O Autorze

Przemysław Śliwka
W marcu 1993 roku na Ewangelizacji satelitarnej dr. Billy Grahama oddałem swoje życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Odtąd idę z Bogiem przez życie należę do Niego i jestem jego wyłączną własnością. w maju 2003 ukończyłem seminarium teologiczne. 
http://www.st.kz.pl/
 W latach 1996-1999 działałem a w ramach chrześcijańskiej fundacji Elim z Wisły ( misji wśród uzależnionych głównie od alkoholu) misja ta ma charakter ponad wyznaniowy 
http://www.fundacjaelim.com/
 . Obecnie jestem zaangażowany w służbę Ewangelizacyjno-Misyjną w Cieszynie i mamy spotkania w każdą 1  i 3 sobotę miesiąca na Stalmacha 14 w sali budynku macierzy ziemi cieszyńskiej gdzie spotkania odbywają się o godz.18:00 jest to grupa ponad wyznaniowa
http://cwc_ararat.republika.pl/
oraz jestem zaangażowany w prowadzenie chrześcijańskiej grupy domowej którą mamy co drugi piątek po południu około godz.18-tej w Kozakowicach ( wioska oddalona od Cieszyna gdzieś około 10km ) o godz. 18:00. Od czasu do czasu usługuję Slowem Bożym w zborach wszędzie tam gdzie jestem zapraszany do zwiastowania Słowa Bożego bez względu na denominację. Byłem także przez 2 lata nauczycielem szkółki niedzielnej przy KZ Elim w Cieszynie 
http://www.elimcieszyn.pl
/. Uważam że przynależność do kościoła nie zbawia,ale tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus i przynależność do Pana Jezusa Chrystusa. Najważniejsze jest by być wyłączną własnością Pana Jezusa Chrystusa i do Niego należeć. To tak w bardzo wielkim skrócie.
Miejsca w których najczęściej głoszę Słowo Boże:

Kościół Zielonoświątkowy "Elim" w Cieszynie:     http://www.elimcieszyn.pl/

oraz także dane mi było wielokroć  głosić Słowo Boże w zborze kościoła Zielonoświątkowego w Hażlachu przy ul.Akacjowej17

 Poniżej jest także zdjęcie budynku Kościoła Wolnych Chrześcijan w Dzięgielowie w którym Pan Jezus Chrystus dał mi też możliwość dzielić się Jego Słowem:Serdecznie zapraszam również do posłuchania niektórych usług Słowem Bożym, które znajdują się na blogu w zakładce: Kazania autora
Także na stronie kościoła "Elim" : https://elimcieszyn.pl/sermons-speakers/przemyslawsliwka/
Oto miejsca w których też dane mi było głosić:
W czeskiej republice w zborze kościoła Stanowczych Chrześcijan w Dolnym Żukowie oraz w Wędrynii.
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Dom na skale w Cieszynie:
 Kościół Zielonoświątkowy w Zebrzydowicach:

Zapraszam na stronę kościoła:
http://kzzebrzydowice.pl/


Kazania znajdują się też na stronie Kościoła Zielonoświątkowego „Elim” w Cieszynie :
Zapraszam również tutaj: >>>MOJA WIARA<<<
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz