sobota, 20 stycznia 2018

CHRYSTUS - CENTRUM EWANGELII ZBAWIENIATreścią Ewangelii jest Chrystus i to Chrystusa mamy głosić innym.
Mamy nie tylko mówić o Chrystusie, ale mamy głosić Chrystusa.

W Dziejach Apostolskich mamy napisane, że:

"Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa." (Dzieje Ap.8:5)

Można mówić komuś o kimś, albo osobiście przedstawiać kogoś drugiej osobie.

To właśnie czynił Filip nie tylko mówił o Chrystusie, ale przedstawiał tym ludziom Chrystusa i oto co się działo w tej miejscowości:


"...duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście."

(Dzieje Ap.8:7-8)

To tylko żywa realnie Osoba może czynić takie rzeczy a jest tą Osobą Pan Jezus Chrystus.
Druga sprawa jest to, że niedawno widziałem transparent na jednej z Ewangelizacji ulicznych z napisem "diabeł to pajac" oraz "diabeł to frajer". Ludzie nienawróceni na to patrząc i słuchając takich wypowiedzi drwią sobie. Ja pytam: Gdzie tu jest mowa o Chrystusie?

Oczywiście, to prawda, ze szatan jest przegrany, ale dzięki komu?

Odpowiedź brzmi: dzięki Chrystusowi Jezusowi i to Jego mamy głosić ludziom, bowiem to On Pan Jezus Chrystus przynosi ludziom wolność, radość i zbawienie.Polecam artykuł pt.:


KOGO LUB CO POWINNIŚMY GŁOSIĆ JAKO WIERZĄCY W CHRYSTUSA LUDZIE?
CENTRUM EWANGELII
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ ?

niedziela, 14 stycznia 2018

JAK OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE

Kiedyś uczniowie zapytali Pana Jezusa Chrystusa: "Któż więc może być zbawiony?" Na to Pan Jezus Chrystus im odpowiedział: " U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe." (Ew.Marka 10:26-27)
Człowiek nie jest w stanie sam osiągnąć zbawienia. Nie jest w stanie sięgnąć po zbawienie. Zbawienie jest poza zasięgiem możliwości człowieka. Dlatego przyszedł Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię nas zbawić. Człowiek nie był i nie jest w stanie sięgnąć nieba dlatego niebo sięgnęło człowieka, niebo sięgnęło ziemi i tym niebem jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek znalazł się w sytuacji bez wyjścia i to tak jakby człowiek wpadł do jakiegoś dołu z którego sam nie może wyjść, albo wpadł w błoto grząskie nie jest w stanie wyciągnąć się za włosy z tego stanu rzeczy. W Psalmie 40 mamy zapisane słowa przez króla starotestamentowego króla Izraela:

 "Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje." (Ps.40:3)


Tą osobą jest Bóg, który w Nowym Testamencie się nam objawił w imieniu JEZUS CHRYSTUS. To tak jak człowiek, który wszedł w sam środek dużego, ciemnego lasu i pobłądził znalazłszy się wśród dzikiej niebezpiecznej zwierzyny, wszystkie drogi wydają mu sie takie same i nagle pojawia się ktoś kto wyprowadza go z stamtąd w bezpieczne miejsce i tym kimś, który nas z tego niebezpieczeństwa wyrwał jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. Zbawienie jest dla nas za darmo i nie jesteśmy w stanie sobie w żaden jakikolwiek sposób sobie na nie zasłużyć. Kiedyś napisałem artykuł pt.: "WIEŻA BABEL" , który mówi o symbolicznym przesłaniu, które płynie z tej wieży. Artykuł ten można poczytać w całości >>>TUTAJ<<< Ja chcę tutaj użyć jednego z symboli mówiącej z Wieży Babel. Symbolem Wieży Babel jest zasługiwanie czy też zapracowywanie sobie na zbawienie z uczynków. Czyli im więcej dobrych uczynków tym jest się bliżej nieba w tym momencie stają się drogą do Bożego Królestwa dobre uczynki a nie Chrystus a w Ewangelii Jana 14:6 wyraźnie mówi Pan Jezus Chrystus:

"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie".


Nie poddaję pod wątpliwość ich naprawdę szczerej gorliwości dla Boga:

Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, niepodporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. „ ( Rzym.10: 2-3 )

Ale jest to gorliwość nierozsądna bo nie znając usprawiedliwienia które podchodzi od Boga a własne usiłując ustanowić nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Boże usprawiedliwienie jest z łaski nie z uczynków, trzeba odwrócić się od własnych zasług a uznać jedyną zasługę Pana Jezusa Chrystusa, jako jedyną drogę zbawienia, jako dzieło miłości, poświęcenia i ofiarowania swojego ciała i przenajświętszej, najdroższej swojej Krwi . Osoba Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło miłości jest jedyną drogą zbawienia.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. „ ( Efez. 2: 8 – 9 )

Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To Pan Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i naszego zbawienia poprzez Świętą drogocenną Swoją Krew mamy wstęp do niebiańskiej Świątyni Bożego Królestwa

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni ( Hebr. 10:19 )

Wieża Babel jako symbol dostania się do nieba, do Boga , sięgnąć nieba chcąc być zbawionymi poprzez własne wysiłki i zasługi i na własnych , warunkach warunkach bycia dobrym. I co się stało ? Otóż Bóg zburzył tą wierze (własnych zasług dobrych uczynków) jako drogi zbawienia i postawił w to miejsce krzyż. KRZYŻ PANA JEZUSA CHRYSTUSA jako jedyną zasługę i dobroć okazaną nam niezasłużenie przez Pana Jezusa Chrystusa i jako jedyną drogę naszego zbawienia. Chociaż zbawienie jest dla za darmo to jednak ktoś zapłacił wielką cenę własną krwią, a jest tą osobą Pan Jezus Chrystus.


Możemy się cieszyć zbawieniem tylko dzięki poświeceniu się dla nas Pana Jezusa Chrystusa.


Kontynuując dalej ten temat zapraszam do artykułów pt.:


ZBAWIENIE – W PEŁNI DZIEŁEM BOGA 

 

ZBAWIENIE DAREM ŁASKI BOŻEJ


CO MAM CZYNIĆ, ABYM BYŁ ZBAWIONY?

czwartek, 4 stycznia 2018

WIERZĄCY DIABEŁTak wielu dzisiaj ludzi mówi o sobie, że są wierzącymi w Boga, ale prawda jest taka, że demony też są wierzące w Boga. W liście Jakuba mamy zapisane:

"Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą." (Jak.2:19)
Co na to powiesz Drogi Czytelniku? Myślisz, że jesteś dobry, bo wierzysz w  istnienie Boga?
Szatan nie tylko wierzy w Boga, on widział Boga. Możemy o tym poczytać w Biblii - Izaj.14:1-15. Ezech 28:12-17.
 Wierzyć w Boga to dobra i właściwa rzecz, ale tu trzeba wierzyć Bogu, zaufać Mu i powierzyć swoje życie Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI bo tylko w Nim jest nasze zbawienie. Nie  wystarczy mieć wiedzę o Panu Jezusie Chrystusie, ani wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa trzeba Mu zawierzyć swoje życie. Jeżeli pragniesz być zbawiony lub zbawiona innej drogi nie ma, jak tylko JEZUS CHRYSTUS.
Uczyń krok wiary w kierunku Boga przekazując ster swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, aby On nim kierował i nad nim panował. Panowanie Jezusa Chrystusa jest panowaniem miłym dla duszy człowieka i wolnością ducha.
Szatan bardzo dobrze zna Pismo Święte, wie  kim jest Bóg i co Bóg mówi,  ma bardzo dobrą wiedzę biblijną,wie kim jest Pan Jezus Chrystus doskonale, a mimo to nadal jest szatanem i jego koniec jest w jeziorze ognistym - Obj.20:10.
Dlaczego? Ponieważ Szatan nie chce uznać autorytetu i władzy jako wszechwładnego Pana i Władcy JEZUSA CHRYSTUSA.
Zapewne chciałby wrócić z powrotem do miejsca, z którego został wypędzony jakim jest raj, ale musiałby poddać się Bogu i Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, ale nie jest do tego zdolny ponieważ nie chce słuchać Boga, ale  chce być sam dla siebie bogiem i skończy marnie.
Diabła nie trzeba przekonywać by uwierzył w Boga, on był kiedyś w hierarchii Aniołów Bożych najwyżej stojący jako syn jutrzenki - Izaj.12:12. Ale jego upadek jest zupełny.
Czas przestać wierzyć jak diabeł, a zacząć wierzyć jako Boże dziecko!
Co to znaczy wierzyć jak Boże dziecko?
To znaczy być posłusznym swojemu Ojcu.
Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Ew.Mat.7:21)

Bóg jest naszym kochającym Ojcem i jako dzieci Boga kochające swojego Ojca z miłości do Niego wykonują wolę Ojca, bo pełen miłości o wielkim sercu chce tego, co najlepsze dla swoich dzieci.

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe." ( 1 list Jana 5:3)

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."  (Ps.40:9 BT)

Czas wierzyć Bogu  na słowo. Otwórz swoje serce na Pana Jezusa Chrystusa i dla Pana Jezusa Chrystusa i pozwól Jemu panować w twoim życiu, a wtedy z radością będziesz wykonywać Jego wolę i twoje posłuszeństwo Jego słowu stanie się miłe twoje duszy.


   Polecam artykuł pt.: "

"Arka Ocalenia – CHRYSTUS"