poniedziałek, 19 marca 2018

BÓG JEST OSOBĄ

Bóg to nie jest system religijny, zbiór przykazań, regulamin, którego trzeba przestrzegać. Bóg jest Osobą z którą można rozmawiać i która z Tobą chce rozmawiać i pragnie relacji z tobą. Bóg jest żywym i realnie istniejącym.
Drogi czytelniku! Warto z Nim nawiązać kontakt. On, Bóg zapraszam Ciebie do relacji z Nim. Skorzystaj z tego, bo to jest największy i najlepszy, niezawodny Przyjaciel człowieka.
Społeczność z Nim to najlepsza relacja, dialog dwojga osób. Bóg i człowiek.
To jest relacja Miłości, miłości bezinteresownej, bezwarunkowej Boga do człowieka, gdy człowiek się na nią otworzy ona zmieni jego życie. Otwórz swoje serce na tę miłość Boga do Ciebie, a ona zmieni twoje serce, które stanie się wrażliwe na głos Boga za którym będziesz podążał i żył dla Niego. 
Jesteśmy powołani do relacji z Bogiem, do społeczności z Nim.
"Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego." (1 Korynt.1:9)
"Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną ..." ( 1 Mojż.17:1)

piątek, 9 marca 2018

JEZUS CHRYSTUS - Tylko Zbawiciel czy także Pan ?

Wiele osób uznaje Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, ale czy uznaje Go jako swego Pana?
Niektórzy traktują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ale już nie jako Pana. Chcą być zbawieni, ale nie chcą, aby w ich życiu panował, czyli rządził i kierował nimi Jezus Chrystus. 
Chcą być tylko zbawieni, ale nie chcą podporządkować swojego życia pod władzę i autorytet Jezusa Chrystusa. Człowiek chce być zbawiony, ale bez wtrącania się Boga w Jego życie, ale tak to nie działa. Szatan również chciałby wrócić tam skąd został wypędzony, ale musiałby uznać nad sobą władzę i autorytet Boga i pokłonić się Jemu czego on uczynić nie chce. A Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi:
" Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Ew.Mat.7:24)
Pragniesz być zbawiony pozostawając panem i władcą swojego życia, ale niestety tak się nie da. Pan Jezus Chrystus powiada:
"Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. "  (Ew. Łuk.6:47-48 )
Osoba, która Jezusa Chrystusa traktuje tylko jako swego Zbawiciela, a nie Pana kończy tragicznie. Czytamy, że ten dom runął a upadek jego był zupełny. Ten dom symbolizuje człowieka, jego życie. Tak kończy się wszystko co nie jest podporządkowane Chrystusowi Jezusowi  jako Panu i Władcy. Cokolwiek jest budowane na innym fundamencie niż Jezus Chrystus to w swoim czasie  wszystko to runie. Jeżeli chcesz układać sobie życie po swojemu a jednocześnie, aby Ci Bóg błogosławił w tym to jest to przebywanie na śliskim gruncie na którym się szybko przejedziesz. Jeżeli chcesz przychodzić do Boga na swoich warunkach to rozmijasz się z Nim. Jedyny warunek przystępu do Boga to Osoba Pana JEZUSA CHRYSTUSA to przez Niego i w Nim mamy dostęp do Boga naszego, jako Ojca. Nie traktuj Go jak "złotą rybkę" do spełnia twoich życzeń.
Jest nawet taka pieśń  w której znajdują się między innymi takie słowa:
 "ŚWIECIE, ŚWIECIE WYSŁUCHAJ BOGA SWEGO"
Jesteśmy z reguły nastawieni na to, ze Bóg ma nas wysłuchiwać, spełniać nasze prośby i modlitwy, ale Bóg też chce, abyśmy Jego zechcieli wysłuchać bo ma coś nam bardzo ważnego do powiedzenia. Posłuchajcie proszę tej pieśni:1. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego

             świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego
Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się w żłobie

           musi się narodzić dzisiaj w tobie
        2. Świecie, świecie, dokąd wiedzie twoja droga

            nawet nie wiesz, że oddala cię od Boga
Refr:  Na jej końcu wielka przepaść czeka

           zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj
       3. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego

           świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego
Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się żłobie

           musi się narodzić dzisiaj w tobie.Słowo Boże mówi:
"Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,..." (1 Sam.15:22-23)

Tak więc bądźmy posłuszni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo poprzez nasze posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi oddajemy Bogu największą chwałę. 
Niech Jezus Chrystus nie tylko będzie twoim Zbawicielem, lecz także twoim Panem.Zapraszam również do artykułów, które są zatytułowane: "JEZUS JEST PANEM"


wtorek, 6 marca 2018

BÓG JEST Z TOBĄ - BĄDŹ DOBREJ MYŚLI - WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE

Może miewasz czasami czarne myśli, które mówią ci na przykład, że nie dasz sobie w życiu rady z tym czy tamtym. może w ogóle myślisz.że nie dasz sobie rady z życiem, ale to są myśli pochodzenia szatańskiego.
Popatrzmy co na ten temat mówi Boże Słowo:
"WSZYSTKO mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." (Filip.4:19)
Bóg ma o Tobie same dobre myśli:
"Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją."(Jerem.29:11)
Bóg mówi Tobie DASZ sobie RADĘ.Nie daj się oszukać negatywnym myślom. 
Możesz wszystko.Dasz sobie radę z wszystkim i we wszystkim.W Chrystusie masz swą siłę do życia tutaj na ziemi.On jest zainteresowany całym twoim życiem i troszczy się o każdą chwilkę twego życia. Jemu zależy na twoim  dobru i szczęściu.
W pierwszym liście Apostoła Piotra mamy zapisane takie słowa:
"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On (Bóg)ma o was staranie."(1 Piotra  5:7)
W przekładzie  Biblii Tysiąclecia ten tekst tak brzmi:
"Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was."
Bogu zależy na tobie, nie jesteś Mu obojętny. Warto więc Jemu we wszystkim ufać.Bóg jest naszym nie zawodnym Przyjacielem, którego imię brzmi JEZUS CHRYSTUS. On dał za Ciebie to, co najważniejsze, najdroższe a jest to ŻYCIE. 
Nie bój się! Bóg  już zatroszczył  się o twoje jutro. Z Nim zawsze dasz radę. On jest tym, który we wszystkim Ci pomoże nawet jak myślisz inaczej. Bóg przeprowadzi przez każdą burze życiową do zwycięstwa tak jak w tej pieśni:


Pan Jezus Chrystus powiedział też:
"Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się" (Ew.Marka 11:23)
Wszelka góra jakakolwiek by ona nie była jest do pokonania w twoim życiu, cokolwiek ona oznacza. W Psalmie 97 i 5 wersecie mamy zapisane takie słowa:
"Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi." (Ps.97:5) 
 W drugim liście Apostoła Pawła do Koryntian mamy napisane:
"...Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa"(1Korynt.15:57)
Boże Słowo mówi nam w drugim Apostoła Pawła liście do Koryntian takie słowa:
" Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi." (2 Korynt.2:14)
Pan Bóg mówi:
"Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was ( 5 Mojż.1:29-30)
Pan Bóg mówi do Ciebie osobiście "NIE BÓJ SIĘ" "NIE LĘKAJ SIĘ"  "JESTEM Z TOBĄ"
" Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz." (Joz.1:9)
Bóg mówi do Ciebie:
"... Nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę." (Joz.1:5)
" Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. " (Hebr.13:5)
Bóg mówi też do Ciebie:
"Bądź mocny, bądź mocna, bądź mężny bądź mężna". To słowo jest kierowane do mężczyzn i kobiet do dzieci i starszych osób. Posłuchaj proszę także tego rozważania:Bóg jest z tobą  w każdym czasie, we wszystkim i wszystko będzie dobrze.