wtorek, 18 sierpnia 2015

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Ten dogmat powstał  ustanowiony przez Papieża Piusa XII. w 1950 r. Tak więc nie ustanowił tego święta Pan Jezus Chrystus – Bóg, lecz papież-człowiek. Bóg nie ustanowił takiego święta. Nigdy nie miało coś takiego miejsca jak wniebowzięcie czy wniebowstapienie Marii i nigdzie nawet  o tym nie wspomina Pismo Święte. Ten dogmat jest ludzki wymyślony przez człowieka dopiero w 1950 roku przez papieża Piusa XII  i tak człowiek wymyślił sobie bajkę i ludzkość sobie  w to uwierzyła. Kłamstwo uznano za prawdę i tak miliony polaków żyje w zwiedzeniu nawet nie wiedząc o tym, że z tego odbiera sobie chwałę szatan, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa:  - Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (Ew.Jana 8:44) Prowadząc jak rzeź ludzi naiwnych do piekła dogmatem, który człowiek uznał za Boski a nawet Boga przy tym nie było.
Kochani i drodzy czytelnicy tego bloga czytajcie PISMO ŚWIĘTE  i tylko jemu wierzcie, jako Bożemu Słowu, przez które przemawia sam Bóg nic z niego nie ujmując i nic do niego nie dodając, ani nic z tego zmieniając. Bóg mówi:
Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.”  (5 Mojż.13:1)
Polecam z uwagą wysłuchać:
Zapraszam również na bloga pt.: Dzisiaj w świetle Biblii
Polecam również artykuł w temacie: KULT MARYJNY

wtorek, 11 sierpnia 2015

OJCIEC WSZECHMOGĄCY

Niedawno usłyszałem takie zdanie: „Bóg to się ma dobrze bo On wszystko może”. Może i w twojej głowie pojawiła się taka myśl, że Bóg to się ma dobrze bo On wszystko może”. A ja ci powiadam, że ty się masz dobrze bo masz Ojca, który wszystko może :
„Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie.” (Jerem.32:17)
„Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny” (Joba 42:2).
Pan Jezus Chrystus mówi: „…u Boga wszystko jest możliwe.” (Ew.Marka 10:27).
„Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.” (Ew.Łuk.1:37)
„A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść „ (Obj.4:8).
„A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,  mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;”  (Obj.11:16-17)
Jeżeli oddałeś swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela przyjmując Go do swojego serca. Możesz o tym poczytać co to znaczy >>TUTAJ<<  Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, ale nie każdemu jest Ojcem. Polecam w tym temacie artykuł pt.CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?  Jeżeli Jezus Chrystus stanął na twojej drodze życia i uczyniłeś Go swoim Zbawicielem i Panem to Bóg stał się twoim Ojcem a ty Jego dzieckiem (synem, córką). Nie tylko Bóg ma się dobrze, że wszystko może lecz przede wszystkim Ty, że masz takiego Ojca dla którego wszystko jest możliwe. Każdy Jego plan i zamysł jest wykonalny, który sobie postanowił. Nie ma takiej sytuacji w której Bóg nie dałby sobie rady. Nie ma problemu, którego Bóg, twój niebiański Ojciec rozwiązać nie mógł, sprawy, która by przerastała twojego kochającego Ciebie Ojca. Jest wręcz odwrotnie. Nie tylko może, ale On chce Ci pomóc i jest w każdej sytuacji zaradzić. Wyprowadzić Cię z każdego problemu i go rozwiązać. Każda choroba jest dla twojego Ojca – Boga uleczalna: „Leczy wszystkie choroby twoje.” – (Ps.103:4b).  Mocą sińców i ran Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy uzdrowieni – ( Izaj.53:4-5b) . 1( Piotra 2:24)
Tak więc masz wspaniałego Ojca, który jest Bogiem i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Twój niebiański Tata jest kochający Ciebie Ojcem. Wszystko może i potrafi. Pamiętaj! On takim jest dla Ciebie. On takim jest w twoim życiu – WSZECHMOGĄCY.

OJCIEC WSZECHMOGĄCY

Niedawno usłyszałem takie zdanie: „Bóg to się ma dobrze bo On wszystko może”. Może i w twojej głowie pojawiła się taka myśl, że Bóg to się ma dobrze bo On wszystko może”. A ja ci powiadam, że ty się masz dobrze bo masz Ojca, który wszystko może :
„Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie.” (Jerem.32:17)
„Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny” (Joba 42:2).
Pan Jezus Chrystus mówi: „…u Boga wszystko jest możliwe.” (Ew.Marka 10:27).
„Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.” (Ew.Łuk.1:37)
„A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść „ (Obj.4:8).
„A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,  mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;”  (Obj.11:16-17)
Jeżeli oddałeś swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela przyjmując Go do swojego serca. Możesz o tym poczytać co to znaczy >>TUTAJ<<  Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, ale nie każdemu jest Ojcem. Polecam w tym temacie artykuł pt.CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?  Jeżeli Jezus Chrystus stanął na twojej drodze życia i uczyniłeś Go swoim Zbawicielem i Panem to Bóg stał się twoim Ojcem a ty Jego dzieckiem (synem, córką). Nie tylko Bóg ma się dobrze, że wszystko może lecz przede wszystkim Ty, że masz takiego Ojca dla którego wszystko jest możliwe. Każdy Jego plan i zamysł jest wykonalny, który sobie postanowił. Nie ma takiej sytuacji w której Bóg nie dałby sobie rady. Nie ma problemu, którego Bóg, twój niebiański Ojciec rozwiązać nie mógł, sprawy, która by przerastała twojego kochającego Ciebie Ojca. Jest wręcz odwrotnie. Nie tylko może, ale On chce Ci pomóc i jest w każdej sytuacji zaradzić. Wyprowadzić Cię z każdego problemu i go rozwiązać. Każda choroba jest dla twojego Ojca – Boga uleczalna: „Leczy wszystkie choroby twoje.” – (Ps.103:4b).  Mocą sińców i ran Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy uzdrowieni – ( Izaj.53:4-5b) . 1( Piotra 2:24)
Tak więc masz wspaniałego Ojca, który jest Bogiem i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Twój niebiański Tata jest kochający Ciebie Ojcem. Wszystko może i potrafi. Pamiętaj! On takim jest dla Ciebie. On takim jest w twoim życiu – WSZECHMOGĄCY.