemoralnością publicznie i nic, nikt im nie mówi i mało tego, chcą tego nauczać w szkołach a nawet chcą już od przedszkolnych lat dzieci demoralizować?"
Dokładnie dzieje się to, co Biblia nazywa, że zło będzie nazywane dobrem, a dobro złem, ale Pan i Bóg nasz wyraźnie mówi:
" Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. " (Izaj.5:20)
Natomiast kiedy człowiek chce głosić Ewangelię zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie to ma problem, bo podobno afiszuje się swoją wiarą natomiast ci ludzie mogą się afiszować swoim bezwstydem i nikt im nic za to nie robi  ani nie karze za ten czyn demoralizujący.
Prawda jest taka, że ludziom dziś się w głowach poprzewracało OPAMIĘTAJCIE SIĘ póki nie jest jeszcze za późno bo już niedługo nie będzie odwrotu jeśli jeszcze dalej pójdziemy tą drogą.
Dzisiaj tego co ludzie powinni się wstydzić, ludzie się nie wstydzą i uważają to za dobre, natomiast to, czego nie powinni się wstydzić, co jest szlachetnym czynem to tego się wstydzą. 
W umysłach ludzi zostały powywracane wartości i zło jest uważane za dobro, a dobro za zło i tak człowiek się dał szatanowi oszukać, ale czas łaski i upamiętania jeszcze trwa i wykorzystajmy go.
Nie wstydźmy się naszego Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA przyznawajmy się do Niego publicznie i głośmy innym zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie.
Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał:
"Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy,..." (Rzym.1:16)


Polecam również artykuł pt.: 


"WYZNAWANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA"Zapraszam do wysłuchania rozważania biblijnego pt.: "NIE WSTYDŹ SIĘ JEZUSA CHRYSTUSA":


wtorek, 25 czerwca 2019

PISMO ŚWIĘTE - BOŻE SŁOWO

Znów trzeba wracać do podstaw wiary mówiącej o tym, ze Biblia - Pismo Święte to Słowo Boże, spisane Boże Słowo, a nie jakaś zwykła książka, ale jest to KSIĘGA, BOŻA KSIĘGA, a nie zwykła ludzka książka. Dzisiaj znów szatan powziął na tę księgę  atak podważając jej Boskie pochodzenie i Boski Autorytet. Oczywiście nie te kartki i ten tusz  czy ta księga jest Bogiem, ale zawiera Boże treści i przesłanie pochodzące od Boga skierowane do człowieka.

BIBLIĘ TRZEBA UMIEĆ CZYTAĆ

Kiedyś już o tym pisałem podobny artykuł o tytule: "UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLII", który znajduje się >>> TUTAJ <<<  oraz równie traktujący w tym temacie pt.: "CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z BOGIEM", który można poczytać na tej >>> STRONIE <<<
Pisząc o umiejętności czytania Biblii nie mam na myśli edukację w Szkole Biblijnej czy w Seminarium Teologicznym chociaż może to dać jakąś tam właściwą wiedzę na temat biblii, ale mam na myśli Osobę DUCHA ŚWIĘTEGO, jako najlepszego Wykładowcę, który najlepiej wykłada Pismo Święte i daje właściwe Jego zrozumienie Biblii - Bożego Słowa, Nauczyciela, który uczy zastosowania spisanego Bożego Słowa w życiu codziennym.
To Boży Chrystusowy Duch Święty tłumaczy nam najlepiej Pismo Święte i tylko z Nim je właściwie zrozumiemy. Czytanie Pisma Świętego samemu prowadzi na manowce i własna ludzka interpretacja Bożego Słowa prowadzi do herezji, która wiedzie dusze ludzkie na zatracenie. 
Pamiętaj nim zaczniesz czytać Biblię przedtem poprosić Ducha Świętego, aby ci pomógł zrozumieć czytany tekst Pisma Świętego a na pewno nie zbłądzisz i będzie mieć właściwe BOŻE podejście do treści zawartej czy zapisanej w Biblii. Pisma Świętego nie czyta się ją jak zwykłą książkę, ale czyta się ją w wymiarze duchowym. Warto więc wejść we wspaniałą przygodę czytania Biblii z jej prawdziwym Autorem, którym jest sam Bóg Duch Święty. On daje jej właściwe zrozumienie.
Wiele osób gorszy się zaczynając ją czytać, ponieważ zaczynają ją czytać bez jej Autora, który najlepiej zna co miał w przekazie. Dobrze rozpocząć czytanie jej od Nowego Testamentu z Duchem Świętym.

Zapraszam również do filmiku:


wtorek, 18 czerwca 2019

Z CHRYSTUSEM WSPANIAŁA PRZYSZŁOŚĆ

Jako wierzący w Chrystusa przechodzimy i przeżywamy różne momenty w tym także trudne i czasami bardzo trudne, ale to są tylko momenty,  krótkie chwile, ale później cala wieczność w ramionach kochającego Ojca, którym jest Bóg. Lecz kiedy odrzucamy Chrystusa to skazujemy się  całą wieczność na zagładę. Ktoś kiedyś mi powiedział, że nie odrzuca Chrystusa tylko Go nie przyjmuje, ale prawda jest taka, że nie przyjęcie Chrystusa jest Jego odrzuceniem. Pan Jezus Chrystus powiedział:
" Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,..."
  (Ew.Mat.12:30)
Drogi czytelniku, który zawierzyłeś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi pamiętaj, że te momenty trudne, które przechodzisz to są to tylko krótkie odcinki twojego życia wobec całej wspaniałej wieczności, która Cię czeka w której już masz udział w Panu Jezusie Chrystusie dzisiaj, teraz i możesz się tym wiecznym dziedzictwem cieszyć, radować.
Tak więc cokolwiek przechodzisz  i nawet chociaż wydaje Ci się, że trwa to już wieki to tak naprawdę jest to krótki odcinek, ten czas trudny się zakończy. Po nocy jest dzień, a po deszczu i burzy słońce. W wieczności będzie jeden wielki ciągły dzień słoneczny, który przyświeca sam Bóg Swoją Miłością. Warto iść z Bogiem przez życie na czele z Panem Jezusem Chrystusem niż żyć bez Niego i dożywać tutaj na ziemi w doczesności "dobrych" chwil bo każda taka "dobra"chwila bez Chrystusa jako Zbawiciela, Pana i Boga w sercu jest złą chwilą i straconym czasem.
Nie zamieniłbym najgorszym dzień z Chrystusem na najlepszy bez Chrystusa w tym świecie, bo każdy dzień z Panem Jezusem Chrystusem jest lepszy od minionego. Dlaczego ? Odpowiedź jest prosta: Ponieważ jest z Bogiem. Może to życie wśród doświadczeń, pokus i prób, ale z perspektywą na przyszłość wspaniałej wieczności w ramionach Miłości Boga Ojca, której to Miłości nie będzie końca.
Jeżeli jeszcze nie przekazałeś steru swojego życia w ręce Pana Jezusa Chrystusa to uczyń to teraz. Postanów to w tym momencie, że chcesz żyć dla Chrystusa. Uczyń krok wiary w kierunku Boga przychodząc do Chrystusa.
Z Panem Jezusem Chrystusem chociaż tutaj na ziemi przechodzimy trudne chwile to jednak będziemy żyli wiecznie w wspaniałej radości, której On jest źródłem owej radości - JEZUS CHRYSTUS.

sobota, 15 czerwca 2019

CHRZEŚCIJAŃSTWO - JEDNO Z WIELU RELIGII

Chrześcijaństwo  jest religią tak jak inne religie typu islam, buddyzm czy hinduizm. Dlaczego tak ? Już śpieszę wyjaśnić. Najpierw wszystkich zachęcam do zapoznania się z artykułem pt.:Jest różnica "Nawrócenie na chrześcijaństwo" albo "Nawrócenie do Chrystusa" i jest to bardzo duża różnica. Polecam również w tym temacie artykuł pt.: 
Można zmienić religię z pogańskiej na chrześcijańską, ale dalej  mieć nie zmienione serce, bo prawdziwa zmiana serca następuję przy nawróceniu się do Pana Jezusa Chrystusa, nie zaś przy zmianie religii z takiej na inną. Można przejść z kościoła katolickiego do jakiegoś kościoła protestanckiego, ewangelicznie biblijnie wierzącego i iść na potępienie. Drogi czytelniku trzeba przejść na stronę Chrystusa, a On poprowadzi i podpowie Ci co masz dalej robić ze swoim życiem tylko Go słuchaj, bądź Mu bezwzględnie posłuszną osobą bo wtedy przynosisz Mu największą chwałę, wywyższenie Jego Imienia i uwielbienie Jego osobie.
Jedynie co musisz zrobić to przyjść do Chrystusa,  nawrócić się do Niego, a On zmieni twoje wnętrze, zmieni twój sposób myślenia, mówienia i życia. Chrystus to nie jest religia to żywa realna Osoba z którą można mieć kontakt, relację i to relację MIŁOŚCI, dialog dwojga osób a nie monolog jednej osoby.
Nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa a On zmieni wszystko inne i mając rozeznanie między dobrem a złem, będziesz wybierał to, co dobre bo taką zmianę dokonuje Pan Jezus Chrystus w twoim sercu.