czwartek, 10 października 2013

BÓG TROSZCZY SIĘ O NAS

Zdarza się, że zapominamy o tym, że nasz Pan także troszczy się o nasze życie doczesne, materialne o nasze finanse i gdy człowiek szczerze podąża za Panem, to Bóg nie pozostawi nas bez środków do życia. W Psalmie 37:5 jest napisane:Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.” Natomiast w Przypowieściach Salomona 10:3 znajdują się takie słowa:Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał,…” „Sprawiedliwy” oznacza usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa Chrystusa poprzez wiarę w Niego, jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, gdy człowiek przekazuje ster swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi. Bóg zaspakaja wszelkie nasze potrzeby i także te doczesne i to On, Bóg wszechmogący daje dach nad głową, pożywienie, że mamy co jeść i pić. Bóg daje także pracę i siłę do jej wykonywania i to nie jest nasza zasługa. Nikt nie może sobie przypisywać zasług, że to ja sam własnymi rękoma zapracowałem, bowiem moimi rękoma te dobra doczesne zdobyłem, ale człowiek zapomina, że to Bóg daje ręce i siłę do pracy:Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa,…” (5Mojż.8:17-18).Bóg daje ci siłę i ręce do wykonywania pracy i nie ma w tym żadnej naszej ludzkiej zasługi nie możemy sobie niczego przypisywać. Bogu zależy na nas i troszczy się o nasze dobro, by człowiek miał środki do przeżycia. Zapominamy o tym, że Pan Bóg jest zaopatrzeniem, bowiem Bóg zaopatruje. Autentyczne zdarzenie człowieka, który bardzo troszczył się o swój stan materialny, że chwilowo nie ma pracy, a musi wyżywić swoją rodzinę, był w trakcie szukania pracy a wiemy, że trudno jest dziś o pracę i związku z tym stawał się bardziej nerwowy i trudno nawet było się z nim porozumieć, bo coraz więcej irytował byle czym i z byle jakiegoś błahego powodu się denerwował. Na stwierdzenie, że Bóg zatroszczy się o niego i jego rodzinę i zadba o jego finanse, dom i rodzinę, byle tylko zaufał Bogu. A ten człowiek odpowiedział na to tak: „Tak i ksiądz mi popłaci rachunki”. Przykre to, że człowiek, który uważał się za wierzącego w Boga, nie ufał Bogu. Pan Jezus Chrystus mówi:Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ew.Mat.6:33). Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że najważniejsze dla nas ma być królestwo Boże, a o resztę Bóg się zatroszczy. To znaczy, że w naszym życiu najważniejszy musi być Bóg, a naszą troską powinno być to, by podobać się we wszystkim Bogu i to powinno zaprzątać nasze myśli. Naszym życiem powinien być sam Pan Jezus Chrystus, jako najważniejsza osoba w naszym życiu. Gdy w naszym życiu najważniejszą będzie osoba Boga, jako Króla królów i Pana panów, Jezus Chrystus i kiedy Bóg jest najważniejszy to wtedy inne sprawy w naszym życiu, będą Jemu podporządkowane. Kiedy Chrystus jest na 1-wszym miejscu w naszym życiu, wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu w naszym życiu, i to także w sprawie naszych finansów,naszego budżetu domowego, środków do życia. 
Tak więc polecam: Ps.37:25 oraz Przyp.Sal.10:3. Apostoł Paweł napisał z inspiracji i natchnienia Bożego Ducha Świętego: „…Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (Filip.4:19). Pan Jezus Chrystus mówi:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz