czwartek, 4 stycznia 2018

WIERZĄCY DIABEŁTak wielu dzisiaj ludzi mówi o sobie, że są wierzącymi w Boga, ale prawda jest taka, że demony też są wierzące w Boga. W liście Jakuba mamy zapisane:

"Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą." (Jak.2:19)
Co na to powiesz Drogi Czytelniku? Myślisz, że jesteś dobry, bo wierzysz w  istnienie Boga?
Szatan nie tylko wierzy w Boga, on widział Boga. Możemy o tym poczytać w Biblii - Izaj.14:1-15. Ezech 28:12-17.
 Wierzyć w Boga to dobra i właściwa rzecz, ale tu trzeba wierzyć Bogu, zaufać Mu i powierzyć swoje życie Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI bo tylko w Nim jest nasze zbawienie. Nie  wystarczy mieć wiedzę o Panu Jezusie Chrystusie, ani wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa trzeba Mu zawierzyć swoje życie. Jeżeli pragniesz być zbawiony lub zbawiona innej drogi nie ma, jak tylko JEZUS CHRYSTUS.
Uczyń krok wiary w kierunku Boga przekazując ster swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, aby On nim kierował i nad nim panował. Panowanie Jezusa Chrystusa jest panowaniem miłym dla duszy człowieka i wolnością ducha.
Szatan bardzo dobrze zna Pismo Święte, wie  kim jest Bóg i co Bóg mówi,  ma bardzo dobrą wiedzę biblijną,wie kim jest Pan Jezus Chrystus doskonale, a mimo to nadal jest szatanem i jego koniec jest w jeziorze ognistym - Obj.20:10.
Dlaczego? Ponieważ Szatan nie chce uznać autorytetu i władzy jako wszechwładnego Pana i Władcy JEZUSA CHRYSTUSA.
Zapewne chciałby wrócić z powrotem do miejsca, z którego został wypędzony jakim jest raj, ale musiałby poddać się Bogu i Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, ale nie jest do tego zdolny ponieważ nie chce słuchać Boga, ale  chce być sam dla siebie bogiem i skończy marnie.
Diabła nie trzeba przekonywać by uwierzył w Boga, on był kiedyś w hierarchii Aniołów Bożych najwyżej stojący jako syn jutrzenki - Izaj.12:12. Ale jego upadek jest zupełny.
Czas przestać wierzyć jak diabeł, a zacząć wierzyć jako Boże dziecko!
Co to znaczy wierzyć jak Boże dziecko?
To znaczy być posłusznym swojemu Ojcu.
Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Ew.Mat.7:21)

Bóg jest naszym kochającym Ojcem i jako dzieci Boga kochające swojego Ojca z miłości do Niego wykonują wolę Ojca, bo pełen miłości o wielkim sercu chce tego, co najlepsze dla swoich dzieci.

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe." ( 1 list Jana 5:3)

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."  (Ps.40:9 BT)

Czas wierzyć Bogu  na słowo. Otwórz swoje serce na Pana Jezusa Chrystusa i dla Pana Jezusa Chrystusa i pozwól Jemu panować w twoim życiu, a wtedy z radością będziesz wykonywać Jego wolę i twoje posłuszeństwo Jego słowu stanie się miłe twoje duszy.


   Polecam artykuł pt.: "

"Arka Ocalenia – CHRYSTUS"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz