piątek, 17 stycznia 2014

DOSKONAŁA OFIARA

Ofiara, którą złożył Pan Jezus Chrystus jest w pełni doskonała, wystarczająca i nie potrzeba nic do niej dodawać. Dzieło, które dokonał Pan Jezus Chrystus jest doskonałe: ” lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr.10:12.14). Pojawili się pewni ludzie, którzy chcieli coś dodać do krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Historia ta jest zapisana w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale, którzy chcieli dodać coś do doskonałego dzieła zbawienia jakim była obrzezka i mało tego, to jeszcze narzucali nowo nawróconym chrześcijan z pogan, którzy nie znali tej praktyki. Żydzi (Judeochrześcijanie) powiedzieli, że nie mogą zostać zbawieni jeżeli nie dadzą się obrzezać. A Bóg wyraźnie mówi w liście do Galacjan 5:2-6 apostoła Pawła: „Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.” W liście do Galacjan 6:15 jest napisane:” Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.” Jest to praktyka wynikająca z cielesności - „Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.” (Gal.6:12-13) Tutaj opis dodawania coś dodać od siebie - „Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.” (Gal.6:13). Nikt i nic nie jest w stanie i nie może udoskonalić już w pełni perfekcyjnego i idealnego dzieła zbawienia, które mamy dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Apostoł Paweł napisał słowa: ” Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.” (Gal.6:14). Tylko osoba Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieło miłości do nas i poświęcenie się za nas i jest jedyną drogą naszego zbawienia, które jest w pełni doskonałe. Krzyż Chrystusowy powinien być naszą chlubą, to co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus, a nie to, co my dla Chrystusa czynimy poprzez własne zasługi i tak zwane dobre uczynki nie osiągniemy zbawienia, ponieważ nie poprzez to co my czynimy dla Chrystusa jesteśmy zbawieni, lecz przez to co dla nas uczynił Chrystus. Tylko i wyłącznie przez dzieło Chrystusa i tutaj człowiek nie ma żadnych zasług i tutaj trzeba uznać tylko i wyłącznie zasługi Pana Jezusa Chrystusa jako swoje zbawienie. David Wilkerson w jednej ze swoich książek napisał mniej więcej coś takiego, że krzyż Chrystusowy nie może być upiększany, nic nie może być dodane do krzyża, który niósł Pan Jezus Chrystus. Krzyż musi być oryginalny bo tylko tai ma moc. Jest taka pieśń, które słowa m.in brzmią: „Stary szorstki krzyż”. W drugiej księdze Mojżeszowej w opisie dotyczącym budowy ołtarza jest napisane: ” A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go.” (2 Mojż.20:25). I tutaj nie chodzi o wizerunek, rzeźbę czy obraz, ale o dzieło Chrystusa, które dla nas dokonał. Wszystko co czyni Bóg jest doskonałe. Boże dzieło jest perfekcyjne, idealne, dzieło człowieka już takie nie jest. Dzieło człowieka jest niedoskonałe i niewystarczające by człowiek by człowiek był przez nie był zbawiony i dlatego człowiek potrzebuje dziś Chrystusa. Więc dodając coś do krzyża bezcześcimy go, tak jak jest napisane w księdze Mojżeszowej 20:25 - A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go.” Tym ołtarzem na którym złożył się Pan Jezus jako Baranek Boży jest krzyż. Nic dodać, nic ująć, dzieło zbawienia jest dokonane, w pełni doskonałe i raz na zawsze wystarczające. Jeżeli twierdzimy, że do dzieła Chrystusa trzeba coś dodać, to tak naprawdę uwłacza dziełu Chrystusa i rani Boże serce, które jest przepełnione miłością do nas ludzi. Niestety dziś wielu chrześcijan stara się w ten sposób postępować i zgadzają się z tym, że z dziełem naszego zbawienia w Chrystusie, jednakże dodając do tego swoje małe „ale” tak jak ci z 15 rozdziału księgi Dziejów Apostolskich, którzy mówili „Chrystusa tak, to dobrze, że w Niego uwierzyliście, ale musicie jeszcze coś zrobić, żebyście byli zbawieni” i w tym momencie jest to poniżanie ofiary Chrystusa i pozwolę sobie na określenie, że zakrawa to na bluźnierstwo i urąga Bogu jakoby Jego dzieło było niedoskonałe i trzeba coś do tego z siebie dodać. Bóg nie przyjmuje niczego co jest z człowieka bo dzieło człowieka jest niedoskonałe, tylko Boże dzieło jest doskonałe i dlatego przyjmuje i akceptuje jako dzieło naszego zbawienia Pana Jezusa Chrystusa, jako Boży ideał doskonałości i tylko poprzez Niego i Jego doskonałe dzieło miłości jesteśmy zbawieni. Nasz wysiłek jest tutaj zbędny, niepotrzebny i niewystarczający do zbawienia. Człowiek nie jest w stanie sam siebie zbawić, to uczynił tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus i do Jego dzieła nie trzeba nic dodawać, ono jest w pełni doskonałe. Jesteśmy zbawieni poprzez to, co dla nas uczynił Pan Jezus Chrystus i to Jego zasługa i tylko dzięki Niemu jesteśmy zbawieni i w żadnej w tym naszej zasługi.
Kiedy ta Boża prawda przeniknie z naszego umysłu do naszego serca,spowoduje to wzrost wdzięczności do Boga zmieni to nasz sposób myślenia, zrewolucjonizuje całe nasze życie i zasadą naszego postępowania będzie miłość do naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz