sobota, 25 kwietnia 2015

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

To Pan Jezus Chrystus jest tym, którym chrzci w Duchu Świętym (gr. słowo oznacza „baptizo” czyli zanurzenie). Jan chrzciciel powiedział o Panu Jezusie Chrystusie: „…On was chrzcić będzie Duchem Świętym…” (Ew.Mat.3:11). „…Ten chrzci Duchem Świętym.” (Ew.Jana1:33). A w Dziejach Apostolskich autor pisze: „Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.” (Dzieje Ap.1:5). Te słowa są skierowane do ludzi zbawionych, którzy oddali życie swe Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi. To doświadczenie jest dla odrodzonych z Bożego Ducha Świętego wierzących w Chrystusa ludzi. Lecz musimy zrozumieć Kim, a nie czym jest Duch Święty. Zapraszam do poczytania w tym temacie >>TUTAJ<< . Od dnia, kiedy powierzamy swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi Jego Duch Święty nas prowadzi - „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” (Rzym.8:14). Duch Boży nie chce nas prowadzić z zewnątrz On chce w  nas zamieszkać i nas prowadzić od wewnątrz jako wierzących w Chrystusa. Nasz Bóg i Pan Jezus Chrystus chce w Nim nas zanurzyć w pełni. Czytamy w Dziejach Apostolskich o ludziach, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, ale potrzebowali jeszcze chrztu w Duchu Świętym. Mamy tutaj tego przykłady:
„A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.” (Dzieje Ap.8:14-17).
„Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.”  (Dzieje Ap.19:1-6).
Nonsensem byłoby pytanie: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?” (Dzieje Ap.19:2) gdyby wierzący od razu tego doświadczali w chwili nowego narodzenia, chociaż był taki przypadek w domu Korneliusza, gdzie ludzie przeżyli oraz doświadczyli chrztu w Duchu Świętym i mówili też językami oraz prorokowali. Najczęściej towarzyszy temu dar mówienia innymi językami. Dar mówienia innymi językami nie jest chrztem w Duchu Świętym to jednak najczęściej temu towarzyszy. Chrzest w Duchu Świętym otwiera drzwi do darów duchowych - 1 Korynt.12:7-13. Jako dzieci Boże by wieść zwycięskie chrześcijańskie życie potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego już na starcie ponosimy porażkę.Duch Święty jest Świętym Duchem Wszechmogącego Boga i jest ŚWIĘTY: -
„Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.” (Hab.1:13).
Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością.”(Joba 34:10)
Duch Boży jest Świętym Bogiem. Zanurzony w Nim to zanurzony w Jego charakterze, naturze, miłości, mocy i świętości. Ciało bez ducha jest martwe. W Biblii mamy odniesie ciała do kościoła. Każdy z nas, których Ojcem jest Bóg i należymy do Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy częścią tego ciała i tworzymy jej całość - 1 Korynt.12:12-27. Efez.5:28-32. Tak  mamy  w opisie  księgi proroka Ezechiela 37:1-14 o dolinie wyschłych kości, które zostały przyobleczone ciałem, ale ciało było martwe póki nie zstąpił Duch Żywego Boga do tego ciała. Żywe ciało to ciało w którym zamieszkuje duch. Żywy kościół to kościół w którym zamieszkuje Boży Chrystusowy  Duch Święty i taki kościół jest żywy dla Boga, a martwy dla grzechu. Polecam wysłuchać:


 Żywy kościół to kościół w którym przejawia się Boża obecność, moc i dary duchowe. Drogi czytelniku! Bracie i Siostro w Panu Jezusie Chrystusie, który należysz do Boga. Potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym. Zachęcam Ciebie do posłuchania wykładów:


Polecam również wykłady Johna Osteen: CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM I JEGO DARY
Zachęcam również do poczytania : CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM JEST PRZEZNACZONY RÓWNIEŻ DLA CIEBIE. – Biblijna droga do zdobycia mocy duchowej.
Polecam także tę książkę: 

Teoria i praktyka
Spis treści:
1. Bóg nie przestał mówić.
2. Chrzest w Duchu Świętym.
3. Usługiwanie charyzmatami.
4. Słowo mądrości.
5. Mowa wiedzy.
6. O wierze i darze wiary.
7. Dar uzdrawiania i uzdrawiania przez wiarę.
8. Dar czynienia cudów.
9. Dar proroctwa.
10. Dar rozróżniania duchów.
11. Dar mówienia językami.
12. Dar wykładania języków.
13. Miłość a dary Ducha.
14. Zbór bez darów Ducha.
15. Starajcie się usilnie…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz