wtorek, 21 maja 2013

UCZNIOSTWO

Uczeń to ktoś, kto się uczy, czyli jest świadomy swojego braku umiejętności i wiedzy związku z tym pragnie się uczyć i czegoś się nauczyć i nabyć umiejętności i coś dobrego osiągnąć, ale by to ten stan rzeczy posiąć trzeba najpierw uznać swoje braki by w ogóle stać się uczniem przynoszącym efekty i jest to proces. Kolejną rzecz jest pozostawienie swojego własnego „ja” czyli, że ja coś wiem i uważam to za właściwe, to znaczy, że to co ja wiem jest prawdziwe, właściwe, dobre i prawidłowe jeżeli taka jest postawa naszego serca, że „ja wiem najlepiej” nie nauczymy się niczego i tak naprawdę nie możemy być uczniami, bo skoro wiesz najlepiej to już nie możesz się niczego nauczyć bo postawa twojego serca powoduje blokadę, że nie przyjmujesz żadnej nauki i nawet z taką postawą nie odczuwasz potrzeby być uczniem i też nie możesz być uczniem bo sam Pan Jezus Chrystus mówi:„Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.”  (Ew.Łuk.14:27). Musisz zrezygnować ze swoich racji, ambicji, z własnego „ego” z bycia na świeczniku, czyli bycia kimś ważnym i znaczącym. Apostoł Paweł: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”  (List do Galacjan 2:20).Rezygnacja z własnego „ja” na rzecz Pana Jezusa Chrystusa. Pozwolić Jezusowi Chrystusowi być Panem w naszym sercu i życiu i Jemu przekazać pełnię władzy nad sobą, nad całym swoim życiem i nad każdą jego dziedziną. Jan chrzciciel powiedział: „On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.” (Ew.Jana 3:30). Pan Jezus Chrystus mówi: „…uczcie się ode mnie,…” (Ew.Mat.11:29b) by uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa ta prawda z listu do Galacjan 2:20 musi mieć miejsce w naszym życiu i nasze „ja” musi zostać ukrzyżowane by Chrystus mógł w nas i przez nas żyć i by Jego życie było widoczne w nas ku chwale świętego Jego imienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz