Poezja Autora


ZBAWIENIE W CHRYSTUSIE


 Pan Jezus daje ci zbawienie

grzechów twych odpuszczenie

Krew Jego z grzechów daje oczyszczenie
wyzwolenie, wyswobodzenie.
Dobre uczynki nie dają ci zbawienia
ani bieganie do kościoła życia wiecznego odkupienia.
Twój udział w chórze nie daje ci gwarancji wejścia do ojczyzny w górze.
Życie swe Panu Jezusowi daj wtedy będziesz miał w Nim swój wieczny raj
Jezusa uczyń Panem swym
by mógł kierować życiem twym.
Życie twe pod kierownictwem Chrystusa Pana
nabiera sensu i celu oraz wartości
wieczność pewna nam jest gwarantowana
w szczęściu i radości bo w Bożej obecności.


Bóg jest źródłem szczęścia i radości
w Nim nabiera życie sensu, celu i wartości.ZBAWIENIE W JEZUSIE
W Nim zbawienie swoje mam

Drogą życia moją Pan.
Jezus Chrystus drogą do niebiańskich bram.
Jemu swoje życie daj,
byś w niebiański mógł wejść raj.
W Jezusowych objęciach najpewniejszy jest twój stan
Jego ręce strzegą od ataków wrogich strzał.
W Nim ochrona życia mego
i gwarancją mą się stał,
że w Chrystusie mym Jezusie
już w zbawieniu udział mam.ODDANIE SIEBIE JEZUSOWIJezusowi powierz życie swe
On zbawienie dać Ci chce
Jego ręki uchwyć się
do królestwa swego
On wprowadzi Cię


BOŻA MIŁOŚĆMiłością tą jest Mój Pan i Zbawiciel,

Jezus Chrystus drogi odkupiciel,
Pan Jezus Chrystus jest objawieniem Bożej miłości.
Bóg w Chrystusie nam objawił  pełnię Bożej miłości, dobroci.
otwórz swe serce
dla Bożej miłości
Niech ona w twym sercu
na zawsze zagości.
Niech miłość Twe serce wypełni

niech życie Twe opanuje
niech Boża miłość myśli twe zdominuje
niech miłość ta Boża twym życiem kieruje
A wtedy ten kielich Bożej miłości
przelewać się będzie ku innych radości.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza