sobota, 7 kwietnia 2018

BOJAŹŃ BOŻA


 CZYM BOJAŹŃ BOŻA NIE JEST

Jest jedno z wielu niewłaściwych skojarzeń, że Boża bojaźń to strach, trwoga i lęk przed Bogiem, lecz to nic bardziej mylnego. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." (Ew.Jana 14:1.26)
Strach nie jest pochodzenia Bożego. W liście do Rzymian oraz do Tymoteusza mamy zapisane takie słowa:
"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości" ( Rzym.8:15 . 2 Tym.1:7)
Kolejne błędne myślenie na temat bojaźni Bożej jest, że Boża bojaźń to poważna wręcz ponura mimika twarzy, ręce "pokornie" złożone podczas modlitwy i tym podobne. To również nie jest prawdą. Jest to zachowywanie pewnej zewnętrznej formy ciała, która nie jest Boża bojaźnią. Boża bojaźń to nie jest bieganie do kościoła na każde nabożeństwo, czy praktykowanie jakiś tradycji religijnych, stosowanie się do zasad panujących w danym związku wyznaniowym.
Zapewne ktoś myśli, że bojaźń Boża to poprostu nie popełnianie grzechu, Ok, ale jest tutaj jedno ale,... Ktoś może nie dopuszczać jakiegoś złego czynu ponieważ boi się jego konsekwencji. Na przykład  ktoś nie kradnie, nie dlatego, ze to jest złe, ale boi się konsekwencji kary więzienia za to. Czasami nie dopuszczamy się grzechu nie dlatego, ze to złe i brzydzi się tym ,ale boimy się tego,że nas za to Pan Bóg skarze i to właśnie nie ma nic wspólnego z Bożą bojaźnią.CO TO JEST I CZYM JEST BOJAŹŃ BOŻA

Na pewno jest to pewien wyraz czci i szacunku dla Boga objawiającej się w bojaźni Bożej. W księdze Przypowieści Salomona jest napisane:

"Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła;" (Przyp.Sal.8:13)

"Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego." (Przyp.Sal.16:6)

Natomiast w drugiej księdze Mojżeszowej zwanej też księgą Wyjścia mamy napisane:

"...
"...aby bojaźń przed nim (BOGIEM)była w was, byście nie grzeszyli." (2 Mojż.20:20)

Kontynuując dalej ten temat polecam wysłuchać rozważanie biblijne:

Człowieka naprawdę, prawdziwie bojący się Boga, kocha Boga i idzie Jego drogą.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza