niedziela, 16 lipca 2017

NARODZENIE Z DUCHA A CHRZEST W DUCHU

NARODZENIE Z DUCHA ŚWIĘTEGO, A CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM


Narodzenie z Ducha Świętego a Chrzest w Duchu Świętym to dwa różne oddzielne przeżycia.
W chwili, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa oddając Mu swoje życie uznając Go jako swego Zbawiciela i Pana rodzimy się na nowo z Bożego Ducha Świętego:
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.” (Ew.Jana 1:12-13)
W Ewangelii Jana 3:(5).(6).(8) jest sformułowane zdanie „Narodzony z Ducha” natomiast w 1 liście Jana 3:(9). 5:(18) jest użyte „Narodzony z Boga”. Jest to słowo użyte zamiennie bowiem „Duch” i „Bóg” odnosi się to do jednej i tej samej Osoby, bowiem Duch to Bóg, ponieważ Duch Święty jest Bogiem. Termin, greckie słowo „baptizo”, które jest także użyte przy chrzcie wodnym, oznacza „zanurzać”. Chrzest w Duchu Świętym to zanurzenie w Duchu Świętym w Jego Boskiej mocy i sile. Chrzest gr. „batptizo” zanurzenie w Duchu Świętym otwiera także drogę do darów duchowych o których mowa jest na przykład w 1 liście do Koryntian 12:4-11.
Zanurzenie w Duchu Świętym jest dla tych wszystkich, którzy już narodzili się z Ducha Świętego na skutek czego stali się dziećmi Bożymi, a Bóg stał się ich Ojcem i teraz potrzebują chrztu w Duchu Świętym. Pan Jezus Chrystus powiedział: Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków.” (Ew.Marka 2:21-22).
Najpierw jest narodzenie z Bożego Ducha Świętego a potem wypełnienie Duchem Świętym, ponieważ Duch Święty nie wchodzi do serca nieprzemienionego, On najpierw je przemienia a potem je wypełnia Swoją Osobą mocą i obdarza swoimi darami. Najpierw musi nastąpić zrodzenie z Boga, obmycie we Krwi Pana Jezusa Chrystusa, bo nic nieczystego w nas nie może być, jeżeli chcemy być pełni Ducha Świętego. Duch Święty jest ŚWIĘTY w swojej naturze i w swoim charakterze i nie przebywa tam, gdzie jest brud, jakakolwiek nieczystość, grzech. Dlatego Pan Jezus powiedział, że nowe wino należy lać do nowych bukłaków… Wypełniona Duchem Świętym może być tylko ta osoba, która narodziła się z Bożego Ducha i jest obmyta w Krwi Bożego Baranka – Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus Chrystus chrzci w Duchu Świętym - Ew.Mat.3:11. Ew.Mar.1:8. Ew.Łuk.3:16. Ew.Jana 1:33. Dzieje Ap.1:5.
Nowe narodzenie z Bożego Świętego Ducha, a Chrzest w Świętym Bożym Duchu to dwa różne przeżycia.
Czym jest „Narodzenie z Ducha Świętego” jest wyjaśnione w artykule pt.: NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Natomiast czym jest Chrzest w Duchu Świętym zapraszam do artykułu w temacie: CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz