czwartek, 26 marca 2009

KRYZYS

Kryzys -  to słowo jest najczęściej teraz wypowiadane a wręcz tym słowem straszy się dzisiaj ludzi. Ale Pan Jezus Chrystus powiedział że będziemy przechodzić ucisk Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. „ (Ew. Jana 16:33). Żyjemy również w czasach ostatecznych poprzedzających powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa gdy przyjdzie zabrać swych wiernych do siebie po przez pochwycenie, czyli od greckiego słowa „paruzja” oryginału od którego pochodzi Nowy Testament oznacza „Pochwycenie Kościoła” czyli ludzi którzy oddali się Bogu zapraszając i przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela i tych Pan Jezus Chrystus zabierze na obłoki w oka mgnieniu i będzie się to działo nagle, bardzo szybko i niepostrzeżenie. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza 24: 37-42 i 44 ” Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.”   Również w Ewangelii Marka 13, Łukasza 21 oraz w 1 liście do Koryntian 15:50-2 czytamy: ” Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. „  Wróćmy do powyższego tekstu który na początku zacytowałem z Ewangelii Jana 16:33 gdzie Pan Jezus Chrystus zapowiada że przyjdą trudne chwile, ale my którzy oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi aby On nim kierował możemy mieć ufność do Pana Jezusa Chrystusa że nas nie zostawi: ” To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. „  W księdze Jozuego 1:5 Bóg mówi: „… nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. „   również w liście do Hebrajczyków 13:5 Bóg powiada: ” Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. „  Pan Jezus Chrystus powiada że mamy się cieszyć gdyż zbliża się nasze odkupienie i wybawienie a naszym odkupieniem, wybawieniem jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus  ” … wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Ew.Łuk.21:28).  Możemy mieć radość z tego że zbliża się Pan Jezus Chrystus i możemy mieć pokój że nie będzie to dla nas dzień sądu ale dzień wybawienia ale zależy to od naszej relacji z Bogiem. Czy nasze życie jest przed Bogiem w porządku ?  Czy mamy wszystkie sprawy uregulowane przed Bogiem ?  Czy jesteśmy gotowi na ten dzień ?  To jest normalne że nie możesz mieć pokoju, myśląc o tym dniu, gdy jest coś co się w twoim życiu  Bogu nie podoba. Gdy nie jesteś w porządku wobec Boga. Może nie wierzysz i wydaje Ci się to niczym bajka, wymyślona baśń czy legenda. Mój drogi czytelniku to jest PRAWDA  i jeśli w to dziś nie wierzysz to jednak spotkasz się i skonfrontujesz się z tą rzeczywistością . Tylko że wtedy będzie już za późno  ” … Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. „  ( 2 list do Koryntian 6:2 )   Bóg Cię drogi czytelniku wzywa !  Może w twoim życiu jest grzech ?   Słowo „grzech” oznacza od greckiego słowa  „hamartanos” chybić celu,rozmijać się z Bożą wolą, przestępstwo wobec przykazań Bożych, wykroczenie przeciwko Bogu, czynienie coś wbrew woli Bożej, nieposłuszeństwo Bogu. Grzech jest przeciwny Bożej naturze odłącza i oddziela nas od Boga. Grzech zabrudza nasze serce i tylko czystego ludzie będą zabrani do cudownej krainy wiecznej radości i będą oglądać Boga jako kochającego i pełnego miłości Ojca. Pan Jezus Chrystus powiada: ” Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. „  ( Ew.Mat.5:8 ). I życzę Tobie aby to nie był dzień z księgi Amosa 5:18-20 ale dzień z Ewangelii Łukasza 21:28. Dzień radosny wiecznego dokupienia.

piątek, 6 marca 2009

* * * * *

JEZUS
CHRYSTUS

jest ponad
wszelki lęk
i wie jak go
pokonywać.

Wzywaj
Jezusa!

                                       MB

środa, 4 marca 2009

PRZEBUDZENIE

Przebudzenie kojarzy się nam z masowymi nawróceniami do Boga. Ale przebudzenie to coś więcej. Definicję przebudzenia może znaleźć w liście do Efezjan 5: 13 – 14 ” Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.”  Przebudzenie powinno się rozpocząć w każdym z nas, od kościoła, od każdej poszczególnej jednostki, osoby. Zapewne znacie książkę Erlo Stegena pt. ” Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie „  a jeśli ktoś tej książki nie przeczytał albo jej niema to zachęcam do zdobycia tej książki i do przeczytania jej. Książka ta jest bardzo budująca. Moi kochani przebudzenie ma nastąpić w nas, w naszym wnętrzu, w sercu każdego z nas. Ja i Ty potrzebujemy doświadczyć przebudzenia w swoim sercu i w swoim życiu. Przebudzenie które doświadczamy wnosi w nas zmianę, totalną odmianę naszego życia. Chrystus który jest jasnością powoduje światłość która ujawniając wszelki grzech w twoim życiu wymiata go z twojego serca. Bowiem wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Efez.5:12 ” Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; „ Chrystus wnosi światłość które wymiata wszelki brud i grzech z życia człowieka. I tym jest przebudzenie którego każdy musi doświadczyć i to jest życia Chrystusa w nas. Nam potrzeba takiego przebudzenia bo inaczej nasze bieganie do kościoła i modlitwy itp. rzeczy to tylko puste i martwe, religijne obrzędy, które nie mają żadnej wartości i znaczenia u Boga.

poniedziałek, 2 marca 2009

*****

Nie patrz na długie dni walki,
Na cierpień i zmagań twych szklak -
Do boju ! Wciąż naprzód !  Zwyciężysz !
Pan jutro do pieśni da znak !