czwartek, 30 stycznia 2020

NIEPODLEGŁOŚĆ - WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIEW Chrystusie nie podlegamy grzechowi, jesteśmy wolni by żyć dla Boga.
Nie jesteśmy pod władzą przymusu, rózgi tyrani, lecz pod władzą 
MIŁOŚCI, miłości Boga Ojca .