poniedziałek, 9 lutego 2015

PEWNOŚĆ ZBAWIENIA

Pewność a pycha to dwie różne sprawy. Trzeba być pewnych sytuacji i rzeczy w swoim życiu. Na przykład jako kierowca muszę być pewny swoich manewrów na drodze bo inaczej mogę spowodować wypadek. Tak samo jest w kwestii zbawienia. Bóg chce, żebyś wiedział, że jesteś zbawiony. Bóg, kiedy oddajesz swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi daje Ci poświadczenie, że należysz do Niego i jesteś obywatelem Jego królestwa -Nasza zaś ojczyzna jest w niebie,…” (List do Filipian 3;20a). Boży Duch Święty upewnia nas w naszym duchu, że Bóg jest naszym Ojcem a my Jego dziećmi (synami i córkami)  -Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” (List do Rzymian 8:16). Bóg wyraźnie mówi: „ To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” (1list Jana 5:13). Nie mówi tutaj „Będziecie mieli” albo „Będziesz miał” ale tutaj jest napisane Macie. Już dziś, teraz masz życie wieczne. Jesteś zbawiony jeżeli tylko otworzyłeś drzwi swojego serca  Chrystusowi i uczyniłeś Go Panem przekazując ster swojego życia pod kierownictwo Panu Jezusowi Chrystusowi. Nic i nikt w stanie oddzielić Cię od Chrystusa - „ Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. „   (List do Rzymian 8:38-39). Nikt i nic nie jest w stanie wyrwać Cię z Bożej dłoni -Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? „ (Izajasza 43:11-13). Te Boże dłonie, to dłonie samego Pana Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus Chrystus mówi: Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ew.Jana 10:28). Bóg jest Wielki i potężny i nie jest w stanie nikt się Mu wyrwać z Jego ręki.  Nie dzięki naszej sile i mocy jesteśmy zbawieni lecz dzięki mocy Bożej - Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. „ (Zachariasza 4:6). To jest Jego niezasłużona łaska Boża przychylność i dobroć względem nas. Tak jak dziecko trzyma się swoją rączką swojego rodzica, mamy czy taty i gdy mocno z całej siły trzyma się mocno swoją dłonią swego taty to po chwili dłoń tego dziecka zaczyna boleć i rączka zaczyna drętwieć i siłą rzeczy samowolnie mimo, że dziecko chce trzymać się za rączkę swego rodzica to mimo popuszcza dłoń swego taty czy mamy. Uściska dłoni coraz bardziej luźny, aż w końcu zupełnie już zaczyna to dziecko oddalać się od swego ojca. Stało się tak dlatego, że to dziecko samo, swoją siłą starało trzymać swego taty a nie pozwało, żeby to ręka taty trzymała tą jego małą rączkę. Podobnie jest z nami. To jest obraz naszego niebiańskiego Ojca, Boga i nas Jego dzieci. To my mamy pozwolić Bogu, aby On wziął naszą dłoń w Swoją Boską Ojcowską dłoń i trzymając prowadził nas. Ponieważ Jego uścisk dłoni jest mocny i nasz kochany Ojciec Bóg nie pozwoli nam się od Niego oddalić. Nic z nas i żadna to nasza zasługa to Jego miłość sprawiła, że możesz być dzisiaj zbawiony i mieć tego świadomość i pewność swego zbawienia, którą masz w Panu Jezusie Chrystusie tego, co On dla Ciebie uczynił na krzyżu Golgoty, że On umarł za Ciebie, abyś Ty mógł mieć dzisiaj życie wieczne i wstał z martwych dla Ciebie, byś mógł mieć z Nim jako żywym i realnym Bogiem społeczność. Gdy jesteś w rękach Pana Jezusa Chrystusa to jesteś bezpieczny i nie tylko unikniesz piekła, ale masz życie wieczne w domu Boga Ojca, gdzie panuje wieczna radość i miłość, którą jest sam Pan nasz Jezus Chrystus - „ Kto ma Syna, ma żywot…” (1 list Jana 5:12) <—- Tutaj mowa jest o Synu Bożym Panu Jezusie Chrystusie. Nie daj się okłamywać i oszukiwać diabłu, który wmawia ci, ze nie jesteś zbawiony! Jeżeli uczyniłeś to co mówi powyższy werset biblijny z 1 listu Jana 5:12. Czyli dałeś miejsce w swoim sercu jako jedynemu Panu i Władcy, Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi to oznacza, że jesteś zbawiony. Co oznacza mieć Syna Bożego? Zapraszam do artykułu :„ CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ? ”
Zachęcam do wysłuchania zwiastowanego Słowa Bożego w temacie: PEWNOŚĆ ZBAWIENIA


Zapraszam również do tematu: MOJA SIŁA W BOGU