niedziela, 31 grudnia 2017

2018 - ROK ŁASKI BOGA

"Podano Mu (JEZUSOWI) księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Ew.Łuk.4:17-19   Biblia Tysiąclecia)

 Niech ten rok będzie dla każdego z nas rokiem miłosierdzia, łaski i dobroci Boga.
To Pan Jezus Chrystus jest tym, który ma władzę w naszym  życiu obwołać ten i każdy następny rok, jeśli Bóg pozwoli uczynić czasem Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Natomiast to, czy rzeczywiście to będzie błogosławiony dla nas rok zależy od tego czy Jezusowi Chrystusowi pozwolimy w tym  roku i w każdym następnym być Panem naszego życia, aż do końca naszych dni tutaj na ziemi. Chcemy, aby Bóg nas błogosławił i żeby nam towarzyszyło powodzenie w każdej chwili naszego życia w każdym przedsięwzięciu naszych rąk, ale tak często mówimy Bogu NIE!!!, ale chcemy, aby spełniał nasze prośby, życzenia, lecz my nie chcemy, aby wtrącał się w nasze życie i nie chcemy, żeby nam rozkazywał jak mamy żyć, ale chcemy, żeby akceptował naszą wolę i nasze decyzję uznawał za słuszne tymczasem powinno być odwrotnie. To my powinniśmy Bogu być posłuszni i spełniać Jego wolę, bowiem nasze prawdziwe błogosławieństwo jest w naszym posłuszeństwie Bogu:
"Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;" (5 Mojż.11:26-27)
Oto recepta na błogosławieństwo Boże w naszym życiu -POSŁUSZEŃSTWO PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz