wtorek, 9 lutego 2016

JEDNA BIBLIA – Wiele Przekładów

PISMO ŚWIĘTE jest jedno przez które przemawia do człowieka Bóg. Słowo „Biblia” oznacza „Księga” lub „księgi”. Pismo Święte jest też zamiennie używane jako „Biblia” ponieważ posiada wiele ksiąg. W skład kanonu ksiąg natchnionych przez Boga wchodzi 39 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu razem 66 ksiąg biblijnych w Piśmie Świętym. Tak jak powyżej napisałem Pismo Święte jest jedno. Biblia to Słowo Boga jest jedno i nie ma więcej „Pism Świętych” jest jedna Biblia – Księga Boża lecz jest wiele przekładów lub tłumaczeń Pisma Świętego. Stary Testament został napisany w języku hebrajskim i to on jest jego językiem oryginalnym tak jak Nowy Testament w greckim. Biblia jest jedna lecz wiele jej przekładów jak na przykład Biblia Warszawska zwana potocznie „brytyjską”, Biblia Tysiąclecia, Warszawsko-Praska i wiele innych. Ja najczęściej na blogu używam przekładu Biblii Warszawskiej, ale także innych przekładów jak Biblia Tysiąclecia, Warszawsko-Praska czy przekład Biblii Gdańskiej oraz inne, które są bliskie oryginałowi.
Warto czytać Pismo Święte bowiem to jest Słowo Boże, przez które przemawia do nas Bóg.
POLECAM STRONY
Biblia on-line:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz