środa, 3 czerwca 2020

DUCH ŚWIĘTY - TO SIŁA NAPĘDOWA ŻYCIA

To Duch Święty uświadamia nam stan naszej duchowej nędzy grzeszności i potrzebę Zbawiciela, którym jest sam Pan Jezus Chrystus do którego nas prowadzi:

" A On (DUCH ŚWIĘTY),  gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; "
(Ew.Jana 16:8)

Dzięki działaniu Ducha Świętego rodzimy się na nowo, gdy przychodzimy do Chrystusa:

"Tym zaś, którzy go (JEZUSA) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga."  (Ew.Jana 1:12-13)

"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.  Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z DUCHA, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z DUCHA, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.  Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z DUCHA."  (Ew.Jana 3:3-8)

Mowa tutaj jest oczywiście o Duchu Świętym.

Duch Święty jest tym, który ożywia nas dla Boga - Ezech.37:1-14.
W Nowym Testamencie ciało symbolizuje Kościół Pana Jezusa Chrystusa - 1 Korynt.12:12-27 . Efez.5:23.29-30.

Kościół bez Ducha Świętego jest martwy i bezużyteczny dla Boga:

"A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły." (Obj.3:1)

Duch Święty jest ożywczym tchnieniem Bożym, który powoduje, że człowiek ma chęć, pragnienie żyć według woli Bożej i z radością ją wykonuje:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. "
(Ps.40:9) Biblia Tysiąclecia

Ponieważ to Boży Duch Święty sprawcą takiego działania: 

" Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie." (Filip.2:13)

Pan Jezus Chrystus powiedział:

" Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie."
 (Ew.Jana 4:24) Przekład Literacki


Apostoł Paweł napisał:

"A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność."  ( 2 Korynt.3:17)

Tak, Duch Święty jest Bogiem, ponieważ Bóg jest Duchem i to Świętym. On jest mocą, ale też źródłem mocy, zasilania, motorem, siłą napędową dla Boga, jako Ojca w Panu Jezusie Chrystusie.
To Duch Święty sprawia, ze masz pragnienie wykonywania woli Jego, ale to nie wszystko, to również działaniem Ducha Świętego jest, że z radością wykonujesz Boże polecenia:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. "
(Ps.40:9) Biblia Tysiąclecia

On Święty Boży Duch jest ich motywacją i źródłem.

Cieszysz z wykonywania Bożej woli. Raduje Cię posłuszeństwo Bogu. Jesteś szczęśliwą osobą wykonując Bożą wolę. Biegniesz wręcz by wykonać Boże polecenie.

Otwórz się na Osobę Bożego Świętego Ducha i pozwól Mu zawładnąć twoim życiem dla chwały imienia Pana Jezusa Chrystusa.Polecam artykuły pod tytułem: 
         "KIM JEST DUCH ŚWIĘTY"


          "ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO"

 "NARODZENIE Z DUCHA A CHRZEST W DUCHU""CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM""PEŁNIA DUCHA ŚWIĘTEGO"

 

 

"DARY DUCHA ŚWIĘTEGO"
czwartek, 21 maja 2020

ZŁOWIESZCZE ZAPOWIEDZI ? - NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ !

Mowa jest  o tym, że jest pandemia koronawirusa, ale ja pozwolę  sobie odnieść się dzisiaj tylko do granic naszego kraju, gdzie jak stwierdził rząd mamy epidemię covid-19 koronawirusa.
Tymczasem statystyki mówią, że zdecydowanie większość osób choruje w naszym kraju na nowotwory.
Z mojej obserwacji otaczających mnie ludzi chyba co drugi albo co trzeci ma raka. 
Co rusz dochodzą mnie informację u kogoś wykryli lub podejrzują chorobą onkologiczną.
Na przykład szpital onkologicznym w Bielsku-Białej są zawsze tłumy osób w przedziale różnym wieku, ludzie młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni. Nie wspomnę oczywiście o dzieciach. Niestety wszystko to są potężne liczby osób.
Obecnie szpital ten się rozbudowuje ponieważ zakłada się, że na chorobę nowotworą zapadnie co czwarty mieszkaniec Bielska.
 Źródło: https://katowice.tvp.pl/43871395/rozbudowa-w-szpitalu-miejskim-w-bielsku-bialej
Minister zdrowia Łukasz Szumowski już zapowiada kolejną falę pandemi koronawirusa ze zdwojoną siłą na jesień, jako już coś pewnego. Czy drodzy czytelnicy nie daje nam to coś do myślenia ???
Skąd już o tym wiedzą, jako czymś pewnym co się wydarzy ?
Tak samo z chorobą nowotworową.
Zamiast zapobiegać tej chorobie to oni rozbudowują szpitale na już zaplanowaną liczbę chorych.
Sprawa jest tego rodzaju, że niech stawiają więcej masztów G5 aby firmy farmaceutyczne oraz szpitale miały co robić. Poprostu biznes. Wy róbcie chorobę, a my będziemy mieli z tego zysk na "leczeniu" pacjentów. Celowo napisałem  słowo "Leczeniu" w cudzysłów bo chodzi o to aby "LECZYĆ" a nie "WYLECZYĆ" to jest zasadnicza różnica. Ktoś nakręca ludziom biznes, aby zarobić ktoś inny.
W księdze proroka Ezechiela mamy zapisane takie słowa:

"... niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk." (Ezech.22:27)

Ludzie ci mają krew na rękach innych ludzi i kiedyś za to odpowiedzą.  
W liście Apostoła Pawła do kolosan mamy tak napisane:


"Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę."   (Kol.3:25)


Mowa w powyższym tekście o sądzie ostatecznym przed obliczem Boga, bo jeśli ci ludzie tutaj na ziemi unikną odpowiedzialności nie unikną jej przed Bogiem i nie ma to znaczenia czy w to wierzą czy nie i w ogóle czy wierzą, że jest Bóg. 
Również nie będzie miało znaczenia kim te osoby były na ziemi i jakie było ich znaczenie. Nie będzie miało to znaczenia czy te osoby liczyły się na ziemi i miały poszanowanie, bowiem i tak odpowiedzą za swoje czyny, a Bóg nie względu na osobę, czyli kim ta osoba była i co robiła i jak bardzo uważana za ważną w społeczeństwie i jakiekolwiek znaczenie dla świata a szczególnie dla osób elitarnych na szczytach władzy ludzi wpływowych tego świata.
Apostoł Paweł w liście Galacjan 2:6 napisał:

"A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, ..."

List do Rzymian rozdział drugi werset jedenasty mówi:


"Albowiem u Boga nie ma względu na osobę."W Bożym Słowie jest jasno zapisane: 

"Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą."  (Kazn. Sal.12:14)Pamiętajmy o tym! Sprawiedliwość Boża każdego dopadnie.
Chyba żeby się UPAMIĘTAŁ teraz, tutaj na ziemi, bo tam będzie za późno.


 Polecam również artykuł pt.:"ZYSK KOSZTEM ZDROWIA"

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

TO JEST TWOJA DECYZJA - SAM MUSISZ JĄ PODJĄĆ

Chodzenie do kościoła nie czyni Ciebie chrześcijaninem, tak jak stanie w garażu nie czyni Cię samochodem, albo posiadanie samochodu jeszcze nie powoduje Cię kierowcą. Trzeba chodzić na kurs prawa nauczyć się przepisów ruchu drogowego, nauczyć się jeździć zdać egzamin państwowy na prawo i później można zaczynać przygodę jazdy samochodem.

Wiary nie dziedziczy się w spadku. Może masz lub miałeś lub miałaś wierzących Bogu oddanych rodziców i to jest bardzo dobre, ale to nie czyni Ciebie Bożym dzieckiem.
Oczywiście, mogłeś, mogłaś poprzez rodziców usłyszeć Ewangelię zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, ale  jednak to nie powoduje, że idziesz do nieba.
Może jesteś córką lub synem pastora to również nie czyni Ciebie bardziej uprzywilejowanym od innych przed Bogiem człowiekiem.
Wiary nie dostaje się, jako spadek po rodzicach. Wiara twoich dziadków lub rodziców Ciebie nie zbawia, ponieważ sam musisz zdecydować żyć dla Pana Jezusa Chrystusa. 
Tego nikt za mnie i za Ciebie nie uczyni. Człowiek sam musi osobiście podjąć decyzję.
Decyzja twoich rodziców nie zwalnia z Ciebie podjęcia decyzji osobiście odnośnie twojego zbawienia. Twoi rodzice kiedyś podjęli decyzję pójścia za Panem Jezusem Chrystusem, jednak ich decyzja nie powoduje, że Ty będziesz w królestwie Bożym, bowiem Ty sam musisz podjąć decyzję niezależnie od decyzji, którą podjęli twoi rodzice.
Ty musisz  osobiście wybrać, zdecydować sam czy chcesz być osobą, która chce żyć dla Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga.
Ty sam musisz Bogu uwierzyć.
 ZDECYDUJ SIĘ NA JEZUSA CHRYSTUSA

piątek, 17 kwietnia 2020

BÓG DZIAŁA POMIMO BRAKU GROMADZENIA SIĘ KOŚCIOŁAPomimo tego, że nie ma dziś spotkań chrześcijańskich to BÓG DZIAŁA !!!
Właśnie teraz w tym czasie BÓG UZDRAWIA.
W naszej wspólnocie BÓG DOKONAŁ CUDU UZDROWIENIA Z GUZA JELITA GRUBEGO i jest to potwierdzone medycznie.
Zaczęło się od krwotoku, ale nasza siostra w Chrystusie miała problemy z wydalaniem i kiedy już doszło do krwotoku znalazła się u lekarza gdzie dokonano badania i stwierdzono guza wielkości orzecha i chcę zaznaczyć, że badało tę osobę dwóch niezależnych ze sobą lekarzy i potwierdzili, ze znajduje się guz tej samej wielkości, ale modliliśmy się za nią do Boga o działanie w tej sprawie i kiedy miało dojść do ostatecznego badania, gdzie miano pobrać wycinek guza stwierdzono: GUZA NIE MA i przebadano ją całą i wynik: osoba jest ZDROWA i chcę tylko wspomnieć, że osoba ta ma 85 lat życia za sobą a teraz kolejny nowy etap po uzdrowieniu z tego paskudztwa i jest bardzo sprawną jak na swój wiek osobą kochającą Boga i ludzi. ALLELUJA!!!
 
Mój drogi Przyjacielu Nigdy NIE REZYGNUJ!!! BÓG DZIAŁA CAŁY CZAS.
BÓG jest PONAD ODLEGŁOŚCIĄ. Kilometry nie grają roli. Dla Boga nie ma odległości.
Bóg przyznaje się do nas i do naszych modlitw wzajemnie o siebie nawet gdy jesteśmy od siebie oddzieleni w swoich domach.
Znacie historię, jak Pan Jezus Chrystus uzdrawia osoby czy osobę nie będąc fizycznie przy niej.
Na przykład uzdrowienie sługi setnika. Zapisana jest ta historia w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale.

" A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił.  Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój.  Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.  Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie, a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a czyni. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie, a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a czyni.  A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym."  (Ew.Łuk.7:2-10)

Także Bóg działa, Kościół żyje i ludzie doświadczają ponad naturalnej mocy Bożej mimo, że się razem obecnie nie spotykamy jako grupa to mamy z sobą kontakt oprócz telefonicznego czy internetowego także duchowy i modlimy się wzajemnie o siebie io Bóg odpowiada czego dowodem jest powyższe świadectwo.

Drogi czytelniku nie załamuj się tym, że nie możesz spotkać się z twoimi braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie. Bóg działa i mimo to może się kontaktować telefonicznie czy w inny sposób używając techniki XXI wieku a Bóg będzie działał i On działa, kiedy się wzajemnie o siebie modlimy. PAN JEZUS CHRYSTUS ŻYJE I NADAL CZYNI CUDA.

czwartek, 16 kwietnia 2020

DOSTĘP DO BOGA JEST ZAWSZE DLA KAŻDEGO W KAŻDYM CZASIE

Od 20 kwietnia zniesiony jest nakaz uczestnictwa w nabożeństwach i mszach maksymalnie 5 osób. teraz na każde 15 metrów kwadratowych kościoła może to być 1 wierny.


