środa, 12 lipca 2017

BOŻA OBECNOŚĆ – Bliskość Boga

Ktoś kiedyś zadał mi pytanie: „Jak można rozpoznać bliskość Boga, czyli obecność Bożą?”  Psalmista Asaf napisał:Lecz moim szczęściem być blisko Boga….” (Ps.73:28a). Co miał na myśli autor  tego psalmu mówiąc o bliskości Boga? Na przykład kiedy wyjeżdżamy z domu do pracy lub innego miejsca to z każdym centymetrem, metrem i kilometrem oddalamy się od naszego miejsca zamieszkania zbliżając się do miejsca naszej pracy. Im bliżej miejsca pracy tym dalej od miejsca naszego mieszkania, domu. Kiedy jesteśmy blisko Boga to jesteśmy daleko od grzechu. Kiedy już jesteśmy w pracy to nie jesteśmy blisko tego miejsca, ale jesteśmy w tym miejscu. Tak jak gdy jesteśmy w Bogu jesteśmy nie tylko blisko Boga w znaczeniu „obok” ale jesteśmy „w”. Słowo blisko oznacza przenikania tak jak Pan Jezus powiedział: Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie, a Ja w was. Wtedy nie jesteśmy daleko od grzechu, ale jesteśmy odcięci, oddzieleni, odłączeni od grzechu będąc w Bogu i Panu Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian 8:1 jest napisane:Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.”  Apostoł Paweł w drugi liście do Koryntian 5:17 napisał: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”
Znamy historię Noego, potopu i budowy Arki. Tylko ci zostali uratowani, którzy znaleźli się wewnątrz arki Noego. Możną również nazwać tą Arkę Arką Ocalenia bo wszyscy, którzy znajdowali się w Arce przeżyli pozostali będąc na zewnątrz poginęli w wodach potopu. Arka Noego jest pewnego rodzaju symboliką i obrazem Chrystusa, ze gdy jesteśmy w Chrystusie jesteśmy ocaleni, zbawieni uratowani od śmierci przeniesieni do nowego życia, życia wiecznego w obecności tego, który jest miłością, a jest tą osobą Bóg. W liście do Kolosan 3:1-3 mamy napisane:A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; „ Człowiek, który jest w Chrystusie ma inne zainteresowania, dążenia i pragnienia. Osoba ta jest martwa dla grzechu, a żyjąca dla Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Taka jest osoba jest w Chrystusie a Chrystus w niej zgodnie ze słowami listu do Kolosan 1:27: Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz