niedziela, 26 maja 2013

Spotkanie Biblijne w Czechach

Niedziela 26 maja 2013 r. to dzień w którym dane mi było brać udział w uczcie weselnej Pana dopołudnia w zborzeElimw Cieszynie a po południu gdzieś około  godz. 16:00 we Wędryni w czeskiej republice w domu pewnej wierzącej rodziny na zaproszenie pastora KChWE z Cieszyna, gdzie też prowadził pastor bardzo ciekawe i budujące studium biblijne na podstawie tekstu z 5 Mojżeszowej 6:4-9 w domu jednego  gdzie jest napisane: ” Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma.Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.”
W oparciu o powyższy tekst było prowadzone studium biblijne i naprawdę przez prawie godzinę był analizowany dogłębne ten tekst i bardzo ciekawy i budujący to był czas z którego jest bardzo zadowolony i zachęcam każdego z was do osobistego studium tego fragmentu, bowiem to jest podstawą życia chrześcijańskiego i specjalnie nie opisuję tego tekstu by drogi czytelniku Ciebie zachęcić do osobistego studium rozważanie tego Słowa Bożego. Naprawdę warto

Boży czas na grupie domowej

Wspaniały czas darował nam Pan Bóg wszechmogący na grupie domowej w Kozakowicach, gdzie mógł nam też usłużyć pastor Kościoła Wolnych Chrześcijanin z Dzięgielowa i jeżeli Pan Bóg pozwoli to będzie także gościł we wspólnocie ewangelizacyjno-misyjnej „Ararat” 1 czerwca w Cieszynie i serdecznie wszystkich zapraszam. Dotknęło mnie szczególnie jedno zdanie pastora, który powiedział m.in. żeby Słowo było głoszone w mocy nie może być głoszone w starym kwasie i to jest prawda. Bóg chce nas uczynić nowym zaczynem i potrzebujemy usunąć stary kwas z naszego serca, by stać się tym nowym zaczynem. Trzeba usunąć wszelki grzech i wszelkie nieprzebaczenie i urazę z serca. Serdecznie zapraszam do tego zboru: Kliknij >>TUTAJ<<  Nabożeństwa odbywają się w każdą niedziele godz.10:00 i każdy czwartek godz.18:00 ul.Graniczna 32, 44-445 Dzięgielów. Naprawdę warto!

piątek, 24 maja 2013

IMPROWIZACJA PIEŚNI – Czy to jest właściwe?

Słowo Boże w Ewangelii Mateusza 26:30 oraz w Ewangelii Marka14:26 powiada:Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.”  Natomiast w liście Apostoła Pawła do Efezjan 5:19b jest napisane:„… hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu”  oraz w liście do Kolosan 3:16 jest napisane:„…pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;”  a w przekładzie Biblii Tysiąclecia jest użyte słowo: „pieśni pełne ducha” . Też jest napisane:Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze (Psalm149:2-3) oraz w Psalmie 47:2-„Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym”. Możemy także poczytać Psalm 150 gdzie mowa jest o tym, że można grać Bogu na chwałę na każdym instrumencie i entuzjastycznie. W księdze Kaznodziei Salomona 3:1-8 napisano:Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono,czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.”
Generalnie wszystko ma swój czas pod niebem i wszystko jest określone odpowiednią długością czasu i chwili. Ja dzisiaj chciałbym zająć się tylko jedną kwestią, bo tak jak powyżej jest napisane: Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” 
i to jest prawda, ale jest tam takie słowo:czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów” Na podstawie powyższych fragmentów Pisma Świętego, możemy wywnioskować, że jest czas na pieśni, które są nazywane refrenami, żywiołowo grane i śpiewane, ale też jest czas na pieśni zwane hymnami, pieśni duchowne, które na przykład znajdują w śpiewniku pielgrzyma i jedna i druga forma uwielbienia Boga jest dobra i właściwa. Jest prawdą z kolei to, że pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma są już nie śpiewane, albo bardzo rzadko śpiewane i w niektórych zborach nawet i muszę to tutaj napisać z bólem serca są pogardzane tymczasem te pieśni niejednokrotnie powstawały w bardzo ciężkich okolicznościach i sytuacjach i rodziły się z wielkiego przeżycia i z natchnienia Ducha Świętego, w których uwielbia się sam Pan Bóg. Pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma są o głębokiej i przemawiającej treści też pięknej melodyczności i bardzo jest dla mnie bolesnym to jak niektórzy zmieniają melodię niektórych pieśni z tego śpiewnika, które w oryginale mają bardzo ładną melodię i zastanawiam się po co to robią skoro one mają w sobie piękne brzmienie. Niedawno spotkałem się z taka sytuacją, gdy brałem udział w nabożeństwie w pewnym zborze i zaczęto owe nabożeństwo pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze” i nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby akurat ta pieśń nie znajdowała się w Śpiewniku Pielgrzyma, a ja bym jej nie znał, ale wykonanie jej było „ostre” muzycznie. Uważam, że taka improwizacja ładnych pieśni jest niepotrzebna i nawet ujmująca niejednokrotnie znaczeniu danej pieśni. Kolejna sprawa z którą kiedyś się spotkałem jest też pieśń, którą praktycznie wierzącym ludziom nie trzeba reklamować jest „Cudowna Boża łaska” która była zagrana i zaśpiewana w taki sposób, że było mi smutno, bo pieśni są piękne melodycznie i treściowo nie ma potrzeba i „upiększać” bo można czasami przedobrzyć i tak naprawdę jeszcze zepsuć. Zaznaczam, że nie mam nic przeciwko ekspresyjnym refrenom, ale uważam, że nie można też zaniechać tak pięknych pieśni jakie są na przykład w Śpiewniku Pielgrzyma. Jest czas pląsania przed Panem Bogiem  czas klaskania na chwałę Boga, ale i jest czas kiedy trzeba paść na kolana przed Panem i wszechmogącym Bogiem. Jest także czas śmiechu i czas kiedy trzeba przed Panem zapłakać. Jest czas kiedy śpiewamy  refreny na chwałę Boga, ale jest czas gdy śpiewamy pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma ku chwale Boga i Ojca, które naprawdę są głębokie i radosne w swojej treści i niejednokrotnie także melodyczności.

wtorek, 21 maja 2013

UCZNIOSTWO

Uczeń to ktoś, kto się uczy, czyli jest świadomy swojego braku umiejętności i wiedzy związku z tym pragnie się uczyć i czegoś się nauczyć i nabyć umiejętności i coś dobrego osiągnąć, ale by to ten stan rzeczy posiąć trzeba najpierw uznać swoje braki by w ogóle stać się uczniem przynoszącym efekty i jest to proces. Kolejną rzecz jest pozostawienie swojego własnego „ja” czyli, że ja coś wiem i uważam to za właściwe, to znaczy, że to co ja wiem jest prawdziwe, właściwe, dobre i prawidłowe jeżeli taka jest postawa naszego serca, że „ja wiem najlepiej” nie nauczymy się niczego i tak naprawdę nie możemy być uczniami, bo skoro wiesz najlepiej to już nie możesz się niczego nauczyć bo postawa twojego serca powoduje blokadę, że nie przyjmujesz żadnej nauki i nawet z taką postawą nie odczuwasz potrzeby być uczniem i też nie możesz być uczniem bo sam Pan Jezus Chrystus mówi:„Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.”  (Ew.Łuk.14:27). Musisz zrezygnować ze swoich racji, ambicji, z własnego „ego” z bycia na świeczniku, czyli bycia kimś ważnym i znaczącym. Apostoł Paweł: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”  (List do Galacjan 2:20).Rezygnacja z własnego „ja” na rzecz Pana Jezusa Chrystusa. Pozwolić Jezusowi Chrystusowi być Panem w naszym sercu i życiu i Jemu przekazać pełnię władzy nad sobą, nad całym swoim życiem i nad każdą jego dziedziną. Jan chrzciciel powiedział: „On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.” (Ew.Jana 3:30). Pan Jezus Chrystus mówi: „…uczcie się ode mnie,…” (Ew.Mat.11:29b) by uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa ta prawda z listu do Galacjan 2:20 musi mieć miejsce w naszym życiu i nasze „ja” musi zostać ukrzyżowane by Chrystus mógł w nas i przez nas żyć i by Jego życie było widoczne w nas ku chwale świętego Jego imienia.

niedziela, 19 maja 2013

ZIELONA ŚWIĘTA

Dzień zielonych świąt inaczej zwane pięćdziesiątnica (Pentecostal) możemy o tym święcie poczytać w 3 Mojżeszowej 23:15-21 oraz na stronie: mesjasz.info   hatikvah.pl  w tym czasie został zesłany Boży Duch Święty na uczniów Pana Jezusa Chrystusa.W naszym kraju świętuje się to jako dzień, wydarzenie historyczne, które kiedyś tam miało miejsce, ale nie jesteśmy świadomi tego, że tego doświadczenia potrzebujemy teraz my obecnie. Potrzebujemy mocy Bożej na codzień by żyć życiem świętym i czystym przed Bogiem jako chrześcijanin. Chrzest Duchem Świętym jest zanurzeniem się w Bogu, w Jego mocy i otwarciem się na działanie Ducha Świętego i Jego dary w swoim życiu. Życie bez Ducha Świętego jest życiem w śmierci i tak naprawdę jest to, co jest napisane w księdze Objawienia Jana zwana Apokalipsą w rozdziale 3 i wersecie 1: ” Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. „ to są tylko pozory życia: „…przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy;” (2 Tym.3:5a) podczas gdy tak naprawdę jest śmierć, bo Duch Święty to życie i to Boże Chrystusowe życie. Zapraszam również do wysłuchania usługi Słowem Bożym w temacie Kościół Ducha Świętego  Potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Boży Duch Święty jest niezbędny w naszym życiu. Jeżeli chcemy żyć zwycięskim życiem w Chrystusie i pragniemy darów Ducha Świętego potrzebujemy być zanurzeni w Duchu Świętym i Jego mocy. Zapraszam również do oglądnięcia oraz posłuchania wykładów brata Michała Hydzika w temacieChrzest w Duchu Świętym  wygłoszone na konferencji w Polkowicach 2012 r. Zapraszam również do poczytania tematu: CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM JEST PRZEZNACZONY RÓWNIEŻ DLA CIEBIE.  Biblijna droga do zdobycia mocy duchowej. Polecam również wykłady Johna Osteena na:CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM I JEGO DARY oraz zapraszam również  na serie wykładów pastora Andrzeja Lubera na temat darów Ducha Świętego:
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 

piątek, 17 maja 2013

BRAK AUTORYTETÓW

Żyjemy obecnie w takich czasach, że dzisiaj jest brak autorytetów i pierwszą z nich jest brak szacunku dzieci do rodziców. Wyraźnie Bóg mówi: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” (2 Mojż.20:12). Dziś dzieci o swoich rodzicach wypowiadają się „starzy” „wapniaki” itd. itp. Można by jeszcze mnożyć różnego rodzaju epitety. Wykorzystują swoich rodziców żyjąc na ich „garnuszku”, kiedy tak naprawdę mogą pracować będąc zdrowi i nawet nie próbując szukać pracy. Różnego rodzaju odzywki i pyskówki do rodziców, którzy dwoją się i troją by dziecku dać to co najlepsze. Pan Bóg też powiedział:Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć.” (2 Mojż. 21:17). Dzieci wyzywają swoich rodziców, przeklinają ich i źle się wypowiadają o swoich rodziców. Co gorsza, niektórzy ważą się nawet rękę podnieść na swoich rodziców i to jest straszne, a wszechmogący Bóg ostrzega: Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć.”  (2 Mojż.21:15). Czytamy: „poniesie śmierć” , czyli oddzielenie i odłączenie od Boga, bowiem taki człowiek, który w ten sposób postępuje grzeszy przeciwko Bogu a grzech oddziela człowieka od Boga i nie może taki człowiek znaleźć się w królestwie Bożym. W Nowym Testamencie jest napisane: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.” (Efez.6:1-3).    Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.” (Kolosan 3:20). Dzieci już od najmłodszych lat buntują się przeciwko swoim rodzicom mając ich słowa za nic i robiąc wszystko po swojemu wbrew temu co rodzice mówią.   Kolejna rzecz to brak szacunku młodszych do starszych ludzi, a Pan Bóg mówi: Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym;” (1 Piotra 5:5a). Młodzi ludzie zapominają, że kiedyś o ile tego dożyją też będą starszymi ludźmi i można to dzisiaj zauważyć w jaki sposób wyrażają się o ludziach i do ludzi w podeszłym wieku, totalnie w sposób bezczelny. Na przykład pewna sytuacja, kiedy w autobusie pojawi się starszy człowiek to młody człowiek siedzi sobie wygodnie zadowolony z życia i nie zważa na starszą osobę, której z grzeczności wypadałoby  ustąpić dla niej miejsce siedzące. Następna sprawa podejście ucznia do nauczyciela. Widzieliśmy w mediach różnego rodzaju programach informacyjnych TV jak uczniowie nałożyli kubeł śmieci w klasie na głowę, albo rzeczywiste, autentycznie zdarzenie, kiedy pewna dziewczyna będąca uczennicą szkoły na ocenioną pracę, która była w jej mniemaniu zbyt nisko ocenioną, powiedziała do nauczyciela „Pana straszy” albo inny uczeń rzucił nauczycielowi książką w twarz i to miało miejsce w szkole podstawowej. Kolejna sprawa to władza, rządzący w naszym kraju i oto co mówi Bóg w liście Apostoła Pawła do Rzymian 13 rozdział od 1 do 7 wersetu: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.”   W 1 liście Piotra 2:13-14 i werset 17 pisze: Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.”   Jeżeli widzimy coś niewłaściwego w osobach sprawujących władzę, że rządzący robią coś złego to od razu krytykujemy i wypowiadamy ostre słowa pod ich adresem zamiast czynić to co jest napisane w Słowie Bożym: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,…” ( 1 Tym.1:1-3) Myślę, ze to dobra rzecz modlić się za swojego szefa w pracy, nauczyciela w szkole za swojego przełożonego i błogosławić go w imieniu Pańskim. Należy również szanować tych, którzy zwiastują nam Słowo Boże:Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. ”  ( 1 list do Tymoteusza.5:17).  List do Galacjan 6:6 - A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.”  Pan Jezus Chrystus mówi: A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.”  (Ew.Łuk.10:16a).  Mamy również szanować naszych pasterzy, pastorów, którzy są naszymi duszpasterzami z powołania Bożego: A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy.”  (1 Tesal.5:12-13). Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.” (Hebr.13:17).  W ogóle wszyscy ludzie powinni wzajemnie darzyć się szacunkiem: „…
wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie,…”  (1 Piotr 5:5b).   „…w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.” (Filip.2:3). …wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku” ( Rzym.2:10b) 
Zapraszam do wysłuchania zwiastowanego Słowa Bożego w temacie:

środa, 15 maja 2013

Tylko Boży uścisk dłoni jest wstanie mnie utrzymać przy Bogu

Kiedy ja staram się trzymać ręki Pana i Boga mego to z czasem mój uścisk dłoni zaczyna słabnąć i popuszczać ponieważ moja  ludzka ręka zaczyna boleć i uścisk staje się coraz słabszy a ja zaczynam się męczyć i po chwili puszczam dłoń mojego niebiańskiego Ojca i zaczynam kroczyć po swojemu sam i w efekcie się zaczynam obijać i zaczynam błądzić chodząc własnymi drogami, ale kiedy to mój Ojciec niebiański trzyma mnie za moją dłoń to wtedy nikt i nic nie jest wstanie mnie oddzielić od mego Ojca w niebie. Mój uścisk dłoni jest zbyt słaby by utrzymać się Boga, to Boży uścisk dłoni jest wstanie mnie utrzymać przy Bogu.
Jest taka pieśń, którą też między innymi śpiewamy na naszych spotkania, gdzie słowa tej pieśni brzmią tak:„Słabym ja lecz silnyś Ty, Jezu bądź pomocą mi”oraz druga pieśń, która znajduje się w śpiewniku pielgrzyma pod numerem 368: – „Za rękę weź mię, Panie, I prowadź sam, Aż dusza moja stanie U niebios bram. Bez Ciebie ani kroku Nie zrobię, nie! Stań Ty u mego boku I prowadź mnie!”   W Ewangelii Jana 10:28-30. Pan Jezus Chrystus mówi: Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”  Bez pomocy Boga i naszego Ojca o własnej sile i mocy nie jesteśmy wstanie trwać przy Nim, jako naszym Bogu. Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiada: „…beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ew.Jana 15:5)  Z kolei w księdze proroka Zachariasza 4:6 Bóg Ojciec mówi: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”  czyli o własnych siłach nie jesteśmy wstanie nic osiągnąć co dobre i by samemu podobać się Bogu i wieźć z Nim życie we własnej sile i mocy. Kiedy ja staram się trzymać Bożej dłoni to szybko mogę ją ze zmęczenia i w końcu wyczerpania swoich sił puścić, ale kiedy to Bóg mój Ojciec niebieski uchwyci mojej dłoni i trzymając mnie w uścisku własnej dłoni prowadzi mnie przez życie to absolutnie nic i nikt oraz żadnej okoliczności i sytuacje nie są wstanie mnie oddzielić od Boga i wtedy słowa zapisane w liście do Rzymian 8:35-39 są jak najbardziej realne i prawdziwe w moim życiu, bowiem z Bożej dłoni, która ma w uścisku moją dłoń, jako dziecka swego w swojej Bożej dłoni to nic i nikt nie jest wstanie Bogu i Ojcu wyrwać oraz oddzielić od Bożej miłości, która jest w osobie Pana Jezusa Chrystusa, bowiem Ojciec Bóg  jest mocny, silny i potężny oraz o wielkim sercu kochający swoje dzieci - Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne.Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”  (Rzym.8:35-39). Kiedy to nie Ty swoją mocą  i siłą starasz trzymać się, ale Jego Boży Duch trzyma cię za twoją dłoń, jako twój Przewodnik, Pasterz i Doradca to wtedy w twoim duchu Jego Boży Duch poświadcza i daje pewność tego, że należysz do Boga i jesteś Jego dzieckiem oraz dziedzicem królestwa Bożego. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” (Rzym.8:16) To Święty Boży Duch Chrystusowy daje Ci świadomość Bożego dziecka, gdy ty pozwalasz się Jemu prowadzić poddając się Jemu. Słowo Boże powiada: To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” ( 1 list Jana 5:13).

środa, 8 maja 2013

NALEŻEĆ DO BOGA

NALEŻEĆ DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian w ostatnim rozdziale tego listu w osobistych imiennie pozdrowieniach zapisał takie słowa: „Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana.” (List do Rzymian16:11). A  w liście do Galacjan 5:24 Ap.Paweł napisał: ” A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” Pan Jezus Chrystus tez wypowiedział takie słowa w Ewangelii Marka 9:41-” Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.”
Należeć – to być własnością. Prawo do własności. Jeżeli coś należy do mnie to mam pełne prawo tym zarządzania do woli jak chcę i mogę sobie według własnej woli tym dysponować.
W Piśmie Świętym jest mowa o pieczęci jako symbolu własności. Na przykład w księdze proroka Jeremiasza 32:8-10:” I według słowa Pana Chanamel, syn mojego stryja, przyszedł do mnie na podwórze wartowni i rzekł do mnie: Kup moje pole w Anatot, w ziemi Beniamina, bo ty masz prawo dziedzicznej własności i tobie przysługuje odkup, kup je sobie! Wtedy poznałem, że było to słowo Pana.I kupiłem pole od Chanamela, syna mojego stryja, w Anatot, i odważyłem mu siedemnaście sykli w srebrze. I spisałem akt kupna, i zapieczętowałem go, i potwierdziłem przez świadków, i odważyłem srebro na wadze.”  W księdze Estery w rozdziale 8 i wersecie 8 jest napisane: „Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte.”   W liście do Efezjan 4:30 Słowo Boże powiada: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.”  Pan Bóg w 1 liście do Koryntian 6:19-20 mówi: ” Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. ”
Wiele osób mówi „Należę do Pana Jezusa Chrystusa” czy „Należę do Boga” albo „nawróciłem się”  albo „nawrócił się” bo podniósł rękę, albo wyszedł do przodu na wezwanie do modlitwy o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela lub wypowiedzenie słynnej „modlitwy grzesznika”. Ja nie krytykuję tego typu praktyk, ale bazowanie na zewnętrznych formach może być mylące. Wiele osób myśli, że należą do Pana Boga bo wyszli gdzieś do przodu lub podnieśli rękę, albo modlili się modlitwą grzesznika, ale dopiero kiedy uświadomimy sobie co to znaczy należeć do Pana według wyżej wymienionej definicji to zrozumiemy co to jest należeć do Pana i czy w ogóle do Niego należymy. Jeżeli naprawdę należysz do Pana i Boga Jezusa Chrystusa to dajesz Mu  pełne prawo własności do siebie oraz prawo zarządzania sobą do woli Panu Bogu jak On chce i według Jego woli  dysponowania sobą.Wiele osób wychodzi na wezwanie do przodu na modlitwę o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, albo podnoszą rękę czy modlą się tzw. „modlitwę grzesznika” ale ich życie nadal nie jest przemienione i złożone pod panowanie Jezusa Chrystusa i żyją według swojej a nie Bożej woli i po swojemu a nie po Bożemu. Tak naprawdę nie można też mówić „sam jestem panem swojego życia” to człowiekowi, który tak twierdzi wydaje się, że jest panem swojego życia. W Przypowieściach Salomona 14:12 i 16:25 jest napisane: Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” 
Człowiek który uważa, że jest panem samego siebie to tak naprawdę diabeł rządzi jego życiem. Nie ma próżni:Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny.” ((Ew.Mat.12:43-45). Albo należy do Chrystusa Jezusa, albo do szatana i nie ma trzeciej opcji. Tak czytamy wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, że są tylko dwie drogi i jedna wiedzie do życia wiecznego a druga na wieczne potępienie i tutaj również nie ma trzeciej drogi, albo jesteś z Bogiem albo z diabłem. Każdy do kogoś należy i jest Pan Jezus Chrystus lub przeciwnik Boży zwany diabłem, i szatanem. albo jesteś z Panem Jezusem Chrystusem, albo przeciwko Niemu. W Ewangelii Mateusza 12:30 sam Pan Jezus Chrystus mówi:
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,…” 
Decyzja należy do Ciebie -Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu. „ (5Mojż.26:17).Kiedyś pewna starsza kobieta już w bardzo podeszłym wieku chciała wejść do sklepu, ale nie wiedziała jak bowiem nie widziała przy drzwiach klamek i zauważył to pewien mężczyzna tamtędy przechodzący i zwrócił się do kobiety jaki ma problem? A ona mówi, że chciała by wejść ale nie widzi klamki i na to ten mężczyzna mówi do tej kobiety: „niech pani zrobi jeszcze jeden krok” i kiedy to uczyniła drzwi do sklepu się otworzyły przed nią były bowiem na fotokomórkę. I tak jak w tej historii Ty musisz uczynić ten jeden krok wiary w kierunku Boga i jeżeli uczynisz ten krok wiary to Bóg uczyni coś i w twoim kierunku: – Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością,…” (5Mojż.26:18). Wezwanie Pana Jezusa Chrystusa jest „Pójdź”- Ew.Mat.11:28. „Pójdź za mną” – Ew.Mar.1:16-20. Co do kontynuacji tematu „Pójdź za mną” to zapraszam do wysłuchania usługi Słowem Bożym na ten temat tutaj: