poniedziałek, 20 stycznia 2014

JEZUS JEST PANEM

To, że Jezus jest Panem wie nawet szatan, ale mimo to ta informacja nie zmienia go w Bożego anioła. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus nie był indywidualnie, jego osobistym Panem. Słowo „Pan” hebr.” Adonaj” i greckie „Kyrios” oznacza posiadanie najwyższego autorytetu, najwyższej władzy, stanowisko kierownicze, czyli rządzący, Pan panów i Król królów. Nie wystarczy stwierdzenie „Jezus jest Panem”, ale czy Jezus Chrystus jest twoim Panem? I tutaj nie wystarcza tylko deklaracja słowna: „Jezus Chrystus jest moim Panem” bowiem sam Jezus Chrystus mówi: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;…”  (Ew.Mat.7:211 a). W Ewangelii Łukasza 6:46 z kolei powiada: „Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?”  W liście do Rzymian 6:16 jest napisane: „ Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?”  „ stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni,” Czyli inaczej mówiąc Panem jest ten czyją lub kogo wolę wykonujesz. Jeżeli jesteś posłuszny Jezusowi Chrystusowi i Jego polecenia wykonujesz i wykonujesz Jego wolę to Jezus Chrystus jest twoim Panem. Jezus Chrystus mówi: w Ewangelii Łukasza 6:46 pyta się nas: Dlaczego nazywacie mnie Panującym w waszym życiu, skoro nie liczycie się ze mną i moje słowa ignorujecie? Dziś słowo używa się jako zwrot grzecznościowy i tak zwracamy się do Jezusa Chrystusa nazywając Go Panem, tymczasem nie znając prawdziwego znaczenia słowa „Pan” bowiem wyznanie: „Jezus Chrystus jest moim Panem” oznacza, że należysz do niego i On rządzi twoim życiem. Dlatego Jezus Chrystus mówi: „Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.” Natomiast w Ewangelii Mateusza 7:21 mówi: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.”  (Ew.Łuk.6:46-49) .

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza