czwartek, 14 maja 2015

NAJWAŻNIEJSZY ŻYCIOWY WYBÓR


Niedawno odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, którą wygrał kandydat Andrzej Duda a drugie miejsce zajął obecnie urzędujący prezydent Bronisław Komorowski i to pomiędzy nimi w drugiej turze wyborów Polacy będą  wybierać kogo by chcieli widzieć na urzędzie prezydenta RP. Obserwując dyskusję na przykład w internecie widzę jak ludzie wzajemnie się obrzucają epitetami i tworzą się dwa obozy wzajemnie się atakujących ludzi, ci którzy oddają głos na Dudę oskarżają tych, którzy są  za Bronisławem Komorowskim i także ci, którzy są za  Bronisławem Komorowskim oskarżają tych, którzy oddają głos na  Andrzeja Dudę. I tutaj potwierdza się mój pogląd wynikający z mojej obserwacji, że najwięcej przyczyną konfliktów jest powodowane religią i polityką, ale to nie jest teraz tematem tego artykułu. Tak jak w tym przypadku człowiek ma dwa wybory. Zagłosować za jednym, albo za drugim kandydatem. Trzeciej drogi nie ma. Ale ktoś może  nie zgodzić się ze mną i mi powiedzieć: Jak to nie ma trzeciej możliwości? Jest trzecia możliwość. Nie brać udział w wyborach prezydenckich drugiej tury. Rzeczywiście teoretycznie jest taka możliwość, ale nie w najważniejszym wyborze naszego życia. Dlaczego taka nazwa „Najważniejszy Życiowy Wybór”? Otóż musisz zadać najważniejsze w swoim życiu pytanie i szczerze na nie sobie odpowiedzieć: Czy zdecydowałeś  oddać głos w swoim życiu na jedynego Władcę, Króla i Pana Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA? I tutaj nie ma takiej opcji jak w przypadku na przykład wyborów prezydenckich nie iść do wyborów lub tak jak parlamentarzyści głosują na przykład w sejmie mają trzy drogi wyboru. Zagłosować „Za”  „Przeciw” lub „Wstrzymać się od głosu”  ta trzecia opcja wstrzymania się od głosu nie funkcjonuje w Królestwie Bożym w którym rządzi Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus powiada:
„Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,…” (Ew.Mat.12:30)
Zasada Boża jest jednoznaczna: Nie jesteś po stronie Chrystusa, jesteś przeciwko Niemu. Nie jesteś z Panem Jezusem Chrystusem, jesteś z szatanem po stronie diabła. Nie ma neutralnej pozycji. Czas zastanowić się: Po której stronie jestem? Bo nie ma miejsca pomiędzy. Jesteś, albo po prawej albo po lewej stronie. Jesteś po stronie życia albo  śmierci. Albo panuje w twoim życiu Jezus Chrystus Bóg, albo szatan innej możliwości nie ma. Albo jesteś zbawiony, albo idziesz na wieczne potępienie do piekła. Sprawa jest jasna, wyraźna i klarowna. Decyzja drogi czytelniku należy do Ciebie! Zachęcam Cię wybierz właściwie i opowiedz się po stronie Chrystusa! To najważniejszy i najlepszy wybór twojego życia, kiedy pozwolisz Jezusowi Chrystusowi być Panem twego życia i kierować. Pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi prowadzić Cię. Niech On przejmie stery twojego życia a doprowadzi Cię do miejsca wiecznego szczęścia i radości. Zdecyduj się na Jezusa Chrystusa. Niech On będzie twoim Panem i Bogiem.


środa, 6 maja 2015

PEŁNIA DUCHA ŚWIĘTEGO

A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,…” (Efez.5:19 Biblia Tysiąclecia
Kiedy doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym czy to wszystko? Nic więcej już nie muszę robić? Czyli raz napełniony już więcej nie muszę się napełniać? Trzeba być cały czas podłączony do źródła mocy jak żarówka, która po odłączeniu od źródła zasilania mocy energii momentalnie gaśnie tak i my jeżeli nieustannie nie będziemy podłączeni do źródła zasilania, którym jest Duch Święty będziemy również bez mocy. Lampa może być sprawna, ale jeżeli nie przepływa przez nią energia elektryczna jest bezużyteczna. Trzeba nieustannie być podłączony do tego źródła mocy, a nie tylko przez chwilkę. Nie ma czegoś takiego jak naładowanie i teraz mogę się odłączyć bo jestem naładowany niczym bateria czy akumulator i gdy zacznę słabnąć wtedy znów się podłączę. Drogi czytelniku nie ma takiej  możliwości. Trzeba być cały czas być podłączony 24 godziny na dobę do źródła Bożej mocy jeżeli chcemy nieustannie wydawać Jego owoce - (List do Galacjan 5:22-23). Nie możemy wydawać owocu godnego Boga jeżeli nie będziemy zanurzeni w Duchu Świętym i przez cały czas czerpać  z Niego siłę do życia jakiego oczekuje od nas Bóg. To Duch Święty jest mocą do zwycięskiego życia w Panu Jezusie Chrystusie. To w Duchu Świętym jesteśmy w stanie nie tylko sprzeciwić się każdej pokusie do złego, lecz także żyć życiem takim, które podoba się Bogu i przynosi chwałę i uwielbienie naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Bez Bożego Ducha Świętego jest absolutnie nie możliwe żyć życiem Bożym w Chrystusie. To Duch samego Boga i Pana Jezusa Chrystusa jest tą Bożą mocą i siłą by żyć życiem godnym Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trwając w Duchu Świętym i żyjąc w Nim postępujemy tak jak oczekuje od nas tego tego Bóg. Jego Boskie pragnienia są naszymi pragnieniami: -
„…aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.”  (List do Rzymian 8:4) Biblia Tysiąclecia.
W Psalmie 23:5 jest taki zapis: „…kielich mój przelewa się.” (Biblia Warszawska). Mamy być tak pełni Ducha Świętego, aby ona z nas emanowała na zewnątrz by życie Boże było w nas widoczne - Ew.Mateusza. 5:16. Tak jak w tym podobieństwie o 10 pannach z Ewangelii Mateusza 25:1-13 pięć mądrych i pięć głupich. Głupie wzięły lampy ale nie zabrały z sobą oliwy i lampy zaczęły im gasnąć. To światło zaczęło zanikać ponieważ nie było w nich oliwy, która jest symbolem Ducha Świętego. Nie może świecić w nas światło Chrystusa jeżeli w nas nie ma Jego Ducha. Nie 99,9% ale musi być w nas PEŁNIA Ducha ŚwiętegoStu procentowa pełnia Bożej obecności. W liście do Rzymian 8:9 jest napisane:
„Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.”
Czy ten kielich Bożej obecności przelewa się czy już masz dość w sobie Bożego Ducha i już nie potrzebujesz pełni Jego obecności ?
Jeżeli należysz do Pana Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie przeżyłeś chrztu w Duchu Świętym to zapraszam do artykułu: CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM gdzie można również posłuchać ciekawych kazań i wykładów.