Zastanawiam się nad tym, jak to teraz będzie wyglądać w praktyce.
Na stronie profilowej na facebooku jednego z Kościołów w związku z nowymi ustaleniami trzeba będzie się zapisywać na listę, które chcą uczestniczyć w zgromadzeniu i oczywiście jest limit.
Czyli liczba osób ograniczona nadal według metrów sali na metr kwadratowy.
Według mojego zdania to chyba, żeby było tak jak było wcześniej, bo zawsze ktoś pragnący uczestniczyć w nabożeństwie będzie poszkodowany. Załóżmy, że ten czas nowego limitu osób uczestniczących w nabożeństwach będzie w założeniu krótki, ale takiej gwarancji nie mamy i co to da ?
Moim zdaniem dalej będzie tak jak jest i niewiele to da. Może niektóre wspólnoty na tym skorzystają bo będzie mogło uczestniczyć więcej osób i niby tutaj widać jakiś plus, ale inne społeczności mogą nawet tracić.
Moim zdaniem to dziwne, że będzie trzeba czynić selekcję pomiędzy pragnącymi uczestniczyć w nabożeństwach by ktoś mógł przybyć to inny pozostać w domu by drugi mógł wziąć udział. No i oczywiście trzeba będzie liczyć metry, no ale to już należy do roli pastora lub innej osoby, ale zwykły członek nie musi tego wiedzieć. No cóż... Zobaczymy...
Uważam, tak jak napisałem w artykule pt.: 

"SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM W NASZYCH DOMACH"

 

Chyba jednak pozostanę przy tej opcji, którą napisałem w powyższym tytule artykułu. 
Pozostania jeszcze w czasie "Komory Modlitewnej" chociaż bardzo pragnę by znów Kościół mógł się jak gromadzić jak wcześniej bez limitu ograniczeń osób.
Póki co trzeba odbudowywać naszą relację z Bogiem w swoim domu, w naszych rodzinach i dbajmy o to by nasz związek z Bogiem był mocniejszy i z każdą chwilą silniejszy i tutaj możemy to robić teraz kiedy jesteś jakby "zamknięci" w naszych domach pozbawieni z sobą kontaktu realnego.
Ustalenia i nowe zasady nie ograniczają nam w żadnym wypadku kontaktu z Bogiem.
Ludzkie ustawy i uchwały, które podejmują rządzący nie odnoszą się do relacji z Bogiem, bo ona zawsze pozostanie dla każdego z nas otwarta i dostęp do Boga jest pełny dla wszystkich bez wyjątku i  limitu osób o każdej porze i w każdym czasie.

 „… w Chrystusie mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. „ (Efez.3:12)

 „Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (Hebr.10:19)

"Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. "  (Hebr.4:16)Zapraszam również do artykułu pt.:

"MAMY BEZPOŚREDNI PRZYSTĘP DO BOGA"

poniedziałek, 13 kwietnia 2020

SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM W NASZYCH DOMACH

Może zaskoczę niektórych spośród Was Drodzy Czytelnicy tego bloga, ale cieszę się teraz, że spotkania zostały odwołane w kościele. Dlaczego ? 
Już śpieszę z odpowiedzią. Jak wiecie na początku było zezwolenie na zgromadzenia do 50 osób i powyżej tej liczby było zabronione, obecnie jest 5 osób oprócz księdza czy pastora lub osób niezbędnych by spotkanie odbywało. Kiedy zaczęło być głośno o tym wirusie na początku Kościół mógł się gromadzić bez limitu, ale moi drodzy, kiedy dochodziło do spotkania to 95% osób witało się normalnie, ale 5 % albo łokciem lub na tak zwane żółwika a część z nich na odległość kiwnięciem głową. 
Kiedy przychodziłem na takie zgromadzenie czułem się niezręcznie ponieważ ja nie miałem problemu z podaniem ręki drugiemu człowiekowi na powitanie, ale nie wiem co ta druga osoba, czy się nie obawia, a nie chcę powodować u niej zamieszania. 
Dla mnie to krępujące i dziś po czasie zrozumiałem, że jednak lepsze jest to, że tego typu spotkania nie mają miejsca ponieważ dla mnie była to sytuacja niezręczna. Zaznaczam, że nie chcę te osoby w żadnym wypadku poniżyć, oskarżyć, potępić czy w jakikolwiek sposób osądzić lub potępić.
Nie piszę o konkretnej danej osobie, ale o pewnej zaistniałej sytuacji, która miała miejsce i to nie mając na myśli jednej jakieś konkretnie grupy wyznaniowej bo to nie o to chodzi. To, że obecnie zgromadzenia tego typu są odwołanie nie jest mimo wszystko dramatem, Dlaczego ?
 Ponieważ Bóg chce, żebyśmy w swoich domach mieli z Nim relację sam na sam. Tak zwaną "komorę modlitwy". 
Pan Jezus Chrystus powiedział: 

 "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie." (Ew.Mat.6:6) Pan Jezus Chrystus też odchodził na osobność, aby spędzić czas sam na sam ze swoim Ojcem, którym był Bóg.

"I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. " (Ew.Łuk.6:12) 

Pan Jezus Chrystus jako człowiek żyjący na ziemi czerpał siłę od swojego Ojca, Boga. My również czerpiemy siłę od naszego Pana Jezusa Chrystusa i dlatego potrzebujemy mieć z Nim społeczność w swoich domach w modlitwie, w czytaniu Biblii Pisma Świętego, jako spisanego słowa Bożego. Mieć czas poświęcony tylko na rozmowę z Bogiem w której nikt nie będzie przeszkadzał. Bóg chce osobiście do Ciebie przemawiać indywidualnie byś mógł czy mogła otrzymywać od Boga odpowiedź do swojego życia i objawienie drogi którą masz przed Bogiem podążać. Brak publicznych zgromadzeń nie jest brakiem społeczności z Bogiem, ale wręcz odwrotnie nawiązania innej być może do tej pory społeczności z Bogiem na innym poziomie. Kiedy znów będzie możliwość swobodnego gromadzenia się kościoła będziesz w duchu odnowioną osobą i będzie wnosić do Kościoła rzeczy nowe z nieba, które będą wnosić błogosławieństw do życia twoich braci i sióstr w Chrystusie w kościele. Bo by innych budować najpierw trzeba samemu być zbudowanym. 


Polecam artykuł pt.:

"KOMORA MODLITWY"

 ( Kliknij w powyższy tytuł )

niedziela, 12 kwietnia 2020

JEZUS ŻYJE I MY W NIM ŻYJEMY

Nasz Pan JEZUS CHRYSTUS zmartwychwstał. On JEZUS CHRYSTUS ŻYJE !!!!
Zachęcam do artykułu pt.:

"ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA - CO TO OZNACZA " 

 

To nie jest przypominanie sobie Śp. Jezusa Chrystusa bowiem Pan Jezus Chrystus żyje i króluje.
Pana Jezusa Chrystusa nie ma dzisiaj na krzyżu ani Jego ciało nie leży  jako zwłoki w grobie, bo Pan Jezus Chrystus jest Panem życia nie śmierci, On nie przynosi śmierci lecz życie, ponieważ Chrystus Pan jest nazwany Życiem. W  Ewangelii Jana 14:6 sam Pan Jezu Chrystus mówi:

" Ja jestem droga i prawda, i ŻYCIE, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."Apostoł Paweł pisze w liście do Filipian:" Albowiem dla mnie ŻYCIEM jest Chrystus, a śmierć zyskiem. " (Filip.1:21)


Tak więc Pan Jezus Chrystus Żyje. Przychodząc do Pana Jezusa Chrystusa przychodzisz prawdziwie istniejącej Osoby i On jest BOGIEM Mocy zmieniający życie człowieka.

W Chrystusie Jezusie również my mamy życie wiecznie. Przeszliśmy ze śmierci do życia.
W Ewangelii Jana mamy zapisane takie słowa:

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota." (Ew.Jana 5:24)

Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Jam jest zmarwychwstanie i ŻYCIE. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, ŻYĆ będzie."
 (Ew.Jana 11:25)


Pan Jezus Chrystus mówi:

"... Ja ŻYJĘ i wy ŻYĆ będziecie." (Ew.Jana 14:19)


W Panu Jezusie Chrystusie mamy życie wieczne i tak jak On żyje tak i my w Nim żyjemy, żyjemy dla Bożej chwały.
W Chrystusie mamy nową tożsamość Bożego dziecka i Bóg nie tylko jest naszym Stworzycielem, ale jest naszym Ojcem i pozwala nam zwracać się do Siebie "OJCZE NASZ"   "OJCZE MÓJ" Bóg z kolei mówi do Ciebie "Synu Mój" "Córko Moja"
To wielki przywilej i zaszczyt dla nas ludzi, że w Chrystusie Jezusie możemy tak do Boga się zwracać.
Warto z  Chrystusem na co dzień żyć.
Czy Ty Drogi czytelniku zdecydowałeś się żyć z Panem Jezusem Chrystusem na każdy dzień ?
Jeżeli nie to opowiedz się teraz po stronie Chrystusa i daj Mu miejsce w swoim życiu należne Jemu, jako Zbawicielowi, Panu Bogu a On będzie Ciebie prowadził przez życie do niebiańskiej chwały.

wtorek, 7 kwietnia 2020

ŻYCIE CHRZEŚCIJANINA POZA ZGROMADZENIEM KOŚCIOŁANo właśnie. Jak to teraz u nas wygląda? Czy nadal jesteśmy Chrześcijanami, albo inaczej naśladowcami Chrystusa, żyjąc z Nim na co dzień będący z Nim w relacji mając z Nim społeczność? Czy może o Bogu przypominaliśmy sobie tylko podczas naszych spotkań? Teraz możemy w jakieś mierze tego doświadczać i zobaczyć jak wygląda nasze chrześcijaństwo. 
Czy jest ono tylko w czasie gdy gromadzimy się na nabożeństwach, a potem to żyjemy już swoim życiem totalnie niezależnie od Boga ?
Drodzy Czytelnicy życie z Bogiem nie ogranicza się tylko do wspólnych spotkań, ale ono jest 24 godzinną społecznością z Bogiem. 
Kościół Pana Jezusa Chrystusa istnieje na ziemi i jest aktywny pomimo tego, że w obecnym czasie nie może się gromadzić publicznie to jednak jest widoczny w świecie duchowym. 
Boże dzieci mają relacje ze swoim Ojcem, którym jest Bóg. Synowie i córki Boga Ojca Wszechmogącego mają z Nim kontakt i są połączeni nieprzerwanie z Nim.
To że w danym momencie jesteśmy pozbawieni możliwości publicznego zgromadzania się nie może mieć wpływu na to, że nasza łączność z Bogiem ma ulec osłabieniu, bowiem poprzez chodzenie do kościoła nikt nie wychodzi sobie drogi do nieba, ponieważ zbawienie nie jest w jakieś religii lub uwarunkowane uczestnictwem w nabożeństwach czy mszach, ale zbawienie nasze uwarunkowane jest wiarą w Chrystusa, jako naszego Zbawiciela, Pana i Boga.
Tylko Jezus Chrystus jest tymi, jedynymi drzwiami do Boże królestwa  przez które tam się dostajemy, a nie przez pielgrzymki do jakiegoś miejsca kultu religijnego czy gromadzenia się.
Życie z Bogiem to tak naprawdę od rana do wieczora, od wieczora do rana chodzenie z Bogiem w swoim duchu, duszy i ciele nieustannie w swoich myślach i sercu połączony z Bogiem.
To połączenie z Bogiem nie zrywa różnego rodzaju zajęcia, którym się oddajemy jak praca, nauka w szkole czy cokolwiek innego, bowiem zajmując się tym wszystkim możemy w tym wszystkim mieć w pamięci Boga, kierując się Jego wolą, pamiętając o Nim we wszystkim co czynimy lub myślimy.
Rządzący mogą nam zabronić zgromadzeń, pozamykać i pozabierać budynki czyli miejsca zgromadzeń a nawet zabronić nam spotykać się, jako wierzącym w Chrystusa w naszym domach, ale jednego nie mogą zabronić ani zabrać to Chrystusa z naszych serc, Boga z naszego życia, do tego nie mają władzy. Boga z serca nikt nikomu nie tylko nie może zabrać, ale nie zabierze ponieważ nie ma takiej mocy.
Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów:
" Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.. " ( Ew.Łuk.12:4)


Apostoł Paweł napisał w liście do rzymian:

"Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?: Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rzym.8:35-29)

Bóg nie chce, żebyśmy  piękne składali nasze rączki do modlitwy na kolankach przed ołtarzem klęczeli w kościółku a na co dzień żyli po swojemu.
Bóg pragnie pełnego naszego oddania się w Jego święte dłonie i podążania za Nim na każdy dzień nie tylko od święta, kiedy się spotykamy na nabożeństwie, ale właśnie wtedy kiedy się nie widzimy wzajemnie.
W 1 księdze Samuela 15:22-23 mamy zapisane takie słowa:
 "Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, ..."


środa, 1 kwietnia 2020

MYŚL TRZEŹWO - TRZEŹWE MYŚLENIE RATUJE

Mamy Boży nakaz:

" Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył: Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. . Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy TRZEŹWI. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy TRZEŹWI, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia."
( 1 Tesal.5:4 -.8)

" Dlatego okiełzajcie umysły wasze i TRZEŹWYMI będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa." ( 1 Piotra 1:13)


Słowo "okiełznać" znaczy usadzić, ujarzmić, ukrócić.

W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia tak ten werset brzmi:

" Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] TRZEŹWI, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. "


Tutaj nie rozchodzi się tylko o nadużywanie czy w ogóle spożywaniu alkoholu, ale rozsądne, właściwe, zdrowe myślenie.

W drugim liście do Tymoteusza Apostoł Paweł napisał:

" Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości "
 ( 2 Tym.1:7) 

Słowo "powściągliwość" oznacza też wstrzemęźliwość, samoopanowanie ale też słowo to oznacza trzeźwe myślenie od greckiego słowa "σωφρονισμου"sōfronismou - trzeźwy umysł., przywodzenie do rozsądku.


Znów odwołam się do przekładu Biblii Tysiąclecia, który ten werset oddaje bardzo dobrze:

" Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz TRZEŹWEGO myślenia."


Bóg swoim dzieciom darował Swojego Ducha ODWAGI, a NIE STRACHU

"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!" (Rzym.8:15)


Strach powoduje, że człowiek nie myśli racjonalnie. Człowiek w panice posuwa się do różnych czynów, które bywają irracjonalne i  niedorzeczne. Natomiast Duch Święty powoduje w człowieku, który w w nim zamieszkuje trzeźwe, rozsądne, zdrowe, logiczne myślenie.
Osoba, którą prowadzi Boży Duch żyje w pokoju w sytuacji i okolicznościach kiedy szaleje burza, potrafi podejmować mądre decyzje, kiedy w około panika i strach, bo ma w swoim ludzkim duchu potwierdzenie obecności BOŻEGO Ducha, który wnosi spokój serca i pokój duszy.

Jeżeli należysz do Boga i Jezus Chrystus jest twoim Panem to ten pokój jest dla Ciebie.
Oddałeś lub oddałaś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi to Ten Duch MĄDROŚCI i TRZEŹWEGO MYŚLENIA jest twoim Przewodnikiem:

" Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. "  (Rzym.8:14)

Trzeźwe inaczej zdrowe myślenie prowadzi do  właściwego zachowania w trudnych sytuacjach i różnych niesprzyjających okolicznościach oraz do podejmowania właściwych decyzji.
Drodzy Czytelnicy tego trzeźwego umysłu potrzebujemy teraz, kiedy w dobie koronawirusa większości ludzi traci właściwy rozsądek i zaczyna żyć w strachu, panikować i zachowywać się nieracjonalnie. Ale czy to coś pomoże ? Nie! 
Ktoś teraz może mi na to odpowiedzieć: Ale trzeba być ostrożnym. Tak, to prawda. Trzeba być ostrożnym, ale nie panikującym. BÓG JEST Z NAMI On MA WSZYSTKO POD KONTROLĄ.

Sam Pan Bóg mówi: 

"Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.  
Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!"
(5 Mojż.31:6.8)

"Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz."  (Joz.1:9)

" ...sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę." (Hebr.13:5)Ważne jest aby nie dać się zwiariować doprowadzić do histerii, ale ważne jest TRZEŹWE MYŚLENIE, które chroni nas przed rozpaczliwym działaniem.
TRZEŹWE MYŚLENIE  nie pozwala sobą manipulować.

Patrzmy na to, co się dzieje TRZEŹWO nie dając sobą manipulować. Nie kierujmy się ślepo tym co ktoś nam mówi często może być to w oderwaniu od rzeczywistości.

Drogi Czytelniku MYŚL SAMODZIELNIE nie kierując się informacjami nie mający poparcia w faktach. Nie buduj swojej opinii na mitach i fałszu, nie idź za kłamstwem lecz szukaj prawdy i podążaj za nią. MIEJ OCZY I USZY SZEROKO OTWARTE!!! PATRZ I SŁUCHAJ UWAŻNIE!!!
Niech media i opinia tego świata doczesnego nie kreują twego myślenia, lecz Bóg przez Swoje Boże słowo, które możemy sami czytać prosząc o zrozumienie Ducha Świętego.. 
To On otwiera oczy nasze serca na prawdę i pozwala ją nam dostrzegać i to On sprawia, że uszy naszego serca słyszą prawdziwy głos, głos wszechmogącego Boga.

sobota, 28 marca 2020

ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA - CO TO OZNACZA ?

 

CO OZNACZA ZMARTWYCHSTANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA ?

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa oznacza triumf, zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem. sprawiedliwości  nad niesprawiedliwością, prawości nad nieprawością, miłości nad nienawiścią, światłości nad ciemnością, świętości nad grzechem.
A więc wszelkie dobro niesie zmartwychwstanie osoby Pana Jezusa Chrystusa.

W liście do Rzymian 4:25 mamy zapisane takie słowa:

"który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego."


Chrystus został wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia.


Bez zmartwychwstania nadal pozostawalibyśmy w grzechu, ale jednak Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć przechodzą sam przez nią:

" Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On  CHRYSTUS również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli."(Hebr.2:14-15)

Pan Jezus Chrystus  przez swoje zmartwychwstanie wyprowadził nas z pod panowania śmierci pod  autorytet i władzę życia, które to życie jest Bogu pełnym dobroci Ojcu.

Zmartwychwstanie to wyjście z ciemności do światła.


WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA - CO TO OZNACZA ?
Lecz Pan Jezus Chrystus nie tylko zmartwychwstał, ale też wstąpił do nieba zasiadając po prawicy Boga Ojca.

W Psalmie 48:15 mamy taki zapis:

"Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć


Pan Jezus Chrystus poprzez swoje wstąpienie do nieba poprowadził nas do życia poza śmierć.
Inaczej mówiąc lub pisząc wprowadził nas poza śmierć do życia 

Żyjąc na ziemi tutaj w doczesności możemy być już teraz obywatelami wieczności. 

Apostoł Paweł napisał:

"Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,..." (Efez.3:20)


 Lecz to nie wszystko, bowiem Pan Jezus Chrystus wstępując do nieba zesłał nam Swego Ducha Świętego, aby nam pomóc żyć życiem zwycięskim w Chrystusie Jezusie dla Boga Ojca.

Pragniesz żyć życiem zwycięskim dla Boga w Chrystusie ? Otwórz się na działanie Jego Ducha  Świętego w twoim życiu i pozwól Mu przewodzić w twoim życiu i kierować twoim życiem a będziesz przynosić Bogu owoc godny chwały w swoim życiu.

środa, 25 marca 2020

KOŚCIÓŁ FUNKCJONUJE

To, że w obecnym czasie jest powstrzymanie zgromadzeń w tym również Kościoła nie znaczy, że Kościół nie działa.
Kościół żyje i dalej w tym społeczeństwie funkcjonuje mimo, że teraz publicznie się nie gromadzi to jednak trwa w modlitwie a wierni Chrystusowi mają z sobą kontakt w dobie XXI wieku nie jest o to trudno. Jest internet, telefon, ale co najważniejsze Kościół jest aktywny w świecie duchowym, który się modli do Boga, czyta Boże słowo ma relacje z Bogiem a nawet pości. Kościół nie ogranicza się do budynku czy miejsca.
Kościół to nie są mury budynku czy nazwa grupy lub jakaś organizacja, ale Kościół to organizm, ciało Chrystusa, który składa się z ludzi a jego głową jest Chrystus.


Takiego Kościoła szatan nie przemoże. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać".

(Ew.Mat.16:18)

(Przekład Literacki, tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego)

W niektórych tłumaczeniach  jak chociażby w Biblii Warszawskiej zwanej też brytyjką ten werset tak brzmi:

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go."

Słowo "Piotr" pochodzi od greckiego słowa "Petros"πετρος znaczący "odłamek skalny" czyli "kamyk" Natomiast "Petra" oznacza Skała πετρα .

A jak wiadomo skała jest BÓG a nie człowiek.

"Pan żyje! Nich będzie błogosławiona skała moja! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel!"(Ps.18:47)

" W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu."
(Ps.62:8)

" Dawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju! "
(Ps.144:1)

"A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus."

( 1 list Ap.Pawła do Koryntian 10:1 - 4 )


Skała nie jest Apostoł Piotr lecz Chrystus i na tej skale mamy budować nasze życie i to jest fundament na którym ma być wzniesiony Kościół, Kościół który jest Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc Kościoła Bożego szatan nie może pokonać bowiem musiałby się zmierzyć z samym Bogiem a to jest niemożliwe, ponieważ szatan na starcie jest przegrany wobec Boga.

Drodzy czytelnicy Kościół dalej działa i jest aktywny pomimo tego, że w tym momencie nie ma możliwości się gromadzi to nie jednak jest istnieje i działa pozornie niewidoczny jednak w świecie duchowym dostrzegalny i jest aktywny.Polecam więcej na temat Kościoła >>> TUTAJ <<<