poniedziałek, 15 lutego 2016

KOŚCIOŁY DOMOWE A WIĘKSZE ZGROMADZENIA

Obecnie dużo mówi się o tak zwanych „Kościołach Domowych”  jako rozwiązanie na dzisiejsze różnego rodzaju problemy w kościele. Ja uważam, że nie powinno się tego tak traktować jako alternatywy, bowiem kiedy czytam Pismo Święte nic takiego nie miało miejsca, spotykanie się chrześcijan po domach jako alternatywę kontra duże zgromadzenia. A jak do tego odnosi się Pismo Święte?
Spójrzmy do Pisma Świętego co na ten temat mówi Boże Słowo:
„Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,..” (Dzieje Ap.2:46)
„Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. „ (Dzieje Ap.5:42)
„…jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach,…” (Dzieje Ap.20:20)
Jak widzimy w powyższych fragmentach Pismach Świętego pierwsi chrześcijanie zgromadzali się po domach jak i w miejscach publicznych większych zgromadzeniach. Zwolennicy tego, by kościół gromadził się po domach powołują się na fragmenty Biblii Pisma Świętego zapisane w liście do Rzymian 16:3-5:
„Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu.” (Biblia Tysiąclecia)
Kolejnym tekstem jest 1 list do Koryntian 16:19:
” Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem.” (Biblia Tysiąclecia)
Te wersety biblijne to prawda. Spotkania odrodzonych chrześcijan po domach są jak najbardziej dobrą i właściwą praktyką, potwierdza to Słowo Boże, czyli Pismo Święte, ale także to samo Pismo Święte potwierdza, że kościół czyli Boży lud gromadził się także w miejscach publicznych w większej liczbie osób. Jedno i drugie jest dobre. Pismo Święte trzeba brać całościowo, a nie wyrywać wersety z kontekstu całości Pisma Świętego.
My również jako chrześcijanie mamy spotkania po domach, gdzie wspólnie jako grupa rozważamy Słowo Boże, modlimy się wzajemnie i mamy ze sobą relacje miłości. Lecz także zgromadzamy się w większej liczbie osób w miejscu publicznym budynku kościoła.
Tak więc pierwszy kościół gromadził się w różnych miejscach, po domach jak i w świątyni, w miejscach publicznie, jak i prywatnie po domach w mniejszej liczbie osób. Miejsce nie ma znaczenia, jak i budek bo kościół to ludzie, a nie budynek, kościół to ludzie, którzy swe serca powierzyli Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi i ci ludzie razem tworzą kościół Boży Pana Jezusa Chrystusa, a nie budowla czy miejsce zgromadzenia na którym zbiera się kościół.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz