środa, 17 lutego 2016

MOJA SIŁA W BOGU

W księdze proroka Zachariasza 4:6 Bóg mówi:
” Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”
Nie dzięki własnej mocy i sile, lecz dzięki Bożemu Duchowi Świętemu. Jestem zbawiony nie dzięki swoim dobrym uczynkom lub własnym zasługom, ale tylko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze złożonej na ołtarzu krzyża Golgoty. Pan Jezus Chrystus powiedział:
” A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Ew.Mat.24:13)
Tutaj nie chodzi, jak wygląda to pozornie jako potwierdzenie”utracalności zbawienia” lecz mówi ten tekst o czymś znacznie głębszym a mówi o wytrwaniu do końca, a żeby wytrwać do końca jest to możliwe tylko dzięki mocy Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiedział:
” trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ew.Jana 15:4-5)
Bóg chce, żebyśmy byli pewni swego zbawienia, lecz nie we własnej mocy i sile człowieka, lecz w mocy Bożego Ducha Świętego i przenajświętszej, najdroższej i najkosztowniejsze Krwi Pana Jezusa Chrystusa.Tak jak dziecko trzyma się swoją rączką swojego rodzica, mamy czy taty i gdy mocno z całej siły trzyma się mocno swoją dłonią swego taty to po chwili dłoń tego dziecka zaczyna boleć i rączka zaczyna drętwieć i siłą rzeczy samowolnie mimo, że dziecko chce trzymać się za rączkę swego rodzica to mimo popuszcza dłoń swego taty czy mamy. Uściska dłoni coraz bardziej luźny, aż w końcu zupełnie już zaczyna to dziecko oddalać się od swego ojca. Stało się tak dlatego, że to dziecko samo, swoją siłą starało trzymać swego taty a nie pozwało, żeby to ręka taty trzymała tą jego małą rączkę. Podobnie jest z nami. To jest obraz naszego niebiańskiego Ojca, Boga i nas Jego dzieci. To my mamy pozwolić Bogu, aby On wziął naszą dłoń w Swoją Boską Ojcowską dłoń i trzymając prowadził nas. Ponieważ Jego uścisk dłoni jest mocny i nasz kochany Ojciec Bóg nie pozwoli nam się od Niego oddalić. Oto nasze zbawienie jest w Jego Boskiej mocy a nie w naszej ludzkiej sile i mocy. Dzięki Jego Bożej mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie dobiec zwycięsko do mety. Wytrwać nawet w niesprzyjających wierze w warunkach, w ciężkich chwilach, pośród prób i różnego rodzaju doświadczeń oraz prześladowań. Moje zbawienie nie jest moim dziełem, lecz dziełem samego Pana Jezusa Chrystusa. Pewność mojego zbawienia nie jest we mnie, lecz w Bogu i Panu Jezusie Chrystusie.Tylko On – JEZUS CHRYSTUS jest w stanie mnie zachować i nie ma siły, która mogłaby mnie wyrwać z Jego dłoni:
” Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. „ (Ps.62:2-3)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz