piątek, 3 sierpnia 2007

BOŻA MIŁOŚĆ

Miłością tą jest Mój Pan i Zbawiciel,
Jezus Chrystus drogi odkupiciel,
Pan Jezus Chrystus jest objawieniem Bożej miłości.
Bóg w Chrystusie nam objawił  pełnię Bożej miłości, dobroci.
otwórz swe serce
dla Bożej miłości
Niech ona w twym sercu
na zawsze zagości

Niech miłość Twe serce wypełni
niech życie Twe opanuje
niech Boża miłość myśli twe zdominuje
niech miłość ta Boża twym życiem kieruje
A wtedy ten kielich Bożej miłości
przelewać się będzie ku innych radości

ZBAWIENIE W JEZUSIE

W Nim zbawienie swoje mam
Drogą życia moją Pan
Jezus Chrystus drogą do niebiańskich bram
Jemu swoje życie daj
byś w niebiański mógł wejść raj
W Jezusowych objęciach najpewniejszy jest twój stan
Jego ręce strzegą od ataków wrogich strzał
W Nim ochrona życia mego
i gwarancją mą się stał
że w Chrystusie mym Jezusie
już w zbawieniu udział mam

ODDANIE SIEBIE JEZUSOWI

Jezusowi powierz życie swe
On zbawienie dać Ci chce
Jego ręki uchwyć się
do królestwa swego
On wprowadzi Cię