niedziela, 19 maja 2013

ZIELONA ŚWIĘTA

Dzień zielonych świąt inaczej zwane pięćdziesiątnica (Pentecostal) możemy o tym święcie poczytać w 3 Mojżeszowej 23:15-21 oraz na stronie: mesjasz.info   hatikvah.pl  w tym czasie został zesłany Boży Duch Święty na uczniów Pana Jezusa Chrystusa.W naszym kraju świętuje się to jako dzień, wydarzenie historyczne, które kiedyś tam miało miejsce, ale nie jesteśmy świadomi tego, że tego doświadczenia potrzebujemy teraz my obecnie. Potrzebujemy mocy Bożej na codzień by żyć życiem świętym i czystym przed Bogiem jako chrześcijanin. Chrzest Duchem Świętym jest zanurzeniem się w Bogu, w Jego mocy i otwarciem się na działanie Ducha Świętego i Jego dary w swoim życiu. Życie bez Ducha Świętego jest życiem w śmierci i tak naprawdę jest to, co jest napisane w księdze Objawienia Jana zwana Apokalipsą w rozdziale 3 i wersecie 1: ” Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. „ to są tylko pozory życia: „…przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy;” (2 Tym.3:5a) podczas gdy tak naprawdę jest śmierć, bo Duch Święty to życie i to Boże Chrystusowe życie. Zapraszam również do wysłuchania usługi Słowem Bożym w temacie Kościół Ducha Świętego  Potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Boży Duch Święty jest niezbędny w naszym życiu. Jeżeli chcemy żyć zwycięskim życiem w Chrystusie i pragniemy darów Ducha Świętego potrzebujemy być zanurzeni w Duchu Świętym i Jego mocy. Zapraszam również do oglądnięcia oraz posłuchania wykładów brata Michała Hydzika w temacieChrzest w Duchu Świętym  wygłoszone na konferencji w Polkowicach 2012 r. Zapraszam również do poczytania tematu: CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM JEST PRZEZNACZONY RÓWNIEŻ DLA CIEBIE.  Biblijna droga do zdobycia mocy duchowej. Polecam również wykłady Johna Osteena na:CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM I JEGO DARY oraz zapraszam również  na serie wykładów pastora Andrzeja Lubera na temat darów Ducha Świętego:
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz