czwartek, 11 lutego 2016

RÓŻNE NAUKI – Zwiedzenia

Bóg mówi dzisiaj do nas:
Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;”(List do Kolosan 2:8)
Obecnie żyjemy w czasie, kiedy co rusz jakieś nowe nauki napływają z różnych stron świata wedle przysłowia „Skąd wiatr tam deszcz”. Wiatr przywiewa różne rodzaju chmury deszcz, a zimą śnieg albo je przewiewa i świeci słońce, ale często przynosi zmianę pogody. Lecz niestety nie jest to wiatr Ducha Świętego, ale wręcz coś przeciwnego, jest to powiew nauki wroga, przeciwnika Bożego, którym jest szatan, aby odwieść ludzi na przysłowiowe manowce, prowadząc ludzi, którzy dali wiarę tym oszustwom na wieczne potępienie do piekła. W liście apostoła Pawła do Efezjan 4:19 Pan Bóg mówi do nas:
„…abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,…” (Efez.4:14).
Nie możemy być miotani lada wiatrem nauki przez różnego rodzaju trendy, które przychodzą z różnych kierunków świata z zachodu, ze wschodu, z południa i północy.
Nie na darmo Pan Jezus Chrystus, kiedy się Go uczniowie zapytali jaki będzie znak Jego przyjścia i końca świata zaczął od słów:
Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (Ew.Mat.24:5)
Jednym ze znaków czasu zapowiadających przyjście Mesjasza, Pana naszego Jezusa Chrystusa jest napływ różnego rodzaju nauk,zwiedzeń, w których ludzie szerzący je powołują się nawet na Biblię na potwierdzenie swoich teorii wyrywają fragmenty z kontekstu całości Pisma Świętego przerabiając go na swoje upodobanie.
Nie bądźmy ludźmi podatnymi na różnego prądy, które kierują tym światem, lecz bądźmy ludźmi podatnymi głos Ducha Świętego zapisany w PIŚMIE ŚWIĘTYM i dajmy się prowadzić Bożemu Duchowi Świętego, On nie prowadzi wbrew Słowu Bożemu, bo inaczej musiałby prowadzić wbrew Sobie, a  Bóg Duch Święty jest autorem Biblii i On ją napisał i ją inspirował i On da właściwie zrozumienie Swego słowa. Jest to Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa. On Święty Boży Duch wskazuje na naukę Boską, na osobę Jezusa Chrystusa i to na Nim, na Jego Słowie mamy budować wiarę i wiara nasza ma wynikać ze SŁOWA BOŻEGO, którym jest Pismo Święte
Zwróćmy uwagę na powyższy werset z listu apostoła do Efezjan 4:14 szczególnie jego druga część no i 15:
„ ….abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w CHRYSTUSA,..”(Efez.4:14-15) 
Weźmy sobie słowa Pana, naszego Boga do serca:
„Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na CHRYSTUSIE; gdyż w CHRYSTUSIE mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w CHRYSTUSIE; On CHRYSTUS JEZUS jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,..”  (List do Kolosan 2:8-10)
Bądźmy stali niewzruszeni, mocno ugruntowani w Chrystusie!
Polecam do zapoznania się z artykułami o bardzo istotnym przesłaniu pt.:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz