wtorek, 29 kwietnia 2014

SPOSÓB MYŚLENIA

Nasz sposób myślenia ma wielkie znaczenie w naszym życiu. W Piśmie Świętym jest napisane: „…was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,…”   (List do Kolosan 1:21) (Przekład Biblii Tysiąclecia)
Nasze myślenie może być blokadą dla działania Boga w naszym życiu. Jeżeli uważasz, że Bóg kiedyś czynił cuda, a dziś tego już nie czyni to gdy w ten sposób wierzysz dajesz się oszukiwać wrogowi i okraść z Bożego błogosławieństwa doświadczania Jego mocy. To jest taktyka diabelska, który właśnie chce, abyś tak myślał bo w ten sposób cię okrada a Pan Jezus Chrystus go określa jako złodzieja: Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.” (Ew.Jana 10:10). Pan Jezus chce dla nas zupełnie czegoś innego.On chce, abyśmy mieli życie w pełni Jego błogosławieństwa. Pan Jezus Chrystus mówi: Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew.Jana 10:10). Twój sposób myślenia wpływa na twój styl życia. Jaki jest tok twego myślenia tak funkcjonuje twoje życie i taki jest sposób twego życia i tak żyjesz. Pan Jezus Chrystus powiedział:Według wiary waszej niechaj się wam stanie.” (Ew.Mat.9:29).  Jeżeli wierzysz w wszechmoc Bożą to, że Bóg wszystko może i także w twojej sytuacji w życiu, twój problem nie jest dla Niego za ciężki, żeby go nie mógł rozwiązać i każdy twój problem i twoja troska jest dla Boga rozwiązywalna, bowiem On wszystko potrafi i wszystko może. Jego możliwości są nieograniczone i jeżeli taki sposób jest twego myślenia to też w taki sposób żyjesz pozwalając Bogu działać w swoim życiu. Pan Jezus powiedział:„…u Boga wszystko jest możliwe.” (Ew.Marka 10:27b). Człowiek, który uważa, że Bóg nie zajmuje się tak zwanymi „błahymi” sprawami jakie przeżywa w swoim życiu to takie coś jest fałszywe i wręcz krzywdzące myślenie względem Boga. A może być też inny niewłaściwy sposób myślenia człowieka, który uważa, że poprzez swój piękny swój w chórze śpiew Bóg zbawić musi go. Jest taka pieśń, które słowa brzmią: „Jeśli myślisz, że zbawić cię musi Bóg bo kościół drogim jest ci, bo twe liczne zasługi tak cenne Jemu są lub za udział w nabożeństwie Bóg zbawić musi cię, lub za piękny swój w chórze śpiew Bóg zbawić musi cię to wiedz, że  mylisz się, zbawiony może być kto z Boga zrodzony jest”.  Nie dostępujemy zbawienia poprzez tzw. zasługi, czyli dobre uczynki. Prawda jest inna. Nie jesteśmy zbawieni poprzez to co my czynimy dla Chrystusa, ale poprzez to co Chrystus uczynił dla nas. Musimy zmienić swój  tok rozumowania i odwrócić się od takiego błędnego myślenia jako drodze zbawienia poprzez nasze zasługi a uznać tylko i wyłącznie zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty jako Jego miłości poświęcenia się za nas i dla nas. List do Rzymian 3:23 powiada,że jesteśmy:„…usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,”  Można bardzo, bardzo dużo mnożyć przykładów człowieka niewłaściwie myślącego i jego zgubne skutki. Nie na próżno Bóg powiedział: …byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,” (Kolosan1:21) BT.  Odłóż wszystko inne na bok. Wszelkie opinie i nauki  oraz interpretacje ludzkie oraz wszelkiego rodzaju doktryny i nauczania i weź tylko i wyłącznie PISMO ŚWIĘTE i proś przedtem Ducha Świętego, aby ci objawił prawdy Bożego Słowa. Czytaj Biblię z modlitwą w sercu do Boga a On da ci zrozumienie, objawienie i odpowiedź. Pan Bóg da ci światło w Swoim Słowie. Niech podstawą twojej wiary będzie PISMO ŚWIĘTE. Niech twoje myśli kreuje BOŻE SŁOWO. Niech tym co kształtuje twój sposób myślenia będzie Pan JEZUS CHRYSTUS.
Zapraszam do wysłuchania zwiastowanego Słowa Bożego w temacie:środa, 9 kwietnia 2014

JEDYNA DROGA ZBAWIENIA

Pan Jezus Chrystus powiedział: 

Jedyną droga do Boga i Jego królestwa jest Pan JEZUS CHRYSTUS i tylko przez Niego tam dojdziemy i tam się  dostaniemy i On też jest  jedynymi drzwiami i nie ma tam innych drzwi jak tylko Pan JEZUS CHRYSTUS: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.Ja jestem rzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.”  (Ew.Jana 10:7.9)  Tylko Jezus Chrystus i Jego dzieło na krzyżu Golgoty jest tym przez które jesteśmy zbawieni. Nie jesteśmy zbawieni na podstawie naszych zasług i naszych dobrych uczynków. Nie jesteśmy zbawieni na podstawie tego co my czynimy dla Chrystusa, ale na podstawie tego co Chrystus Pan uczynił dla nas. Na podstawie tylko i wyłącznie Jego zasług jesteśmy zbawieni. Zbawienie jest darem łaski Bożej. Jesteśmy „…usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,…” (Rzym.3:24). Zbawienia nie w jakieś religii czy w związku wyznaniowym lub sakramentach kościelnych. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza:dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.” (2 Tym.2:10). Boże Słowo w innym miejscu mówi: 

 Polecam do wysłuchania temat